AlkuSavon ruodutusluettelotSäämingin pitäjä → 1676 väenottoluettelo

Sääminki väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessä

Säminge Sochn

Kortt Rulla aff dee Knechter som under Öfwersten:s Wälb: Anders Munckss Regemente höra Pro Anno 1676


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1104

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Achwionsarj
1 Jacob Peerssonn
Pellosalo
1 Lars Hindrichssonn
Mikolaniemj
1 Anders Himain
Ikaniemj
1 Pether Jurfwainen
Åttafwaniemj
1 Madtz Pååhlssonn
Rittusarj
1 Peer Pulkinen
Waikotaipal
1 Madtz Hiroinen

Läänitykset ♦ Frellsse

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Öfwerste:s Wälb: H:r Jören Pistolkors

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1107

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Pichlaniemj
1 Anders Hirfwoinen

Baltasar Gyldenhoffin läänitys ♦ Krigz Rådet Wälb: Baltzar Gylen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1107

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Warparanda
1 Grells Leikoin

Irtolaiset

Sotilaaksi määrätyt ♦ Sielfskrefne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1109

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Käsämäsarj
1 Bertell Bertelsson
1 Johan Peersson Nyrhin

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1110

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Pesålansarj
1 Blasius Peerssonn Peckain

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1110

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Staffan Simbainen
1 Matz Jute
Worinemj
1 Mårthen Hirfwoinen
Klostarniemj
1 Niels Tålfwainen
1 Sigfredh Packarin

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1104

Nimet aakkosjärjestyksessä16751678

© Väinö Holopainen 2021