AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → 1655 väenottoluettelo

Sääminki väenottoluettelo 1655

Nimet aakkosjärjestyksessä

Semminge Sochn

Kortt Rulla oppå dhe Knechter som ähre skrefne Pro Anno 1655


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 194

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Waikotaipal/Vaikontaipale
Matz Jachobson Hyfwoin Legokarl för Jöran Olufson Immoin
Talpalansalm
Oluf Olufson Pelkinen
Pellosalo/Pellossalo
Lars Andersson Weiston
Laukansari/Laukansaari
Staphan Grelson Laukain
Cardelanranda/Kaartilanranta
Hans Tomhainen

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Irtolaiset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 198

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
Conrat Person Drängh hoos Corporall Anders Michelson
Saukola/Saukkola
Rasmuss Hyffuerin
Ei kylätietoa
Christer Person Awikain
Johan Kukoin
Larss Peckalain

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 632
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 194

Nimet aakkosjärjestyksessä16541656

© Väinö Holopainen 2021