AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1665b jousiluettelo ☰ 

Puumala jousiluettelo 1665b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Pumala Sochn

Manttals och Rutterningz Lähngdh för Safwolax häradz Nedredeel Pro Anno 1665

Luettelossa on myös ruodutuksesta poisjätettäviä miehiä. Heitä ei ole laskettu mukaan jousilukuihin


Vero- ja kruununtilat

Kruunun rasitteettomat tilat ♦ Crono obesweradhe

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Seppelle/Seppälä
2 Hendrich Larss Päykönen Pöykkönen
Oluf Larsson B:r Pöykkönen
Kaipoila/Kaipaala
2 Peer Larsson Caipain Kaipainen
Matz Peersson S: Kaipainen
Hamula/Hamula
1 Johan Anderson Ryhäin Ryhänen

Kruunun autiot ja viljelyyn otetut ♦ Crono uptagne och ödhe

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lambilla/Lampila
2 Påhl Råkolain Skatt:r 668. Lentzman och Gestgif:re Ruokolainen
Måns Staphansson Uckoin d:gh Ukkonen
Pellilä/Pellilä
1 Erich Jönsson Sinkoin Opt: Thomas Mukoins h:n, skatt:r 667 Sinkkonen

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavall:z Frij och Tilldel: h:n

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lukoilla/Luukkola
2 Anders Mårtenson Lukoin fb: Luukkonen
Mårten Henderson B:S: Luukkonen
2 Jöns Jönsson Lukoin fb: Luukkonen
Hendrich Jönsson B: Luukkonen
Säpällä/Seppälä
1 Matz Christersson Keetwein ofärdig Kietäväinen
Christer Matzson S: Kietäväinen
Ruokotapal/Ruokotaipale
2 Niels Peerson Hujain Hujanen
Peer Nielsson S: Hujanen
Limatalla/Liimattala
1 Oluf Anderson Limat: fb: Liimatainen
Wesiniemj/Vesiniemi
1 Hans Cotro Proph: Kotro
Anders Hansson S: Kotro
Ninisarj/Niinisaari
2 Christer Joh: Cotro fb: gamal ofärdig Kotro
Oluff S: Kotro
Johan B:r Kotro
1 Mårten Påhlson Höckin Häkkinen
Hamula/Hamula
1 Brusius Jacobson Hamuin Hamunen
1 Matz Jörenson Assilain ungh om 9 åhr gamal Asilainen
1 Mårten Hanson Kyllöin Kyllönen
Harmalla/Harmaala
1 Påhl Person Harmain Harmainen
1 Påhl Person Pitkeharain Pitkäharmainen

Ratsastalot ♦ Gemene Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kyrkioby/Kirkonkylä
1 Påhl Påskason Und: Sahl: Erich Larsons Rustienst Penttinen
Lukoilla/Luukkola
3 Matz Thomason Lukoin Laghskrifwen Knecht Luukkonen
Matz Sölfwersterson Luukkonen
Matz Olufsson B:S: Luukkonen
Lars Thomasson R:e Luukkonen
Thomas Thomasson B:r Luukkonen
Anders Oluffsson ofärdig i __hender Luukkonen
Säpällä/Seppälä
2 Peer Olufsson Kietewin R:e Kietäväinen
Oluf Person S: Kietäväinen
Matz Olufsson BS: Kietäväinen
Himahuaby/Himahuuha
2 Peer Persson Aufwin Auvinen
Påhl Anderson R:e Auvinen
Peer Anderson B:r Auvinen
Petter Fader, gamal Auvinen
Huchtima/Huhtimaa
2 Matz Olufsson Kilpoin Kilponen
Lars Karfwin R:e Karvinen
Larss Parkin d:gh Parkkinen
1 Grels Jacobson Leskin Leskinen
Grels Grelsson R:e Leskinen
Kitula/Kitula
3 Matz Jörensson Härkä Härkä
Johan Matsson R:e Härkä
Matz Matsson B:r Härkä
Jonas Matzson B:r Härkä
3 Hendrich Påhlsson Kittuin Kitunen
Lars Larsson R:e odugl:
Michel Bengtin dreng Penttinen
Påhl Henderson S:n Kitunen
1 Peer Huckain Huuhkainen
Jöns Harmain R:e Harmainen
2 Lars Thomasson Lukoin Luukkonen
Påhl B:r Luukkonen
Thomass R:e Luukkonen
2 Bertill Hinderson Lukoin Luukkonen
Matz Hinderson B:r Luukkonen
Hendrich Michelsson R:e Savolainen
Ninimäkj/Niinimäki
2 Lars Mårtenson Saijkoin Saikkonen
Lars Månson B:r S: Saikkonen
Matz Månsson B:r, ofärdig Saikkonen
Johan Erichson Hemel:n R:e Hämäläinen
Soriolla/Sorjola
1 Peer Hanson Sorion Sorjonen
Matz Hansson B Sorjonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1083

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__nsalo/Rokansalo
2 Johan Peerson Råckain Rokkanen
Anders Person B:r Rokkanen
Sigfred Suppoin R:e Supponen
__llilla/Ollila
1 Bertill Matzson Hemelein Hämäläinen
Mårten R:e B:r Hämäläinen
__poilla/Repola
2 Jören Mårtenson Reppoin Reponen
Mårten R:e B:r Reponen
Måns Mårtenson B:r Reponen
Ninisarj/Niinisaari
3 Peer Peerson Turkiain Turkiainen
Arffwed Henderson FBS: Turkiainen
Påhl R:e B:r casserat ofärdig Turkiainen
Hend: Peerson R:e Turkiainen
Samuel B:r Turkiainen
Lindusalo/Lintusalo
3 Jöns Månson Saikoin Saikkonen
Måns R:e B:r Saikkonen
Mattz Månson B:r Saikkonen
Matz Olufsson B:r S: Saikkonen
__unimäkj/Junninmäki
3 Thomas Anderson Lukoin
Hendrich Anderson R:e Luukkonen
Påhl Johansson B:r S: Luukkonen
Johan Johansson B:r Luukkonen
Kylölä/Kyllölä
2 Hendrich Påhlson Kyllein Kyllönen
Jacob Påhlsson R:e Kyllönen
Påhl Påhlsson BS: Kyllönen
Keriniemj/Keriniemi
1 Larss Pellinen Und: Bertill Pardain i S__kawa Sochn Pellinen
Pirtimekj/Pirttimäki
3 Lars Lambain Lentzm: Lampainen
Johan Peersson F:B:S: Lampainen
Erich B:r Lampainen
Hanss Simonsson Pölloin R:e Pöllänen
Påhl Herken Bol.m., ofärdig i fötterne Härkönen
Mietula/Miettula
2 Johan Hinderson Mietuin Miettunen
Hendrich S: Miettunen
Erich Purinen R:e
Ryhälä/Ryhälä
2 Erich Larssons E:a
Michel Pulkinen dreng Pulkkinen
Rasmus Brusison dreng
Johan Hamuin R:e Hamunen
Wesiniemj/Vesiniemi
3 Peer Lamain Laamanen
Jören Person R:e B Laamanen
Påhl Påhlson dreng, blindh Miettunen
Matz Rasmuson St:S
2 Jöns Christerson Achtiain Ahtiainen
Lars Rytt: B:r Ahtiainen
Påhl B:r Ahtiainen
Påhl Taifwain d:gh swagsynte Taivainen
3 Eskell Hanson Taifwain Taivainen
Oluf R:e B:r Taivainen
Johan Erichson Heikur: Bol:m: Heikkurinen
Hendrich Heikurin Heikkurinen
1 Mårten Person Kanungin Kanunkinen
Peer Mårtenson S: Rytt: Kanunkinen

Vero- ja kruununtilat

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Dragounernes Frij och Tilld: h:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1083

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kyrkeby/Kirkonkylä
1 Gabriel Kyrkeh: H:r, brukar detta hemman
Lambila/Lampila
1 Matz Jönsson Lambinen Lagskref: Knecht på March Lampinen
Lars Jönsson B:r Lampinen
Lukoilla/Luukkola
1 Nilss Michelsson Parrj Parri
Kietewelä/Kietävälä
2 Peer Johansson Kietewein Rustienst:r Kietäväinen
Jacob Person Lambinen Bol.m: Lampinen
Bertill Olufsson Lamain d:gh Laamanen
Himahua/Himahuuha
2 Johan Grelsson Lukoin fb: Luukkonen
Johan Tomasson d:gh
Kiliula/Kiljula
- Matz Persons Ödhe Kiljunen
Råkansalo/Rokansalo
2 Lars Andersson Råckoin fb: Rokkanen
Brusius Andersson B:r Rokkanen
Cawpilla/Kauppila
1 Oluf Hanson Karfwin fb: Karvinen
Lindusalo/Lintusalo
5 Hendrich Mårtenson Witika Vitikainen
Oluf Peerson F:B:S: Vitikainen
Peer Peerson Vitikainen
Jacob Peerson Vitikainen
Oluff Noch
2 Grels Swensson Kiliuin fb: Kiljunen
Johan Swensson B:r Kiljunen
1 Matz Anderson Lijkain gamal och siukligh Liikanen
Anders Matzson S: Liikanen
Pätäieniemj/Petäjäniemi
2 Matz Anderson Hattain Haatainen
Peer Anderson B:r Haatainen
Peer Olufsson Hakulinen denne finnes blandh öde optagne i Keriniemjby Hakulinen
Ryhällä/Ryhälä
1 Mårten Markuson Janhuin Corp Janhunen
Markus Markuson B:r Janhunen
Hamula/Hamula
1 Bengt Sulju Sulju

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__nala/Harmaala
1 Thomas Philipson Harmin Harmainen
__olla/Valtola
2 Peer Matzson Kietewein fb: Kietäväinen
Påhl Matzson B:r Kietäväinen

Ratsastalot

Rakuunatalot ♦ Gemene Dragun:r

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lukoila/Luukkola
1 Lars Christerson Luk: Drag: Luukkonen
2 Hendrich Olufsson Lukoin Luukkonen
Oluf Drag: B:r Luukkonen
Lars Olufsson B:r Luukkonen
Kietewelä/Kietävälä
2 Peer Påhlson Aufwin Auvinen
Påhl B:r, ofärdig Auvinen
Peer Larson Drag: på Resan
2 Mårten Gillson Kietäväinen
Lars Johansson Drag Hakulinen
Oluf Hyfwein Måg Hyvönen
2 And: Christerson Waldoin gamal Valtonen
Muramäkj/Muuramäki
Christer Anderson S: Valtonen
Hendrich Johanson d:gh
Anders Drag: S: Valtonen
Huchtima/Huhtimaa
2 Oluf Brusison Narin Narinen
Brusius B:r Narinen
Grelss Drag: B:r på Ressan Narinen
Kiliula/Kiljula
4 Peer Matzson Killiuin Kiljunen
Samuel B:r Kiljunen
Måns B:r Kiljunen
Lars Drag: B:r, på Ressan Kiljunen
Matz Matzson B:r Kiljunen
2 Lars Larsson Kiliuin Kiljunen
Petter B:r Kiljunen
Bengt Drag: B:r Kiljunen
Ruokotaipal/Ruokotaipale
Erich Jönson Sumain Summanen
Jöran Johansson B:r Summanen
Johan Johansson Drag Summanen
Limatala/Liimattala
1 Gustaf Hanson Toifw: Drag Taivainen
Johan Son Taivainen
2 Oluf Olufson Mattin Mattinen
Abram B:r Mattinen
Johan Mårtensson Drag på Ressan Härkä
Soriolla/Sorjola
1 Anders Hanss Sorjoin Sorjonen
Christer Jönsson Drag
Rockansalo/Rokansalo
2 Abraham Larson Råckain Rokkanen
Christer B:r Rokkanen
Ihanus Drag
Ollilla/Ollila
2 Lars Johansson Huttuin Huttunen
Johan Johansson B:r Huttunen
Magnoila/Maunola
1 Anders Jönson Kiliuin Kiljunen
1 Peer Grelsson Kiluin Drag: Kiljunen
Larss B:r Kiljunen
2 Hend: Larsson ibm Kiljunen
Christer Son Kiljunen
Larss Drag: Kiljunen
1 Larss Larsson Kallin Kallinen
Per Drag: B:r Kallinen
1 Mårten Jacobson Kiliun Kiljunen
Johan Drag på Ressan
Räpoilla/Repola
1 Måns Anderson Ihalainen
Christer Drag Ihalainen
Caupela/Kauppila
1 And: Larson Sorion Drag Sorjonen
Larss Bror Sorjonen
Ninisarj/Niinisaari
1 Hans Bertilson Henduin Drag
Johan Matzson Swåg:
Lindusalo/Lintusalo
2 Grels Andson Ihalain Ihalainen
Mårten B:r Ihalainen
Anders Månson Drag Ihalainen
Huckalla/Huuhkaala
1 Lars Peerson Hukain lamat ofärdig Huuhkainen
Matz Larsson Drag på Ressan Huuhkainen
Lars Swenson Bol:m: Huuhkainen
Mietulla/Miettula
1 Johan Johansson Kangain Kankainen
Peer Johansson Drag Kankainen
Ryhälä/Ryhälä
2 Matz Staphanson Aufwin Auvinen
And: Person Bolm Auvinen
Hend: Erichson Drag:
1 Sigfred Johansson Jufwoin Juvonen
Hamula/Hamula
1 Brus Jacobson Hamuin Hamunen
Sipillensarj/Sipilänsaari
1 Hendrich Hend Sipinen Sipinen
Erich Drag B:r Sipinen
Waldalla/Valtola
2 Lars Påhlsson Valtonen
And: Påhlsson Drag B:r Valtonen
Thomas Påhlsson B:r Valtonen

Autiot ja viljelyyn otetut rakuunatalot ♦ Ödhe och Uptagne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1086

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lambila/Lampila
1 Påhl Påhlsson Lambin skatt:r 668 Lampinen
Michel Drag S: Lampinen
Caupilla/Kauppila
1 Matz Caupin Corporal, skatt:r 669 Kauppinen
Matz Larsson B:S: Kauppinen
Luckalla/Luukkola
1 Per Larson Lukoin tarmlop, skatt:r 670 Luukkonen
Käriniemj/Keriniemi
1 Peer Olufsson Hakul: Drag skatt:r 667 Hakulinen
Matz B:r Hakulinen
__pallaniemj/Kietävälä
1 Erich Saufolain Drag skatt:r 668 Savolainen
Matz B:r Savolainen

Vero- ja kruununtilat

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infanteriss Frij och Tilldel:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1086

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Bengtilä/Penttilä
2 Påhl Jonsson Måndoin uthgamal och döff Montonen
Eskill Olufson Lamain Laamanen
Joh: Lechwoin Sytingzson Lehvonen
Kiätewelä/Kietävälä
3 Matz Henderson Lamain fb: Laamanen
Påhl B:r Laamanen
Lars Henderson Laamanen
Petter odugl: Laamanen
Ninisarj/Niinisaari
2 Lars Larsson Hulkoin fb: Hulkkonen
Johan B:r Hulkkonen
Keriniemj/Keriniemi
1 Oluf Olufsson Hakulin Hakulinen
1 Peer Påhlsson Hakulin fb: Swagsynter Hakulinen
Påhl Peerson Hakulinen
Pirtimekj/Pirttimäki
1 Johan Johansson Fend
Mietula/Miettula
2 Oluf Peerson Mietuin fb: Miettunen
Hendrich B:r, odugligh Miettunen
Anders Olufsson Son, lagdt K:tt för sigh Miettunen
1 Peer Påhlson Mietuin Miettunen
Pellile/Pellilä
1 Peer Olufsson Peelin Pellinen

Gemene Soldat:rs Öden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1086

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Wesiniemj/Vesiniemi
1 Hans Simonson Pöllein skatt:r 669 Pöllänen
Jacob Eskillson Löykiain

Läänitykset ♦ Frellsse

Baranoffin läänitys ♦ Major Clas Johan Boranofz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1086

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkelax/Pitkälahti
2 Oluf Olufsson Laskoin Laaskonen
Matz Olufsson B:r Laaskonen
Piskoila/Piskola
3 Lars Christerson Paijain Paajanen
Per Christerson Paijain Paajanen
Jöst Matzsson Måg
1 Påhl Christerss Westerf: E:a Vesterfink
1 Christer Hemelein Hämäläinen
1 Lars Anderson Piskoin Piskonen
1 Jören Olufss Lapalain Lappalainen
1 Lars Hindersson Kärein Kervinen
Maliala/Maljala
1 Påhl Thomass Malliasmees Maljanen
1 Jöns Christersson Kufwalain Kuivanen
1 Peer Hendrichson Seppelein Seppänen
1 Påhl Jönsson Parkin Parkkinen
1 Lars Larsson Maliasmies Maljanen
Kondialla/Kontila
4 Lars Larsson Condiain Kontinen
Påhl Larsson Bolm: har tarmlop Kontinen
Johan Larsson B:r Kontinen
Hendrich Larson B:r Kontinen
Peer Anderson oferdig Kontinen
Abraham Condiain Kontinen
Hurisallo/Hurissalo
1 Peer Hanson Timoinen Timonen
2 Anders Persson Leinoin Leinonen
Michel Andersson S: Leinonen
3 Påhl Juckarin Jukarainen
Lars Erichson B:r Jukarainen
Mårten Mårtenson B:r S: Jukarainen
3 Eskill Påhlson Leinoin Leinonen
Jören Son Leinonen
Ihoila/Ihalainen
2 Matz Påhlsson Solla el: Leinoin Solla
Peer Påhlsson Solla
2 Mårten Person Ihalain Ihalainen
Lars Larsson
1 Staph: Påhlsson Ihalain Ihalainen
Ickoila/Ikola
2 Anders Påhlson Ichoin fördt på Johan Pistohlk: h:n Ikonen
Johan Påhlsson B:r Ikonen
Hendrich Påhlsson B:r Ikonen
Hylkela/Hylkylä
1 Lars Larson Hylckein Hylkeinen
1 Lars Person Hylckein skatt:r 666 Hylkeinen
1 Erich Michelson Ingin öde Inkinen
1 Clemet Ingins Enkia, skatt:r 666 Inkinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Bengt Simonson Ingin Inkinen
2 Mårten Simonson Ingin Inkinen
Simon Son Inkinen
Johan B:r Lagskrefwen Knecht på Ressan Inkinen
Hauhoila/Hauhala
1 Påhl Olufsson Kietewein Kietäväinen
1 Matz Andersson Kietewein Kietäväinen
Kyllälä/Kyllölä
2 Peer Matzson Solla Solla
Michel Persson Mågh Solla
1 Jören Jören Hemelein Hämäläinen

Hans Brudgumin läänitys ♦ Capit: Hans Brudgum

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kietwele/Kietävälä
1 Peer Person Saijkoin Saikkonen
Mietula/Miettula
1 Hendrich Olufsson Mietuin Miettunen
Ryhällä/Ryhälä
1 Johan Nilson Ikohemo skatt:r 666 Ikäheimonen

Johan Pistolekorsin läänitys ♦ Capit Sahl Johan Pistolkors

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pirtimeki/Pirttimäki
2 Anders Olufss Hakulin Hakulinen
Anders Andersson Son Hakulinen
Piskoila/Piskola
1 Jost Lefwoins öde el: Hendrich Ickoin
Pirtimeki/Pirttimäki
- Oluf Olufsson Palains öde, Sigf: Kangan opt. 665 d: 15 Sept:r

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Leut: Michel Erichsons

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipoila/Kaipaala
- Peer Larsson Caipoin Kaipainen

Nassokinin läänitys ♦ Jacob Nasaken

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipalla/Kaipaala
2 Johan Larson Caipain Kaipainen
Påhl B:r Kaipainen
4 Påhl Påhlsson Caipain odugl: swagsyndt Kaipainen
Peer Påhlson Son Kaipainen
Lars Påhlson Fb:S: Kaipainen
Johan Larsson BrS Kaipainen
Bygrel Larssonn Br Kaipainen
1 Påhl Thomasson Kåkoin Kekkonen

Pappilat ♦ Presterskapet

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kyrkeby/Kirkonkylä
Gabriel Caroli
3 Christer drengh
Michel Swensson
Thomas Timoinen Timonen
Cap Johan Franseisj
2 Jören Sigfredsson drengh
Mårten Matzsson
Klokaren
1 Matz Bengtin Penttinen

Irtolaiset ♦ Lössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__llila/Ollila
- Erich Johansson Huttuin Huttunen

Kestikievarit ♦ Gestgifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__teuele/Kietävälä
3 Johan Mårtenson Kieteuein Kietäväinen
Anders Christerson Heiwa d:gh Häivä
Matz Bertillson Hallan Haatainen
Lars Mårtenson R:e B:r Kietäväinen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__matala/Liimattala
4 Hendrich Limatain Liimatainen
Per Hendrsson Son Liimatainen
Johan Hindersson Liimatainen
Anders Limatain d:gh Liimatainen
Matz Drag: på Ressan

Postitalonpojat ♦ Påstbönder

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1087

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__okalla/Kokkola
2 Oluf Nilsson Kittuin Kitunen
Anders Michelsson d:gh
__öhäillä/Ryhälä
3 Johan Anderson Hijhmain Himanen
Mattz B:r Himanen
Peer Person Lamain d:gh Laamanen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1082

Nimet aakkosjärjestyksessä16651667

© Maija-Liisa Laakso 2023