AloitussivuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Ristiinan ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Alasjärvi

1676: -

1679: Kurfwin

1685: -, Dito, Kurfwin, Olikain, Säppäläin

Haahkala

1671: Hachkalain

Haikola

1677: Parkatin

1679: -, Haikoin, Parkatin, Repo

1685: Haikoin, Häckin, Hämmäläin, Parckatin, Räppo

Hangastenmaa

1675: Repo

1676: Kerhinen, Pulak

1677: Laitiainen

1678: -

1679: Laihiain, Oitin, Pyllkäin, Pållack

1685: Kårhoin, Kårtin, Laihiain, Laitin, Nuckarain, Outin, Pylckäin, Pållack, Rahikain, Räppo, Saikoin, Sutarj, Sutharj, Tiusain

Hanhijärvi

1685: -, Särcka, Tuchkain

Hartikkala

1665: -, Rahikain

1677: Hardikain

1679: -, Bulle, Hardikain

1685: Bulle, Hardikain, Wäster

Haukkakorhola

1662: -

Hauska

1679: -

1685: -, Hauska

Heikkilä

1678: Såikain

1679: Hana, Nuijamees, Pyllkäin

1685: Hana, Heikin, Kåsso, Läskinen, Monius, Nujameis, Nujames

Heinniemi

1675: -

1679: Kiprin

1685: Kipoin

Heramäki

1673: -

1674: Taipalainen

1679: -

1685: -, Härämäckj

Hiirimäki

1679: Tiukoin

Himalansaari

1675: -

1679: Himain, Håtacka, Ilfwes, Mäkäläin, Pettin, Tapain, Ucko

1685: -, Heinikain, Himain, Himmain, Ucko

Huttula

1663: Huttuin

1673: -

1678: Huttuih

1679: -, Huttuin, Korhoin

1685: -, Huttuin

Hyttilä

1661: -

Hytölä

1662: Öckä

1665: Hyttoin

1671: Hyttin

1678: Hyttin

1679: -, Hytein, Hytöin, Noitu

1685: -, Hyttoin, Nojtij, Räppo

Inkarila

1667: Lijkainen

1671: Ingeroin

1678: Parckin

1679: -, Ingarin, Lijkain, Parckin

1685: -, Ingerin, Lijkain

Innala

1663: -, Innain

1678: Innoin

1679: -, Innain

1685: -, Innoin

Jukarila

1679: -

1685: Juckarain

Juottila

1671: Joutin

1673: -, Säckin

1678: -

1679: -, Jotin

1685: Jåuthin

Juvela

1676: Witzainen

1679: Wittziäin

1685: Långh, Witzisiain

Järvenpää

1678: Hatacka, Tappanain

1679: Järfwenpä

1685: Himain

Kaipiala

1671: Kaipia

1679: -, Caipiain

1685: Kupiain

Kapala

1675: -

1679: -, Kapoin

1685: -, Kapoin

Karhila

1679: Himain

1685: Karhin

Keriniemi

1674: -

1679: Randalain

1685: Randalain

Kilkki

1675: -, Hyrläin

Koivakkala

1665: -, Syriäien, Tomioin

1676: Kofwiakain

1677: Watzea

1678: Ollkoin, Tarin

1679: -, Kautiain, Petoin, Pynnin, Torrinoin

1685: Condioin, Hämäl:n, Kåifwakain, Lahsoin, Pondin, Pättoin, Tuchkiain, Tårnioin, Wattziain, Ålckoin

Koljola

1667: Kollioin

1671: Kolioin

1673: -

1679: -, Kållioin, Liukoin, Soriain

1685: -, Dito, Kollioin, Liukoin, Siriäin

Korhola

1662: Korhoin

1665: -

1679: Korhoin

1685: Harapain, Hämmäläin, Korhoin, Kårhoin, Sincko

Korpela

1669: Korpelain

1676: -

1679: Karpelain, Korpelain

1685: Kårpel:n, Kårpelain

Kosola

1679: Lesken, Outin

Kuomilahti

1679: -, Mattilain

1685: Mattilain, Witzsiain

Kuomio

1679: -, Palain

1685: Paalain

Kurvila

1669: Kurwin

1679: -, Kurfwin

1685: Kurfwin, Ållikain

Kylänlahti

1660: Nykain

1676: Mannin

1679: -, Mainin

1685: Mannin

Käenniemi

1667: Passainen

1679: -, Paaskoin

1685: Paiskai

Laasola

1679: Latzoin

1685: Laitin, Latsoin, Pispa

Laitiala

1661: -

1665: -

1669: Laitiain

1673: Mieloin

1679: -, Kåfwiakain, Laitiain

Lappilanmäki

1660: Lappalain

1669: -

1674: -

1678: Lappal:n

1679: -, Lappal:n, Lappalain, Purdain

1685: -, Lappal:n, Pardain

Laurikkala

1679: Laurikain, Säppäläin

1685: Laurikain, Säppäläin

Lelkola

1671: Hämeläin

Liiansaari

1671: Puttin

1685: -

Liikala

1676: Lijkain

1679: Lijkain

1685: Lijkoin, Sawander

Lintuniemi

1667: Martikain

1679: Mardikaiin

1685: -, Himain, Mardikin, Parjalain, Pättinen, Tappoinen

Lyytikkälä

1669: Lydikäin

1676: Lydikäinen

1678: -

1679: -, Lydikäin

1685: -, Lydikäin

Mahkola

1661: -

1662: Himain, Pettinen

1679: Halin, Machkoin, Mackoin, Parda

1685: -, Himain, Machkoin, Mäckäläin, Pardain

Marjoniemi

1653: -

1660: -

1671: Pispain

1675: -

1676: -

1679: -, Pasain, Pispain

1685: Paasoin, Parckin

Minkkilä

1676: -, Martinen

1679: Hämäläin, Martin, Saickoin

1685: Martin, Minckin, Mässiäin, Pakoin, Rahikain, Saikoin

Mäkelä

1679: -, Makäläin, Mäkläin, Mäkäläin

1685: Mäckäl:n, Mäckäläin

Närhilä

1675: Närhin

1679: Närhin

1685: Hämmäläin, Närhin

Ohensalo

1663: Manninen

Outila

1656: Outinen

1679: -, Outin

1685: -, Kårhoin, Outhin

Pakinniemi

1653: Pakin

1665: Parkinen

1685: Pakin, Sijskåin, Williakain

Parkatniemi

1678: Parkatin

1679: -, Parkatin, Rahikain

1685: -, Parckatin, Rahikain

Parkkola

1675: Hångin

Pettilä

1677: -

1679: -, Pettuin, Pettyin

1685: -, Kyro, Pittin, Tåijain

Pulkkila

1663: Pulkinen

Puntala

1667: Rämein

1674: -

1675: -

1679: Pettin, Pundain

1685: Mattilain, Pundain

Pylkkälä

1667: Ihalain

1685: -, Pylckäin

Pyörnilä

1671: Biörnin

Pöntilä

1669: Pöndin

1685: Outin, Pöndin

Pöyry

1671: Hassoin

Rahikkala

1671: Leskin

1678: Repoin

1679: -, Kauperoin, Ollin, Rahikain, Repå

1685: Arpiain, Kauperåin, Rahikain, Räppo, Ållin

Rantakylä

1663: Härkäin

Ripatti

1671: Heikin

Roinila

1685: Råimin

Ruokola

1653: Repo

Sattila

1667: -

1678: Sattel:n

1679: Sattelain

1685: -, Sattilain

Savela

1671: Olkoin

1678: Olkoin

1679: Olckoin, Olkoin, Säppäläin

Simola

1679: Simoin

1685: Märiain, Simoin

Sokkala

1662: Seppä

1679: Pettin, Sockain, Soikoin, Såckain

1685: -, Laitin, Pyrhin, Pättin, Räinäin, Såckain

Surnu

1673: Heinnoin

1676: -

1679: Surni

Syrjälä

1679: Syriäläin

1685: Syriäl:n

Syvänmaa

1679: -, Pynnöin

1685: Pynnin

Taipale

1655: Parkinen, Taipalin

1656: Tarhoin

1661: -

1676: -

1679: -, Taipaalin, Taipalain, Taipalin

1685: Himain, Taipal:n

Tarhola

1676: Tarhoinen

1677: -

1679: -, Käriäin

1685: -

Tiirola

1661: -

1679: Heinikain

1685: Heinikain

Tiusala

1660: -, Tiusainen

1667: -

1676: Tiusain

1677: -

1679: -, Tiusain

1685: -, Tiusain

Toijala

1662: Toijain

1671: Toija

1674: -

1678: -

1679: -, Kyro, Toijain

1685: Kyro, Tåijain

Toijola

1669: Tapanain

Valkola

1673: Walkoin

1674: -

1679: Walkoin

1685: Walckoin

Vitsiälä

1661: Ruiho

1665: Witziäin

1673: Lydikein

1676: Laitiain

1679: -, Himoin, Laitiain, Lydikäin, Pöndin, Ruihu, Witziein

1685: Himain, Laitiain, Lenokain, Lydikäin, Mannj, Pispa, Pöttjal:n, Riuhu, Witziäin

Väänälä

1663: Wänäin

Ylölä

1675: Ylöin

1679: -, Ylöin

1685: Heikin, Yllöin

Yövesi

1661: -

1665: -

1676: -

1679: -, Himain, Matilain, Melain

1685: Himain, Meelain

© Väinö Holopainen 2023