AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1638b ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1638b

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Sulkafua Cappellgieldh

Roteringz Lengdh af Lille Saflax oprättadt udj Lhänsmansgården hooss Ifwar Johansson i Safuisarj den 18 Aprilis 638


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Iitlahden kymmeneskunta ♦ Idelax Tiendh

Ruotu 15, Samaan ruotuun kuuluu 7 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ei kylätietoa
Matz Matzson Autjo Öde Autio
1 1/2 Hendrich Persson Radjkajnen Raatikainen
Erich Hendersson Son, Kniechtt Raatikainen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 Peer Grellson Caipajnen Kaipainen
Grells Persson Son Kaipainen
1 Anders Anderson Caipajnen H__? Kaipainen
1 1/2 Knutt Persson Clostarjnen Luostarinen
Hendrich Mårthensson Lajtjnen op:t af öde 638 Laitinen
Olof Larson Caipajnen Kaipainen
Sigfred Anderson Monojnen op:t af öde Mononen
2 Bertill Kurkj Kurki
Jacob Bertillsson Son Kurki
Eskell Limatajnen drengh, Kniechtt Liimatainen

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 1/4 Lars Larsson Caipojnen Kaipainen
1 1/4 Sigfred Matzson Kinnujnen Kinanen
Lass Matzson ibm Kinanen
2 Thomas Sigfredson Radikajnen Raatikainen
1 1/2 Lars Larsson ibm Raatikainen
2 Matz Grellson Panojnen Paunonen
1/2 Pååll Larsson Panojnen Kniechtt Paunonen
Anders Clemetson Heldujnen Heltimoinen
Michell Clemetzson Bror Heltimoinen
Olof Clemetzson Bror Heltimoinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Anders Pållsson Seppäjnen af öde optagit Seppänen
Peer Larsson Timojnen af öde optagit Timonen
1 Matz Persson Mulj Mulli
Anders Persson Erjkäjnen Eerikäinen
1 1/3 Lass Ollson ibm Eerikäinen
Olof Larsson Son Eerikäinen
2 1/2 Petter? Persson ibm bror Eerikäinen
Jören Persson ibm bror Eerikäinen
2 1/2 Påll Persson Erikäjnen Eerikäinen
Michell Bertillson Pölläjnen drengh, Kniechtt Pöllänen

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 1/2 Anders Kurkj Kurki

Partalan kymmeneskunta ♦ Pardala Tiendh

Ruotu 19, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 1/2 Per Bertillsson Hyfuöjnen Hyvärinen
Jören Persson Son Hyvärinen

Ruotu 19, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 1/2 Erick Larsson Wätäjnen Väätäinen
1 1/2 Lars Nillson Korhojnen Korhonen
1 1/2 Peer Persson Hyfwärjnen Hyvärinen
2 1/2 Lars Larson Lejnäkäinen Leinikäinen
3 Peer Andersson Cammojnen Kammonen
1 Johan Mårthenson ibm Kammonen
Peer Persson Pardajnen drengh, Kniechtt Partanen

Ruokoniemen kymmeneskunta ♦ Rokonjemj Tiendh

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Matz Persson Uckojnen Ukkonen
Matz Matzson Son Ukkonen
1 1/4 Matz Matzson Cardjnen Kaartinen
Anders Henderson Sickajnen Öde, Kniechtt Sikanen
1 Lass Mickojnen Mikkonen
1/2 Lass Stafanson Condjnen Kontiainen
1/2 Simon Sigfredsson Pölläjnen Pöllänen
1 Olof Ollson Tannjnen Tanninen
Olof Henderson ibm drengh Tanninen
1 Lass Jacobsson Tannjnen Tanninen

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
2 Larss Bertillsson Tannjnen Tanninen
Hanss Larson Condjnen drengh Kontiainen
1 1/2 Peer Persson Cardjnen Kaartinen
1 Matz Larson ibm Kaartinen
3 1/2 Cnutt Ollson Sipjnen Sipinen
Olof Knutzson ibm Sipinen
Matz Knutzson ibm Sipinen
2 Erich Johanson Aufujnen Auvinen
Silfuester Erichsson Son, Kniechtt Auvinen
Bertill Erichsson Son Auvinen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 Johan Persson Hatajnen Haatainen
1 1/2 Jacob Hatajnen Haatainen
Matz Jacobsson ibm Son, Kniechtt Haatainen
Olof Jacobsson ibm Haatainen
1 Matz Henderson Aufujnen Auvinen
6 Peer Ollson Cardjnen Kaartinen
Nills Ollsson broder Kaartinen
Olof Ollsson broder Kaartinen
2 Hanss Matzson Hanski Hanski
Matz Matzson broder Hanski

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 61

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
1 1/2 Hendrich Olofzson Hintza af öde uptaget 638 Hintsanen
Hendrich Anderson Cardjnen Kaartinen
2 Isach Jörensson Tijajnen Tiainen
1 Isach Nillsson Pylckäjnen Pylkkänen
2 Johan Jörenson Hielp Helpi
Mårthen Jörenson legde för sigh 637 een Kniechtt Helpi
1 1/4 Måns Michellsson Cardjnen Kaartinen
1 1/4 Måns Påållsson ibm Kaartinen
Christer Jönsson Hejnojnen Kniechtt Heinonen
Michell Persson Wätäjnen af öde op:t - 2 Skattmk Väätäinen

Lautamiehet ♦ Nembden

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 71

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Oloff Wätäinen Väätäinen
Anders Säppäin Seppänen
Hendrich Wenelein Venäläinen
Olof Condiain Kontiainen
Lars Tijtoinen Tiittanen
Simon Harjulainen Harjulainen

Ratsastalot ♦ Roteringz och Utskriffningz Rolla öffuer Ryttare Gårdars öffuerlöpz Fålck

Ruotu 10 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös yksi mies Rantasalmelta ja 2 Joroisista Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 71

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Olof Olsson Mälleinen Mäkeläinen
Påll Jönson Jerffuelein drengh Järveläinen
Jören Michelsson Uckoinen Ukkonen
Olof Olsson Wihauainonen Vihavainoinen
Madz Lautiain Lautiainen
Peer Sigfredzson Weijalainen Veijalainen
Jöns Saffuolainen Knecht Savolainen

Ruotu 11 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 71

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Olof Andersson Wätäinen Väätäinen
Peer Person Päkynen d. Parkkinen
Jacob Olsson Wätäin Väätäinen
Madz Andersson Kammoinen d. Kammonen
Staffan Michelson Turffuinen Tuhkunen
Peer Ollsson Condiain Kontiainen
Olof Ollsson ibm Kontiainen
Peer Olsson Kardinen d. Knecht Kaartinen
Lars Jönsson Tijtoinen Tiittanen
Ambrossius Madzson Hakulinen Hakulinen

Ruotu 12 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Säämingistä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 71

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hendrich Jonsson Tijtoinen Tiittanen
Hendrich Larsson Mullikain Mullikainen
Madz Madzson Kardinen d. Knecht Kaartinen
Madz Madzson Hatainen Haatainen
Erich Madzson ibm Haatainen
Staffan Larson Komoinen Kammonen

Pappilat

Pappien rengit, Presterskapz Drengiar Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 69

Veromarkkaa Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Her Kyrkioherde Ericus Georgj
Sigfred Nillsson Kaipainen
Hans Ollsson Kaartinen
Anders Safuolajnen Savolainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Rullor 1620-1723, Wiborgz Lähns Munster: och Roter: Rullor A:o 1638., 1638, Rulla 20
SVAR SE/KrA/0022/1638/20(1638) alkaen kuvasta 60, 71, 69

Nimet aakkosjärjestyksessä16381639

© Maija-Liisa Laakso 2022