AloitussivuSavon sotaväkiKaakkois-Suomi → Karjalan rakuunarykmentti 1712: Ratsumestari von Knorringn komppania

Karjalan rakuunarykmentti 1712

Ratsumestari von Knorringn komppania

Ryttmästare Franz Evolt von Knorring Compagnie

Nimihakemisto 1712

Compagnie Officierare

Nro Dragon Kylä Muuta
  Ryttmäst. Franz Evolt von Knorring
   Capitanleutenant
  Leutenant Hindrich Oppmann
   Leutenant
  Cornetten Johan Gottmann
   Cornetten
  Adjutante
  Quartermäst Carl Cajander
  Munsterskrifare
  Trumpettare Adolf Mörck
   Trumpettare
  Hofslagare
  Volunteurer Anders Kexler
  Volunteurer
  Fri Ryttare

1. Corporalskapet

Nro Dragon Kylä Muuta
  Corporal Ber. Joh. Von Burghausen
  Kerimäki
1 1. Anders Pitkoin Pulkkila
2 2. Anders Kurki Turdianiemi
3 3. Anders Leinoin Kulenois
4 4. Påhl Pitkäin Kulenois
5 5. Erich Kohoin Simbala
6 6. Petter Lakk? Antola
7 7. Daniel Makkoin Ninimäki
8 8. Mats Kokkoin Kapiala
9 9. Påhl Tynkköin Rokkojärvi
10 10. Thomas Kopoin Rokkojärvi
11 11. Anders Karvoin Karvila
12 12. Mats Saukoin Muhola
13 13. Johan Himain Päivilä
14 14. Bengt Sairail Pakkunala
15 15. Hindrich Pasoin Moinemj.
16 16. Johan Mannin Hannulanpelto
17 Sääminki 17. Michel Wickmann Tynkkeljoki
18 18. Petter Luukoin Kosola
19 19. Anders Miikkulain Kosola
20 20. Olof Meroin Pallosalo
21 21. Petter Hatain Tuohisaari
22 22. Michel Haloin Saukonsaari
23 23. Påhl Harjulain Kesamasaari
24 24. Olof Kottro Kallislahti
25 25. Petter Simberg Kallislahti
26 26. Lars Lamain Mikkolanniemi
27 27. Mats Mårtensson Saukkola
28 28. Petter Todro Kallislahti
29 29. Johan Karpin Aholahti
30 30. Erich Alholm Lagerholm
31 31. Simon Komo Ahvionsaari
32 32. Jöran Pihl? Pihlaniemi
33 33. Hindrich Seppäin Pihlaniemi
34 34. Petter Tunnin Pihlaniemi
35 35. Mats Lydikäin Tolpalansalmi
36 36. Petter Hir? Nitulahti
37 37. Bertil Leppäin Varparanta
38 38. Simon Kämäräin Haukniemi
39 Rantasalmi 39. Petter Hynnin Tammenlahti
40 40. Mats Issakain Pakrkumäki
41 41. Claes Ruskain Pakrkumäki
42 42. Michel Kervoin? Pakrkumäki

2. Corporalskapet

Nro Dragon Kylä Muuta
  Corporal Gustaf Silvius
43 43. Hindrich Pöyhäin Tuusmäki
44 44. Stephan Soikkain Tuusmäki
45 45. Anders Kärkkäin Tuusmäki
46 46. Jöran Pasoin Tuusmäki
47 47. Anders Myllyin Tuusmäki
48 48. Michel Nous? Tuusmäki
49 49. Svante Canderat Tuusmäki
50 50. Olof Mellberg Reijola
51 51. Olof Rockmann Kolkontaipal
52 52. Clemet Punnoin Kolkontaipal
53 53. Hindrich Qvintus Kolkontaipal
54 54. Petter Turvin Kolkontaipal
55 55. Michel Törling Kolkontaipal
56 56. Brusius Kåck Kolkontaipal
57 57. Petter Heimoin Kolkontaipal
58 58. David Pritz Kolkontaipal
59 59. Johan Kankuin Kolkontaipal
60 60. Thomas J? Hiismäki
61 61. Elias Elaisson Hiismäki
62 Sulkava 62. Eskill Uhrider Kaipola
63 63. Anders Kondiain Iisalmi
64 64. Anders Halin Sulkava
65 65. Petter Hannoin Lohilahti
66 66. Johan ? Partala
67 67. Johan Muuka Erikkälä
68 68. Michel Nahkahattu Hattula
69 69. Arvid Kosmain Leipämäki
70 70. Stephan Toloin Leipämäki
71 71. Hindrich Rautiain Pulkkila
72 72. Lukas ?skia Rokkoniemi
73 73. Jöran Junnoin Heikkurila
74 Puumala 74. Thomas Jordan Vesiniemi
75 75. Lars Björn Vesiniemi
76 76. Thomas Hatain Valdola
77 77. Mats Loom Luukkola
78 78. Michel Bo? Luukkola
79 79. Anders Kangain Kontula
80 80. Michel Rannin Kitula
81 81. Stephan Broom Pirtinmäki
82 82. Petter Hännin Ryhälä
83 83. Hindrich Nylander Kiltävälä

3. Corporalskapet

Nro Dragon Kylä Muuta
  Corporal Johan Salening
84 Rantasalmi 84. Mats ? Hiltula
85 85. Mats Asikain Hiltula
86 86. Juhan Nulpoin Hiltula
87 87. Anders Ikoin Lammenpohja
88 88. Lars Kynström Vahersalo
89 89. Michel Sallin Putkisalo
90 90. Mats Ikoin Asikkala
91 91. Michel Lagmann Asikkala
92 92. Petter Hörn Asikkala
93 93. Mårten Keetboon Asikkala
94 94. Johan Parvain Oikomäki
95 95. Johan Kollman Oikomäki
96 96. Johan Tiilikain Oikomäki
97 97. Erich Tuovin Oikomäki
98 98. Michel Tiilikain Oikomäki
99 99. Anders Kupiain Pirilä
100 100. Jöran Peersson Lautakotalahti
101 101. Mats Mannikain Lautakotalahti
102 102. Mårten Lajuin Rantasalo
103 103. Elias Pylköin Kurkela
104 104. Hemming Stumm Kupiala
105 105. Påhl Kervick Rantasalo
106 106. Lars Rokkain Rantasalo
107 107. Jöran Kihlmann Rantasalo
108 108. Mats Södermann Rantasalo
109 109. Lars Kuivalain Ahvensalo
110 110. Christer Kaupin Hevonlahti
111 111. Mårten Janhuin Palvalahti
112 112. Mats Purdin Palvalahti
113 113. Christer Ropoin Rauhamäki
114 114. Olof Lappalain Rauhamäki
115 115. Stephan Varoin Joutsenlahti
116 116. Lars Wojmann Voinsalmi
117 117. Olof Kettuin Voinsalmi
118 Jorois 118. Johan Pursiain Järvenpää
119 119. Anders Laamain Kotkatlahti
120 120. Gustaf Mondoin Kotkatlahti
121 121. Jöran Pursiain Kotkatlahti
122 122. Petter Mondoin Kotkatlahti
123 123. Olof Kaipiain Mondolamäki
124 124. Michel Frisk Häyrilä
125 125. Hindrich Heiskain
  Prophosen Bertill Mattsson

Lähde: SSHY

© Heikki Imeläinen 2023