AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1665b jousiluettelo ☰ 

Sulkava jousiluettelo 1665b

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sulkawa Sochn

Manttals och Rutterningz Lähngdh för Safwolax häradz Nedredeel Pro Anno 1665

Luettelossa on myös ruodutuksesta poisjätettäviä miehiä. Heitä ei ole laskettu mukaan jousilukuihin.


Vero- ja kruununtilat

Kruunun rasitteettomat tilat ♦ Crono obesweradhe

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1078

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rauwaniemj/Rauhaniemi
2 Oluf Lamain uthgamal Laamanen
Matz Olufsson Laamanen
Anders Sorioin Bolm: Sorjonen
Cardilla/Kaartila
1 Måns Michelsson Cardin Kaartinen

Autiot ja viljelyyn otetut ♦ Öde och Optagne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1078

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hassula/Hasula
1 Christer Matzson Lamain Uthgamal, skatt:r 667 Laamanen
Matz Christersson S: Laamanen
Idelax/Iitlahti
1 Johan Persson Månoin Skatt:r 667 Mononen
2 Grels Andersson Soikain Opt: twoo små Öden, Sigfredh, Peer och Anders Clostarinens Soikkanen
Påhl Andersson B:r Soikkanen
Tunilla/Tunnila
1 Grels Olufsson Mekelein Skatt:r 667 Mäkeläinen
Frans Olufsson Mekelein Uthgamal Mäkeläinen
Grels B:r, gamal Mäkeläinen
Anders Olufsson Säppeins ödhe Seppänen
Menduis/Mäntynen
Peer Olufson Härkeins ödhe Härkänen

Ratsuväen palkkatalot ♦ Cavall: Frij och Tilldelning h:n

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1078

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tannila/Tannila
3 Peer Larsson Condiain f:b: Lentzman Kontiainen
Oluff d:os B:r Kontiainen
Johan Uckoin Ukkonen
Rauwaniemj/Rauhaniemi
3 Anders Matzson Hatain f:b: gamal Haatainen
Peer Matzsonn Haatainen
Oluf Erichsson B:S Haatainen
Erich B:r, halt och blindh Haatainen
Sigfred Soirain Sorjonen
Rokoniemj/Ruokoniemi
3 Peer Hendersson Cardinen Kaartinen
Anders B:r Kaartinen
Oluf Mårthenson dreng
Ylesenawila/Yliselänauvila
1 Hendrich Matzson Hintzain Hintsanen
Afwilla/Auvila
1 Hendrich Hendrichson Hölker gamal Hölker
Hendrich Son Hölker
Tellataipal/Telataipale
1 Thomas Matzson Halloin Lagskrefwen Knecht Halonen
Lohilax/Lohilahti
2 Peer Jönsson Sinkoin fb: gamal Sinkkonen
Johan B:r Sinkkonen
Mårthen B:r Sinkkonen
3 Måns Johansson Legwoin Lehvonen
Anders Peersson Lehvonen
Peer Andersson Lehvonen
Rachoilantaw/Rahkolantaipale
2 Lars Olufsson Caipoin Kaipainen
Oluf B:r Kaipainen
Matz Olufson B:r, halfbortagen Kaipainen
2 Mårten Mårtensson Clostarin fb: Luostarinen
Hendrich B:r Luostarinen
__rala/Maarala
2 Hendrich Erichsson Kukoin f:b: Kukkonen
Peer B:r Kukkonen
__goila/Linkola
2 Philip Nielsson Koroin fb: Korhonen
Nielss Mårtensson dreng
__tais/Kaitainen
1 Peer Mårtensson Mulj Mulli
__duis/Mäntynen
1 Matz Persson Wihawain Vihavainen
1 Anders Matzson ibm Vihavainen
1 Matz Persson Halloin fb: Halonen
__rila/Hyvärilä
1 Anders Grelsson Pardain skatt:r 666 för And: Möhains öde 1 Skmk Partanen
__moila/Kammola
2 Johan Johansson Hintzain f:b: Hintsanen
Påhl Hansson Terfwoin Tervonen

Ratsastalot ♦ Gemene Ryttare

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1078

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__awa/Sulkava
3 Sigfred Johansson Tijtain Tiittanen
Jacob Larsson Tijtain Tiittanen
Hendrich Sigfredsson Swagsynte Tiittanen
Sigfred Sigfredsson Tiittanen
Johan Sigfredsson Rytt:e Tiittanen
3 Oluf Olufsson Condiain Kontiainen
Petter Olufsson B:r Kontiainen
Anders R:e Bror Kontiainen
Månss Hansson d:gh
__sula/Hasula
2 Anders Hendersson Kockoin R:e Kekkonen
Hendrich B:r Kekkonen
Thomas And: Safwolain Savolainen
__okoniemj/Ruokoniemi
2 Peer Olufsson Cardin gamal Kaartinen
Oluf Persson Son, swag ögder Kaartinen
Niels Persson B:r Kaartinen
Peer Persson Kaartinen
Lars Jönsson Skumpi R:e Skumpe
__fwilla/Auvila
1 Samuel Person Aufwin Auvinen
Petter R:e, B:r Auvinen
Påhl Aufwinen Tienar Hend: Hodrot i Wijborgh Auvinen
__aipall/Telataipale
1 Oluf Thomasson Hållapain Holopainen
Simon Olufsson R:e, S Holopainen
Erich Olikain R:e, rymbd till Carel: Olkkonen
__hilax/Lohilahti
3 Måns Brussison Mickoinen Mikkonen
Petter S: Mikkonen
Larss Brusison BS:, swagsynte Mikkonen
Erich Simonson Pohloin? d:gh Pöllänen
Swen Brusiusson R:e Mikkonen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1079

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
3 Lars Löppäin Gamal Löppönen
Lukas Larsson S: Löppönen
Bertill B:r Löppönen
Samuel Jönsson Skump drengh Skumpe
Matz Jacobsson Rössö R:e
Idelax/Iitlahti
1 Erich Erichsson
Thomas Thomasson R:e
Caipoilla/Kaipola
3 Peer Larsson Kinnain Kinanen
Peer Larsson ibm Kinanen
Petter Innan gamal Rytt:e och döff Innanen
Lars Persson R:e S Kinanen
Per Persson B:r Kinanen
3 Hendrich Cåstiain Kostiainen
Hend: Henderson Son Kostiainen
Erich S: Kostiainen
Hendrich Hujain R:e Hujanen
Säpällä/Seppälä
2 Lars Seppein R:e Seppänen
Lars Larsson S: Seppänen
Anders Mårtenson Wanhain? d:gh Vanhanen?
Läipämäkj/Leipämäki
3 Lars Henderson Kankuin Kankkunen
Johan B:r Kankkunen
Söfring Wihawain R:e Vihavainen
Niels Waroin d:gh Varonen
1 Niels Mieloin Rytt:e Mielonen
Mårten Ränare d:gh, blindh Rännare
Lars Anderson Wihawain förrymbd till Ransalm Vihavainen
Matz Hindersson S: Kankkunen
Nijnimäkj/Niinimäki
3 Grels Olufsson Pöräin Pärnänen
Oluf Pardain Måg Partanen
Oluf Grelsson S: Pärnänen
Påhl Grelsson R:e Pärnänen
Mendus/Mäntynen
2 Brusius Michelsson Halloin Halonen
Rasmus Michelsson B:r Halonen
Mårten B:r, håller sig undan för Mendus Halonen
Peer Brusiusson R:e Halonen
2 Bernnt Halloin Halonen
Anders S. Halonen
Hendrich Rytt:e B Halonen
Pardalla/Partala
2 Anders Jöranson Uckoin Ukkonen
Michel Cardin d:gh Kaartinen
Lars Jöranson R:e B:r Ukkonen
Camoila/Kammola
2 Jacob Persson Wihawain Rytt:e Vihavainen
Oluf Olufsson Kangoin Vihavainen?
Peer Olufsson B:r Vihavainen?
__illa/Pulkkila
2 Mårten Anderson Wäthein Väätäinen
Oluff B:r, oduglig Ryggen ___ Väätäinen
Matz Anderson Camoin d:gh Kammonen
Anders Mårtensson R:e Väätäinen
__urilla/Heikkurila
2 Matz Persson Heikurin Gamal Ryttare Heikkurinen
Erich Matzsonn S: Heikkurinen
Oluf Hyfwein St:S: Hyvönen
Anders Hyfwein R:e Hyvönen
__illa/Ruottila
1 Thomas Andersson Rottin Ruottinen
Abraham Loumain R:e Luomanen
1 Anders Bengtsson Tuchkuin gamal Tuhkunen
Anders Andersson S: Tuhkunen
Oluff Hassuin d:gh, oduglig swagsynt Hasunen
Gabriel Andersson Ryttare Tuhkunen
__ätäla/Väätälänmäki
2 Oluf Wätein Väätäinen
Anders Wätein B:r Väätäinen
Oluf Olufsson R:e B:S: Väätäinen
__iulamekj/Karjulanmäki
2 Bertill Brusiusson Pardain Partanen
Lars Peersson F:B: Partanen
Anders Johansson Häifwe R:e Häivä
__hällä/Ryhälä
2 Hans Månsson Räpåin R:e Reponen
Måns Månsson B:r Reponen
Mårten Månsson Bror Reponen

Vero- ja kruununtilat

Rakuunoiden palkkatalot ♦ Drag:e Off: Frij och Tilldelningz h:n

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1079

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hintzalla/Hintsala
2 Elias Jöranson Hintzain fb Hintsanen
Johan Son Hintsanen
__taipall/Telataipale
1 Bertill Andersson Toifwan Toivanen
__pailla/Kaipola
2 Hendrich Larson Hyfwen begge hafwa tarmlop Hyvönen
Johan Kuckoin Bolm: Kukkonen
2 Johan Larson Caipoin fb Kaiponen
Erich Person Karhin Bolagm:, odugl: swagsyndt Karhinen
__kutjerfwj/Koskutjärvi
3 Anders Johanson Cammoin Kammonen
Michel Johansson B:r Kammonen
Johan Michelson Cainul: d:gh Kainulainen

Ratsastalot

Rakuunatalot ♦ Gemene Dragouner

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1079

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sulkawa/Sulkava
2 Peer Olufsson Cardinen Kaartinen
Jacob Hinderson Swåg:r Tanninen
Carl Augustinson Dreng
Mårten Pulkin förrymbd till Carel: Pulkkinen
Cardilla/Kaartila
1 Måns Månson Cardin Kaartinen
Michell B:r Knecht Kaartinen
Hend: Person Dreng, förrymbd till Carel:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1080

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
__koniemj/Ruokoniemi
2 Mårten Johanss: Hälpi Helpi
Johan Johansson Helpi
Anders Hatakain Drag Hotakka
2 Peer Peersson Hatain Haatainen
Bertill Peersson B:r Haatainen
Hendrich Drag: B: Haatainen
Lars Påhlsson Drag: förrymbd till Carel:
Ylisenawfila/Ylisenauvila
1 Måns Erichson Aufin Drag: Auvinen
Anders B:r Auvinen
1 Thomas Thomasson Drag: Kietäväinen
Jöns Påhlsson Cardin d:gh Kaartinen
Jacob Thomasson förrymbd till Carel: Kietäväinen
Sipilä/Sipilä
2 Bengt Olufsson Imoin Immonen
Oluff Son Immonen
Hend: Person Aufin Drag: Auvinen
2 Oluf Knutson Sipin Sipinen
Knut Son Sipinen
Staphan Matson Drag: BS Sipinen
1 Brusius Matson Radikain odugligh Raatikainen
Anders Persson Drag: Haikonen
Hendrich Matzson Raatikainen
Tellatapal/Telataipale
1 Lars Person Pekoin Drag: Pekkanen
Christer Anderson Monoin Mononen
Adam Anderson Mikul: Dreng, förrymbd till Carel: Miikkulainen
Caipoilla/Kaipola
2 Anders Person Caipoin odugligh Ryggen af Kaiponen
Peer Anderson Son Kaiponen
Johan Person Aufin Drag: på Ressan Auvinen
Matz Augstinsson d:gh
Tunnila/Tunnila
1 Johan Fredrich Tolk föhrer Tolk
Hans Larsson Hakulin d:gh Hakulinen
Mendys/Mäntynen
2 Anders Konstj Konsti
Bertill B:r Konsti
Anders Christersson Drag:
Camoila/Kammola
1 Pilliph Erichson Kukoin Kukkonen
Erich Drag:, Son, på Resan Kukkonen
2 Johan Wenelein Venäläinen
Hendrich Hyfwerin d;gh Hyvärinen
Anders Olufsson Leskin Drag:, på Resan Leskinen
Rotilla/Ruottila
1 Hend: Philipson Achoin gamal Ryttare Ahonen
Berendt S Ahonen
Måns Påhlson Aufin Drag: Auvinen
Kariulanmekj/Karjulanmäki
2 Christer Anderson Heifwä Häivä
Erich Person Aufwin Drag: Auvinen
Niels Christerson Häivä
1 Påhl Jacobson Pardain Partanen
Peer Johansson Drag Mähönen
2 Anders Andersson Hakulin Hakulinen
Johan Larsson Kockoin d:gh Kokkonen
Johan Johanson Auf: Drag: Auvinen
2 Matz Pörinen siukligh Pyöriäinen
Jåst Mackoinen Mågh Makkonen
Mårten Kietewein d:gh Kietäväinen
Sigf: Henderson Willk Drag: Vilkki

Autiot ja viljelykseen otetut rakuunatalot ♦ Ödhe och Optagne

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1080

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sulkawa/Sulkava
2 Per Olufsson Herken Drag, skatt:r 668 Härkönen
Oluf Persson S: Härkönen
Cardilla/Kaartila
2 Johan Peerson Cardin Skatt:r 667 Kaartinen
Oluff Persson B:r Kaartinen
Matz Matzson Drag på Ressan Kaartinen
Ruokoniemj/Ruokoniemi
1 Bengt Mickolain optagit Oluf Kockoins el: Pafw: Miikkulainen
- Hend: Hamon? el: Mårten Pellin Heinonen
__lax/Iitlahti
2 Oluf Ficke Charg:, skatt:r 668 Fink
Petter Hemellein d:gh Hämäläinen
Peer Pohialainen Torp:re Pohjalainen
__ipoila/Kaipola
Hend: Person Hyfwerins öde Hyvärinen
__altula/Halttula
2 Anders Nielsson Koroin Korhonen
Johan Christerss: Heinoin d:gh Heinonen
Johan Hassuin Drag Hasunen
Menduis/Mäntynen
1 Oluf Hinderson Kiskin Skattar 666 Kiiskinen
__moilla/Kammola
1 Peer Anderss: Kangoin Skattar 667 Kankainen
Clemet Cärkj Drag Kärki
__ätälä/Väätälänmäki
2 Jacob Wättein Skatt:r 669 Väätäinen
Oluf Jacobsson B:r Väätäinen

Vero- ja kruununtilat

Jalkaväen palkkatalot ♦ Infant: Frij och Tilld:z h:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1080

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rauwoniemj/Rauhaniemi
1 Johan Johansson Hattain gamal Haatainen
Peer Johansson S: Haatainen
Cardilla/Kaartila
1 Peer Peersson Cardin Kaartinen
Ruokoniemj/Ruokoniemi
1 Matz Jörenson Helpj Lagskref: Knecht Helpi
Thomas S: Helpi
2 Matz Jörenson Hanska fb: Hanska
Hend: Hansson BS: Hanska
Rachkoilant:/Rahkolantaipale
3 Thomas Sigfredson Radikain fb: Raatikainen
Sigfredh S: Raatikainen
Larss starblindh Raatikainen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 Grels Larson Radikain Raatikainen
Lars S: Raatikainen
Kyrisse/Kyrsyä
2 Johan Johansson Cammoin Kammonen
Mårten B:r Kammonen

Sotilaat ♦ Gemene Såldaters

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Catais/Kaitainen
2 Grelss Matzson Pernoin Skatt:r 666 Paunonen
Matz B:r Paunonen

Läänitykset ♦ Frellsse

Erik Pistolekorsin läänitys ♦ Öfw:Leut Wälb: Erich Pistohlkors

Säterin asukkaat, Sätteris Åboer Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Erichalla/Eerikkälä
1 Peer Erikains Enkia Eerikäinen
1 Johan Kangain Kankainen
1 Oluf Erikain Eerikäinen

Säterin torpparit, Torpare Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Anders Heldemoin under Sätteris Egår Heltimoinen
2 Oluf Clemetson ibm under Sätteris Egår Heltimoinen
Staphan Måg Pohjalainen
1 Anders Assikain blindh, under Sätteris Egår Asikainen
1 Mårten Tupurinen Gårdens drengh Tuppurainen?
1 Class Russkoinen I Randsalmj S:n Ruuskanen

Talonpojat Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tunilla/Tunnila
2 Jacob Bertillson Kurkj Kurki
Bertill Christersson d:gh
2 Michel Condiain Lagskref: Knecht på Marchen Kontiainen
And: Bertillson Kurkin Opt: Skattar 670 Kurki
Michell M: Nahkahattu Nahkahattu

Abraham Pistolekorsin läänitys ♦ Rytt:e Abraham Pistolkors

Säterin rengit, Sätteries drengiar Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Pardalla/Partala
6 Niels Olufsson Achwoin Ahvonen
Erich Oluf B:r Ahvonen
Oluf Olufsson B:r Ahvonen
Peer Olufsson B:r Ahvonen
Anders Olufsson Sorioin Sorjonen
Johan Olufsson B:r Sorjonen

Säterin torpparit, Torpare Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Peer Påhlsson Kärkein under Sätterij Egår Kärkkäinen
1 Matz Påhlson Kankuin under Sätterij Egår Kankkunen
1 Lars Thomasson Patelain gårdens smed Paatelainen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Rytt:e Hendrich Surman

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Menduis/Mäntynen
1 Oluf Peerson Wijhawain Vihavainen

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Tygmestaren Hendrich Seulenbergz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
_aitais/Kaitainen
2 Matz Matzson Tijtain Tiittanen
Johan Mattson S: Tiittanen
Matz Matzson B, håller sig undan Tiittanen
_altula/Halttula
1 Bertill Michelsson Nachkahattu Nahkahattu
Michell faar, gamal Nahkahattu
2 Eskill Jörenson Ryhäin Ryhänen
Johan Johansson B:r Ryhänen
Johan Fadher, gamal Ryhänen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Commiss: Erich Lillienskiölds

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sairamäkj/Sairalanmäki
- Per Hansson Matillains Lippillauliss öde Matilainen
Erich Randoin förrymdt Rantonen

Pappilat ♦ Presterskapedt

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sulkawa/Sulkava
Past: Dns Clavidus Sam:
3 Thomas Peersson
Påhl Mackoin d:gh Makkonen
Sigfred Simonsson Pöllöin Pöllänen
Sipikumbu/Sipikumpu
Capl: H:r Johan
1 Thomas Hemelein d:gh Hämäläinen
Klockaren
1 Clemet Person Tiainen
Exceuter
1 Jören Tickain Tikkanen

Irtolaiset ♦ Lössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Marala/Maarala
1 Matz Erichzson Kuckoin förrymbd till Ransalmj Kukkonen

Kestikievari ♦ Gestgifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Haltula/Halttula
3 Hendrich Olufss Haltuin Halttunen
Thomas Terfwoin d:gh Tervonen
Påhl Lautiain Lautiainen
Jören Rångain R:e Ronkainen

Postitalonpoika ♦ Påstbonde

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1081

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Kamoila/Kammola
4 Peer And: Cammoin Kammonen
Anders Son Kammonen
Lars Joh: Lamanen d:gh Laamanen
Grels And: Kangain Kankainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1665, Rulla 18
SVAR SE/KrA/0025/0/17 alkaen kuvasta 1078

Nimet aakkosjärjestyksessä16651667

© Maija-Liisa Laakso 2023