AlkuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo  ☰ 

Ristiina ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Christina Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 1_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Persson Anniain Knecht
Parckatnemj/Parkatniemi
Lars Parckatin
Hauska/Hauska
Johan Hindersson Hauska
Anders Anderson ödhe
Tiusala/Tiusala
Mattz Person Tiusain

Ruotu 2_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Erichson Kaipiain Knecht
Kaipiala/Kaipiala
Thomas Kupiain
Thomas Thomason Dito
Härämäkä/Heramäki
Lars Mårthensonn
Pylckälä/Pylkkälä
Måns Pylckäin

Ruotu 3_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Johanson Kåskimies Knecht
Pylckälä/Pylkkälä
Hans Påhlsson ödhe
Huttula/Huttula
Johan Sigfredson Huttuin
Mattz Anders: el:r Peer
Sigfredh Claeson Huttuin

Ruotu 4_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mich Larson Williackain Knecht
Tarhoila/Tarhola
Peer Marckuson
Paakinemj/Pakinniemi
Christer Olufzson Pakin
Lars Williakain el:r Sijskåin
Lappilamäkj/Lappilanmäki
Marckus Peerson

Ruotu 5_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhl Anderson Ållin Knecht
Rahikala/Rahikkala
Påhll Arpiain el:r Mårthen Räppo
Peer el:r Sigfredh Rahikain
Mattz Larsson Rahikain
Anders Anderson Ållin

Ruotu 6_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Larsson Rässäin Knecht
Hangaistenma/Hangastenmaa
Lars Laihiain
Peer Nielsson Tiusain
Mårthen Sutharj
Cnuth Kårtin el:r Heming Saikoin

Ruotu 7_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Gertson Hana Knecht
Häckilä/Heikkilä
Mårthen Larsson Nujames
Peer Nujameis el:r Gierth Hana
Påhl Kåsso el:r Capplan H.r Johan Monius
Erich Läskinen

Ruotu 8_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Person Laurikain Knecht
Witziälä/Vitsiälä
Mattz Person Pöttjal:n el:r Pispa
Simon Person Riuhu
Lars Himain el:r Mattz Persson Lenokain
Pöndilä/Pöntilä
Peer Person Pöndin

Ruotu 9_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 303

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhll Larson Haijain Knecht
Haikola/Haikola
Påhll Påhlsson Haikoin
Hindrich Matzson Parckatin
Såckala/Sokkala
Lars el:r Påhll Såckain
Anders el:r Erich Såckain

Ruotu 10_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Person Witzsiain Knecht
Jufwola/Juvela
Peer Person Witzisiain
Kuomiolax/Kuomilahti
Mattz el:r Christer Matzson Mattilain
Christer Person Witzsiain
Öwässj/Yövesi
Lars Mattzson Meelain

Ruotu 11_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Hanson Kårhoin Knecht
Cårpälä/Korpela
Jacob Larson Kårpelain
Anders Person Kårpelain
Jacob Jacobson Kårpel:n
Pättilä/Pettilä
Jöns Hanson el:r Påhl Pittin

Ruotu 12_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johanson Arpiain Knecht
Pättilä/Pettilä
Lars Johanson Dito
Lars Anderson Dito
Oluff Person Tåijain
Lars Michelson Tåijain

Ruotu 13_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Mattz Taipala Knecht
Himmalansarj/Himalansaari
Mattz el:r Thomas Thomas:
Hindrich Jönson Heinikain
Peer el:r Johan Hanson Himmain
Mattz el:r Erich Ucko

Ruotu 14_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Larson Tårnioin Knecht
Kåifwakala/Koivakkala
Lars Kåifwakain el:r Christer Jacobson Lahsoin
Mattz Hämäl:n el:r Erich Wattziain
Peer Persson Tårnioin
Marckus Condioin

Ruotu 15_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Geronijmison Lydickäin Knecht
Kåifwakala/Koivakkala
Jöns Pondin el:r Eskiell Tuchkiain
Jöns Anderson Pättoin
Colliola/Koljola
Mattz el:r Jöran Kollioin
Mårthen el:r Michell Dito

Ruotu 16_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Jönson Räppo Knecht
Minckilä/Minkkilä
Jöns Olufzson Minckin
Niel Peerson Martin
Hyttölä/Hytölä
Peer Hyttoin el:r Jöns Räppo
Niels NielssonRäppo

Ruotu 17_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 304

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Anderson Ålckoinen Knecht
Ahlasjärfwj/Alasjärvi
Anders nu Thomas Matzson
Påhll el:r Mattz Påhlsson Dito
Mattz Erassmusson ödhe
Laurikala/Laurikkala
Peer Person Laurikain

Ruotu 47_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johanson Wäster Knecht
Tåijala/Toijala
Christer Tåijain
Olckola/Koivakkala
Iffwar Ålckoin
Hardikala/Hartikkala
Johan Persson Wäster
Häikilä/Heikkilä
Mårthen Mårthens: Heikin

Ruotu 48_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Olufzson Räppo Knecht
Lijansarj/Liiansaari
Berttiell Bertielson
Kyllänlax/Kylänlahti
Mattz Mattzson Mannin
Syriälä/Syrjälä
Petter Tynnuson Syriäl:n
Tiusala/Tiusala
Michell Mattzson Tiusain

Ruotu 49_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Petter Nielson Laurikain Knecht
Parckatnemj/Parkatniemi
Peer Mattzson
Peer Hindersonn
Thomas Person el:r Mattz
Peer Frantzson ödhe

Ruotu 50_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Mattzson Kårhoin Knecht
Parckatnemj/Parkatniemi
Oluff Anderson Rahikain
Lars Hinderson Rahikain
Christer Mattzsonn
Oluf Jöranson

Ruotu 51_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Person Jåuthin Knecht
Jautila/Juottila
Lars Person Jåuthin
Innala/Innala
Johann Innoin
Hindrich Hinderson
Capola/Kapala
Peer Person Kapoin

Ruotu 52_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Eskiell Eskelson Ingerin Knecht
Tiusala/Tiusala
Johan Johanson Tiusain
Hindrich Hinderson
Påhll Påhlssonn
Jautila/Juottila
Mattz Mattzson Jåuthin

Ruotu 53_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Dawidh Mattzson Laitin Knecht
Kapola/Kapala
Erich Nielson
Lydikala/Lyytikkälä
Daniel Lydikäin
Peer Larsonn
Johan Cnuthsonn

Ruotu 54_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Larsson Huttuin Knecht
Huttula/Huttula
Peer Larsson Huttuin
Outila/Outila
Michell Olufzson Kårhoin
Oluff Olufzsonn
Oluff Larson Outhin

Ruotu 55_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 307

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Anderson Wäisäin Knecht
Tarhoila/Tarhola
Johan Påhlssonn
Påhll Mattzsonn
Påhll Påhlsson
Peer Påhlssonn

Ruotu 57_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Johanson Småländer Knecht
Lappilamäkj/Lappilanmäki
Lars Thomason Lappal:n
Lars Johanson
Cnuth Pardain
Marjanemj/Marjoniemi
Simon Simonson Parckin

Ruotu 58_komp_3, ruotua pitäjissä Mäntyharju,Ristiina Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Simon Cnuthson Walliakain Knecht
Marjanemj/Marjoniemi
Michell Anderson Paasoin

Ruotu 59_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Person Parandain Knecht
Rahikala/Rahikkala
Anders Anderson Räppo
Peer Clemetzson Räppo
Jöns Jönson Räppo
Mattz Kauperåin

Ruotu 60_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Johansson Tijain Knecht Arest på Nyslåth för deth han 2 gånger Rymbd haf:r
Rahikala/Rahikkala
Mattz Personn Ållin
Hanjärwj/Hanhijärvi
Peer Andersson Särcka
Lijkola/Liikala
Anders el:r Michell Lijkoin
Michael Sawander Kyrckioherden H:r

Ruotu 61_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Larss Påhlsson Mannin Knecht el: Greels Hinderson Wäisäin Rymbt, Rotan Skaffa en annan
Witzhiälä/Vitsiälä
Hans Lydikäin
Jöns Witziäin el:f Lars Mannj
Lars Laitiain
Simon Riuhu

Ruotu 62_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Mårthenson Pähön Knecht
Lahzila/Laasola
Hindrich Pispa
Frantz el:r Oluf Laitin
Lars el:r Dawidh Laitin
Påhll Laitin

Ruotu 63_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Nielson Parika Knecht
Hangaistenma/Hangastenmaa
Erich Anders: Pylckäin
Oluff Kårhoin el:r Thomas Laitin
Lars Nuckarains ödhe
Hind: Räppo el:r Eskiell Outin

Ruotu 64_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Mattzon Haikin Knecht
Pöndilä/Pöntilä
Jöns Larsson Outin
Peer Person Pöndin
Haikola/Haikola
Johan Hämmäläin el:r Anders Räppo
Peer Mattzson Häckin

Ruotu 65_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Påhlsson Pålack Knecht
Hangaistenma/Hangastenmaa
Påhll Jöranson Sutarj
Mattz Påhlsson Pållack
Peer Rahikains ödhe
Cårhoila/Korhola
Mattz el:r Hind: Kårhoin

Ruotu 66_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Påhlsson Kårhoin Knecht
Cårhoila/Korhola
Mattz el:r Per Anderson Kårhoin
Eskiell el:r Jöran Påhlson Kårhoin
Staffan Sincko el:r Hindrich Korhoin
Lars Michelsson Sincko

Ruotu 67_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Harapain Knecht
Cårhoila/Korhola
Anders Harapain
Hangaistenma/Hangastenmaa
Niels Tiusain öde
Ingarila/Inkarila
Påhll Påhlsson öde
Kårhoila/Korhola
Mattz Hämmäläin

Ruotu 68_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 308

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Jacobson Ingerin Knecht
Ingarila/Inkarila
Anders Olufzson Lijkain
Jacob Ingerin
Härämäkj/Heramäki
Mattz Härämäckj
Juofwola/Juvela
Johan Nielson Långh

Ruotu 69_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Larsson Kaurin Knecht förlofwat, lam i Wänsta armen, Rotan skaffe en anan
Såckala/Sokkala
Hans Grelsson Laitin
Hindrich Räinäin el:r Mattz Pättin odhe
Lars Mattzson Såckain
Johan Nielsson Pyrhin

Ruotu 70_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Påhlsson Kåsso Knecht Anders el: Hans Påhlsson Kåsso
Öwässj/Yövesi
Anders Mattzson Himain
Christer Hinderson Meelain
Lindunemj/Lintuniemi
Marckus el:r Jacob Mardikin
Hans Mårthenson Dito

Ruotu 71_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Mårthenson Parandain Knecht
Lindunemj/Lintuniemi
Simon Cnutson Dito
Hindrich Hinderson Dito
Jacob Hind:s el:r Bengdt
Anders Parjalain

Ruotu 72_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Erichson Tappoinen Knecht
Lindunemj/Lintuniemi
Påhll Person Himain
Hans Påhlsson Himain
Lars Person Pättinen
Lars Jacobson Tappoinen

Ruotu 73_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Michelsson Hardikain Knecht instelt för Anderss Johanson Kurfwin som Rymbde 1685
Lindunemj/Lintuniemi
Jöns Anderson Tappoinen
Jacob Jönson Dito
Hardikala/Hartikkala
Michell el:r Erich Hardikain
Axell el:r Johan Baltzarson Bulle

Ruotu 74_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Jöranson Hauska Knecht
Pättilä/Pettilä
Erich el:r Mattz Kyro
Lars el:r Christer Tåijain
Taipal/Taipale
Thomas Larsson Himain
Erich Larson Himain

Ruotu 75_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påhll Johanson Pölckin Knecht
Pundala/Puntala
Swante el:r Jacob Pundain
Påhll el:r Mårthen Mattilain
Mattz el:r Sigfredh Pundain
Såckala/Sokkala
Peer Månaon ödhe

Ruotu 76_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Axelson Bulle Knecht
Råjnilanemj/Roinila
Jöran Råimin
Härckälä/Toijala
Erich Erichson Kyro
Latssoila/Laasola
Oluff Påhlsson Latsoin
Mäckälä/Mäkelä
Jörän Hinders: Mäckäläin

Ruotu 77_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Anderson Karhin Knecht har fallande Siukan förlof:s, Rotan måste skaffa en annan
Mäckälä/Mäkelä
Johan Hinderson Mäckäl:n
Greels Påhlson Mäckäl:n
Karhila/Karhila
Påhll Anderson Karhin
Kärjnemj/Keriniemi
Erich Randalain

Ruotu 78_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Jöranson Ihalainen Knecht
Kähnemj/Käenniemi
Mattz Paiskai
Tijrrola/Tiirola
Lars Heinikain
Eskiell Hinderson Dito
Magkoila/Mahkola
Peer Person Pardain

Ruotu 79_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Cnuth Nielson Himmain Knecht
Magkoila/Mahkola
Påhll Mäckäläin
Påhll Påhlsson Machkoin
Oluf Anderson Himain
Niels Nielson Himain

Ruotu 80_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Mårthenson Himmain Knecht
Magkoila/Mahkola
Michell Peerson Dito
Heininemj/Heinniemi
Anders el:r Cnuth Kipoin
Juckarila/Jukarila
Thomas Juckarain
Sattila/Sattila
Peer Mattzson Sattilain

Ruotu 81_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 309

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Nielson Himmain Knecht
Taipal/Taipale
Daniel Jöranson Taipal:n
Jöran Jöranson Dito
Järwänpä/Järvenpää
Johan Person Himain
Himalansarj/Himalansaari
Hans Person Himain

Ruotu 82_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påfwel Bertielson Knecht som är siuk, insteltt för Christer Påhlson Pynin som Rymbde in Sept:s 1684
Sattila/Sattila
Christer Person
Kurwila/Kurvila
Mattz el:r Christer Anderson Ållikain
Anders Michelsson Kurfwin
Syfwenma/Syvänmaa
Påhll Mattzson Pynnin

Ruotu 83_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hindrich Person Pöndin Knecht dödh in Julij 1685, Rotan måste Skaffa en annan
Ahlasjärwj/Alasjärvi
Påhll Michelsson Kurfwin
Staffan el:r Hind. Hinderson
Greels Kurfwin el:r Hindrich Säppäläin
Thomas Mattzson Olikain

Ruotu 84_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Person Hämäläin Knecht
Laurikala/Laurikkala
Hindrich el:r Johann Påhlsson Säppäläin 2 bågar
Oluff Larson Säppäläin
Simoila/Simola
Bengdt Jacobson Simoin

Ruotu 85_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Jönson Kåifwakain Knecht
Simoila/Simola
Lars Märiains ödhe
Walckola/Valkola
Jöns Walckoin
Hindrich Walckoin
Kåifwakala/Koivakkala
Jöns Kåifwakain

Ruotu 86_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Christer Johanson Tuchkain Knecht
Kålliala/Koljola
Påhll el:r Peer Påhlson Dito
Anders Person el:r Joran Liukoin
Jöran el:r Eskil Siriäin
Hyramäkj/Hanhijärvi
Johan Tuchkain el:r Peer

Ruotu 87_komp_3, ruotua pitäjissä Mikkeli,Ristiina Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jöran Dirichson Olckoin Knecht
Hyttöilä/Hytölä
Michell Jöranson
Yllöilä/Ylölä
Mattz Person Yllöin
Lars Yllöin el:r Matz Heikin

Ruotu 88_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Thomason Paalain Knecht
Närhillä/Närhilä
Lars Närhin
Mattz Närhin
Thomas Hämmäläin
Cuomio/Kuomio
Anders Paalain

Ruotu 89_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mattz Mässiäin Knecht el: Hindrich Saikoin Abs: måste efter slåås
Minckila/Minkkilä
Lars Larson Rahikain
Påhll el:r Peer Jönson Pakoin ödhe
Mattz Mässiäin el:r Hindrich Saikoin
Peer Erichson Minckin

Ruotu 90_komp_3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 310

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Påffwell Larson Ninjmäckj Knecht
Hyttöila/Hytölä
Mattz Larsson
Johan Mattzson
Mattz Mårthenson
Johan Olufzson Nojtij

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2022