AlkuSavon sotaväkiKaakkois-Suomi → Karjalan rakuunarykmentti 1685: Ratsumestari Gröönin komppania

Karjalan rakuunarykmentti 1685

Ratsumestari Gröönin komppania

Ryttmästare Grööns Companie

Nimihakemisto 1685

Komppanian esikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Ryttmästare Berendt Gröön
  Mikkeli Mats Peersson & Mats Rahuins öde Moisio gårds
  Erich Loimain & Erich Michelssons hem Norola
  Stephan Raguin & Mats Raguin Norola
  Mats Jöransson Mattilain Norola
  Christer Kovain Kovain
  Påhl Mattsson Parantala
  Påhl Lambin Asila
  Bertil Hyvänävain Asila
  Påhl Mattiskas & Michel Martinens öde Alama
  Mårten Simonsson Jokelain Vehmais
  Pieksämäki Eskill Påhlsson Moilain Haukivuori
  Leutenant Ristiina Otto Reinholt von Burghusen
  Mats Larsson Parkalin Partilaniemi säteritilat
  Peer Mattsson Parkalin nu Mervi Partilaniemi säteritilat
  Christer Mattsson Parkalin Partilaniemi säteritilat
  Hindrich Johansson Parkalin nu Peer Hindrichsson Partilaniemi säteritilat
  Erich Peersson Parkalin nu Kottamies Partilaniemi säteritilat
  Olof Jönsson Parkalin Partilaniemi säteritilat
  Anders Olofsson Rahikain Partilaniemi säteritilat
  Hindrich Ollsson Rahikain Partilaniemi säteritilat
  Jokkas Lars Martikain Roihumäki
  Cornetten Mikkeli Jacob Teet
  Hindrich Hallinen Harjumaa
  Niels Hallinen & Påhl Peersson Harjumaa
  Jöran Mårtensson
  Måns Jöransson Hoilain
  Peer Peersson Kohlus öde nu Johan Hämäläin nu Halloin
  Cornet Jacob Teet Rämälä
  Bernt Larsson Martin Ihajärvi
  Hindrich Laurikain Harjumaa
  Lars Ihalain Harjumaa
  Christer Hallin Harjumaa
  Anders Nykäin Harjumaa
  Jacob Peersson Harjumaa
  Simon Påhlsson Kirkonkylä
  Abraham Peersson Hajainen Kirkonkylä
  Markus Johansson Juvain Harjujärvi
  Peer Peersson Punnoin Nauhala
  Qvartermeister Mikkeli Erich Stooft
  Stephan Kovain Kirkonkylä
  Mats Peersson Hajainen Nauhala
  Mats Ihalain Kirkonkylä
  Påhl Likoin Harjujärvi
  Mats Bengtin Ihajärvi
  Lars Milluin nu Samuel Väisäin Ihajärvi
  Jöns Hallins Ea nu Mats Lavikain Alama
  Friedrich Thomasson Hiiroin nu Toivakain Hiirola
  Johan Hindrichsson Väsäin Väisälä
  Thomas Rantain Väisälä
   Predikantten Pieksämäki Ture Svensson Kirkonkylä
  H. Claus Collanus Kirkonkylä
  Påhl Hindrichsson Kirkonkylä
  Munsterskrivare Mikkeli Johan Menschever
  Johan Hindrichsson Paranda Norola
  Peer Jönsson Parantain Norola
  Pieksämäki Hindrich Väisäin Sikkalansaari
  Eskill Peersson Markalain Markala
  Eskill Eskillsson Markala
  Jokkas Peer Johansson Junnoila
   Bardbern Adam Schidz
  Mikkeli Mats Lavikain nu Christer Hallin Vehmais
  Hans Ivarsson Murrone Vehmais
  Mats Ollikain Vehmais
  Trumpetter Mikkeli Jürgen Wagner
  Augustus Påhlsson Rämälä
  Knut Nielsson Soika Soikkala
  Hans Mattsson Ollikain nu Jöns Keräin Vehmais
  Olof Johansson Vanhain Vehmais
  Påhl Vanhain nu Thomas Påhlsson Vehmais
  Eskill Suomalain för Mats Sairains öde Vehmais
  Måns Himmotus öde Norola
  Sven Smålander nu Peer Kiäriäin Seppoila
  Pieksämäki Erich Tolvoin nu Lars Markusson Pieksämäki
  Hindrich Väisäin nu Markus Loikas Partala
  Hoffslagaren Hans Ollsson
  Mikkeli Anders Hännin Norola
  Mats Tiusain Norola
  Simon Kainulain nu Niels Pukin Taipale
  Jacob Peersson Lavikain Taipale
  Pieksämäki Markus Nikain Käränniemi
  Prophosen Knut Knutsson
  Jokkas Samuel Knutsson Hämäläin nu ? Hemman Kuutilamäki

1. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  1. Corporalen Mikkeli Thomas Hollovain
  Johan Johansson Tarvoin Norola
  Mårten Kolvain Kolvala
  Peer Thomasson Pajain Laurikkala
  Peer Hindrichsson Vanhain Vanhala
  Thomas Vanhain Vanhala
  Jöran Vanhain Vanhala
  Anders Lavikain nu Peer Mattsson Lakoin Vanhala
  Pieksämäki Michel Brusiusson Kaipoin Hollimäki
  Olof Putkoin nu Anders Nikolain Väisälä
  Jokkas Olof Peersson Partain Soinniemi
1 Giemena Ryttare 1. Johan Jöransson Sålt... (aug: Påhl Mattssons öde) Christer Ivarsson Kirkonkylä 07:00:00
2 2. Hans Jönsson Salik nu Hindrich Lambin (aug: Stephan Kaipoin I Suosaari & Peer Påhlsson I Väisälä & Hindrich Heitsain I Norola & Påhl Parkains öde) Påhl Eskillsson Kirkonkylä 10:19:03
3 3. David Jöransson (aug:öde I kyrkioby & Lars Peersson Hyvöins öde I Suosaari) Påhl Påhlsson Kirkonkylä 10:14:13
4 4. H. Hans nu H. Sigfred Broterus (aug: Parantala & Peer Jöranssons ho I Norola & Niels Trumpetters hem I Suosaari) Hindrich Michelsson 13:23:19
5 5. Hans Orro? (aug: Peer Johansson Sairin & Johan peersson Hyvöin & Hindrich Hindrichsson Soikoin I Hiirola) S. Jacob Hansson Suosaari
6 6. Corp. Thoms Holopain (aug: Anders Pullin Assila & Michel Väräin I Värälä & Simon Anderssons öde I Suosaari) Sigfred Påhlsson Kovala 04:09:20
7 7. Lars Påhlsson Pasoins Ea Jöran Mårtensson Vanhala
8 8. Jöran Michelsson Mattelain (aug: Niels Polliain & Kurikains hem) Mårten Thomasson Ihajärvi 07:14:12
9 9. Måns Pulliain (aug: Mats Mattsson Hämäläin) Johan Hämäläin Ihajärvi 01:05:06
10 10. Claus Christersson (aug: Hindrich Larsson Käiväräin I Rämälä & Lars Koisains öde) Hindrich Johansson Parkalin nu Peer Hindrichsson Värälä 09:00:20
11 11. Lars Asikain med Sormuins öde (aug: Påhl Jönsson & Roppoins hem I Säpola) Johan Johansson Tarvoin Hiirola 01:05:05
12 12. Niels Christersson Sigfred Thomasson Seppoila
13 13. Peer Peersson Kärioin (aug: Nikola öde) Hindrich Peersson Seppoila 22:00:13
14 14. Elias Sakrisson (aug: Olof Stephanssons hem) Olof Laitin Seppoila 01:05:05
15 15. Abraham Hansson Nykoin & Peer Nykoin öde (aug:Mats Rahuins öde) Peer Larsson Norola 04:09:21
16 16. Påhl Nielsson Skinnare & 2 Sk? Af Nikola hem) Thomas Haidersson Norola
17 17. Johan Markusson (aug: Stephan Kattilains öde I Merola & Ingeläins öde I Rahula) Börje Peersson Vasilax 02:23:12
18 18. befallnungsman Johan Gröt nu Anders Påhlsson Arvid Hindrichson Pelilänlax
19 19. Leut. Gustaf Stubbe Moses Jöransson Tukkala
20 20. Lars Påhlsson Tukkain Christer Mattsson Tukkala
21 21. Påhl & Mats Kaupiain Lars Andersson Kaipiala
22 22. Hans Båmgårds Ea Johan Simonsson Kiiskilänniemi
23 23. Jacob Mennin Peer Peersson Kohlus öde nu Johan Hämäläin nu Halloin Puttoila
24 24. Leut. Gustaf Stubbe nu Mats Larsson Pulliain (aug: Thomas Ersson Olkkoin I Koskintaipal & Erich Ryttin I Rahula) Mats Erichsson Ihajärvi 13:23:20
25 Ristiina 25. Lars & Eskill Heikin Knut Lukasson Ovesi
26 26. Hindrich Andersson Axel Jöransson Kyllenlax
27 27. befallnungsman Johan Gröle (aug: Mårten Mårtensson Heikkilä) Lasarus Silain Kyllenlax 10:19:04
28 28. befallnungsman Sakris Månsson Jöran Peersson Rikandila
29 Mäntyharju 29. Erich Tillin Simon Huhtiain Myntilä
30 30. Jacob Bertillsson Jacob Erichsson Hyrylä
31 31. Anders Hyryläin (aug: Erich Huhtiain I Toivola) Thomas Ersson Hyrylä
32 32. Anders Larsson Vargh Syster S. Anders Larsson Ninimäki
33 33. Eskill Ollsson Häkkäin S. Eskill Eskillsson Tovola
34 34. Simon nu Knut Vitikain Christer Andersson Karonganmäki
35 35. Bertill Hindrichsson (aug Jänikselä) Tömer Bertillsson Korpilahti 20:07:04
36 36. Anders Mattsson Karhuin (aug: Sigfred & Christer Pekain I Halosenniemi) Christer Ersson Partsima 07:12:21
37 37. Samuel Sigfredssons Ea Thomas Johansson Partsima
38 38. Sigfred Johansson B. Thomas Johansson Partsima

2. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  2. Corporalen Jöran Mattsson
  Jokkas Thomas Brusiusson Vikoin Pattola
  Peer Peersson Tirroin Pattola
  Mats Kallin Kilpola
  Eskill Andersson Pöyhäin Parkiama
  Olof Hurskain Parkiama
  Mats Rappalin Parkiama
  Mats Peersson Pärväin Laukkala
  Mikkeli Anders Laurikain nu Corp. Jöran Mattssons egit hem Laurikkala
39 Giemena Ryttare 39. Secret Anders Brafström för Peer Ollsson (aug: Johan Kurlenders Ea I Norola & Lars Neula & Hindrich Seppäläin & Erich Sutins öde I Rahula & Jöns Sutins öde) Bengt Nielsson Rarantala 12:06:11
40 40. Olof Rokkain (aug: Erich Thomasson Oikarains öde) Christer Peersson Alama 01:05:05
41 41. Påhl Påhlsson Pekkain (aug: Stephan Björnin & Kauppi Oikarins öde) Anders Johansson Vehmais 05:28:04
42 42. Olof Olofsson Myronen S. Stephan Ollsson Vehmais
43 43. Johan Peersson Lavikain Gabriel Larsson Vehmais
44 44. Erich Vanhain (aug: Niels Sairains öde I Seppola) S. Anders Ersson Vehmais 22:00:14
45 45. Michel Peersson Asikain Peer Andersson Asila
46 46. Anders Grafström (aug: anders Asikains öde) Påhl Påhlsson Rahula 13:23:20
47 Pieksämäki 47. Bengt Vilhuin Simon Mattsson Kirkonkylä
48 48. Svante Hansson (aug: Olof Mannin I Neuvola) Hans peersson Haukivuori 04:09:21
49 49. Johan Johansson Höyryvä Hindrich Mattsson Haukivuori
50 50. Hindrich Ollsson Karjain Johan Andersson Haukivuori
51 51. Jacob Jöransson (aug: Lars Hansson Nykäin I Nykälä) Lars Ollsson Häkkilä 01:05:05
52 Jokkas 52. Påhl Peersson Hytiäin Niels Mattsson Knutila
53 53. myllare Claus Johan Baranoff (aug I Pumala & Tietävälä) Anders Larsson Pitkälax 13:23:20
54 54. Påhl Bengtin (aug: Niels Koikkalains hem I Koikkala) Hindrich Johansson Parkalin nu Peer Hindrichsson Vuorilax 13:23:20
55 55. Stephan Tarkiain (aug: Niels Koikkalains hem) Jöran Johansson Vuorilax 10:19:05
56 56. Michel Thomasson Thomas Clemetsson Auvila
57 57. Anders Auvin (aug: Hindrich Mai? hem I Maivala) Johan Rytköin Auvila 22:00:14
58 58. Niels Auvin (aug: Hindrich Kasmains hem I Maisala) Mats Eskillsson Härkäin Auvila 22:00:13
59 59. Olof Turakain Peer Andersson Turakkala
60 60. Jöran Peersson Laitinen Peer Peersson Kohlus öde nu Johan Hämäläin nu Halloin Maivala
61 61. Rasmus Condia Påhl Ollsson Maivala
62 62. Hindrich Haikarain Jöran Hindrichsson Maivala
63 63. Måns Asikains Ea Johan Peersson Ikoin Kosenala
64 64. Jöns Jönsson Tarkiain B.S. Hans Påhlsson Kosenala
65 65. Jöran Lehikoin (aug: Michel Erssons hem) Christer Peersson Lehikkola 23:02:14
66 66. Mats Thomasson Brusius Påhlsson Ingilä
67 67. Mats Mattsson nu Olkoin Mårten Mattsson Kuutilamäki
68 68. Rytmäst. Johan Kootz Mårten Peersson Konnejärvi
69 69. Johan Remoin Mats Mattsson Konnejärvi
70 70. Jacob Påikirinen Olof Mattsson Pekurila
71 71. Corp. Svante Stadevitz (aug: Olof Oravain I Lintula) Anders Andersson Kilpola 04:09:19
72 72. Cornet Mats Skaddevitz S.S. Johan Johansson Kilpola 13:23:20
73 73. Påhl Olofsson Hytiäin B. Jöran Ollsson Kilpola
74 74. Jacob Höytyläin (aug: Påhl Oravain) Anders Andersson Hytenkylä 23:02:03
75 75. Lars Liukos (aug: Thomas Nari I Vuorenmaa) Peer Mattsson Parkalin nu Mervi Korkiamaa 01:05:05
76 76. Peer Oikarin (aug: Lars Nielsson) Hindrich Andersson Vuorenmaa 01:05:05

3. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  3. Corporalen Lars Asikain
  Jokkas Kyrkiofar H. Leinon Taipale
  Peer Mattsson Rimpin nu Uisin Kongais
  Johan Ruotsalain Koskis
  Peer Andersson Vasari Koskis
  Lars Halloin Koskis
  Johan Hindrichsson Vätäin Tirimäki
77 Giemena Ryttare Jokkas 77. Hindrich Oinoin Johan Peersson Ikoin Männimäki
78 78. Axel Turakain Mats Rikoin Männimäki
79 79. Reinholdt Rasenhoft (aug: Lars Pöndin & Lars Kaupin I Näringe) Peer Ollsson Vehmais 07:14:12
80 80. Sigfred Lamain Hindrich Mattsson Vehmais
81 81. länsman Mats Pyck (aug: Peer Liukas hem I Tuhkila) S. Berendt Mattsson Poikola 07:14:12
82 82. Mårten Oinoin Mats Mattsson Kettula
83 83. Capit. Achmöller (aug: Olof Olofsson I Kettula & Johan Halloinen I Haikarala) Hindrich Ollsson Rahikain Järvenpää 07:14:12
84 84. Isak Muttulain Olof Larsson Järvenpää
85 85. Olof Taipalin Bonden Riders?lf Taipale
86 86. Olof Rongain (aug: Hindrich Kilkin i Varpasenranta) Abraham Mattsson Suurniemi 04:19:21
87 87. Johan Peersson Lamain (aug: Erich Hyväin I Rongala) Michel Larsson Suurniemi 23:18:21
88 88. Tönnes Axellsson (aug: Thomas Junnoin) Bonden Riders?lf Suurniemi 02:23:13
89 89. Johan Purhoin Tönnis Simonsson Laukkala
90 90. Hemming Härkäin Mårten Andersson Härkälä
91 91. Påhl Mulpoin Johan Andersson Ollikkala
92 92. Lars Kiskin Michel Mårtensson Ollikkala
93 93. Eskill Tarkiain Claus Tönnesson Närings
94 94. Peer Mulli (aug: Hindrich Hämäläin) Jacob Eskillsson Närings 04:09:21
95 95. Hindrich Lilius (aug: Påhl Lambiain I Vuorenmaa) Mårten Jöransson Närings 07:14:13
96 Jorois 96. Påhl Kohoin Hindrich Hindrichsson Höyrylä
97 97. Torsten Bengtsson (aug: Olof Pirrinen & Mats Knutsson & Simon Lavoin I Kolkkojärvi) Johan Sigfredsson Höyrylä 08:16:02
98 98. Thomas Bertillsson Bonden Riders?lf Joroisniemi
99 99. Overste Grotenfelt (aug: Anders Hämäläin & Mats Laitin I Rotkolax & Peer Ringoin & Olof Lukkarin & Johan Pajain) Olof Askin Sydänmaa 15:10:03
100 100. Överste Grotenfelt (aug: Johan Johansson I Järvenkylä & Thomas Hynnin & Påhl Sohoin & Påhl Turroin I Rantasalmi Harjuranta) Järvenkylä säteri 03:28:18
101 101. Capit. Creutzmans Ea (aug: Hindrich Rautiain I Höyrylä & Peer Sormoinen I Lahnalax & Hindrich Larsson I Kaitais) Olof Bengtsson Mondolamäki 20:01:04
102 102. Peer Kyllöin S. Abraham Peersson Kärisalo
103 103. Abraham Sigfredsson (aug: Lars Kiskin I Höyrylä) Olof Mattsson Kärisalo 04:09:21
104 104. Leut. Christian von Surman (aug: Jöran Toivain & Peer Jatin & Peer Tolvain I Rotkolax & Erich Hämäläin & Hindrich Toloin I Höyrylä) Johan Mattsson Kärisalo 18:14:19
105 105. Bengt Hämäläinen (aug: Niels Yllöin & Olof Sinko) Anders Andersson Kärisalo 03:08:07
106 106. Överst. Grotenfelt (aug: Peer Koroin & Olof Ringain) Anders Ersson Rotkolahti 16:28:12
107 107. Leut. Jonas Falk's Ea (aug: Falk's Ea & Hemming Laukniemi I Kottisalax & Sigfred Ringin I Rotkoniemi) Olof Stephansson Rotkolahti 12:05:12
108 108. Leut. Hindrich Hersten (aug: Påhl Rimpin & Olof Vahkoin I Kerosalo & Grioriet Virolain I Lahnalax) Hemming Ollsson Rotkolahti 12:05:12
109 109. Olof Danielsson (aug: Hindrich Tausain) Bonden Riders?lf Koitais 01:05:05
110 110. Olof Oinoin (aug: Jöran Taskin) Hans Michelsson Koitais 05:11:10
111 111. Mats Hindrichsson (aug: Niels Surmiain) Niels Bengtsson Koitais 05:11:10
112 112. Anders Brusiusson (aug: Hindrich Vihoin) Bonden Riders?lf Koitais 04:09:21
113 113. Leut. Christer von Surman (aug: Hindrich Nyländer I Höyry & Kärisalo säteri & Johan Pispain I Lahnalax & Christer Heiskain I Rotkolax & Christer Ersson I Kylläin & Påhl Nokkain nu Villikains öde I Käresalo & Stephan Johansson Junnoin I Voisalmi & Anders Sistoin I Torasalo & Stephan Pullin I Temasalo) Jacob Ollsson Fick Koitais 19:03:05

4. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  4. Corporalen Sulkava Carl von Borghausen
  Magnus Hiremans ho Rauhaniemi
  Johan Peersson Karvia Kardila
  Michel Påhlsson Kardia nu Mån ? Kardila
  Måns nu Lars Pöllin Sippola
  Lars Pakoin Telataival
  Mats Savolain Telataival
  Anders Muhoin Idlax
  Johan nu Peer Monnoin Idlax
  Thomas Vihavain Mändis
114 Giemena Ryttare Jokkas 114. Hindrich Rongain S. Olof Hindrichsson Ronkala
115 115. Peer Veijalain (aug: Mats Kiskin) Johan Hindrichsson Paranda Veijala 07:14:12
116 116. Olof Nielsson Kiskin S. Olof Olofsson Koskis
117 117. Erich Mårtensson Kilkin Hindrich Peersson Koskis
118 118. Lars Lautiain Lars Michelsson Lautiala
119 119. Mats Arvidsson (aug: Jacob Hyttiläins hem I Hottien) Bonden Riders?lf Mattila 07:14:12
120 120. Lars Purhoin nu Anders Kottas Thomas Hindrichsson Purhoila
121 121. Lars Kylki S. Lars Larsson Purhoila
122 122. Thomas Partain (aug: Jacob Partain & Grels Lamains hem I Lamola) Grels Claesson Sunniala 29:28.01
123 123. Mats Härkäin (aug: Påhl Auvoin) B.S. Anders Andersson Härkäläniemi 03:08:08
124 124. Gregorius Kiskin Niels Andersson Kiskiläniemi
125 125. Johan Påhlsson Kiskin (aug: Anders Kiskins hem) Sakris Thomasson Kiskiläniemi 07:14:28
126 126. Mats Auvin Mats Andersson Mustoin Mälkiä
127 127. Bertil Kiskins Ea S.S. Bertil Kiskin Kiskilä
128 128. Olof Kettuin (aug: Olof Kettuin & Anders Vihalai hem) Mats Hansson Hetajärvi 09:05:21
129 129. Jöns Härköin Lars Mårtensson Kaislajärvi
130 130. Thomas Grelsson (aug: Peer Hakulin I Koikkala) Lars Larsson Ranais 16:28:18
131 131. Måns Påhlsson Marain Hindrich Påhlsson Marala
132 Sulkava 132. Johan Kankuin Johan Nielsson Leipämäki
133 133. Lars Hindrichsson Kankuin Påhl Johansson Leipämäki
134 134. Anders Grelsson Hindrich Ersson Kiemimäki
135 135. Thomas Andersson (aug: Peer Makerin I Puumala Ryhälä) Hindrich Ollsson Rahikain Rotila 02:23:12
136 136. Hindrich Philipsson Ahoin (aug: Hindrich Kukkoin I Kammoila) Johan Påhlsson Rotila 01:05:05
137 137. Anders Tuhkain B. Johan Andersson Rotila
138 138. Hindrich Hallin (aug: Mats Vihavain) Peer Peersson Kohlus öde nu Johan Hämäläin nu Halloin Mändis 01:05:05
139 139. Märten Vätäin Olof Påhlsson Pulkkila
140 140. Samuel Seppäin Påhl Påhlsson Seppälä
141 141. Lukas Leppäin S. Lars Lukasson Lohilahti
142 142. Sven Brusiusson St.B. Brusius Månsson Lohilahti
143 143. Anders Hakulin B.S. Olof Peersson Heikurila
144 144. Lars Partain (aug: Bertil Partains Ea hem I Puumala Kariniemi) Peer Johansson Karjulanmäki 01:05:05
145 145. Måns Mårtensson S. Mats Månsson Ryhylä
146 146. Anders Vihavain Thomas Peersson Kammoila
147 Puumala 147. Peer Auvoin (aug: Mats Himmuin) Bonden Riders?lf Himahujane 23:18:21
148 148. Mats Lukoin (aug: Peer Johansson) Hindrich Mattsson Tietävälä 01:05:05
149 149. Lars Lambain (aug: Peer Kaipoin I Kaipola) måg Stephan Ollsson Pirtinmäki 01:05:05
150 150. Valentin Belzarsson (aug I kyrkioby) S. Claus Valentinsson Ryhylä 02:07:12

Verotalot

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Ryttmästare Iisalmi Berendt Gröön
  Påhl Ollsson Ollikain Kivistö
  Jöns Peersson Ollikain Kivistö
  Anders Påhlsson Ollikain Kivistö
  Peer Ollsson Martikain Martikkala
  Jöran Jöransson Martikain Martikkala
  Peer Christersson Martikkala
  Mats Nielsson Sutinen Sutila
  Anders Andersson Sutila Sutila
  Peer Hindrichsson Lappalain Sutila
  Olof Ollikain Sutila
  Lars Larsson Lukkari Lukkarila
  Jöran Hemmingsson Lukkari Lukkarila
  Peer Larsson Lukkari Lukkarila
  Påhl Ersson Rautapää Pörsenmankylä
  Hindrich Asikain Pörsenmankylä
  Påhl Ollsson Asikain Pörsenmankylä
  Carl Johansson Pörsenmankylä
  Philip Larsson Koppain Pörsenmankylä
  Hindrich Hansson Väisäin Pörsenmankylä
  Påhl Peersson Lapveteläin Pörsenmankylä
  Hemming Hemmingsson Pajujärvi
  Olof Olofsson Koikkarain Pajujärvi
  Olof Olofsson Hajain Lambajärvi
  Påhl Johansson Pasoin nu Risari Lambajärvi
  Olof Hansson Järveläin Lambajärvi
  Michel Michelsson Sollain Lambajärvi
  Olof Olofsson Saikoin Lambajärvi
  Hindrich Hansson Järveläin nu Kokkoin Lambajärvi
  Anders Påhlsson Holloin Löitinmäki
  Johan Andersson Uhalain Löitinmäki
  Peer Tossavain Löitinmäki
  Påhl Ollsson Utriain Hämämäki
  Hans Andersson Metsäläinen Hämämäki
  Påhl Stephansson nu Niels Utriain Hämämäki
  Anders Peersson Kätkäin Hämämäki
  Olof Lippoin Hämämäki
  Eskill Larsson Lippoin Hämämäki
  Hans Hindrichsson Lappalain Väisälämäki
  Peer Stephansson Väisäläinen Väisälämäki
  Peer Påhlsson Väisäläinen Väisälämäki
  Stephan Hindrichsson Ollikain Vännämäki
  Bertil Utriains Ea Leveniemi
  Hindrich Hindrichsson Harjain Varaslahti
  Lars Larsson Pädikäin Varaslahti
  Olof Hindrichsson Rosoin Varaslahti
  Erich Hindrichsson Tiikain Varaslahti
  Niels Peersson Rytköin Taipale
  Elias Påhlsson Taipale
  Carl Carlsson Hämäläin Taipale
  Peer Påhlsson Hämäläin Taipale
  Leutenant Iisalmi Otto Reindolt von Burghausen
  Olof Peersson Ryhäin Rutakylä
  Lars Visasson Koukku Rutakylä
  Peer Jacobsson Hämäläin Rutakylä
  Peer Larsson Rautein Rutakylä
  Johan Mattsson Rönkä Rutakylä
  Johan Nielsson Rönkö Rutakylä
  Olof Ersson Nisoinen Selvälä
  Erich Ollsson Selvälä
  Knut Thomasson Sormunen Selvälä
  Anders Ollsson Käkkinen Selvälä
  Peer Påhlsson Eskelin Hapajärvi
  Peer Peersson Eskelin Hapajärvi
  Mats Andersson Karhu Hapajärvi
  Hindrich Påhlsson Parkoin Hapajärvi
  Peer Larsson Partain Hapajärvi
  Peer Mårtensson Lapveteläin Hapajärvi
  Peer Hindrichsson Häkkäin Hapajärvi
  Peer Påhlsson Nissinen Nissilä
  Jöns Jönsson Nissinen Nissilä
  Olof Olofsson Nissinens Ea Nissilä
  Jöran Ollsson Nissin Nissilä
  Påhl Ollsson Nissin Nissilä
  Michel Philipsson Toivain Rajasenkylä
  Lars Larsson Junkuin Rajasenkylä
  Lars Mattsson Lappalain Rotolahti
  Eskill Mattsson Eskelin Nåländ by
  Cornetten Iisalmi Friedrich Kösler
  Jöns Visasson Kumpulain Vehmasjärvi
  Michel Mattsson Toivalain Vehmasjärvi
  Peer Andersson Niroinen Pörävesi
  Visa Visasson Kumbal. Hajastaival
  Lars Mattsson Pästbonde Ollikkala
  Jacob Peersson Martikain Ollikkala
  Pähl Påhlsson Sivoin Ollikkala
  Peer Peersson Martikain Ollikkala
  Bertil Hindrichsson Ollikain Ollikkala
  Anders Stephansson Ollikain Ollikkala
  Lars Påhlsson Ollikain Ollikkala
  Påhl Larsson Ikoin Ollikkala
  Olof Markusson Huttuin ?takylä
  Peer Larsson Huttuin ?takylä
  Peer Andersson Huttuin ?takylä
  Lars Johansson Niskain Karjala
  Påhl Peersson Löytynjärvi
  Påhl Andersson Käriänsalo
  Qvartermeister Iisalmi Friedrich Mattsson Hynninen Junins
  Jöns & Påhl Andersson Huskin Junins
  Lars Peersson Huskainen Kärpjärvi
  Olof Olofsson Jutinen Kärpjärvi
  Lars Larsson Huttuin Kjaakiskylä
  Anders Andersson Käki Sonkajärvi
  Lars Las?sson Esmoin Sonkajärvi
  Jöns Ollsson Huttuin Sonkajärvi
  Anders Andersson Huttuin Sonkajärvi
  Lars Lekoin Pajumäki
  1. Corporalen Iisalmi Kasper Martikain Närkokylä
  Anders Larsson Räikköin Närkokylä
  Niels Peersson Rotselain Oukivesi
  Påhl Hindrichsson Rotselain Oukivesi
  Mats Peersson Rotselain Oukivesi
  2. Corporalen Iisalmi Hindrich Peersson Ollikain Nyanda
  Philip Peersson Korpi Nyanda
  Påhl Påhlsson Lapveteläinen Lappalaisenkylä
  Ervalt Ervaldsson Lappalaisenkylä
  Johan Ollsson Ylätin Lappalaisenkylä
  Lars Larsson Lappalain Lappalaisenkylä
  Mårten Hilduin Alapitkäkylä
  Hindrich Rautulain Alapitkäkylä
  Hans Mattsson Martisenniemi
  Mixhel Larsson Ainajärvi
  3. Corporalen Stephan Andersson Ryhäin Ryhälä
  Peer Ollsson Kettuin Ryhälä
  Jacob Andersson Tukain Sukkiakylä
  Jöns Peersson Hill Sukkiakylä
  Påhl Eskillsson Vakainen Salema
  Lars Larsson Vakainen Salema
  Sigfred Johansson Koppoin Koppela
  Påhl Påhlsson Kosolain Koppela
  Ivar Andersson Routsalain Mikkajärvi
  4. Corporalen Iisalmi Sven Mårtensson Hilduin Varvenlahti
  Olof Jönsson Hilduin Varvenlahti
  Michel Larsson Hilduin Varvenlahti
  Mats Sigfredsson Pakkain Pakanmäki
  Hindrich Ollsson Rinnain Rkoisenkylä
  Niels Hindrichsson Kottaniemi
  Lars Peersson Huskainen Pöyrälä
  Predikantten Iisalmi Isak Påhlsson Niskain Lammasalo
  Anders Andersson Niskain Lammasalo
  Johan Andersson Niskain Lammasalo
  Michel Larsson Tossavain Kuivaniemi
  Anders Larsson Tossavain Kuivaniemi
  Mats Mattsson Kaipinen Kaipila
  Bertill Jönsson Kaipinen Kaipila
  Munsterskrivare Iisalmi Mats Hindrichsson Riikoin Pihlavesi
  Hemming Hindrichsson Pihlavesi
  Lars Påhlsson Tossavain Pihlavesi
  Olof Peersson Niskain Pihlavesi
  Stephan Påhlsson Väisäin Sulkava
  Thomas Thomasson Sulkava
  Påhl Mattsson Tenhuin Sulkava
  Påhl Nielsson Tenhuin Sulkava
  Bardbern Lars Hindrichsson Kiuruvesi
  Jöns nu Eskill Jönsson Kiuruvesi
  Olof nu Peer Hindrichsson Kiuruvesi
  Hindrich Hindrichsson Kiuruvesi
  Peer Ollsson Mustoin Kiuruvesi
  Trumpetter Iisalmi Michel Michelsson Partain Luvula
  Påhl Påhlsson Koivuin Luvula
  Olof Påhlsson Koivuin Luvula
  Mats Peersson Kämäräin Luvula
  Påhl Hindrichsson Tuhkain Kuruvesi
  Peer Philipsson Kiskinen Kuruvesi
  Lars Hindrichsson Kärkkäinen Kalliojärvi
  Hindrich Ollsson Kärkkäinen Kalliojärvi
  Jöns Kärkäin Kalliojärvi
  Peer Ollsson Kärkäin Kalliojärvi
  Lars Thomasson Kärkäin Kalliojärvi
  Lars Hindrichsson Lappalain Rautamäki
  Hoffslagaren Jorois Lars Torniain nu Härkäin Savuniemi
  Erich Johansson Painisavi
  Lars Larsson Soikoin Lambajärvi
  Prophosen Olof Olofsson Rynninen Karvasalmi
  Kosma Kosmasson Kahmain
  Hindrich Kosmasson

Lähde: SSHY

© Heikki Imeläinen 2021