AlkuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo

Ristiina ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Christina Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Läänitykset

Pietari Brahen rälssi

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 994

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåssola
Jöns Larsson Outin 1
Hendrich Erichsson Lesken 1
Wittziälä
Peer Simonsson Ruihu 1
Hans Hansson Lydikäin 1
Peer Påhlsson Witziein 1
Jöns Jönsson 1 B:S:
Lars Persson Laitiain 1
Lars Johansson Himoin 1
Peer Peersson Pöndin 1
Peer Larsson Pöndin 1
Michell Larsson Pöndin 1
Jöns Larsson 1 B:r
Hackola
Lars Andersson Repo 1
Peer Matsson Haikoin 1
Påhl Påhlsson Haikoin 1
Mattz Hendersson Parkatin 1

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Hendersson 1 B:r
Taipaleby
Jören Jörensson Taipaalin 1 Knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Såckala
Peer Larsson Såckain 1
Erich Andersson Dito 1
Peer Larsson Sockain 1 Knecht
Mattz Peersson Pettin 1
Pundala
Mårten Påhlsson Pettin 1
Sigfredh Matsson Pundain 1
Jacob Matsson Ibm 1
Laitiala
Olof Olofsson Laitiain 1
Rassmus Kåfwiakain 1 M:
Dafwidh Frantsson Laitiain 1
Påhl Påhlsson Laitiain 1
Peer Påhlsson 1 B:r
Hangastenma
Lars Clemetsson Laihiain 1
Christere Andersson Pyllkäin 1
Ambrusius Pyllkäin 1
Mattz Påhlsson Pållack 1
Eskell Olofsson Oitin 1
Korhoila
Hendrich Matsson Korhoin 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattsson Korhoin 1
Jören Påhlsson Korhoin 1
_ongarila
Påhl Hansson Parckin 1
Hans Hansson 1 B:r
Anders Andersson Lijkain 1
Mattz Jacobsson Ingarin 1
Jufwola
Peer Peersson Wittziäin 1
Kuomiolax
Peer Matsson Mattilain 1
Michell 1 B:r
_öwesj
Anders Larsson Melain 1 Knecht
Lars Larsson 1 b:r
Lars Andersson Himain 1
Amders Maattsson Matilain 1
Lindunemj
Markus Mardikaiin 1
Hans Mårtensson Dito 1
Kårpela
Jacob Jacobsson Karpelain 1
Anders Larsson Korpelain 1
Jacob Jacobsson Dito 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_ettylä
Johan Påhlsson Pettyin 1
Lars Johansson Pettyin 1
Jöns Johansson 1 B:r
Hendrich Hansson Pettuin 1
Tåijala
Olof Olofsson Toijain 1
Anders 1 B:r
Mattz Erichsson Kyro 1
Erich Johansson 1 Zyttings Son, Knecht
Eskell Christersson 1
Mattz Christersson 1 B:r
Taipaleby
Hendrich Thomasson Taipalain 1
Anders Thomasson 1 B:r
Mickell Larsson 1 B:S:n
Erich Erichsson Taipalin 1
Erich Larsson 1 B:S:
Thomas Daniellsson Taipalin 1
_ahikala
Anders Andersson Ollin 1
_ärfwenpä
Jören Johansson Järfwenpä 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_malansarj
Thomas Thomasson Himain 1

Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Johansson Ilfwes 1
Johan Hanssson Himain 1
Mattz Erichsson Ucko 1
Peter Påhlsson Håtacka 1
Lars Larsson Pettin 1
Jacob Jacobsson Tapain 1
Hardikala
Erich Michellsson Hardikain 1
Johan Baltzarsson Bulle 1
Niels 1 B:r
Heikilä
Erich Erichsson Pyllkäin 1
Latzola
Oloff Påhlsson Latzoin 1
Påhl Erichsson Latzoin 1
Mäckelä
Hendrich Johansson Mäkläin 1
Jören Hendersson Makäläin 1 Knecht
Hendrich Jörensson 1 Son
Himalansarj
Anders Johansson Tapain 1
Jacob Erichsson Dito 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Greels Phillipsson Mäkäläin 1
Karhila
Anders Larsson Himain 1
Kerinemi
Mattz Erichsson Randalain 1
Käennemj
Oloff Matsson Paaskoin 1
Peer Matsson 1 B:r
Tijrola
Cnut Larsson Heinikain 1
Eskell Hendersson Dito 1
Machola
Johan Peersson Parda 1
Mårten Peerson Halin 1
Påhl Påhlsson Mackoin 1
Olof Arfwedsson Machkoin 1
_urnoby
Niels Nielsson Surni 1
Lars Nielsson Dito 1
_nenemj
Cnut Matsson Kiprin 1
_karala
Christer Thomasson 1
_ttela
Peer Mattsson Sattelain 1
Jören Erichsson Sattelain 1 Knecht
Syfwenma
Johan Påhlsson Pynnöin 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kurfwela
Christer Andersson Kurfwin 1
Johan Eskellsson 1 M:
Syfwenma
Anders Mickellsson Dito 1
Christer 1 B:r
Närhilä
Jacob Erichsson Närhin 1
Lars Mårtensson Närhin 1
Kuomioby
Påhl Andersson Palain 1
Påhl Bertillsson 1 St:S:
Alasjerfwj
Påhl Michellsson Kurfwin 1
Staffan Olofsson Dito 1
Safwela
Peer Hendersson Säppäläin 1
Thomas Mattsson Olkoin 1
Mattz Matsson Olckoin 1
Laurickala
Peer Peersson Laurikain 1
Johan Påhlsson Säppäläin 1
Olof Olsson Laurikain 1
Simoila
Mårten Jacobsson Simoin 1 Knecht
Walkoila
Hendrich Johansson Walkoin 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Hendersson Walkoin 1
Kåifwakala
Peer Peersson Torrinoin 1
Lars Larsson Kautiain 1

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Larsson Kautiain 1 St:B:, Den yngre, Knecht
Eskell Påhlsson Pynnin 1
Jöns Jönsson Petoin 1
Lars Jönsson 1 B:r
Kålliola
Jören Matsson Kållioin 1
Michell Mårtensson Dito 1
Erich Simonsson Dito 1
Simon Jörensson Liukoin 1
Mattz Jörensson 1 B:r
Eskell Mattsson Soriain 1
Hijrenmäkj
Johan Peersson Tiukoin 1
Minkilä
Herrich Matsson Saickoin 1
Mattz Matsson Hämäläin 1
Niels Peersson Martin 1
Hytölä
Johan Jönsson Hytein 1

Ruotu 9, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Nielsson Hytöin 1
Thomas Nielsson 1 B:r
Hendrich Påhlsson Hytöin 1
Mårten Matsson 1
Johan Olofsson Noitu 1
Peter Olofsson 1 B:r
Niels Hytöin 1
Mattz Matsson 1 Faar B;r S;
Ylöläby
Peer Mattzsson Ylöin 1
Mattz Peersson 1

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1000

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rahikala
Peer Andersson Repå 1
Lars Peersson Repå 1
Hindrich Hindrichsson dito 1
Niels Peersson Kauperoin 1 Knecht
Sigfredh Peersson Rahikain 1
Lars Mattsson Rahikain 1
Mattz Mattzsson 1 B:r
Lijkala
Peer Andersson Lijkain 1
Heikilä
Mårten Larsson Nuijamees 1
Gerhardt Anndersson Hana 1
8 bekommes af Der opförde odugl:e bogar Dito frälsse

Clas Johan Barranofin rälssi

Ruotu 3Baranof, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Huttula
Johan Sigfredsson Huttuin 1
Mattz Andersson 1
Sigfredh Clausson Huttuin 1 Knecht
Peer Larssom Huttuin 1
Michell Ollsson Korhoin 1
Outila
Oloff Ollsson 1
Oloff Larsson Outin 1

Ruotu 4BaranofLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tarhola
Johan Påhlssom 1
Påhl Matsson 1
Påhl Jönsson 1
Peer Påhlsson Käriäin 1
Peer Markusson 1
Lappilanmäkj
Markus Peersson 1
Lars Thomasson Lappal:n 1
Lars Johansson Lappalain 1
Cnut Purdain 1
Marionemj
Simon Simonsson Pispain 1
Mårten Pispain 1
Lars Pispain 1
Thomas 1 B:r, Knecht

Ruotu 4Baranof, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Peersson Taipalain
Michell Andersson Pasain 1
3 Bogat af Dee Bogar som frelsser förledit åhr blifwit Skylldigh

Fritz Lefwen rälssi

Ruotu 1LefweLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkatinnemj
Peer Matsson 1
Peer Hindersson 1
Thomas Peersson 1
Mattz Peersson 1
Lars Parkatin 1
Olof Andersson Rahikain 1
Lars Hindersson Rahikain 1 Knecht
Kylänlax
Mattz Matsson Mainin 1
Mattz Mattsson 1 S:
Tiusala
Mattz Peersson Tiusain 1
Johan Johansson Tiusain 1
Michell Mattsson 1
Lars Mattsson 1
Hindrich Hindrichsson 1
Hindrich Hindrichsson 1 Son
Jotila
Mattz Andersson Jotin 1
Niels 1 B:r
Lars Peersson Jotin 1

Ruotu 2Lefwe, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer 1 B:r
Hauska
Johan Hindrichsson 1
Innala
Johan Innain 1
Johan 1 Son
Hindrich Hindrichsson 1
Syriälä
Peer Toiunsson Syriäläin 1
Kapola
Peer Peersson Kapoin 1
Erich Nielsson 1
Lydikälä
Daniel Lydikäin 1
Hendrich 1 Son
Peer Larsson 1
Johan Cnutsson 1
Oloff 1 B:r

Ruotu 2Lefwe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1005

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårten 1 B:r. Knecht
Kaipiala
Thomas Peersson Caipiain 1
Thomas Thomasson 1
Heramäkj
Niels Mårtensson 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 994

Nimet aakkosjärjestyksessä1685

© Väinö Holopainen 2020