AloitussivuSavon ruodutusluettelotSulkavan pitäjä → 1647 väenottoluettelo ☰ 

Sulkava väenottoluettelo 1647

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleet

Sulkawa Sochn

Extract opå Knechtarne i Nyslåtz Lähn Anno 1647 Utskreffne


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono Knechtar

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Maarala/Maarala
Philppus Erichzson Kuckoinen 1 Son Kukkonen
Tannila/Tannila
Peer Olsson Kardinen 1 Mågh Kaartinen
Kardila/Kaartila
Jören Michillsson Kardinen 1 B:r Kaartinen
Lingola/Linkola
Philppus Nielsson Kårhoinen 1 B:r Korhonen
Mendus/Mäntynen
Olof Hendrichzson Kijskinen 1 Son Kiiskinen

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 60

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Normalisoitu
Pardala/Partala
Jöns Madzson Pardainen 1 Partanen
Kammola/Kammola
Peer Toiwainen 1 Toivanen
Lars Kåndiainen 1 Kontiainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1647, Rulla 622-623
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 60, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16441648

© Maija-Liisa Laakso 2023