AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1648 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutusluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Sulkawa Sochnn

Uthskriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn för åhr 1648.


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 15

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Ruåkåniemj/Ruokoniemi
Peer Hatainen B Haatainen
Peer Olufzson Kardinen B Kaartinen
Hindrich Anderson Kardinen B Kaartinen
Anderss Hindrichzson Kardinen B Kaartinen
Kardilaby/Kaartila
Madz Larson Kardinen B Knecht Kaartinen
Månss Pålson Kardinen B Kaartinen
Rutianniemj/Rauhaniemi
Johan Person Hatainen B Haatainen
Larss Bertilson Tanninen B Tanninen
Oluff Hindrichzson Tanninen B Tanninen
Larss Jacobsson Tanninen B Tanninen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 15

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Sulkawa/Sulkava
Larss Mieloinen B Mielonen
Ylisenafwuila/Ylisenauvila
Peer Nyrhinen B Nyrhinen
Erich Johansson Afwuinen B Auvinen
Hendrich Madzson Hintzainen B Hintsanen
Aufwilaby/Auvila
Peer Hindrichson Hölker B Hölker
Madz Hanson Hanschi B Hanski
Anderss Munck B Munk
Telataipal/Telataipale
Anders Skumppe B Skumpe
Christer Erichson Olkoinen B Knecht Olkkonen
Låhilax/Lohilahti
Johan Person Sinckoinen B Sinkkonen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 15

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Lingåla/Linkola
Larss Wätäinen B Väätäinen
Hywarilä/Hyvärilä
Grelss Anderson Pardain B Partanen
Peer Bertillson Hyfwärinen B Hyvärinen
Kammåila/Kammola
Larss Larsson Leinikäinen B Leinikäinen
Peer Anderson Kammoinen B Kammonen
Johan Johanson Cammoinen B Kammonen
Karialanmäkj/Karjulanmäki
Christer Häiffwä B Häivä
Idenlaxby/Iitlahti
Hindrich Hindrichson Radikain B Raatikainen
Peer Mårthensson Klostarin B Knecht Luostarinen
Hindrich Kostiainen B Kostiainen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 15

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Idelax/Iitlahti
Peer Klostarinen B Luostarinen
Johan Persson Mähöinen B Mähönen
Caipala/Kaipola
Peer Caipainen B Kaipainen
Johan Larsson Caipainen B Kaipainen
Knut Klostarins B Enckia Luostarinen
Anders Caipainen B Kaipainen
Peer Caipainen B Kaipainen

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 16

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Caitais/Kaitainen
Oluff Larsson Caipainen B Kaipainen
Sigfredh Anderson Månoinen B Anders Jonson Sauckoinen StyffSon Knecht Mononen
Peer Larson Tunnines B Enkia Tunninen

Ruotu 5, Desse 9 hemman Transp: till Säminge Sochns 1 Rotha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 16

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Tunnila/Tunnila
Anders Larsson Tunninen B Tunninen
Erickälä/Eerikkälä
Mårthen Person Mulj B Mulli
Halttula/Halttula
Johan Person Röyhöin B Ryhänen
Michill Nachkahattu B Nahkahattu
Leipämäkj/Leipämäki
Påål Härkäinen B Härkänen
Mendus/Mäntynen
Olof Hindrichson Kischinen B Kiiskinen
Peer Madzson Wihawainen B Vihavainen
Haltula/Kaitainen
Madz Titainen B Tiittanen
Lukas Mickoinen B Mikkonen

Ratsastalot ♦ Rotheringz Rulla öffuer Rytterij öffriga hemman

Ratsastalot 1, Denne Rootha Compleres medh twå hemman af Pumala Sochns Ryteri Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 42

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Idelax/Iitlahti
Erich Sigfredzsson B för Erich Philpussons Jordh och Mähälä frijet på hesten
Caipala/Kaipola
Peer Larsson Kinnuinen B för Kankala Jordh, Kinala frijet under hesten Kinanen
Affwila/Auvila
Peer Afwuinen B för Staphan Afwuinens Jordh, Peer Afwuins och Erich Philpussons hemman frijet på sine 2 hestar Auvinen
Låhilax/Lohilahti
Larss Leppäinen B för Erich Sinckoins hemman, Leppälä frijet Löppönen
Lukass Månsson Mickoinen B för Wålmar Afwuins heman, egit frit Mikkonen
Jönss Leiteinen B för Jören Perminenss Jordh, egit hemman dess föruthan frijdt. Larss Tarkeainen drengh Knecht
Hindrich Kechkåinen B för Madz Kardinenss Jordh, egit hemman frijdt Kekkonen
Madz Heickurinen B för Olof Heikurinenss Jordh Heikkurinen

Ratsastalot 2, Desse 3 hemman transporteres till Säminge Sochns första Ryttare Rotha Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 42

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Oluff Wätäinen B 2 hemman för twå förskilda hemman __ och 3:de frijet Väätäinen
Oloff Uckåinen B för Pååll Achtins hemman och Grelss Pitkäins friet på Rustienst Ukkonen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 15, 42, rullan sisältö

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 75, 105, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Maija-Liisa Laakso 2022