AloitussivuSavon ruodutusluettelotRantasalmen pitäjä → 1662 väenottoluettelo ☰ 

Rantasalmi väenottoluettelo 1662

Nimet aakkosjärjestyksessä

Randsalm Sochn

Kårtt Rulla uppå 1662 åhr skrefne Knechtar


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1005

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Pawalax/Palvalahti
Peer Ollsson Pulkinen

Läänitykset ♦ Fräle

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Hindrich Seulenbergz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1006

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Twssmäkj/Tuusmäki
Daniel Pållsson Otinen Denne är Uthnembd för förr_ åhrens rest

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1008

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Palwalax/Palvalahti
Hindrich Hindrichsson
Ahwensarj/Ahvensalo
Hindrich Thomasson Pustin
Joutzenmäkj/Joutsenmäki
Matz Matzson Skinnar
Påål Påålsson Rouhiain
Randasalo/Rantasalo
Michel Rautiain

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1662, Rulla 15
SVAR SE/KrA/0025/0/14 alkaen kuvasta 1005

Nimet aakkosjärjestyksessä16611663

© Väinö Holopainen 2023