AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Sulkava ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sullkawa Sochnn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 111_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peerss. Hämäläin Knecht Rymbdt rotan skaffe een Annan
Sulkkafwaby
Peer Härkäin
Tannila
Mag:s Hielman Befallningzman
Petter Condiain
Johan Hatain

Ruotu 112_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Erichss Ruuth Knecht
Jacob Håtain
Cardilla
Peer Peersson Cardin
Johan Peersson Kordin
Michell Kordin

Ruotu 113_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Sigfredss Ifwonen Knecht
Laars Pöllin
Karjulalamäkj
Christer Häiffwa
Matz Aufwin
Påhl Parduin

Ruotu 114_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bengt Erichss Sånger Knecht
Hindrich Hatain
Sipillä
Bertil Innoin el: H: And:s Molland
Cnut Sijpin
Yllisenaufwilla
Anders Aufwin

Ruotu 115_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Oloffss Hellpi Knecht
Hindrich Hintzain
Mårten Hellpi
Låhilax
Johan Simckoin
Luckas Michos Öde

Ruotu 116_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 298

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matsson Lagman Knecht utj Anders Larson Pickans telle som är Absens
Telataipal
Lars Pieckain
Hintzalla och Aufwilla
Matz Safwolain
Erich Hanska
Johan Eliesson Hintzain

Ruotu 117_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Grels Nielss:n Kjskin Knecht
Råkoniemi
Hindrich Hanska
Mårten Hellpi
Anders Hendersson Kordinen
Erich Matssonn Hanska

Ruotu 118_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Henderssonn Kuningas Knecht
Bertill Hatain
Idelax
Anders Mähäin
Påhl Johansson Munåin
Mårten Påchialain

Ruotu 119_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Brusiussonn Turdinen Knecht utj Erich Ruut stelle som Avang: till skalmej blåsare
Caipolla
Peer Kaipain
Johan Kaipain
Rackolantaipal
Bertill Nielsson Innoin
Laars Rachkoin

Ruotu 120_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Thomassonn Päälkinen Knecht
Mårten Cainoin
Maralla
Erich Hendersson Kuchkoin
Lingola
Philip Karhuin
Caitaiss
Mårten Peersson Mullj

Ruotu 121_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Henderss Karfwin Knecht
Matz Pannoin
Thomas Rachkoin
Tuumilla
Jacob Hämäläin
Jacob Turunen

Ruotu 122_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Jöransson Ahoin Knecht
Oloff Pardain
Matz Kankåin
Haltulla
Michel Michelss Nachkahattu
Johan Ryhäin

Ruotu 123_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Thomassonn Pärnain Knecht
Anders Korhoin
Mändys
Thomas Vihawain
Rasmus Vihawain
Johan Matssonn Haloin

Ruotu 124_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Jöranss: Pakulain Knecht
Matz Mårtenss Haloin
Anders Kånstj
Kyrsiä
Johan Cammoin
_skutiärf.
Laars Nullpoin

Ruotu 125_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Henderss. Hujain Knecht
Hyfwerillä
Anders Parduin
Cammola
Johan Wänäläin
Peer Johansson Hintzain
Wättälä
Oloff Wätäin

Ruotu 126_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Larss Tijttain Knecht Gammal och Bräcklig rotan skaffe een annan
Mändys
Mårten Haloin
Caipolla
Peer Kinnuinen
Sullkawa
Matz Olofsson Condia
Mawalla
Peer Tuchkoin

Ruotu 127_komp_2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Philipssonn Radickain Knecht
Telataipal
Peer Kaipain
Mändyis
Matz Wihawain
Kammola
Philip Kuckoin
Råkånemj
Mårten Hellpi

Ruotu 128_komp_2, ruotua pitäjissä Puumala,Sulkava Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 299

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Påhlss Haloin Knecht Rymt rotan skaffe een Annan
Erickala
Matz Erickain
Niels Wa__oin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2020