AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1653 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1653

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Puumala Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyieslotz Landshöfdingedömen Pro Anno 1653. Nyslotz Lähn


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 80Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Luukoila/Luukkola
Hindrich Jönsson Luukkonen
Nielss Sparri Parri
Nijnisaarj/Niinisaari
Christer Kotro Kotro
Larss Peersson Kietäwäin B:r Oloff Kietäwäin Knecht Kietäväinen
Magnola/Maunola
Anders Jönsson Kiliuin Kiljunen
Matz Jönsson Kärki Kärki
Caupila/Kauppila
Månss Caupinen Kauppinen
Kiliula/Kiljula
Larss Larsson Kiliuinen Kiljunen
Lukoila/Luukkola
Matz Jönsson Lambinen Lampinen
Jönss Matzson Lijmatain Liimatainen

Ruotu 81Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Soriola/Sorjola
Larss Andersson Sorjonen
Larss Månsson Sorjonen
Mietula/Miettula
Peer Påålsson Mietuin Miettunen
Harmala/Harmaala
Pååll Peersson Harmej Harmainen
Påål Peersson ibm Harmainen
Anders Bengtinen Penttinen
Kietäwälä/Kietävälä
Matz Christersson Kietäwäin Son Christer Matzson Knecht Kietäväinen
Hamula/Hamula
Carll Dirichsson
Kietäwälä/Kietävälä
Hindrich Peersson Bengtinen Penttinen
Pååll Påålsson Lembinen Lampinen
Wesiniemi/Vesiniemi
Mårthen Janhuin Janhunen

Ruotu 82Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hamula/Hamula
Jacob Hamuinen Hamunen
Matz Suomalain Suomalainen
Ryhälä/Ryhälä
Anders Ryhäin Ryhänen
Hamula/Hamula
Peer Bengtsson Suliu Sulju
Månss Nielsson Ollikain Mågh Brusius Wätäin Knecht Ollikainen
Kietäwälä/Kietävälä
Larss Christersson Waldoin Valtonen
Larss Ollsson Pöykäin Pöykkönen
Telalax/Telalahti
Jönss Peersson Pellinen Pellinen
Hindrich Hindrichsson Sipin Sipinen
Oloff Matzson Pellinen Pellinen

Ruotu 83Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Gabriel Caplan Her
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jönss Peersson Summain Summanen
Mårthen Hindrichsson Häckin Häkkinen
Harmala/Harmaala
Thomas Harmain Harmainen
Keriniemj/Keriniemi
Oloff Hakulin Hakulinen
Larss Jörensson Pellinen Pellinen
Peer Påålsson Hakulin Hakulinen
Kietäwälä/Kietävälä
Pååll Jönsson Mondoin Son Michel Påålsson Knecht Montonen
Rokotaipal/Ruokotaipale
Peer Hujain Hujanen

Ruotu 84, Lisäksi ruotuun kuuluu Jacob Wätäinen Sulkavan Kammolasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 21

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kietäwälä/Kietävälä
Anders Ollsson Laamain B:r Eskell Laamain Knecht Laamanen
Haapasaari/Haapasaari
Hindrich Hindrichsson
Pååll Bengtinen Penttinen
Pirtimäkj/Pirttimäki
Anders Ollsson Hakulin Hakulinen
Nijnisaarj/Niinisaari
Larss Hulkoinen Hulkkonen
Kååkalax/Kokkola
Jönss Larsson Kockoin Kokkonen
Mietula/Miettula
Peer Peersson Mietuin Miettunen

Ratsastalot ♦ Ryttare som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh efter Instructionen böhre föhras i Rothan

Ruotu 36 Ratsastalot, Lisäksi ruotuun kuuluu 2 miestä Pellosniemeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kietäwälä/Kietävälä
Peer Aufwinen Auvinen
Peer Kammoin Kammonen
Mårthen Kietäwäin Kietäväinen
Toiwala/Taivala
Eskell Hansson Toiwain Taivainen
Wesiniemi/Vesiniemi
Christer Achtiainen Bolagzman Matz Turdi Knecht Ahtiainen

Ruotu 37 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Laamain Son Jören Andersson Knecht Laamanen
Kitula/Kitula
Pååll Kituinen Kitunen
Jönss Matzson Luukain Luukkonen
Månss Saikoin Saikkonen
Thomas Larsson Luukoin Luukkonen
Michel Sawolain Savolainen
Anders Soroinen Sorjonen
Kurensalo/Kurensalo
Jönss Härkä Härkä

Ruotu 38 Ratsastalot, Lisäksi ruotuun kuuluu 4 miestä Sulkavalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kitula/Kitula
Mårthen Repoinen Reponen
Thomas Råckain Rokkanen
Ollickala/Ollila
Matz Hämeläin Hämäläinen
Kitula/Kitula
Thomas Matzson Luukoin Peer Matzon Knecht Luukkonen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som hafwa öfwerlöps folck och fördenskuldh böhre stå i Rothan

Ruotu 8 RakuunatLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 43

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Repoila/Repola
Jönss Andersson Ihalain Ihalainen

Läänitykset ♦ Adelens frälse som böhre stå i Rothor och knechtar uthgifwa.

Baranoffin läänitys ♦ Wälb: Claess Johan Boranofz

Baranoff 1, Samaan ruotuun kuuluu miehiä Juvalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ikola/Ikola
Pååll Påålsson Ikoin Ikonen
Maliala/Maljala
Anders Jacobsson Maliasmies Maljanen
Pååll Peersson ibm Maljanen
Larss ibm Maljanen
Pååll Thomasson ibm Maljanen

Baranoff 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 79

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hauhola/Hauhala
Hindrich Nielsson Kietäwäin Kietäväinen
Condula/Kontila
Anders Larsson Condinen Kontinen
Hanss Timoinen Timonen
Peer Andersson Leinoin Leinonen
Pååll Solla Solla
Ihala/Ihalainen
Jönss Larsson Ihalain Ihalainen
Pååll Erichsson Juckerain Jukarainen
Anders Andersson Ihalain Ihalainen
Peer Sålla Son Matz Påålsson Knecht Solla
Kyllölä/Kyllölä
Brusius Matzson Korhoin Korhonen
Piskola/Piskola
Pååll Christersson Piskoin Piskonen
Christer Summa ibm Summa

Baranoff 2, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 80

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Jören Ollsson Lappalain Lappalainen
Larss Andersson Piskoins E:a Piskonen
Oloff Ollsson Laakoin Laaskonen
Anders Piskoinen Piskonen
Peer Kyllöin Kyllönen
Hylkölä/Hylkylä
Larss Peersson Hylköin Hylkeinen
Matz Simonsson Inginen Inkinen
Clemet ibm Inkinen

Baranoff 3, Kaksi miestä liitetään pieksämäkeläiseen läänitysruotuun Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 80

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Bengt Inginen Inkinen
Mårthen Inginen Inkinen

Nassokinin läänitys ♦ S: Jacob Nasakens

NassokinLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 84

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipala/Kaipaala
Pååll Påålsson Caipahain Kaipainen
Peer Larsson Kaipainen
Pååll Keckoin Kekkonen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 87

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Oloff Peersson Hujain Hujanen
Pååll Påålsson Kockoin Kokkonen
Matz Påålsson Son Kokkonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 630
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 21, 39, 43, 79, 84

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1653, Rulla 2
SVAR SE/KrA/0025/0/1 alkaen kuvasta 1005

Nimet aakkosjärjestyksessä1649b1654

© Maija-Liisa Laakso 2023