AloitussivuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Puumala ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Pumala Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslotts medh dess sampt Kymmene Gårdz Lähn Pro 1676


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono

Talolliset

Rasitteettomat talot

Ruotu 3, Ruotuun kuuluu myös 2 miestä Ruokolahdelta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kitula/Kitula
1 Grels Thomasson
1 Pååhl Hindrichssonn Kitunen
1 Erich Larsson Lukoinen Knecht Luukkonen
Junninmäkj/Junninmäki
1 Johan Jönssonn Luukkonen
Lukola/Luukkola
1 Sylfwester Olofssonn
Repola/Repola
1 Måns Mårthensson Reponen
Ryhälä/Ryhälä
1 Pether Påhlsson Penttinen
Kietewälä/Kietävälä
1 Pether Thomasson Kietäväinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Huchtuma/Huhtimaa
1 Jöran Larssonn Kervinen
1 Mårthen Jacobssonn Leskinen
1 Pååhl Matssonn Penttinen
Miettula/Miettula
1 Hindrich Johanssonn Miettunen
Ninimäckj/Niinimäki
1 Lars Saickoin Saikkonen
Luckoila/Luukkola
1 Hindrich Olofsson Luukkonen
Ketewälä/Kietävälä
1 Staffan Sippoin Knecht Sipinen
Soriola/Sorjola
1 Anders Hansson Sorjonen
Mietula/Miettula
1 Johan Johanssonn Kankainen
Killiula/Kiljula
1 Samuell Matsson Killuin Kiljunen

Ruotu 5, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Sulkavalta ja 3 Säämingistä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 965

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Lars Christersson Kiljunen
Ryhälä/Ryhälä
1 Johan Matssonn
Rokotaipall/Ruokotaipale
1 Johan Summoin Summanen

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavallerietz Frij och Tilldel: Hem:n

Ruotu 68Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 977

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lambila/Lampila
1 Johann Wåckalainen Vokkolainen
Ninsarj/Niinisaari
1 Mårthen Häckinen Häkkinen
1 Oloff Kåttra Kotro
Lukola/Luukkola
1 Hindrich Luckoinen Luukkonen
1 Johann B:r, Knecht Luukkonen
1 Johan Johanssonn B:r Son Luukkonen
1 Anders Mårthenssonn Luukkonen
1 Jöns Anderssonn Son Luukkonen
1 Mårthenn B:r Son Luukkonen

Ruotu 68, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hamula/Hamula
1 Oloff Jacobssonn Hamunen

Ruotu 69Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckotaipal/Ruokotaipale
1 Nielss Peerssonn Hujanen
1 Pether Son, Knecht Hujanen
Lijmatala/Liimattala
1 Oloff Anderssonn Liimatainen
1 Mats B:r Son Liimatainen
Harmala/Harmaala
1 Påhl Pitkäharmain Pitkäharmainen
1 Peer Påellssonn Son Pitkäharmainen
Säppälä/Seppälä
1 Oloff Peukoin Pöykkönen
1 Hindrich Broor Pöykkönen
Wässniemj/Vesiniemi
1 Johann Prophos Kotro
1 Madtz Hanssonn Kotro

Ruotu 70Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kaipola/Kaipaala
1 Larss Johanssonn Kaipainen
1 Grells drengh

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Dragoune Frij och Tilldelningz Hemman

Ruotu 70, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sippiläsarj/Sipilänsaari
1 Johan Hulkoinen Hulkkonen
Hamula/Hamula
1 Mårthen Kyllainen Knecht Kyllönen
1 Madtz Assilainen Son Asilainen
Wässniemj/Vesiniemi
1 Hans Simonssonn Pöllänen
Caupila/Kauppila
1 Madtz Karfwinen Karvinen
Lindusalo/Lintusalo
1 Hindrich Witticka Vitikainen
1 Hans Broor Vitikainen
1 Grells Swenssonn Kiljunen

Ruotu 71Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Råckansalo/Rokansalo
1 Lars Anderssonn Rokkanen
1 Brussius Broor, Knecht Rokkanen
Ketewälä/Kietävälä
1 Peer Johanssonn
1 Mårthenn drengh Kankainen
1 Johan Grellssonn Luukkonen
Petäjeniemi/Petäjäniemi
1 Madts Hatainen Haatainen
Lambila/Lampila
1 Larss Jönssonn Lampinen
1 Johann B:r Son Lampinen
Waldola/Valtola
1 Peer Kietewäin Kietäväinen
1 Påhl Broor Kietäväinen

Ruotu 72Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Thomas Broor Kietäväinen
Ryhälä/Ryhälä
1 Staphan Uckoin Ukkonen
1 Hindrich Broor Ukkonen
Hamula/Hamula
1 Bengdt Såliu Sulju
Luckola/Luukkola
1 Mårthen Parrj Parri
Lindusalo/Lintusalo
1 Anders Lijkain Liikanen
Kärniemj/Keriniemi
1 Pååhl Påhlssonn Hakulinen
1 Pether Son Hakulinen
1 Grels B:r Knecht Hakulinen
Kyrckieby/Kirkonkylä
1 Lars Peerssonn Capelan H:r Israels drengh

Ruotu 73Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Huchtama/Huhtimaa
1 Peer Brusiussonn Knecht Narinen
1 Isack dreng Penttinen
Ryhälä/Ryhälä
1 Matz Heinoin Heinonen
1 Anders S:n Heinonen
Mietula/Miettula
1 Peer Peersson Miettunen
1 Anders Olofsson B:r Miettunen
1 Lars Peerssonn
Pällilä/Pellilä
1 Erich Sinckoin Sinkkonen
Harmala/Harmaala
1 Matz Peerssonn Harmainen
1 Thomas Harmin Harmainen

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infanterie

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 978

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pyrtimäckj/Pirttimäki
1 Larss Mårthenssonn Kietäväinen

Ruotu 74, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 979

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Bengdtilä/Penttilä
1 Mats Eskellsson Hämäläin Hämäläinen
1 Johann Broor Knecht Hämäläinen
Pällilä/Pellilä
1 Pether Olofsson Pellinen
Wesniemj/Vesiniemi
1 Peer Lamainen Laamanen
1 Pether Son Laamanen
Kåckala/Kokkola
1 Johan Lijmatainen Liimatainen
1 Staphan Tuchkuin drengh Tuhkunen
Ninsaarj/Niinisaari
1 Lars Hulckoin Hulkkonen
Kärniemj/Keriniemi
1 Matz Oloffsson Hakulinen

Läänitykset ♦ Frällsse

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerste Wälb: Claes Johan Baranofz frälsse

Ruotu 1 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1052

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pitkälax/Pitkälahti
1 Christer Thomassonn Pietikäinen
1 Matz Thomassonn Knecht Pietikäinen

Ruotu 1 Baranoff, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Piskola/Piskola
1 Jost Matsson Laitinen Laitinen
1 Jörenn Limatain Liimatainen
1 Lars Christerssonn Piskonen
1 Hindrich Påhlssonn Mågh Ikonen
1 Anderss Larssonn
1 Lars Anderssonn Piskonen
Maliala/Maljala
1 Thomas Påhlssonn Maljanen
1 Lars Larsson Kähäri Kähärä
1 Christer Christerssonn Kuivanen
1 Påhl Peerssonn Säpäläin Seppäläinen
1 Pååhl Jönsson Parkin Parkkinen
Condiala/Kontila
1 Peer Anderssonn Kontinen
1 Michell Anderssonn B:r S:n Kontinen

Ruotu 2 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Abraham Larssonn B:r Kontinen
1 Madtz Larssonn Kontinen
Hurisalo by/Hurissalo
1 Peer Larssonn Timonen Timonen
1 Hans B:r Timonen
1 Grells Anderssonn Leinonen
1 Anders Anderssonn Leinonen
1 Lars Påhlssonn Jukarainen
1 Markus B:r Son Jukarainen
1 Michell drängh
1 Pååhl Eskellsson Leinoin Leinonen
1 Eskell Eskellssonn B:r Leinonen
Ihala by/Ihalainen
1 Peer Sålla Solla
1 Pether Matssonn B:r Son Solla
1 Lars Larsson Condinen Kontinen
1 Johan Staphansson Knecht

Ruotu 3 BaranoffLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Larss Larssonn Condinain Kontinen
1 Staphan Parkinen Parkkinen
Ikola/Ikola
1 Staffan Larsson Leinoinen Leinonen
1 Johann Larssonn B:r Leinonen
Hylkälä/Hylkylä
1 Peer Larsson Hylkäinen Hylkeinen
1 Johann Larssonn B:r Hylkeinen
1 Michell Erichsson Inginen Inkinen
1 Jöns Mårthenssonn Inkinen
1 Mårten Mårthensson bror Inkinen
1 Lars Bengdtssonn Inginen Inkinen
1 Bengdt Larssonn Son Inkinen
1 Tönnes Andersson Pardainen Knecht Partanen
Hauhola/Hauhala
1 Erich Andersson Kietinen
Kyllälä/Kyllölä
1 Hindrich Påhlssonn Kyllönen
1 Thomas Matzsonn Huttunen

Ruotu 4 Baranoff, Ruodun muut 14 miestä ovat Juvalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1053

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Hendrich Madtsson B:r Huttunen

Nassokinin läänitys ♦ Sahl: Jacob Nasakens

Ruotu 1 Nassokin, Ruotuun kuuluu myös 9 miestä Juvalta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1063

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipola/Kaipaala
1 Madtz Peerssonn Kaipainen
1 Madtz B:r Son Kaipainen
1 Hindrich B:r Kaipainen
1 Oloff Parkin Parkkinen
1 Pååhl Son
1 Pååhl Kärköin Kekkonen

Hans Brudgumin läänitys ♦ Capitein Hans Brudgumbs, Plåck Rothan 5

BrudgumLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1091

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ryhälä/Ryhälä
1 Johan Ikäheimoin Knecht Ikäheimonen
1 Gregorius B:r Ikäheimonen
Kätewälä/Kietävälä
1 Peer Saickoinen Saikkonen
1 Peer Peerssonn Son Saikkonen

Johan Pistolekorsin läänitys ♦ Sal: Johan Pistolkårs, Plåck Rothan 6

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1092

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pyrtamäkj/Pirttimäki
1 Anders Hakulinen Hakulinen

Mikael Erikssonin läänitys ♦ Sal: Michel Erichsons, Plåck Rothan 6

ErikssonLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1092

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Caipola/Kaipaala
1 Pååhl Peerssonn Kaipainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 965, 977, 1052, 1063, 1091, 1092

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1667, Rulla 637
SVAR SE/KrA/0025/0/193 alkaen kuvasta 312

Nimet aakkosjärjestyksessä16751677

© Maija-Liisa Laakso 2023