AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1685 nimihakemisto

Puumala ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Hans Simonssonn, (Wässjniemi) Ruotu 134_komp_2

Israel, (Såppolaniemj) Ruotu 133_komp_2

Johan Andersson, (Kaupilla) Ruotu 137_komp_2

Johan Larsson, (Hylckälä) Ruotu 137_komp_3

Johan Peerssonn, (Kietäwällä) Ruotu 132_komp_2

Matz Person, (Kaipola) Ruotu 140_komp_3

Mårten Egediussonn, (Kietäwällä) Ruotu 132_komp_2

Mårten Hanssonn, (Hammulla) Ruotu 130_komp_2

Påhl Wolmarssonn, (Kiettäwällä) Ruotu 40_komp_2

AAlkuun

Ahoin

Peer Anderss, Ruotu 45_komp_2

BAlkuun

Bartollij

Israel, (Kyrckioby) Ruotu 39_komp_2

CAlkuun

Condia

Abraham, (Condiala) Ruotu 140_komp_2

HAlkuun

Hakarain

Anders Anderssonn, Ruotu 135_komp_2

Hakulin

Anders, (Pijrtimäkj) Ruotu 40_komp_2

Hakulinn

Matz, (Kerriniemi) Ruotu 40_komp_2

Påhl, (Kerriniemi) Ruotu 40_komp_2

Harmain

Påhl, (Harmmalla) Ruotu 41_komp_2

Harmain (Pitke Harmain)

Påhl, (Harmmalla) Ruotu 41_komp_2

Hatain

Matz, (Peteniemj) Ruotu 133_komp_2

Himain

Johan Anderss, (Ryhällä) Ruotu 131_komp_2

Matz Henderss, (Himahua) Ruotu 133_komp_2

Huckain

Laars Peerssonn, (Haikalla) Ruotu 135_komp_2

Huijain

Niels Peerssonn, (_kotaipal) Ruotu 138_komp_2

Hullckoin

Johan, (Sippileniemj) Ruotu 133_komp_2

Hullkoin

Laars Larsson, (_inisawij) Ruotu 42_komp_2

Hunainn

Brusius, (Harmmalla) Ruotu 41_komp_2

Huttin

Thomas, (Kyllelä) Ruotu 141_komp_2

Hyfwäin

Thomas Larson, Ruotu 137_komp_3

Hylckäin

Lars Larsson, (Hylckälä) Ruotu 137_komp_3

Håttj

Philip Peersson, Ruotu 41_komp_2

Häckin

Mårten Påhlsson, (_inisawij) Ruotu 42_komp_2

Hämäläin

Eskell, (Bengtillä) Ruotu 134_komp_2

Härckein

Peer Påhlsson, Ruotu 38_komp_2

IAlkuun

Ihalain

Grels, (Haikalla) Ruotu 135_komp_2

Ikeheinoin

Niels, (Ryhällä) Ruotu 131_komp_2

Ingin

Lars Bengdtzon, (Hylckälä) Ruotu 138_komp_3

Mårthen Simons:, (Hylckälä) Ruotu 138_komp_3

JAlkuun

Jukorain

Påhl Erichssonn, (Hurusalo) Ruotu 140_komp_2

Jörkinen

Anders Swenssonn, Ruotu 136_komp_2

KAlkuun

Kaipoin

Johan Larsson, (Kaipolla) Ruotu 41_komp_2

Kallin

Laars Laarssonn, (Kaupilla) Ruotu 137_komp_2

Kangain

Johan, (Mietulla) Ruotu 129_komp_2

Karfwin

Oloff, (Kaupilla) Ruotu 136_komp_2

Ketäwäin

Erich Mattzson, Ruotu 139_komp_3

Kiettunen

Peer Nielsson, (Säppälä) Ruotu 128_komp_2

Kietäwäin

Laars, (Pijrtimäkj) Ruotu 131_komp_2

Peer, (Walldola) Ruotu 38_komp_2

Peer Thomassonn, Ruotu 132_komp_2

Killinen

Grels Swenssonn, (Lindusalo) Ruotu 136_komp_2

Killiun

Peer Matssonn, (_llulla) Ruotu 138_komp_2

Killuin

Christer Hinderss, (Kaupilla) Ruotu 137_komp_2

Mårten Jacobsson, (Kaupilla) Ruotu 138_komp_2

Kirstinen

Petter Anderson, Ruotu 140_komp_3

Kiskin

Laars Nielss:, Ruotu 141_komp_2

Kiättäwäin

Mattz Anderson, (Hauhoila) Ruotu 139_komp_3

Kondiain

Laars, (Hurusalo) Ruotu 140_komp_2

Kurfwain

Jöns Christersson, (_illiala) Ruotu 44_komp_2

Kylloin

Påhl, (Kyllela) Ruotu 128_komp_2

Kylläin

Hindrich, (Kyllelä) Ruotu 141_komp_2

Kyllöin

Påhl Hansson, Ruotu 139_komp_2

Kåck

Johan Eskelss, Ruotu 133_komp_2

Kåttro

Oloff, (_inisawij) Ruotu 42_komp_2

Käckoin

Påhll, (Kaipola) Ruotu 140_komp_3

Kälinn

Grels, (Kaupilla) Ruotu 137_komp_2

Peer, (Kaupilla) Ruotu 137_komp_2

LAlkuun

Lamain

Peer Henderssonn, (Kietäwällä) Ruotu 132_komp_2

Lambin

Matz, (Lambila) Ruotu 39_komp_2

Påhl, (Lambila) Ruotu 39_komp_2

Lambinen

Michell Anderssonn, Ruotu 39_komp_2

Lappalain

Anders Larsson, (_iskoilla) Ruotu 45_komp_2

Lapwetelinn

Johan, (Ryhällä) Ruotu 130_komp_2

Leinoin

Eskell Påhlsson, (Hurusalo) Ruotu 140_komp_2

Staffan, (Ickoila) Ruotu 139_komp_3

Leinon

Eskell Eskellss, Ruotu 131_komp_2

Lijkain

Anders Anderss, Ruotu 42_komp_2

Lijmatain

Johan, (Kukalla) Ruotu 134_komp_2

Jöran, (Piskoila) Ruotu 139_komp_3

Oloff, (Giestgifware) Ruotu 43_komp_2

Oluff Jörenson, Ruotu 141_komp_3

Peer, (Giestgifware) Ruotu 43_komp_2

Liuckain

Hindrich Olofsson, (_inkolla) Ruotu 135_komp_2

Jöns Jönssonn, (_inkolla) Ruotu 135_komp_2

Liukåin

Oloff Ohlsson, Ruotu 43_komp_2

Luckain

Thomas, (Limatalla) Ruotu 43_komp_2

Lydikäin

Oluff Hanson, Ruotu 138_komp_3

Lym

Laars Johanss, Ruotu 134_komp_2

MAlkuun

Malliain

Lars Larsson, (_illiala) Ruotu 44_komp_2

Peer Påhlss, Ruotu 44_komp_2

Thomas Påhlsson, (_illiala) Ruotu 44_komp_2

Mattin

Abraham, (Limatalla) Ruotu 43_komp_2

Mattzson

Joust, (Piskoila) Ruotu 139_komp_3

Miettuin

Oloff, (Mietulla) Ruotu 129_komp_2

Mietuin

Hindrich, (Mietula) Ruotu 141_komp_3

Måndoin

Mattz, (Hauhoila) Ruotu 138_komp_3

Mättäläin

Jöns Larson, (Piskoila) Ruotu 141_komp_3

NAlkuun

Naroin

Brusius, (Huchtama) Ruotu 129_komp_2

PAlkuun

Pajain

Lars, (Piskoila) Ruotu 139_komp_3

Parckin

Oluf, (Kaipola) Ruotu 140_komp_3

Påhll Jöranson, (Maliala) Ruotu 137_komp_3

Parkain

Staffan, (Ihalaby) Ruotu 141_komp_3

Pehikain

Thomas, (Pitkelax) Ruotu 45_komp_2

Peuckoin

Hindrich, (Säppällä) Ruotu 134_komp_2

Pijskain

Christer Christerss, (_iskoilla) Ruotu 45_komp_2

Lars Andersson, (_iskoilla) Ruotu 45_komp_2

Pitke Harmain

Påhl, (Harmmalla) Ruotu 41_komp_2

Pullinen

Erich Michelss:, Ruotu 140_komp_2

Hindrich Michellsson, Ruotu 130_komp_2

Päsiäin

Staffan Olofss:, Ruotu 138_komp_2

Pöllin

Peer, (Pättillä) Ruotu 38_komp_2

RAlkuun

Rahkoin

Laars Andersson, (_ikonsalo) Ruotu 139_komp_2

Randalain

Erich Michelson, (Hylckälä) Ruotu 137_komp_3

Reppoin

Måns, (Hammulla) Ruotu 130_komp_2

Rygin

Matz, (Hammulla) Ruotu 130_komp_2

Råckain

Anders, (_ndusalo) Ruotu 139_komp_2

Råikas

Abraham Laarsson, (_ikonsalo) Ruotu 139_komp_2

Räppoin

Måns, (_ikonsalo) Ruotu 139_komp_2

Räppåin

Jöran, (Mietula) Ruotu 141_komp_3

SAlkuun

Saikoin

Lars, (Ninimäkj) Ruotu 140_komp_3

Sillain

Anders Peersson, (Hurusalo) Ruotu 141_komp_2

Simckoin

Erich, (Pättillä) Ruotu 38_komp_2

Soickain

Oloff, (_ollilla) Ruotu 138_komp_2

Sutharj

Anders, (Hylckälä) Ruotu 138_komp_3

Suttin

Grels Grelss, Ruotu 129_komp_2

Såickain

Peer, (Kietäwällä) Ruotu 132_komp_2

Såla

Peer Påhlsson, (Ihala) Ruotu 141_komp_2

Sålla

Peer Påhlsson, (Ihalaby) Ruotu 141_komp_3

Sårjoin

Anders, (Kaupilla) Ruotu 136_komp_2

Anders Hansonn, (Sårialla) Ruotu 129_komp_2

Säppäläin

Peer, (_illiala) Ruotu 44_komp_2

TAlkuun

Tarkiain

Arfwed, (_inisawij) Ruotu 42_komp_2

Tijmoin

Petter Hanson, (Hurusalo) Ruotu 141_komp_3

Tåårainpä

Christer Matssonn, Ruotu 137_komp_2

Täräwein

Hindrich Matssonn, Ruotu 40_komp_2

VWAlkuun

Walldain

Christer, (Murasmäkj) Ruotu 38_komp_2

Wijnkoin

Staffan, (Ryhällä) Ruotu 131_komp_2

Wijtickain

Hindrich, (Lindusalo) Ruotu 136_komp_2

Våckalain

Påhl, (Lambila) Ruotu 39_komp_2

Tässä hakemistossa on yhteensä 137 nimeä

© Väinö Holopainen 2021