AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1685 nimihakemisto

Sulkava ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  E  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 A  C  E  H  I  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

AAlkuun

Ahoin

Christer Jöransson Ruotu 122_komp_2:Ruod

Aufwin

Anders (Yllisenaufwilla) Ruotu 114_komp_2:Ruod

Matz (Karjulalamäkj) Ruotu 113_komp_2:Ruod

CAlkuun

Cainoin

Mårten (Rackolantaipal) Ruotu 120_komp_2:Ruod

Cammoin

Johan (Kyrsiä) Ruotu 124_komp_2:Ruod

Cardin

Peer Peersson (Cardilla) Ruotu 112_komp_2:Ruod

Condia

Matz Olofsson (Sullkawa) Ruotu 126_komp_2:Ruod

Condiain

Petter (Tannila) Ruotu 111_komp_2:Ruod

EAlkuun

Erickain

Matz (Erickala) Ruotu 128_komp_2:Ruod

HAlkuun

Haloin

Johan Matssonn (Mändys) Ruotu 123_komp_2:Ruod

Johan Påhlss Ruotu 128_komp_2:Ruod

Matz Mårtenss (Mändys) Ruotu 124_komp_2:Ruod

Mårten (Mändys) Ruotu 126_komp_2:Ruod

Hanska

Erich (Hintzalla och Aufwilla) Ruotu 116_komp_2:Ruod

Erich Matssonn (Råkoniemi) Ruotu 117_komp_2:Ruod

Hindrich (Råkoniemi) Ruotu 117_komp_2:Ruod

Hatain

Bertill (Råkoniemi) Ruotu 118_komp_2:Ruod

Hindrich (Karjulalamäkj) Ruotu 114_komp_2:Ruod

Johan (Tannila) Ruotu 111_komp_2:Ruod

Hellpi

Jören Oloffss Ruotu 115_komp_2:Ruod

Mårten (Yllisenaufwilla) Ruotu 115_komp_2:Ruod (Råkoniemi) Ruotu 117_komp_2:Ruod (Råkånemj) Ruotu 127_komp_2:Ruod

Hielman

Mag:s (Tannila) Ruotu 111_komp_2:Ruod

Hintzain

Hindrich (Yllisenaufwilla) Ruotu 115_komp_2:Ruod

Johan Eliesson (Hintzalla och Aufwilla) Ruotu 116_komp_2:Ruod

Peer Johansson (Cammola) Ruotu 125_komp_2:Ruod

Hujain

Påhl Henderss. Ruotu 125_komp_2:Ruod

Håtain

Jacob (Tannila) Ruotu 112_komp_2:Ruod

Häiffwa

Christer (Karjulalamäkj) Ruotu 113_komp_2:Ruod

Hämäläin

Jacob (Tuumilla) Ruotu 121_komp_2:Ruod

Peer Peerss. Ruotu 111_komp_2:Ruod

Härkäin

Peer (Sulkkafwaby) Ruotu 111_komp_2:Ruod

IAlkuun

Ifwonen

Matz Sigfredss Ruotu 113_komp_2:Ruod

Innoin

Bertil (Sipillä) Ruotu 114_komp_2:Ruod

Bertill Nielsson (Rackolantaipal) Ruotu 119_komp_2:Ruod

KAlkuun

Kaipain

Johan (Caipolla) Ruotu 119_komp_2:Ruod

Peer (Caipolla) Ruotu 119_komp_2:Ruod (Telataipal) Ruotu 127_komp_2:Ruod

Kankåin

Matz (Tuumilla) Ruotu 122_komp_2:Ruod

Karfwin

Peer Henderss Ruotu 121_komp_2:Ruod

Karhuin

Philip (Lingola) Ruotu 120_komp_2:Ruod

Kinnuinen

Peer (Caipolla) Ruotu 126_komp_2:Ruod

Kjskin

Grels Nielss:n Ruotu 117_komp_2:Ruod

Kordin

Johan Peersson (Cardilla) Ruotu 112_komp_2:Ruod

Michell (Cardilla) Ruotu 112_komp_2:Ruod

Kordinen

Anders Hendersson (Råkoniemi) Ruotu 117_komp_2:Ruod

Korhoin

Anders (Haltulla) Ruotu 123_komp_2:Ruod

Kuchkoin

Erich Hendersson (Maralla) Ruotu 120_komp_2:Ruod

Kuckoin

Philip (Kammola) Ruotu 127_komp_2:Ruod

Kuningas

Lars Henderssonn Ruotu 118_komp_2:Ruod

Kånstj

Anders (Mändys) Ruotu 124_komp_2:Ruod

LAlkuun

Lagman

Matz Matsson Ruotu 116_komp_2:Ruod

MAlkuun

Micho

Luckas (Låhilax) Ruotu 115_komp_2:Ruod

Molland

And:s (Sipillä) Ruotu 114_komp_2:Ruod

Mullj

Mårten Peersson (Caitaiss) Ruotu 120_komp_2:Ruod

Munåin

Påhl Johansson (Idelax) Ruotu 118_komp_2:Ruod

Mähäin

Anders (Idelax) Ruotu 118_komp_2:Ruod

NAlkuun

Nachkahattu

Michel Michelss (Haltulla) Ruotu 122_komp_2:Ruod

Nullpoin

Laars (_skutiärf.) Ruotu 124_komp_2:Ruod

PAlkuun

Pakulain

Jören Jöranss: Ruotu 124_komp_2:Ruod

Pannoin

Matz (Caitaiss) Ruotu 121_komp_2:Ruod

Pardain

Oloff (Tuumilla) Ruotu 122_komp_2:Ruod

Parduin

Anders (Hyfwerillä) Ruotu 125_komp_2:Ruod

Påhl (Karjulalamäkj) Ruotu 113_komp_2:Ruod

Pickan

Anders Larson Ruotu 116_komp_2:Ruod

Pieckain

Lars (Telataipal) Ruotu 116_komp_2:Ruod

Påchialain

Mårten (Idelax) Ruotu 118_komp_2:Ruod

Pärnain

Johan Thomassonn Ruotu 123_komp_2:Ruod

Päälkinen

Jacob Thomassonn Ruotu 120_komp_2:Ruod

Pöllin

Laars (Cardilla) Ruotu 113_komp_2:Ruod

RAlkuun

Rachkoin

Laars (Rackolantaipal) Ruotu 119_komp_2:Ruod

Thomas (Caitaiss) Ruotu 121_komp_2:Ruod

Radickain

Oloff Philipssonn Ruotu 127_komp_2:Ruod

Ruut

Erich Ruotu 119_komp_2:Ruod

Ruuth

Johan Erichss Ruotu 112_komp_2:Ruod

Ryhäin

Johan (Haltulla) Ruotu 122_komp_2:Ruod

SAlkuun

Safwolain

Matz (Hintzalla och Aufwilla) Ruotu 116_komp_2:Ruod

Sijpin

Cnut (Sipillä) Ruotu 114_komp_2:Ruod

Simckoin

Johan (Låhilax) Ruotu 115_komp_2:Ruod

Sånger

Bengt Erichss Ruotu 114_komp_2:Ruod

TAlkuun

Tijttain

Jacob Larss Ruotu 126_komp_2:Ruod

Tuchkoin

Peer (Mawalla) Ruotu 126_komp_2:Ruod

Turdinen

Hendrich Brusiussonn Ruotu 119_komp_2:Ruod

Turunen

Jacob (Tuumilla) Ruotu 121_komp_2:Ruod

VWAlkuun

Wa__oin

Niels (Erickala) Ruotu 128_komp_2:Ruod

Vihawain

Matz (Mändyis) Ruotu 127_komp_2:Ruod

Rasmus (Mändys) Ruotu 123_komp_2:Ruod

Thomas (Mändys) Ruotu 123_komp_2:Ruod

Wänäläin

Johan (Cammola) Ruotu 125_komp_2:Ruod

Wätäin

Oloff (Wättälä) Ruotu 125_komp_2:Ruod

Tässä hakemistossa on yhteensä 88 nimeä

© Väinö Holopainen 2021