AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo ☰ 

Puumala ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Pumala Sochnn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 38_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Påhlsson Härckein Knecht
Pättillä/Pellilä
Erich Simckoin
Peer Pöllin
Walldola/Valtola
Peer Kietäwäin
Murasmäkj/Muuramäki
Christer Walldain

Ruotu 39_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Anderssonn Lambinen Knecht
Kyrckioby/Kirkonkylä
Israel Bartollij H:
Lambila/Lampila
Påhl Våckalain
Matz Lambin
Påhl Lambin

Ruotu 40_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Matssonn Täräwein Knecht
Pijrtimäkj/Pirttimäki
Anders Hakulin
Kerriniemi/Keriniemi
Matz Hakulinn
Påhl Hakulinn
Kiettäwällä/Kietävälä
Påhl Wolmarssonn

Ruotu 41_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Philip Peersson Håttj Knecht
Kaipolla/Kaipaala
Johan Larsson Kaipoin
Harmmalla/Harmaala
Påhl Harmain
Påhl Pitke Harmain
Brusius Hunainn

Ruotu 42_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anderss Lijkain Knecht
_inisawij/Niinisaari
Oloff Kåttro
Laars Larsson Hullkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Arfwed Tarkiain

Ruotu 43_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oloff Ohlsson Liukåin Knecht
Limatalla/Liimattala
Thomas Luckain
Abraham Mattin
Giestgifware/Liimattala
Oloff Lijmatain
Peer Lijmatain

Ruotu 44_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Påhlss Malliain Knecht
_illiala/Maljala
Thomas Påhlsson Malliain
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kurfwain
Peer Säppäläin

Ruotu 45_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Anderss Ahoin Knecht
_iskoilla/Piskola
Lars Andersson Pijskain
Christer Christerss Pijskain
Anders Larsson Lappalain
Pitkelax/Pitkälahti
Thomas Pehikain

Ruotu 128_komp_2, ruotua pitäjissä Puumala,Sulkava Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Säppälä/Seppälä
Peer Nielsson Kiettunen
Kyllela/Kyllölä
Påhl Kylloin

Ruotu 129_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Grels Grelss Suttin Knecht
Mietulla/Miettula
Johan Kangain
Oloff Miettuin
Huchtama/Huhtimaa
Brusius Naroin
Sårialla/Sorjola
Anders Hansonn Sårjoin

Ruotu 130_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Michellsson Pullinen Knecht
Hammulla/Hamula
Måns Reppoin
Mårten Hanssonn
Matz Rygin
Ryhällä/Ryhälä
Johan Lapwetelinn

Ruotu 131_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Eskell Eskellss Leinon Knecht
Ryhällä/Ryhälä
Johan Anderss Himain Påstbonde
Staffan Wijnkoin
Niels Ikeheinoin
Pijrtimäkj/Pirttimäki
Laars Kietäwäin

Ruotu 132_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Thomassonn Kietäwäin Knecht
Kietäwällä/Kietävälä
Mårten Egediussonn
Johan Peerssonn
Peer Henderssonn Lamain
Peer Såickain

Ruotu 133_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Eskelss Kåck Knecht
Himahua/Himahuuha
Matz Henderss Himain
Peteniemj/Petäjäniemi
Matz Hatain
Sippileniemj/Sipilänsaari
Johan Hullckoin
Såppolaniemj/Sopala
Israels Aff H: Israels Öde

Ruotu 134_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Johanss Lym Knecht
Säppällä/Seppälä
Hindrich Peuckoin
Wässjniemi/Vesiniemi
Hans Simonssonn
Bengtillä/Penttilä
Eskell Hämäläin
Kukalla/Kokkola
Johan Lijmatain

Ruotu 135_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anderssonn Hakarain Knecht
Haikalla/Huuhkaala
Grels Ihalain
Laars Peerssonn Huckain
_inkolla/Luukkola
Hindrich Olofsson Liuckain
Jöns Jönssonn Liuckain

Ruotu 136_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Swenssonn Jörkinen Knecht
Lindusalo/Lintusalo
Grels Swenssonn Killinen
Hindrich Wijtickain
Kaupilla/Kauppila
Anders Sårjoin
Oloff Karfwin

Ruotu 137_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Matssonn Tåårainpä Knecht
Kaupilla/Kauppila
Johan Andersson
Peer el: Grels Kälinn
Christer Hinderss Killuin
Laars Laarssonn Kallin

Ruotu 138_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Staffan Olofss: Päsiäin Knecht
Kaupilla/Kauppila
Mårten Jacobsson Killuin
_kotaipal/Ruokotaipale
Niels Peerssonn Huijain
_ollilla/Ollila
Oloff Soickain
_llulla/Kiljula
Peer Matssonn Killiun

Ruotu 139_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Hansson Kyllöin Knecht
_ikonsalo/Rokansalo
Laars Andersson Rahkoin
Abraham Laarsson Råikas
Måns Räppoin
_ndusalo/Lintusalo
Anders Råckains Enckia

Ruotu 140_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 301

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Michelss: Pullinen Knecht
Hurusalo/Hurissalo
Påhl Erichssonn Jukorain
Eskell Påhlsson Leinoin
Laars Kondiain
Condiala/Kontila
Abraham Condia

Ruotu 141_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 301

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Laars Nielss: Kiskin Knecht
Kyllelä/Kyllölä
Hindrich Kylläin
Thomas Huttin
Ihala/Ihalainen
Peer Påhlsson Såla
Hurusalo/Hurissalo
Anders Peersson Sillain

Ruotu 137_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Larson Hyfwäin Knecht
Maliala/Maljala
Påhll Jöranson Parckin
Hylckälä/Hylkylä
Lars Larsson Hylckäin
Johan Larsson
Erich Michelson Randalain

Ruotu 138_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oluff Hanson Lydikäin Knecht
Hylckälä/Hylkylä
Anders Sutharj
Lars Bengdtzon Ingin
Mårthen Simons: Ingin
Hauhoila/Hauhala
Mattz Måndoin

Ruotu 139_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Mattzson Ketäwäin Knecht
Hauhoila/Hauhala
Mattz Anderson Kiättäwäin
Ickoila/Ikola
Staffan Leinoin
Piskoila/Piskola
Lars Pajain el:r Joust Mattzson
Jöran Lijmatain

Ruotu 140_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Petter Anderson Kirstinen Knecht
Kaipola/Kaipaala
Matz Person
Oluf Parckin
Påhll Käckoin
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Saikoin

Ruotu 141_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Oluff Jörenson Lijmatain Knecht
Hurusalo/Hurissalo
Petter Hanson Tijmoin
Mietula/Miettula
Hindrich Mietuin öde, Uptagit af Jöran Räppåin
Ihalaby/Ihalainen
Staffan Parkains öde, up:t af Peer Påhlsson Sålla
Piskoila/Piskola
Jöns Larson Mättäläin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2023