AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1648 nimihakemisto

Puumala ruodutusluettelo 1648

RuodutusluetteloRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  H  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Hindrich Jönsson (Luckåila by) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påfwall Wolmarsson (Kieriniemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Påfwell Wålmarsson (Keriniemj) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

AAlkuun

Achtiainen

Larss (Wesiniemj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Ahoinen

Oloff (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Påfwell (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

BAlkuun

Bengdtinen

Hindrich Persson (Kietäwäläby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Larss Person (Kietäwälä) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Bengtinen

Hindrich Persson (Kietäwälä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

CAlkuun

Cauppinen

Månss (Cauppila by) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Peersson (Cauppilaby) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer Person (Cauppila by) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

HAlkuun

Hackulinen

Anderss (Kieriniemj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hakulinen

Anders Olson (Keriniemj) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hamuinen

Peer Hindersson (Ninisaarj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Peer Hindrichzson (Ninisaari) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Harmain

Eschill (Kietäwälä) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Harmainen

Peer Olufzson (Harmalaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Påfwell Persson (Harmalaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hatainen

Anderss [Erik Lagerkrantsin läänitys] Ruotu Lagerkrants:Ruod

Herckäinen

Madz (Ninisaari) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hiekurinen

Madz (Pardala) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Huckain

Madz Johansson (Huckala by) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Huckainen

Johann Peersson (Huckala by) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Madz Johansson (Huckalaby) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hämäläin

Jöran (Ollila by) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Madz (Ollila by) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hämäläinen

Jören (Ollilaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Härkä

Jöns (Mietulaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Härkäinen

Madz Jönsson (Lindusalo) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

KAlkuun

Kaipåinen

Kåsså (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Peer (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Påfwell (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Kallinen

Larss (Magnola) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V (Magnola) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kangahainen

Anderss Johanson (Mietulaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Anderss Johansson (Miettula) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Johan (Mietulaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kanungainen

Peer (Harmalaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kauppinen

Månss (Cauppila) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kietäwäin

Johan Persson (Kietäwälä) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Madz Olson (Mietula) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Olof Madzson (Mietula) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kietäwäinen

Biörn [Erik Lagerkrantsin läänitys] Ruotu Lagerkrants:Ruod

Olof Madzsson (Miettula) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Kiliuinen

Anders Jönsson (Magnola) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Larss Jönsson (Kiliulaby) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Madz Persson (Kiliulaby) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Killiuinen

Madz Persson (Kiliulaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Killuinen

Anderss Jönsson (Magnola) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Kufwoinen

Christer (Kietäwälä) [Ratsastalot] Ruotu Ratsastalot:Ruod+V

Kutro

Christer (Ryhälä) [Ratsastalot] Ruotu Ratsastalot:Ruod+V

LAlkuun

Laitiainen

Madz (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Laitinen

Jöran (Kietäwäläby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Lamainen

Peer (Wesiniemj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lambainen

Pååll [Erik Lagerkrantsin läänitys] Ruotu Lagerkrants:Ruod

Lapwetelein

Jönss (Pardala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Lapweteleinen

Jönss (Pardala) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Lauritzain

Hans (Ryhälä) [Ratsastalot] Ruotu Ratsastalot:Ruod+V

Limatain

Anders Madzson (Limattala) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Mårthen (Limattala) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Limatainen

Christer Madzson (Limattala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Mårten (Limattala) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Limattain

Christer Madzson (Limattala) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Luckainen

Grelss [Erik Lagerkrantsin läänitys] Ruotu Lagerkrants:Ruod

MAlkuun

Mietinen

Peer Palson (Mietulaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Munck

Anders Erichzson (Ninisaari) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

NAlkuun

Nirainen

Peer (Wesiniemj) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Norinen

Brusius (Sårialaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

PAlkuun

Perrj

Nielss Michelsson (Luckåila by) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Pulckeinen

Eschill (Caipola) [Nassokinin läänitys] Ruotu Nassokin:Ruod

Pättynen

Anders Staphanson (Limattala) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Pöyckäinen

Larss Ollsson (Kietäwälä) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Larss Olofzson (Kietäwäläby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

RAlkuun

Ryhein

Peer (Ryhälä) [Ratsastalot] Ruotu Ratsastalot:Ruod+V

Råckain

Anderss Larsson (Kitula) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Råckainen

Anderss Larsson (Kitula) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

SAlkuun

Smålander

Michill Nielsson (Keriniemj) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Soriainen

Anders (Sårialaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Larss (Sårialaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Suliu

Bengdt (Hamulaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Bengdtsson (Hamulaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Bengtzsson (Hamula) [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Sumainen

Jöns (Råkåtaifwal) [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Summainen

Jönss (Ruåkåtaifwal) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Såriainen

Månss (Sårialaby) [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

TAlkuun

Turakiainen

Bertill (Ninisaarj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Hindrich (Ninisaarj) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Turkiain

Bertill (Ninisaari) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hindrich (Ninisaari) [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

VWAlkuun

Waldainen

Larss Christerson (Harmalaby) [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Waldoinen

Larss Christersson (Harmalaby) [Talolliset] Ruodutuksesta poissaolleet

Wäkewäinen

Thomas (Lindusalo) [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 92 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2023