AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Puumala ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Pumala Sochnn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 38_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påhlsson Härckein Knecht
Pättillä
Erich Simckoin
Peer Pöllin
Walldola
Peer Kietäwäin
Murasmäkj
Christer Walldain

Ruotu 39_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Anderssonn Lambinen Knecht
Kyrckioby
Israel Bartollij H:
Lambila
Påhl Våckalain
Matz Lambin
Påhl Lambin

Ruotu 40_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Matssonn Täräwein Knecht
Pijrtimäkj
Anders Hakulin
Kerriniemi
Matz Hakulinn
Påhl Hakulinn
Kiettäwällä
Påhl Wolmarssonn

Ruotu 41_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Philip Peersson Håttj Knecht
Kaipolla
Johan Larsson Kaipoin
Harmmalla
Påhl Harmain
Påhl Pitke Harmain
Brusius Hunainn

Ruotu 42_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Anderss Lijkain Knecht
_inisawij
Oloff Kåttro
Laars Larsson Hullkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Arfwed Tarkiain

Ruotu 43_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Ohlsson Liukåin Knecht
Limatalla
Thomas Luckain
Abraham Mattin
Giestgifware
Oloff Lijmatain
Peer Lijmatain

Ruotu 44_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påhlss Malliain Knecht
_illiala
Thomas Påhlsson Malliain
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kurfwain
Peer Säppäläin

Ruotu 45_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Anderss Ahoin Knecht
_iskoilla
Lars Andersson Pijskain
Christer Christerss Pijskain
Anders Larsson Lappalain
Pitkelax
Thomas Pehikain

Ruotu 128_komp_2, ruotua pitäjissä Puumala,Sulkava Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Säppälä
Peer Nielsson Kiettunen
Kyllela
Påhl Kylloin

Ruotu 129_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Grels Grelss Suttin Knecht
Mietulla
Johan Kangain
Oloff Miettuin
Huchtama
Brusius Naroin
Sårialla
Anders Hansonn Sårjoin

Ruotu 130_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Michellsson Pullinen Knecht
Hammulla
Måns Reppoin
Mårten Hanssonn
Matz Rygin
Ryhällä
Johan Lapwetelinn

Ruotu 131_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Eskell Eskellss Leinon Knecht
Johan Anderss Himain Påstbonde
Staffan Wijnkoin
Niels Ikeheinoin
Pijrtimäkj
Laars Kietäwäin

Ruotu 132_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Thomassonn Kietäwäin Knecht
Kietäwällä
Mårten Egediussonn
Johan Peerssonn
Peer Henderssonn Lamain
Peer Såickain

Ruotu 133_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Eskelss Kåck Knecht
Himahua
Matz Henderss Himain
Peteniemj
Matz Hatain
Sippileniemj
Johan Hullckoin
Såppolaniemj
Israels Aff H: Israels Öde

Ruotu 134_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Johanss Lym Knecht
Säppällä
Hindrich Peuckoin
Wässjniemi
Hans Simonssonn
Bengtillä
Eskell Hämäläin
Kukalla
Johan Lijmatain

Ruotu 135_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Anderssonn Hakarain Knecht
Haikalla
Grels Ihalain
Laars Peerssonn Huckain
_inkolla
Hindrich Olofsson Liuckain
Jöns Jönssonn Liuckain

Ruotu 136_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Swenssonn Jörkinen Knecht
Lindusalo
Grels Swenssonn Killinen
Hindrich Wijtickain
Kaupilla
Anders Sårjoin
Oloff Karfwin

Ruotu 137_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Matssonn Tåårainpä Knecht
Johan Andersson
Peer el: Grels Kälinn
Christer Hinderss Killuin
Laars Laarssonn Kallin

Ruotu 138_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Olofss: Päsiäin Knecht
Mårten Jacobsson Killuin
_kotaipal
Niels Peerssonn Huijain
_ollilla
Oloff Soickain
_llulla
Peer Matssonn Killiun

Ruotu 139_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 300

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Hansson Kyllöin Knecht
_ikonsalo
Laars Andersson Rahkoin
Abraham Laarsson Råikas
Måns Räppoin
_ndusalo
Anders Råckains Enckia

Ruotu 140_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 301

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Michelss: Pullinen Knecht
Hurusalo
Påhl Erichssonn Jukorain
Eskell Påhlsson Leinoin
Laars Kondiain
Condiala
Abraham Condia

Ruotu 141_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 301

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Laars Nielss: Kiskin Knecht
Kyllelä
Hindrich Kylläin
Thomas Huttin
Ihala
Peer Påhlsson Såla
Hurusalo
Anders Peersson Sillain

Ruotu 137_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Larson Hyfwäin Knecht
Maliala
Påhll Jöranson Parckin
Hylckälä
Lars Larsson Hylckäin
Johan Larsson
Erich Michelson Randalain

Ruotu 138_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Hanson Lydikäin Knecht
Anders Sutharj
Lars Bengdtzon Ingin
Mårthen Simons: Ingin
Hauhoila
Mattz Måndoin

Ruotu 139_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Mattzson Ketäwäin Knecht
Mattz Anderson Kiättäwäin
Ickoila
Staffan Leinoin
Piskoila
Lars Pajain el:r Joust Mattzson
Jöran Lijmatain

Ruotu 140_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Petter Anderson Kirstinen Knecht
Kaipola
Matz Person
Oluf Parckin
Påhll Käckoin
Ninimäkj
Lars Saikoin

Ruotu 141_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 314

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Jörenson Lijmatain Knecht
Hurusalo
Petter Hanson Tijmoin
Mietula
Hindrich Mietuin öde, Uptagit af Jöran Räppåin
Ihalaby
Staffan Parkains öde, up:t af Peer Påhlsson Sålla
Piskoila
Jöns Larson Mättäläin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021