AlkuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → 1679 nimihakemisto

Ristiina ruodutusluettelo 1679

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders, (Tåijala) Ruotu 4

Anders Mickellsson, (Syfwenma) Ruotu 7

Anders Thomasson, (Taipaleby) Ruotu 4

Christer, (Syfwenma) Ruotu 7

Christer Thomasson, (_karala) Ruotu 6

Erich Johansson, (Tåijala) Ruotu 4, (Tåijala) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Erich Larsson, (Taipaleby) Ruotu 4

Erich Nielsson, (Kapola) Ruotu 2Lefwe

Eskell Christersson, (Tåijala) Ruotu 4

Hans Hansson, (_ongarila) Ruotu 3

Hendrich, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Hendrich Jörensson, (Mäckelä) Ruotu 5

Hindrich Hindrichsson, (Tiusala) Ruotu 1Lefwe, (Innala) Ruotu 2Lefwe

Johan, (Innala) Ruotu 2Lefwe

Johan Cnutsson, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Johan Eskellsson, (Kurfwela) Ruotu 7

Johan Hindrichsson, (Hauska) Ruotu 2Lefwe

Johan Påhlssom, (Tarhola) Ruotu 4Baranof

Jöns Johansson, (_ettylä) Ruotu 4

Jöns Jönsson, (Wittziälä) Ruotu 1

Jöns Larsson, (Wittziälä) Ruotu 1

Jören Hendersson, (Hackola) Ruotu 1

Lars Jönsson, (Kåifwakala) Ruotu 8

Lars Larsson, (_öwesj) Ruotu 3

Lars Mattsson, (Tiusala) Ruotu 1Lefwe

Markus Peersson, (Lappilanmäkj) Ruotu 4Baranof

Mattz Andersson, (Huttula) Ruotu 3Baranof

Mattz Christersson, (Tåijala) Ruotu 4

Mattz Jörensson, (Kålliola) Ruotu 8

Mattz Matsson, (Hytölä) Ruotu 9

Mattz Mattsson, (Kylänlax) Ruotu 1Lefwe

Mattz Mattzsson, (Rahikala) Ruotu 20

Mattz Peersson, (Ylöläby) Ruotu 9, (Marionemj) Ruotu 4Baranof, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Michell, (Kuomiolax) Ruotu 3

Michell Mattsson, (Tiusala) Ruotu 1Lefwe

Mickell Larsson, (Taipaleby) Ruotu 4

Mårten, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Mårten Cnutsson, (Lydikälä) Fritz Lefwen rälssi:VäenO

Mårten Matsson, (Hytölä) Ruotu 9

Niels, (Hardikala) Ruotu 5, (Jotila) Ruotu 1Lefwe

Niels Mårtensson, (Heramäkj) Ruotu 2Lefwe

Oloff, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Oloff Ollsson, (Outila) Ruotu 3Baranof

Peer, (Jotila) Ruotu 2Lefwe

Peer Hindersson, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Peer Larsson, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Peer Markusson, (Tarhola) Ruotu 4Baranof

Peer Matsson, (Käennemj) Ruotu 6, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Peer Påhlsson, (Laitiala) Ruotu 2

Peter Olofsson, (Hytölä) Ruotu 9

Påhl Bertillsson, (Kuomioby) Ruotu 7

Påhl Jönsson, (Tarhola) Ruotu 4Baranof

Påhl Matsson, (Tarhola) Ruotu 4Baranof

Thomas, (Marionemj) Ruotu 4Baranof

Thomas Nielsson, (Hytölä) Ruotu 9

Thomas Nillsson, (Hyttela) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Thomas Peersson, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Thomas Thomasson, (Kaipiala) Ruotu 2Lefwe

BAlkuun

Bulle

Johan Baltzarsson, (Hardikala) Ruotu 5

CAlkuun

Caipiain

Thomas Peersson, (Kaipiala) Ruotu 2Lefwe

HAlkuun

Haikoin

Peer Matsson, (Hackola) Ruotu 1

Påhl Påhlsson, (Hackola) Ruotu 1

Halin

Mårten Peerson, (Machola) Ruotu 6

Hana

Gerhardt Anndersson, (Heikilä) Ruotu 20

Hardikain

Erich Michellsson, (Hardikala) Ruotu 5

Heinikain

Cnut Larsson, (Tijrola) Ruotu 6

Eskell Hendersson, (Tijrola) Ruotu 6

Himain

Anders Larsson, (Karhila) Ruotu 6

Johan Hanssson, (_malansarj) Ruotu 5

Lars Andersson, (_öwesj) Ruotu 3

Thomas Thomasson, (_malansarj) Ruotu 5

Himoin

Lars Johansson, (Wittziälä) Ruotu 1

Huttuin

Johan Sigfredsson, (Huttula) Ruotu 3Baranof

Peer Larssom, (Huttula) Ruotu 3Baranof

Sigfredh Classon, (Huttula) Clas Johan Barranofin rälssi:VäenO

Sigfredh Clausson, (Huttula) Ruotu 3Baranof

Hytein

Johan Jönsson, (Hytölä) Ruotu 8

Hytöin

Hendrich Påhlsson, (Hytölä) Ruotu 9

Niels, (Hytölä) Ruotu 9

Niels Nielsson, (Hytölä) Ruotu 9

Håtacka

Peter Påhlsson, (_malansarj) Ruotu 5

Hämäläin

Mattz Matsson, (Minkilä) Ruotu 8

IAlkuun

Ilfwes

Hendrich Johansson, (_malansarj) Ruotu 5

Ingarin

Mattz Jacobsson, (_ongarila) Ruotu 3

Innain

Johan, (Innala) Ruotu 2Lefwe

JAlkuun

Jotin

Lars Peersson, (Jotila) Ruotu 1Lefwe

Mattz Andersson, (Jotila) Ruotu 1Lefwe

Järfwenpä

Jören Johansson, (_ärfwenpä) Ruotu 4

KAlkuun

Kapoin

Peer Peersson, (Kapola) Ruotu 2Lefwe

Karpelain

Jacob Jacobsson, (Kårpela) Ruotu 3

Kauperoin

Lars Peersson, (Rahikala) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Niels Peersson, (Rahikala) Ruotu 20

Kautiain

Lars Larsson, (Kåifwakala) Ruotu 8, (Kåifwakala) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Kiprin

Cnut Matsson, (_nenemj) Ruotu 6

Korhoin

Hendrich Matsson, (Korhoila) Ruotu 2

Jören Påhlsson, (Korhoila) Ruotu 3

Mattz Mattsson, (Korhoila) Ruotu 3

Michell Ollsson, (Huttula) Ruotu 3Baranof

Korpelain

Anders Larsson, (Kårpela) Ruotu 3

Jacob Jacobsson, (Kårpela) Ruotu 3

Kurfwin

Christer Andersson, (Kurfwela) Ruotu 7

Påhl Michellsson, (Alasjerfwj) Ruotu 7

Staffan Olofsson, (Alasjerfwj) Ruotu 7

Kyro

Mattz Erichsson, (Tåijala) Ruotu 4

Kåfwiakain

Rassmus, (Laitiala) Ruotu 2

Kållioin

Erich Simonsson, (Kålliola) Ruotu 8

Jören Matsson, (Kålliola) Ruotu 8

Michell Mårtensson, (Kålliola) Ruotu 8

Käriäin

Peer Påhlsson, (Tarhola) Ruotu 4Baranof

LAlkuun

Laihiain

Lars Clemetsson, (Hangastenma) Ruotu 2

Laitiain

Dafwidh Frantsson, (Laitiala) Ruotu 2

Lars Persson, (Wittziälä) Ruotu 1

Olof Olofsson, (Laitiala) Ruotu 2

Påhl Påhlsson, (Laitiala) Ruotu 2

Lappal:n

Lars Thomasson, (Lappilanmäkj) Ruotu 4Baranof

Lappalain

Lars Johansson, (Lappilanmäkj) Ruotu 4Baranof

Latzoin

Oloff Påhlsson, (Latzola) Ruotu 5

Påhl Erichsson, (Latzola) Ruotu 5

Laurikain

Olof Olsson, (Laurickala) Ruotu 7

Peer Peersson, (Laurickala) Ruotu 7

Lesken

Hendrich Erichsson, (Kåssola) Ruotu 1

Lijkain

Anders Andersson, (_ongarila) Ruotu 3

Peer Andersson, (Lijkala) Ruotu 20

Liukoin

Simon Jörensson, (Kålliola) Ruotu 8

Lydikäin

Daniel, (Lydikälä) Ruotu 2Lefwe

Hans Hansson, (Wittziälä) Ruotu 1

MAlkuun

Machkoin

Olof Arfwedsson, (Machola) Ruotu 6

Mackoin

Påhl Påhlsson, (Machola) Ruotu 6

Mainin

Mattz Matsson, (Kylänlax) Ruotu 1Lefwe

Makäläin

Jören Hendersson, (Mäckelä) Ruotu 5

Mardikaiin

Hans Mårtensson, (Lindunemj) Ruotu 3

Markus, (Lindunemj) Ruotu 3

Martin

Niels Peersson, (Minkilä) Ruotu 8

Matilain

Amders Maattsson, (_öwesj) Ruotu 3

Mattilain

Peer Matsson, (Kuomiolax) Ruotu 3

Melain

Anders Larsson, (_öwesj) Ruotu 3, (_wessj) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Mäkläin

Hendrich Johansson, (Mäckelä) Ruotu 5

Mäkäläin

Greels Phillipsson, (Himalansarj) Ruotu 6

Jören Hindersson, (Mäkälä) Pietari Brahen rälssi:VäenO

NAlkuun

Noitu

Johan Olofsson, (Hytölä) Ruotu 9

Nuijamees

Mårten Larsson, (Heikilä) Ruotu 20

Närhin

Jacob Erichsson, (Närhilä) Ruotu 7

Lars Mårtensson, (Närhilä) Ruotu 7

OAlkuun

Oitin

Eskell Olofsson, (Hangastenma) Ruotu 2

Olckoin

Mattz Matsson, (Safwela) Ruotu 7

Olkoin

Thomas Mattsson, (Safwela) Ruotu 7

Ollin

Anders Andersson, (_ahikala) Ruotu 4

Outin

Jöns Larsson, (Kåssola) Ruotu 1

Oloff Larsson, (Outila) Ruotu 3Baranof

PAlkuun

Paaskoin

Oloff Matsson, (Käennemj) Ruotu 6

Palain

Påhl Andersson, (Kuomioby) Ruotu 7

Parckin

Påhl Hansson, (_ongarila) Ruotu 3

Parda

Johan Peersson, (Machola) Ruotu 6

Parkatin

Lars, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Mattz Hendersson, (Hackola) Ruotu 1

Pasain

Michell Andersson, (Marionemj) Ruotu 4Baranof

Petoin

Jöns Jönsson, (Kåifwakala) Ruotu 8

Pettin

Lars Larsson, (_malansarj) Ruotu 5

Mattz Peersson, (Såckala) Ruotu 2

Mårten Påhlsson, (Pundala) Ruotu 2

Pettuin

Hendrich Hansson, (_ettylä) Ruotu 4

Pettyin

Johan Påhlsson, (_ettylä) Ruotu 4

Lars Johansson, (_ettylä) Ruotu 4

Pispain

Lars, (Marionemj) Ruotu 4Baranof

Mårten, (Marionemj) Ruotu 4Baranof

Simon Simonsson, (Marionemj) Ruotu 4Baranof

Thomas, (Marioniemj) Clas Johan Barranofin rälssi:VäenO

Pundain

Jacob Matsson, (Pundala) Ruotu 2

Sigfredh Matsson, (Pundala) Ruotu 2

Purdain

Cnut, (Lappilanmäkj) Ruotu 4Baranof

Pyllkäin

Ambrusius, (Hangastenma) Ruotu 2

Christere Andersson, (Hangastenma) Ruotu 2

Erich Erichsson, (Heikilä) Ruotu 5

Pynnin

Eskell Påhlsson, (Kåifwakala) Ruotu 8

Pynnöin

Johan Påhlsson, (Syfwenma) Ruotu 6

Pållack

Mattz Påhlsson, (Hangastenma) Ruotu 2

Pöndin

Michell Larsson, (Wittziälä) Ruotu 1

Peer Larsson, (Wittziälä) Ruotu 1

Peer Peersson, (Wittziälä) Ruotu 1

RAlkuun

Rahikain

Lars Hindersson, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Lars Hinderssson, (Parkatinnemj) Fritz Lefwen rälssi:VäenO

Lars Mattsson, (Rahikala) Ruotu 20

Olof Andersson, (Parkatinnemj) Ruotu 1Lefwe

Sigfredh Peersson, (Rahikala) Ruotu 20

Randalain

Mattz Erichsson, (Kerinemi) Ruotu 6

Repo

Lars Andersson, (Hackola) Ruotu 1

Repå

Hindrich Hindrichsson, (Rahikala) Ruotu 20

Lars Peersson, (Rahikala) Ruotu 20

Peer Andersson, (Rahikala) Ruotu 20

Ruihu

Peer Simonsson, (Wittziälä) Ruotu 1

SAlkuun

Saickoin

Herrich Matsson, (Minkilä) Ruotu 8

Sattelain

Jören Erichsson, (_ttela) Ruotu 6, (Sattela) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Peer Mattsson, (_ttela) Ruotu 6

Simoin

Mårten Jacobsson, (Simoila) Ruotu 7, (Simola) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Sockain

Peer Larsson, (Såckala) Ruotu 2

Soikoin

Peer Larsson, (_kala) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Soriain

Eskell Mattsson, (Kålliola) Ruotu 8

Surni

Lars Nielsson, (_urnoby) Ruotu 6

Niels Nielsson, (_urnoby) Ruotu 6

Syriäläin

Peer Toiunsson, (Syriälä) Ruotu 2Lefwe

Såckain

Erich Andersson, (Såckala) Ruotu 2

Peer Larsson, (Såckala) Ruotu 2

Säppäläin

Johan Påhlsson, (Laurickala) Ruotu 7

Peer Hendersson, (Safwela) Ruotu 7

TAlkuun

Taipaalin

Jören Jörensson, (Taipaleby) Ruotu 1

Taipalain

Hendrich Thomasson, (Taipaleby) Ruotu 4

Taipalin

Erich Erichsson, (Taipaleby) Ruotu 4

Jören Jörensson, (Taipaleby) Pietari Brahen rälssi:VäenO

Thomas Daniellsson, (Taipaleby) Ruotu 4

Tapain

Anders Johansson, (Himalansarj) Ruotu 5

Jacob Erichsson, (Himalansarj) Ruotu 5

Jacob Jacobsson, (_malansarj) Ruotu 5

Tiukoin

Johan Peersson, (Hijrenmäkj) Ruotu 8

Tiusain

Johan Johansson, (Tiusala) Ruotu 1Lefwe

Mattz Peersson, (Tiusala) Ruotu 1Lefwe

Toijain

Olof Olofsson, (Tåijala) Ruotu 4

Torrinoin

Peer Peersson, (Kåifwakala) Ruotu 8

UAlkuun

Ucko

Mattz Erichsson, (_malansarj) Ruotu 5

VWAlkuun

Walkoin

Hendrich Johansson, (Walkoila) Ruotu 7

Johan Hendersson, (Walkoila) Ruotu 8

Wittziäin

Peer Peersson, (Jufwola) Ruotu 3

Witziein

Peer Påhlsson, (Wittziälä) Ruotu 1

YAlkuun

Ylöin

Peer Mattzsson, (Ylöläby) Ruotu 9

Tässä hakemistossa on yhteensä 223 nimeä

© Väinö Holopainen 2020