AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Sääminki ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Säminge Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 30_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 292

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hans Jörenss Stenberg Knecht
_hlanemi
Påhl Mieloin
Anders Mieloin
Påhl Horjulain
Anders Hirfwoin

Ruotu 31_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöran Anderssonn Wänäläin Knecht
Petulansarj
Staffan Mieloin
Päsoilansari
Mårten Wanhain
Weistonsarj
Johan Johansson Läskinen
Wournemj
Peer Panninen

Ruotu 32_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Erichsson Mu__ Knecht
Rijtåsarj
Matz Sinckoin
Matz Pullkin
Johan Cainulain
Thomas Tåufwain

Ruotu 33_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hansson Stenberg Knecht
Laars Läppein
Ssärcklax
Oloff Sillain
Kåsålo
Johan Kåsoin
Abraham Kåsoin

Ruotu 34_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Påhlss Clostarin Knecht
Rijtosarj
Anders Kåsoin
Hindrich Pullkinen
Peer Luckain
Kapajakola
Matz Kapaiackoin

Ruotu 35_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Elias Månsson Kärckin Knecht
Mickolanemj
Anders Luckain
Pickila
Anders Vihawain
Hindrich Vihawain
Saakonsarj
Jacob Mappain

Ruotu 36_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Anderss Hafwöin Knecht
Jatilla
Daffwed Jatin
Laars Kåsoin
Oloff Tunoin
Kapaiakola
Matz Påhlssonn

Ruotu 37_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 293

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Anderss Tåifwain Knecht
Ingilla
Hindrich Kapaiackoin
Hindrich Pulkinen
Böriel Anderssonn
Ikanemj
Peer Jurfwain

Ruotu 63_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Cordinen Knecht
Piklanemj
Niels Jumpain
Samuel Innoin
Laukansarj
Johan Kauckain
Matz Velloin

Ruotu 64_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårten Mårtenssonn Miekoin Knecht
Käsamäsarj
Erich Nyrhin
Kokonsarj
Anders Haltuin
Jacob Tamj
Mickolaniemj
Anders Himain

Ruotu 65_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Johanss Kärfwinen Knecht
Achwwionsarj
Bertill Läppein
Peer Lefwoin
Påhl Tijnin
Matz Tijnin

Ruotu 66_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Larss Kohoin Knecht
Johan Terfwoin
Kangais
Matz Kåckoin opt: Öde
Thomas Terfwoin
Laars Mielikain

Ruotu 67_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Anderss Kächkoin Knecht
Pällosalo
Erich Jontuin
Anders Kåaoins Öde opt:
Erich Kåckoin
Niels Matsson Saijoin

Ruotu 68_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Peeress. Awikain Knecht
Klåsterniemj
Olaus Ivanander H:
Kardilanranda
Axell Turdinen
Laars Purhoin
Oloff Simoin

Ruotu 69_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Johansson Knecht
Tålfwaniemj
Thomas Jordan
Thomas Kinnunen
Peer Spillingh
Jören Mannj

Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Gregorius Andersson Tanninen Knecht

Ruotu 70_komp_2, ruotua pitäjissä Kerimäki,Sääminki Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Warparanda
Grels Leikain medh Peer Putkoins Ödhe
Jufwoila
Oloff Mättilain
_aukeniemj
Peer Saijruin

Ruotu 71_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Staffansson Knecht
Matz Matsson Laukain
Jufwoila
Hans Jufwoin
Laars Wichla
Wackotaipal
Matz Sewoin

Ruotu 72_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Matsson Cuolmain Knecht
Niels Jufwoin
Pijrheniemi
Hans Tålfwains Öde
Anders Kärckäin
Påhl Mieloin

Ruotu 73_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Samuel Anderss Tirroin Knecht
Kallislax
Jöran Kannin
Johan Kaupinn Påstbonde
Anders Kåsoin
Mårten Hapiain

Ruotu 74_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Staffanssonn Rännij Knecht
Kurkella
Bertill Kärckein
Mårten Kärckein
Reinickalla
Påhl Reinikain
Läskellä
Anders Läskin

Ruotu 75_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Olofss Koopain Knecht
Pakarilla
Daniel Bakarin
Punnolax
Bertill Säppäin
_unnoila
Hindrich Wanhain Påstbonde
Matz Karpain

Ruotu 76_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 295

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Michellss. Puitulain Knecht
Mårten Kåstiain
Pöllelä
Ifwar Ruskain
Johan Kaipain
Sauckolla
Niels Hilldemoin

Ruotu 77_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Peerss: Immoin Knecht
Kåmmernemj
Erich Aufwin
Erich Hakulin
Simon Innoin
Åtawanemi
Johan Wanhain

Ruotu 78_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Olofss Utriain Knecht
Christer Månåin
Peer Innoin
Sigfred Willckj
Cardilanranda
Matz Lukasson Muhoin

Ruotu 79_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 296

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Erichss: Keijser Knecht
Laukansarj
Erich Tofwj
Mickolanemj
Måns Månss Mickoin
Warparanda
Peer Hauckain
Cardilanranda
Anders Lukasson Muhoin Öde opt: af Johan Rouhiain

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2021