AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1647 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Pumala Sochn

Uthskrifning och Rooterningz Rulla öfwer Nyslåtz Lähn ... Anno 1647

Hastferin (Baranoffin) läänityksen miehet on ruodutettu Mikkelin yhteydessä


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 64

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Huckalaby/Huuhkaala
Johan Peersson B Huuhkainen
Luckola/Luukkola
Hendrick Jönsson B Luukkonen
Kockola/Kokkola
Lars Kåckoinen B Kokkonen
Ninisaarj/Niinisaari
Madz Härkäinen B Härkönen
Lars Hulkuinen B Hulkkonen
Bertill Turkiainen B Turkiainen
Anders Munck B Knecht Munk
Lijmattala/Liimattala
Mårthen Lijmatainen B Liimatainen
Hendrick Lijmatainen B Liimatainen
Jacob Lijmatainen B Liimatainen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 64

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Jöns Madzsson Lijmatainen B Knecht Liimatainen
Anders Madzsson Lijmatainen B Liimatainen
Anders Petteyn B Pettinen
Magnålaby/Maunola
Lars Kallinen B Kallinen
Anders Jönsson Killiunen B Kiljunen
Killiulaby/Kiljula
Madz Peersson Killiunen B Kiljunen
Lars Jönsson Killiunen B Kiljunen
Ollila/Ollila
Madz Hämäläinen B Hämäläinen
Jören Hämäläinen B Hämäläinen
Peer Peersson Hujainen B Hujanen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 64

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ruokotaipal/Ruokotaipale
Jönss Peersson Summainen B Summanen

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kauppila/Kauppila
Hans Olsson Karfwinen B Karvinen
Måns Peersson Kauppinen B Kauppinen
Lars Larsson Kauppinen B Kauppinen
Lindusaloby/Lintusalo
Swen Peersson Jyrkäinen B Jyrkinen
Madz Jönsson Härkä B Härkä
Kerinemj/Keriniemi
Jöran Pellinen B eller Pernäinen Pellinen
Påål Tönnesson Hakulinen B Hakulinen
Olof Hakulinen B Knecht Hakulinen
Michell Smålander B Smolander

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kietewäläby/Kietävälä
Påfwall Wållmarsson Aufwinen B Auvinen
Johan Kietewäinen B Kietäväinen
Grels Luckoinen B Hendrick Grelsson Lukoinen S. Knecht Luukkonen
Biörn Peersson Kietewäinen B Kietäväinen
Anders Olsson Lamainen B Laamanen
Madz Olsson Kietewäinen B Kietäväinen
Lars Payckainen B Pöykkönen
Madz Christersson Kietäwäinen B Kietäväinen
Hendrick Hendrichsson Lamainen B Laamanen
Påfwall Wåmainen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Påfwall Bengdtinen B Penttinen
Hendrick Peersson Bengdtinen B Penttinen
Gabriell Carolj B
Jönss Lambainen B Lampainen
Påål Påålsson Lambinen B Lampinen
Miettulaby/Miettula
Peer Peersson Miettuinen B Miettunen
Påål Peersson Miettuinen B Miettunen
Johan Kangainen B Kankainen
Harmalaby/Harmaala
Thomas Harmainen B Knecht Harmainen
Peer Olsson Harmainen B Harmainen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Peer Påålsson Harmainen B Harmainen
Kietäwäläby/Kietävälä
Lars Christersson Waldoin B Valtonen
Soriala/Sorjola
Lars Såriainen B Sorjonen
Månss Såriainen B Sorjonen
Anders Hansson ibm B Sorjonen
Brusius Narinen B Narinen
Pardalaby/Partala
Anders Himainen B Anders Andersson Himainen Son Knecht Himanen
Jöns Lapweteläin B Lapveteläinen
Hamulaby/Hamula
Mårthen Auffwinen B Auvinen
Cauppi Hamuinen B Hamunen

Ruotu 7, Denne Rooten compleres medh 2 hemman af Sulkawa Sochn Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 65

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Madz Suomalainen B Suomalainen
Kärinemjby/Keriniemi
Anders Kåsoinen B Kosonen
Hamula/Hamula
Peer Peersson Wäätäin B Väätäinen
Anders Ryhäinen B Ryhänen
Bengdt Suliu B Sulju
Telalax Tiendh/Pellilä
Olof Madzson Pellinen B Pellinen
Johan Peersson Pellinen B Per Peersson Pellinen Brodher Knecht Pellinen
Ninisaarj/Niinisaari
Staphan Laurentij B

Ratsastalot ♦ Rooteringz och Utskriffninghz Rulla opå Ryttare Knechterne af deras öfrige hemman...

Ratsastalot, Desse 2 hemman transporteras till Sulkawa Sochns Rytterj Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 94

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kietäwäläby/Kietävälä
Christer Kuifwainen B Kuivanen
Lindusalo/Lintusalo
Lars Persson Luuckoinen B Luukkonen

Läänitykset ♦ Roteringz och Utskrifningz Rulla öfwer Ridderskapetz och Adelens Frelsse Bönder

Nassokinin läänitys ♦ Edell och Wälb: Jacob Nasakens Frelsse

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 109

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Kaipolaby/Kaipaala
Påål Kaipainen B Kaipainen
Peer Kaipainen B Kaipainen
Kuossma Håttinen B Hottinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 64, 94, 109, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2023