AlkuSavon sotaväkiKaakkois-Suomi → Karjalan rakuunarykmentti 1737: Savon alapuolen komppania

Karjalan rakuunarykmentti 1737

Savon alapuolen komppania

Nedre Savolax Compagnie

Nimihakemisto 1737

Compagnie Officierare

Nro Lääni Kylä Rustholl Rakuuna Ikä Palvelusvuodet Aiempia rakuunoja
  Capitain Överste Leutenant Christian Juhlo Georg Johan Blickert
  Leutenant Capitain Simon Adolph Kalitch Anders Kihlström
  Cornett Capitain Anders Erol Drentell
  Feltväbel Cornett Wolmar Wilhelm von Nandelstadt Anders Ebberg
  Sergeant Feltväbel Joachim Duncker
  Förare Feltväbel Jacob Zitting Reinholdt Johan von Burghausen
  Rustmästare Johan Smidt
  Munsterskrivare Daniel Jusleen Johan Neerman
  Hofsmed Stephan Mahlberg
  Prophosen
  1. Trumpslågare Jacob Johan Kyhl Anders Hansson Dahl
  2. Trumpslågare

1. Corporalskapet

Nro Lääni Kylä Rustholl Rakuuna Ikä Palvelusvuodet Aiempia rakuunoja
  Corporal Niels Johan ?kopp
1 Sääminki Pulkkila 1. Olof Kondia → Påhl Hulkin Hindrich Stålt 24
2 Kerimäki Turdianiemi 2. Mats Turdiain →S. Petter Turdiain Peer Kruus 32 12
3 Kerimäki Kulenois 3. Petter Lamain Påhl Drake 33 12
4 Sulkava Kulenois 4. Hindrich Kohoin → Hindrich Makoin Elias Dahlsteng 29 4 Anders Pitkoin
5 Kerimäki Simbala 5. Mats Muckoin Johan Littman 31 12
6 Sääminki Antoila 6. Stephan Makkoin → S. Stephan Makkoin Simon Erkeboom 30 4 Daniel Svart
7 Kerimäki Ninimäki 7. kyrkiofat Johan Strählman → atf. Hindrich Bostberg 35 12
8 Österbotnia Kupiala 8. Adam Nylander → David Schening Jacob Ritz 37 12
9 Kerimäki Rokoinrivi 9. Mats Löja Eskill Sjäströnd 50 10
10 Kerimäki Rokoinrivi 10. Samuel Simoin Mats Simoin 37 12
11 Sääminki Lavoila 11. Olof Lavoin Michel Mört 29 9
12 Kerimäki Muhola 12. Thomas Söderman Petter Michelsson Björk 21 Peer Riik
13 Kerimäki Päivilä 13. Hindrich Makkoin → B. Hans Makkoin Anders Hjort 31 Johan Himmain
14 Suomenniemi Pakunala 14. Bengt Sairain Mårten Jordan 36 12
15 Kerimäki Mainiemi 15. Margerta Burghausens arf Urbanus Sundberg 32 12
16 Mikkeli Hannolanpelto 16. feltväberl Heindrich Tavast Hindrich Akerman 32 12
17 Sääminki Kerimäki Tynkiläjoki 17. Cornet Reinholdt Johan von Burghausen → S. Opstettering Jacob Lillia 31 10
18 Sääminki Kosoila 18. Lars Kosoin → S. Erich Kohoin Lars Ahock 26 3 Påhl Ahock
19 Sääminki Kosoila 19. Jöran Kosoin → Sigfred ? Mats Röös 30 12
20 Sääminki Pellosalo 20. Petter Löppöin Adam Bäck 31 12
21 Puumala Tuohisaari 21. Johan Munni Sigfred Räverstedt 42 12
22 Virolahti Saikonsaari 22. Petter Pulkin Jöran Ytterholm 42 23
23 Rantasalmi Kesomansaari 23. Erich ?yrhieno Erich Sommar 38 11 Hindrich Kotro
24 Rantasalmi Kallislahti 24. Mats Juthi Petter Strenberg 33 12
25 Sääminki Kallislahti 25. Mats Paunoin → S. Samuel Paunoin Adam Kosman 29 4 Hindrich Seppänen
26 Sulkava Mikkolanniemi 26. Måns Mikkoin Thomas Sälla 25 Påhl Sälla
27 Rantasalmi Saukkola 27. Thomas Hartikain Petter Lindman 30 10 Hindrich Lindman
28 Rantasalmi Laikansaari 28. Otto Fabian Pistohlkors Sigfred Siraan 33 12
29 Rantasalmi Aholahti 29. Adam Pistolkors Johan Grip 23 3 Petter Kotro → Hindrich Österskog
30 Sääminki Kallislahti 30. Sergeant Jacob Pistolkors Adam Johan Pistolkors 16 2 Elias Munk → Johan Dahl
31 Sääminki Aherionsaari 31. Jöran Mukoin Anders Holmberg 29 8
32 Sääminki Pihlaniemi 32. Påhl Meloin Petter Pihl 38 9
33 Kerimäki Pihlaniemi 33. Eskill Kiljuin → B. Samuel → S. Petter Kiljuin Adam Stafohundsson Rönberg 19 ½ Samuel Rönberg
34 Sääminki Pihlaniemi 34. Adam Juthi Petter Sjöberg 41 12
35 Mikkeli Telpalanniemi 35. Gabriel Mahlberg Sigfred Stålper 31 12
36 Rantasalmi Ritulahti 36. Mats Kettuin → S. Anders Kettuin Mats Engman 31 12
37 Kerimäki Varparanta 37. Capit. Falck → arf Lars Elg 3 12
38 Rantasalmi Haukiniemi 38. Mats Loikain Carl Stranman 32 12
39 Rantasalmi Rantasalmi Tammenlahti 39. Erich Koikkalain → S. Niels Koikkalain Påhl Enkestam 33 12
40 Sääminki Parkunmäki 40. Carl Juvoin Mats Mattsson 27 10
41 Rantasalmi Parkunmäki 41. Påhl Lautiain → arf Jöran Dunder 20 1 Johan Dunder
42 Rantasalmi Parkunmäki 42. Mårten Haukäin → S. Thomas Haukain Anders Höök 50 12

2. Corporalskapet

Nro Lääni Kylä Rustholl Rakuuna Ikä Palvelusvuodet Aiempia rakuunoja
  Corporal Georg Friedrich Förisyn Jacob Hallitzius, Jacob Zitting Niels G?
43 Sääminki Hiltula 43. Hardvik Hartikain Johan Wikman 25 8 Anders Wikman
44 Sääminki Vehersalo 44. häräd höfding Prochman Mats Waherman 48 27
45 Rantasalmi Putkisalo 45. adjutant Hentzius Anders Höökman 22 3 Petter Höökman → Hindrich Höökman
46 Rantasalmi Hiltula 46. Samuel Kilpeläin → S. Erich Kilpeläin Svante Canderat 50 23
47 Mikkeli Hiltula 47. Jöran Taskin Johan Hurtig 34 12
48 Rantasalmi Hiismäki 48. Lars Hukkain Anders Söderman 32 12
49 Rantasalmi Hiismäki 49. Mats Hukkain Påhl Bäckman 32 12
50 Inkeri Asukanmäki 50. Thomas Qvintus → S. Johan Qvintus Påhl Halloin 52 23
51 Sortavala Asukanmäki 51. Michel Kolehmain → B.S. Lars Kolehmain Adam Bruun 27 6 Jöran Länberg
52 Karjala Asukanmäki 52. Stephan Sedstork Abraham Bruun 28 3 Johan Ravast
53 Rantasalmi Asukanmäki 53. Johan Forsman → arf Niels Back 23 Anders Ytter
54 Rantasalmi Asukanmäki 54. Michel Kolehmain → B. Abram Kolehmain Thomas Croo 40 12
55 Rantasalmi Rantasalo 55. Fendrik Sultoo → fru Ingeborg Lang Hindrich Nichelsson Bloom 35 2 Mats Bloom
56 Rantasalmi Rantasalo 56. kyrkiofar Johan Kiander Hindrich Targman 38 12
57 Kerimäki Rantasalo 57. ryttmäst Oppman → arf Petter Riik 38 12 Lars Jerppe → Niels Oppman ...
58 Leppäranta Rantasalo 58. commis. Jurien Södermarck → arf Johan Ahlman 29 9
59 Joutseno Rantasalo 59. fru Ingeborg Lang Friedrich Lundberg 30 12 Hindrich Hofman
60 Rantasalmi Kurikkala 60. commis Södermark → arf Arvid Malmsten 32 12
61 Leppäranta Torniniemi 61. commis. Gerdlind Petter Törnrik 29 10
62 Lamminpohja 62. häräd höfdingen Wargentin vacant Mårten Jägerenik → Lars Jerppe
63 Karjala Asukkala 63. Jöran Hasgin Michel Laagman 58 23
64 Rantasalmi Asukkala 64. fru Maria Rosendahl Petter Freedinan 37 12
65 Rantasalmi Asukkala 65. Hindrich Pesoin Mårten Davidsson Kettoni 21 3 Mårten Kettboom
66 Jorois Asukkala 66. Michel Asukain Håkan Jordan 23 5 Mats Ikoin
67 Leppäranta Ahvensalo 67. Jacob Pölläin Hidnrich Dufva 30 10
68 Rantasalmi Hevonlahti 68. Gamla Åberg adam Hindrich Tallqvist 26 9
69 Rantasalmi Palvalahti 69. Olof Sallinen Måns Möller 27 7
70 Rantasalmi Palvalahti 70. Ivar Pakkarin Påhl Feind 26 8
71 Savonlinna Rauhamäki 71. Stephan Tirkoin Jacob Hirs 50 23
72 Viipuri Rauhamäki 72. Påhl Heiskain Mats Wachstrem 47 24
73 Rantasalmi Joutsenlahti 73. Hindrich Seppäin Hindrich Svala 29 9
74 Rantasalmi Voisalmi 74. Cornett Agander Anders Sjögren 32 12
75 Rantasalmi Voisalmi 75. Lars Immoin Olof Erkenlaad 23 4 Anders Sjöström
76 Rantasalmi Lautakotalahti 76. Mats Erroin → Anders Kankkoin Lars Larsson Tjerder 27 3 Petter Tjerder
77 Rantasalmi Lautakotalahti 77. Lars Pulkin Hemming Hemmingsson Paldanius 23 3 Elias Paldanius
78 Joroinen Jorois Järvenkylä 78. fru Helena Willander → S. Niels von Grotenfelt Georg Johan von Grotenfelt 26 4
79 Mikkeli Järvenkylä 79. fru Helena Willander Johan Örn 38 12
80 Jorois Järvenkylä 80. fru Helena Willander Michel Törnbäck 34 12
81 Sortavala Järvenkylä 81. länsman Thilman Anders Bruun 42 12
82 Jorois Järvenkylä 82. Zacharus Ammoin Petter Qvist 30 3 Michel Qvist
  Rantasalmi Kerisalo Petter Hylloin Johan Brooman 30 3 Erich Broman

3. Corporalskapet

Nro Lääni Kylä Rustholl Rakuuna Ikä Palvelusvuodet Aiempia rakuunoja
  Corporal Jacob Hallitzius Herman Gustaf von Burghausen
84 Rantasalmi Kerisalo 84. Erich Abramsson Mårten Lindström 39 12
85 Rantasalmi Jokkas Suurniemi 85. Mats Paunoin Anders Kummin 23 5 Johan Tynnisson
86 Rantasalmi Tuusmäki 86. Abram Paunoin Hindrich Hoglund 54 27
87 Rantasalmi Tuusmäki 87. fru Engell Esgen Elias Muuka 35 12 Johan Hartberg
88 Rantasalmi Tuusmäki 88. Michel Kärkkäin Michel Stählman 32 12
89 Jokkas Tuusmäki 89. Jacob Zitting → Ea fru Anna Catarina Lishman Grels Backman 29 9 Niels Zitting → Joachim Zitting
90 Hämeenlinna Tuusmäki 90. Erich Actmöller Jacob Swanström 28 3 Anders Möllnig
91 Rantasalmi Tuusmäki 91. Thomas Kärkkäin Mats Bloom → Thomas Wasberg 32 10
92 Rantasalmi Tuusmäki 92. Stephan Kärkkäin Hindrich Irenswärd 51 12
93 Karjala Pirilä 93. Niels Kaukkiain Johan Bark 22 3 Michel Björkrotz
94 Rantasalmi Veijola 94. Olof Mähöin Mats Bordman 30 10
95 Rantasalmi Kolkontaipal 95. Carl Leskinen Thomas Frimodig 37 12
96 Rantasalmi Veijola 96. Påhl Pesoin Petter Graan 22 5 Sigfred Broman
97 Rantasalmi Veijola 97. Mats Hyvöin → S. Thomas Hyvöin Petter Gedman 37 18
98 Rantasalmi Veijola 98. Hindrich Hyvöin → häräd skrivare Kempe → Niels Leskinen Michel Törling 52 23
100 Rantasalmi Veijola 100. Carl Leskin → Grels Leskin Simon Enckling 31 12
101 Rantasalmi Veijola 101. Johan Tukkuin Elias Askman 34 12
102 Sulkava Rantasalmi Veijola 102. probsten Heinricius → swärson sacellan Erich Collanus → arf Petter Påssa 31 12
103 Puumala Veijola 103. propsten Kianders Ea → Corp. Jacob Hallitzius Anders Ahlrotz 29 7 Olof Kankkuin
104 Käkisalmi Taipale 104. Erich Kostiain Hindrich Lind 32 12
105 Sulkava Leipämäki 105. Påhl Lautiain → S. Johan & B.S. Påhl Lautiain Johan Öttman 30 3 Johan Hadtberg
106 Sulkava Leipämäki 106. Lars Kankkuin Sigfred Laka 35 18
107 Sulkava Haltula 107. Erich Kilpeläin Anders Gröndahl 35 11
108 Mikkeli Erikkälä 108. fru Ergell Esten Anders Gädda 21 3 Niels Nykopp
109 Sulkava Partala 109. Carl Gustaf Pistolkorses arf → Sianpää Lars Lustig 32 12
110 Jokkas Pulkkila 110. Anders Vasara Petter Hammar 28 12
111 Sulkava Heikkurila 111. Thomas Matinen Samuel Blixt 22 2 Hindrich Blixt
112 Sulkava Sulkava 112. kyrkiofar Clas Mollander Anders Mattsson Bark 23 3 Anders Stark
113 Sääminki Jilenlahti 113. befallningsman Meinander → befallningsman Mashulin Andes Idberg 42 12
114 Rotoniemi 114. Capit. Beckborg vacant Erich Lind → Mats Erkelöf
115 Sulkava Lohilahti 115. Erich Vallilain Carl Erkelund 31 5 Johan Ahlqvist
116 Puumala Ruokolahti Ketärälä 116. Mats Lukoin Hindrich Berg 33 3 Harald Haraldsson → Mårten Jägerriik → Johan Berg
117 Puumala Vesiniemi 117. Påhl Lukoin Påhl Geting 35 8 Lars Jerppe → Mårten Jägerriik
118 Puumala Vesiniemi 118. Mårten Kontiain → S. Mårten Kontiain Johan Sigfredsson 31 11 Mårten Kontiain
119 Puumala Pirtinmäki 119. Grels Leskin Johan Tapper 37 12
120 Ruokolahti Kettula 120. Johan Arpoin Hans Wintter 29 10
121 Ruokolahti Kaukkula 121. Jöran Michelsson Thomas Pihlrotz 23 3 Påhl Kautti
122 Puumala Valtola 122. Anders Valtoin Johan Wallrotz 31 12
123 Puumala Lukola 123. Anders Hindrichsson Mats Pihl 32 12
124 Ruokolahti Lukola 124. Petter Liutu Mårten Ohlström 23 6 Johan Zegerlund
125 Sulkava Ryhälä 125. Stephan Auvin → ½ S. Johan Auvin & ½ Michel Leinoin Heindrich Frisk 23 3 Johan Halfast → Petter Poppius

Öde eller Friihet uptagit augments hemman

Nro Lääni Kylä Rustholl Rakuuna Ikä Palvelusvuodet Aiempia rakuunoja
  Sääminki Kosoila Pirtelmansaari 19. Petter Hallain
  Kallislahti Sipilä 24. Michel Hämäläin
  Kallislahti Pihlaniemi 25. David Pollakka
  Laikansaari Pihlaniemi 28. Petter Hallain
  Kallislahti Kanneniemi 30. Samuel Forss
  Kerimäki Pihlaniemi Muhola 32. Daniel Rauhain
  Sääminki Pihlaniemi Muikkolanniemi 34. Anders Säinin
  Nikulahti Ritosaari 36. Niels Pulkin
  Rantasalmi Parkumäki Joutsenmäki 92. Johan Karpins
  Joroinen Pirilä Kotkatlahti 93. Johan Kinnuin
  Sulkava Leipämäki Rokoniemi 96. Påhl Järveläin
  Puumala Maljala Eskill Ukkoin
  Sulkava Erikkälä Maljala 108. Johan Kankkuin
  Puumala Heikkurila Kaipola 111. Påhl Saukkoin
  Ruokoniemi Harmala 114. Mårten Leskin
  Sulkava Lohilahti Rauhamniemi 115. Sacell. Mollander
  Puumala Pirtinmäki Petäjäniemi 119. Johan Auvoin
  Ryhälä Hindrich Leskin
  Puumala Kettula Hauhola 120. Måns Pirtikäin
  Lukola Harmala 123. Petter Ryhäin
  Mintula Johan Repoin

Lähde: SSHY

© Heikki Imeläinen 2021