AlkuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1656 ruodutus- ja väenottoluettelo

Sulkava ruodutus- ja väenottoluettelo 1656

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Sulkawa Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wyborgz och Nyeslotz Landzhöfdingedomen...Pro Anno 1656. Nye Slottz Lähn


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatt och Chrono sampt Infanterietz hemman som inthet Brukes af Officerne

Talolliset

Ruotu 73Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Rokonemj
Morthen Jörensson Hielp Helpi
Mattz Hansson Hanskj Hanski
Peer Olufsson Klosterin Luostarinen
Thomas Halloin Halonen
Kardila
Johan Peersson Kardinen Kaartinen
Måns Michellsson Cardin Kaartinen
Tannila
Jacob Hendrichsson Kontiainen
Peer Olufsson Kaartinen
Oloff Hendrichsson Tannin Tanninen
Kammola
Johan Kammoin Kammonen
Hintizila
Elias Hintzain Hintsanen
Hyfwärila
Grells Pardain S:n Anders Grellsson Knecht Partanen

Ruotu 74Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä
Peer Johansson Hatain Haatainen
Hendrich Hintzain Hintsanen
Lohilax
Erich Johansson Sinkoin Sinkkonen
Christer Knuutsson Luostarinen
Johan Mähoin Mähönen
Kaitas
Lars Kaipoin Knecht Kaipainen
Thomas Radikain Raatikainen
Grells Radikain Raatikainen
Mattz Pannoin Paunonen
Tannila
Morthen Peersson Mullj Mulli
Mändys
Mattz Peersson Wihawain Vihavainen
Peer Knuutsson Halloin Halonen
Oloff Kijskinen Kiiskinen

Ruotu 75, Ruotuun kuuluu myös 4 miestä Puumalasta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 870

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Aufwila
Hendrich Hendrichsson Hölker Hölker
Kaipola
Anders Kaipoins E:a Kaipainen
Rokoniemj
Bertill Peersson Hatain Haatainen
Sipilä
Oloff Larsson Sipinen
Kardila
Måns Kardinen Kaartinen
Kammola
Philpus Luckoin Luukkonen
Karialanmäkj
Christer Heifwä Häivä
Kaitais
Johan Inginen Inkinen
Tunnila
Anders Larsson Tunninen Tunninen
Måns Peersson Tunninen Tunninen

Läänitykset ♦ Frellse aff Wijborgz och Nyeslotz Lähn Pro Anno 1656

Henrik Seulenbergin läänitys ♦ Hendrich Seulenbergz

SeulenbergLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 906

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerila
Johan Ryhain Ryhänen
Michell Nackahattu Nahkahattu
Mattz Titain Tiittanen

Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys ♦ Hendrich Suurmans

SuurmanLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 909

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Mendyis
Anders Wihawain Vihavainen

Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys ♦ Erich Lilliensköldz

LilliesköldLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Sairamäckj
Thomas Hamuinen Hamunen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Jöran Pistolkorses

PistolekorsLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Tunnila
Jacob Bertellsson Kurckj Kurki
Anders Heldemoin Heltimoinen

Herman von Burghausenin läänitys ♦ Herman von Burkhausens

BurghausenLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 910

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti Normalisoitu
Hyfwerilä
Peer Olsson Rennare Rännare

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 5
SVAR SE/KrA/0025/0/4 alkaen kuvasta 870, 906, 909, 910

Lähdekopio:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1656, Rulla 633
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 286

Nimet aakkosjärjestyksessä16551660

© Maija-Liisa Laakso 2020