AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1654 ruodutus- ja väenottoluettelo

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1654

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Uthskriffningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslottz Landshöfdingedömmen...Pro Anno 1654. Nyeslottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Crono

Talolliset

Ruotu 73, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mendois
Oloff Kiskinen Kiiskinen
Peer Knutsson Halloin Halonen
Cammoila
Jacob Wätäin Väätäinen
Rokonemj
Peer Klostarinen Luostarinen

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1021

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Carialanmäkj
Christer Häifwe Häivä
Yllisen Aufuila
Hendrich Hindzainen Hintsanen

Ruotu 74, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Cammoila
Phillpus Kuckoinen Kukkonen
Rokonemj
Bertel Peersson Hatain Haatainen
Mårten Jörensson Hilpa Helpi
Segfredh Olkoinen Olkkonen
Erich Härckäinen Härkänen
Rokonemj
Anders Hindersson Kardinen Kaartinen
Caipala
Anders Kaipainen Kaipainen
Sipilä
Oloff Larsson Sipinen Sipinen
Jöns Jönsson Inginen Inkinen
Caitais
Lars Oloffsson Caipain Kaipainen
Cardila
Måns Mickelsson Cardin B:r Jören Mickelsson Kneckt Kaartinen
Tannila
Hendrich Oloffsson Tanninen Tanninen

Ruotu 75Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Idelax
Hendrich Radickain Raatikainen
Hendrich Hendrichsson Raatikainen
Cardila
Peer Peersson Cardinen Kaartinen
Peer Johansson Hallain Haatainen
Mårthen Månsson Cardinen Kaartinen
Tannila
Anders Larsson Tannin Tanninen
Månss Peersson Tannin Tanninen
Mendys
Peer Oloffsson Herckein Härkänen
Cammoila
Johan Johansson Cammoin Kammonen
Caipala
Knut Clostarinen Träfoot Luostarinen
Caitas
Madtz Pennoin Paunonen
Rautanemj
Peer Madtsson Halain B:r Erich Madtsson Kneckt Haatainen

Ruotu 76Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1022

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä
Grelss Pardain Partainen
Caitais
Grels Radikain Raatikainen
Lohilax
Erich Jönsson Sinkoinen Sinkkonen
Mendys
Peer Mårthensson Mullj Mulli
Peer Wihawainen Vihavainen
Telataipal
Elias Hindzain B:r Jönss Jönsson Knecht Hintsanen
Tannila
Peer Oloffsson Cardinen Kaartinen
Caitais
Thomas Radikain Raatikainen
Rokonemj
Madtz Hanski Hanski

Ratsastalot ♦ Ryttare som haffwa öffwerlops Folck och fördenskuldh böhre Stå i Rotha

Ruotu 39 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 5 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokoniemj
Peer Oloffsson Cardinen Kaartinen
Sulkawa
Oloff Oloffsson Kondiain Kontiainen
Loholax
Lars Löppoinen Löppönen

Ruotu 40 RatsastalotLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Lohilax
Luckas Mickoin Mikkonen
Pulkila
Anders Wätäinen Väätäinen
Peer Wihawainen Vihavainen
Heikurilla
Madtz Peersson Heekurin S:n Lars Madtsson Kneckt Heikkurinen
Ryhele
Oloff Uckoin Ukkonen
Kaipoila
Peer Kinain Kinanen
Lepämäkj
Grels Pernoin Pärnänen
Hendrich Kanckoin Kankkonen

Ruotu 41 Ratsastalot, Ruotuun kuuluu myös 7 miestä Kerimäeltä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1041

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Karialanmäkj
Brusius Pardain Partanen

Rakuunatalot ♦ Dragouner som haffwa öffwerlops Folck och fördenskull böhre stå i Rotha

Ruotu 9 RakuunatLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1045

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Yllisenauffila
Thomas Thomasson Ketewäin Kietäväinen

Läänitykset ♦ Adelens frälsse som böhre stå i Rothor och Knechter uthgiffwa

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Wälb Erich Jäsperssons Liliesköldtz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1070

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Ryhäläby
Thomas Hamuin Hamunen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wälb Jöran O Pistolkors

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1082

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Erickälä
Jacob Bertelsson Kurck B:r Anders Kurck Kneckt Kurki
Anders Clemetsson Heldinen Heltimoinen

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Hendrich Seulenberg

SeulenbergLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1084

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hywerila
Johan Ryhain Ryhänen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 3
SVAR SE/KrA/0025/0/2 alkaen kuvasta 1021, 1041, 1045, 1070, 1082, 1084

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1654, Rulla 631
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 114

Nimet aakkosjärjestyksessä16531655

© Maija-Liisa Laakso 2020