AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1649 väenottoluettelo ☰ 

Rantasalmi väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessä

Randasalmj Sochn

Extract Oppå Knechtarne Uthi Nyeslåtz Lähn pro Anno 1649


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 147

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Jåutzenlax/Joutsenlahti
Lars Hansson Kåckoinen
Repåmäki/Repomäki
Peer Peersson Harakainen
Hariuranda/Harjuranta
Oluff Safwolaiinen
Hapataipall/Haapataipale
Hendrich Hylech
Tuussmäkj/Tuusmäki
Matz Heinåinen
Peer Ollsson Otinen
Pirilä/Pirilä
Michill Jörensson Hämäläinen
Lautakotalax/Lahdenkylä
Hans Tickainen
Randsahlo/Rantasalo
Madz Tijlikainen
Parkumäki/Parkumäki
Lars Swensson Karppinen
Asickala/Asikkala
Jöns Assikainen
Wahersahlo/Vaahersalo
Jören Matzsson Sallinen
Achwensalm/Ahvensalmi
Madz Turakainen Uckå
Kåiffwumäkj/Koivumäki
Madz Kuckoinen
Randasahlo/Rantasalo
Efter Caplan H:r Michill intet wille Nampn gifwa sin drengh, som doch pro quota böhr Utgiöra en Knecht derfäre ähr han skyldigh att förskaffa en warachtigh karll till näste General munstringh
Jåutzenmäkj/Joutsenmäki
Johan Immoinen
Putkisalo/Putkisalo
Hendrich Lauckainen
Kålkantaipall/Kolkontaipale
Madz Ollsson Pirinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 147, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481653

© Väinö Holopainen 2023