AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1642 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1642

Nimet aakkosjärjestyksessäJousiluetteloVäenottoluettelo

Pumala Sochn

Utschriffningz och Rutheringz Lengdh aff 10 Gårdar att Utskrifwas En Knecht uttöffuer Lille Safwålax... 1642


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Lass Larssån Kockoi 1 Kokkonen
Lass Peerssån Hucckain 1 Huuhkainen
Johan Peerssonn ibm 1 Huuhkainen
Oloff Larssån Luckoin 1 Luukkonen
Hendrich Jönsson ibm 1 Luukkonen
Jonss Poollssån ibm 1 Luukkonen
Anders Erssån Munck 1 Munk
Madz Hendherssån Härcköin 1 Härkönen
Michell Hulckoinen 1 Hulkkonen
Bertell Peerssån Turakainen 1 Turakainen
Anders Andhersson Lukoinen Knechtt

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Mårthen Nielssån Lijmytainen 1 Liimatainen
Hendrich Hendherssån ibm 1 Liimatainen
Jacob Hendhersson ibm 1 Liimatainen
Jönss Madzssån ibm 1 Liimatainen
Andhers Madzssån ibm 1 Liimatainen
Jacob Mårthenssån Killfuinen 1 Kiljunen
Andhers Jönsson ibm 1 Kiljunen
Grelss Jönsson ibm 1 Kiljunen
Hendrich Larsson ibm 1 Kiljunen
Anders Mongssån Ihalainen 1 Ihalainen
för denne Rothan går Anders Jönsson Kilfuinen Knecht

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Swen Peerssån Killfuinen 1 Kiljunen
Larss Knuttssån Kallinen 1 Kallinen
Madz Peersson Killinen 1 Kiljunen
Andher Sikoin 1

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Hamalainen 1 Hämäläinen
Poll Peerssån Haffuanen 1
Jonss Peerssån Sumainen 1 Summanen
Hanss Ollssån Karwoin 1 Karvonen
Monss Peerssån Koupinen 1 Kauppinen
Lass Larssån ibm 1 Kauppinen
för denne Rothan går Nielss Persson Sumainen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Witikainen 1 Vitikainen
Swen Peersson Jyrcknen 1 Jyrkinen
Madz Andersson Lykoinen 1 Liikanen
Påfwell Thomasson Hakulinen 1 Hakulinen
Christer Kotroin 1 Kotro
Oloff Hakulinen 1 Hakulinen
Michell Smolander 1 Smolander
Johan Koroinen 1
Anders Biörnssån Kettwien 1 Kietäväinen
Jönss Anderssån Lefwoinen 1 Levonen
Peer Pållsson Hakulinen Knecht

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Biörn Peersson Ketunen 1 Kietäväinen
Anders Ollssån Lammain 1 Laamanen
Anders Bertelss Hatain 1 Haatainen
Påffwell Walldoin 1 Valtonen
Larss Ollssån Poyckoin 1 Pöykkönen
Madz Christersson Kettän 1 Kietäväinen
Hendrich Henderssån Lamain 1 Laamanen
Påfwell Mondoin 1 Montonen
Grelss Lukoin 1 Luukkonen
Påfwell Poskason Bengtinen 1 Penttinen
Poffwell Påffwellsson Ruokolainen Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jönss Lambinen 1 Lampinen
Anders Anderssån Bengtinen 1 Penttinen
Peer Påållsson ibm 1 Penttinen
Påfwell Påwelsson Lambin 1 Lampinen
Peder Pederssån Mettinen 1 Miettunen
Peer Påållsson ibm 1 Miettunen
Johan Rangoinen 1 Ronkainen
Phillppus Harmoinen 1 Harmainen
Peer Ollssån ibm 1 Harmainen
Peer Påållsson ibm 1 Harmainen
Grelss Niellssonn Swttinen Knecht

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Larss Sorionen 1 Sorjonen
Mongz ibm 1 Sorjonen
Brussius Narrinen 1 Narinen
Andhers Himainen 1 Himanen
Mårthen Janoinen 1 Janhunen
Jönss Lappiwetälainen 1 Lapveteläinen
Caupi Haminen 1 Hamunen
Madz Suomalainen 1 Suomalainen
Carll Dirichsson 1
Anders Röhöinen 1 Ryhänen
Jören Asilainen Knecht

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Larss Pöriönen 1 Pyöriäinen
Påfwell Jacobsson Partain 1 Partanen
Wollmar ibm 1 Partanen
Oloff Madzssån Pellinen 1 Pellinen
Johan Peerssån ibm 1 Pellinen
Jönss Siuckain 1 Sinkkonen
Bengt Sylfäön 1 Sulju
Christer Andersson Heifwoin 1 Häivä
Påfwell Sarionen 1 Sorjonen
Thomas Madzssån Hakinen 1
Peer Jacobsson Parton Knecht

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1642, Rulla 617
SVAR SE/KrA/0025/0/189 alkaen kuvasta 329, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä1640b1643

© Maija-Liisa Laakso 2023