AlkuSavon sotaväkiKaakkois-Suomi → Karjalan rakuunarykmentti 1685: Majurin komppania

Karjalan rakuunarykmentti 1685

Majurin komppania

Majoren Compagnie

Nimihakemisto 1685

Komppanian esikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Majoren Gustaf Ollengreuts
  Rantasalmi Påhl Påhlsson Pirine nu Kovelain Tuusmäki
  Peer Peersson Erikäin Tuusmäki
  Påhl Hindrichsson Otin Tuusmäki
  Lars Bengtsson Otin Tuusmäki
  Peer Peersson Venäin Tuusmäki
  Erich Taxerat Hapaniemi
  Samuel Pessi Ossikkamäki
  Kerimäki Hans Larsson Hirvoin Rauhamäki
  Stephan Suomalainen Rauhamäki
  Johan Simonsson Pihlaniemi
  Olof Veroin nu Eskill Hurri Pihlaniemi
  Hindrich Simonsson Pihlaniemi
  Abraham Mattsson Karjalain med Stephan Tikains öde Naraby
  Peer Månsson Tikkain med Mats Laukiains hem Naraby
  Peer Andersson Kaupiain Kumpuranta
  Stephan Kiskinen Kumpuranta
  Anders Kupiainen Kumpuranta
  Michel Nouvia Rokkois
  Peer Karjalain Havosalo
  Leutenant Rantasalmi Gerhard Er? Lodhe
  Påhl Pulkkinen Rantasalo
  H. Israel s hem Rantasalo
  Johan Junkkari Rantasalo
  Stephan Hindrichsson Sallin Tarosalo
  Michel Karhuinen Tarosalo
  Joachim Kiukainen Tarosalo
  Sigfred Hindrichsson Pesoin Tarosalo
  Peer Ollsson Koss? Tarosalo
  Måns Mykkänen Asukamäki
  Mats Hansson Puskuri Asukamäki
  Johan Hindrichsson Tirroin Asukamäki
  Anders Hansson Tuhkain Lautakololax
  Hans Astinkainen Lautakololax
  Påhl Mattsson Nakuinen Lautakololax
  Anders Raitain Kolkontaipal
  Michel Väkäin Kolkontaipal
  Cornetten Sääminki Christoffer Freudenburg
  Johan Samuelsson Krogrus Koisola
  Abraham Kohoin Koisola
  Johan Kohoins öde Koisola
  Påhl Harjulain Pitlaniemi
  Anders Hirvoinen Pitlaniemi
  Hindrich Pulkin Ritasaari
  Johan Andersson Kuopain Kallislax
  Olof Tinnin Jokila
  Lars Kohoinen Jokila
  David Jokinen Jokila
  Johan Peersson Leskin Veskonsaari
  Niels Heldemoin Saukkola
  Qvartermeister Hindrich Swan
  Joroinen Mats Sinkoin nu Lars Barkerin I Kardelaranta Ritansaari
  Larslägaren Erich Diurmare nu faren Hindrich Swan Joroisniemi
  Sääminki Anders Sigfredsson Vahvain Pähkälä
  Johan Tervain Arvionsaari
  Anders Kokkolain Haukiniemi
  Bertill Andersson Ingilä
  Kerimäki Thomas Kettuin Naukkarila
   Predikantten Sääminki Erich Thomeus
  Thomas Kunnoin Tolvaniemi
  Thomas Jordan Tolvaniemi
  Rantasalmi Stephan Räisäin Harjuranta
  Munsterskrivare Kärsämäki Gustaf Friedrich Ollengreen
  Valentin Mårtensson nu Jöran Hyltä Simbala
  Christer Tynkäin Kilkola
  Peer Tynkäin Kilkola
  Hans Ollsson Mörköin Simbala
   Bardbern Kärsämäki Olof Tynkäin Tynkiölä
  Frantz Berg Ninimäki
  Niels Häkkinen Häkkilä
  Stephan Kärkö Joutsniemi
  Trumpetter Rantasalmi Thure Swensson
  Påhl Larsson Hulkoin Themasalo
  Olof Rautiain Themasalo
  Peer Peersson Tolvain Themasalo
  Hindrich Hindrichsson Tolvain Themasalo
  Peer Erichsson Themasalo
  Mats Hulkoin Themasalo
  Niels Brusiusson Lautiain Themasalo
  Erich Lautiainen Themasalo
  Mårten Turkis Ea Sallila
  Olof Junnoin Varkaus
  Hoffslagaren Rantasalmi Tömis Jacobsson
  Anders Bertillsson Puikoniemi
  Lars Michelsson Pöltöniemi
  Johan Michelsson Hämäläin Perilä
  Olof Ollsson Kassin Harjuranta
  Prophosen Rantasalmi Hindrich Rongain
  Eegit hemman Tömsmäki Stephan Ulmainen
  Hindrich Mattsson Junnoin Kolkontaipal
  Hindrich Kosoinen Parkumäki

1. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  1. Corporalen Swante Schadowiz Rantasalo
  Michel Kassuinen Tuusmäki
  Simon Peersson Kämäräin Tuusmäki
  Velcher Larsson ?ovinsalmi
  Stephan Ikoin ?ovinsalmi
  Mats Rokkain Karhilantaipal
  Hindrich Kettuin Karhilantaipal
  Hindrich Turinen Karhilantaipal
  Mats Otin Rauhamäki
  Jöran Mårtensson Stalli Hapataipal
1 Giemena Ryttare Rantasalmi 1 Befallningman Johan Hiskain (aug: Lars Turunen I Kyrkoby & bonde Ea I Temasalo & Peer Papuin I Osikonmäki & Hindrich Myretin I Ahvensalmi) Mats Luit. Leislax
2 2. Anders Larsson (aug: Olof Otin I Harjuranta & Hans Kuikain) Anders Peersson Rantasalo
3 3. Capit. Canradt Vegesaik (aug: Christer Nykäin & Ivar Kervinen I Ahvensalmi & Jöns Tovuins öde) Peer Peersson Rantasalo
4 4. Erich Erichsson Sälvergren Anders Hindrichsson Rantasalo
5 5. Ör Lagitrunden Rantasalmi Laduggårdsun Regiment qvartermunst. Påhl Langes Ea Johan Nikkain
6 6. Baris Albrecht Skougs (aug: Samuel Michelsson & Rasmus Ollsson Sorvain I Assukanmäki & Mats Påhlsson Sallila & Samuel Lamain I Lautakokolax Erich Larsson Karvin Kolssola
6 Joroinen 6. jatkuu aug: Måns Peersson I Kotkalax & Johan Mattsson Laikin & Olof Ollsson Bengtin
7 Rantasalmi 7. Thomas Peersson Otinen Hindrich Ollsson Hapataipal
8 8. Mats Karkuin Anders Thomasson Piskinen Lautakololax
9 9. Lars Larsson Pulkin Erich Ersson Lautakololax
10 10. Påhl Kaukuin Mats Ersson Pirilä
11 11. Måns Karpainen Peer Peersson Pirilä
12 12. Påhl Nouvain Anders Andersson Pussoinen Tuusmäki
13 13. Mats Punnoinen Peer Haloinen Tuusmäki
14 14. Hans Kärkäin Thomas Thomasson Kinkäväin Tuusmäki
15 15. Erich Selvengren Michel Larsson Melykylä Tuusmäki
16 16. Leutenant Sven Ambiensson (aug: Påhl Mattsson Ilvoin & Mats Räisänen I Hätsälä Jockas) S. Gustaf Svensson Tuusmäki
17 17. Stephan Kurkein (aug: Hindrich Häyrinen & Olof Pirinen) Samuel Rautiain Tuusmäki 22:13:00
18 18. Mats Johansson Pirhinen (aug: Peer Rongain I Rongala I Jockas) Eskill Peersson Tuusmäki 22:13:00
19 19. Anders Thomasson Kurkein (aug: Hindrich Kilkin) Niels Johansson Tuusmäki 23:13:22
20 20. Mats Hindrichsson Kyllöin Thomas Pirhoin Tuusmäki
21 21. Bengt Hardikain (aug: Anders Pennain I Laitala Jockas & Lars Härkäinen I Hapataipal) Erich Andersson Räijälä 02:23:05
22 22. Niels Leskin (aug: Lars Häsäinen I Hapataipal) Jöran Mattsson Kolkontaipal 01:05:05
23 23. Corporal Hindrich Jacobssons Ea S. Hindrich Hindrichsson Kolkontaipal
24 24. Peer Peersson Pulkka Erich Otin Kolkontaipal
25 25. Påhl Mattsson Hyvöin (aug: Mats Paunoinen I Pirilä) Johan Rautiain Kolkontaipal 23:18:22
26 26. Michel Michelsson Ikäläinen (aug: Mats Paunoin I Pirilä) Johan Pik Kolkontaipal 23:18:22
27 27. Michel Nielsson Ikäheimoin Niels Kierti Kolkontaipal
28 28. Bengt Tuihkuin Michel Michelsson Kolkontaipal
29 29. Peer Leskinen (aug: Niels Hylko) Sigfred Abrahamsson Kolkontaipal 01:05:05
30 30. Michel Heimoin Lars Ollsson Kolkontaipal
31 31. Påhl Kurki Mats Jöransson Kurki Kolkontaipal
32 32. Peer Peersson Påssa (aug: Kapio S. Jör underlagit) Anders Andersson Pussoinen Kolkontaipal 01:05:05
33 33. Peer Hansson Venäläin Olof Ollsson Kervin Kolkontaipal
34 34. Probsten H. Anders Kiander (aug: Hyssmäki anders Tolvain) Mats Mykäin Kolkontaipal 16:28:12
35 35. Mats Mattsson Purdin (aug: Sven Purdin) Bonden Rydsensnilf Kolkontaipal 22:00:13
36 36. Michel Jacobsson Hoivain (aug: Peer Mattsson Järveläin I Tuusmäki) Johan Ivarsson Kolkontaipal 01:05:05
37 37. Hindrich Mattsson Pulkka Hindrich Hindrichsson Tolvain Kolkontaipal
38 38. Lars Paunoin Hindrich Tiltuin Suoniemi

2. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  2. Corporalen Rantasalmi Petter Villand
  Arvid Kuntuin Osikonmäki
  Mats Brusiusson Hämäläin Kolkontaipal
  Mats Pöllöinen Joutsenlax
  Johan Peersson Vänttin Harjuranta
  Christer Kinnuinen Harjuranta
  Mats Mattsson Kankuin Harjuranta
  Michel Lydikäin Palvalax
  Anders Ersson Eroinen Pasomalax
39 Giemena Ryttare 39. Mats Peersson (aug: Niels Lappalainen I Kolkontaipal) Påhl Påhlsson Syväis
40 40. David Arvidsson Manius (aug: Bengt Leskin I Jossitomäki) Bengt Bengtsson Syväis 23:18:22
41 41. Johan Teitu Anders Ersson Eroinen Osikonmäki
42 42. Påhl Ollsson Kouti (aug: Påhl Toivain) Niels Nielsson Varoin Osikonmäki 22:00:13
43 43. Michel Kolenoin (aug: Hindrich Mykkkäin & Niels Haverin I Parkumäki) Peer Mattsson Haikin Osikonmäki 02:13:19
44 44. Mats Peersson Sistoinen (aug: Peer Kervin I Kervilä) Anders Andersson Silvoin Osikonmäki 02:13:12
45 45. Hindrich Jöransson Kervin Niels Sorvain Osikonmäki 18:27:22
46 46. Olof Danielsson Taskin (aug: Michel Konduin I Ahvensalmi) Anders Arvidsson Osikonmäki 04:05:05
47 47. Jacob Orainen (aug: Peer Lukkoinen I Hiltula) Mats Jacobsson Osikonmäki 02:23:13
48 48. Thomas Qvintus Johan Nandersson Peroin Osikonmäki
49 49. Johan Kolemain Peer Jacobsson Osikonmäki
50 50. Liutenant Gerhardt Er??t Loche (aug: Olof Ranbsu) Michel Ersson Lammenpohja 07:23:19
51 51. Lagdläsaren Årkelungs Ea (aug: Olof Sallin I Sallila & Hindrich Rautiain I Rantasalo) Hindrich Rahuin Kurkela 04:10:21
52 52. Härädskrif Axel Kopper (aug: Påhl Tunnin & Mats ErNis hem I Lautakokolax) Johan Ikäsäinen Tornioniemi 09:17:14
53 53. Niels Ruskoinen (aug: anders Rokolain) Jöran Röhöin Hissimäki 22:00:13
54 54. Lars Påhlsson Hukkain Anders Mesoin Hissimäki
55 55. Mats Hartvichsson Hartikain Isak Michelsson Hissimäki
56 56. Elias Pylkinen (aug: Mats Asikainen I Tammerlax) Bonden Rydsensnilf Hissimäki 20:14:06
57 57. Påhl Härkäinen (aug: Påhl Vänkäin I Pisamalax)) Peer Jöransson Rauhamäki 22:00:13
58 58. Tömer Tyrkäinen Jöran Jöransson Rauhamäki
59 59. Peer Hindrichsson Turuin (aug: Lars Väkein I Repomäki & Peer Kurkis hem) Påhl Heiskain Voinsalmi 00:20:11
60 60. Peer Ollsson Sopain (aug: Jöns Jurvain & Thomas Mulpain I Pisamalax) Peer Peersson Jauhonlax 02:23:13
61 61. Påhl Larsson Natuinen Anders Peersson Pöitäniemi
62 62. Lars Larsson Isakain Mats Simonsson Asukkala
63 63. Anders Mårtensson Asukain Peer Peersson Asukkala
64 64. Johan Ikäheimoin (aug: Ivar Kopoin I Koivumäki) Anders Häikäläin Asukkala 22:00:13
65 65. Länsman Monselis Ea (aug: Mats Junnoin & Anders Parain I Lautakotolax & Mats Jacobsson I Jasukkala) Josep Sigfredsson Asukkala 05:28:05
66 66. Johan Påhlsson Lydikäin (aug: Mats Jumpain I Hildula & Peer Kanikuin) Påhl Påhlsson Väntäinen Asukkala 01:05:06
67 67. Liutenant Herman Harnskjöld (aug: Michel Lydikäin) Sigfred Larsson Vihansola 07:14:12
68 68. Ivar Pöllöinen (aug: Hosu Sira) Johan Ollsson Heiskain Ahvensalmi 18:27:22
69 69. Michel Asukain (aug: Michel Asukain I Asukkala) Michel Ollsson Ihamaniemi 01:05:05
70 70. Gert Mattsson (aug: Olof Marku) Hindrich Hindrichsson Häveinlax 18:27:22
71 71. Ivar Barkarinen (aug: Anders Tillikain I Rammuinmäki) Anders Kuttuin Pavalax
72 72. Olof Sallin (aug: Ivar Barkarin I Sämings & Olof Sallin I Kivimäki) Mats Johansson Pavalax 01:05:05
73 73. ? hem Harueskjolds (aug: Candan hem af samma frelse) Sven Stephansson Kettuin Putkisalo 14:20:23
74 74. Hemming Hartikain (aug: Samuel Hartikain I Ryssmäki & Hindrich Hartikain) Påhl Timoin Hiltula 01:05:06
75 75. Hans Tömesson Juvoin Olof Hansson Kervin Hiltula
76 76. Johan Hiltuin (aug: Olof Nousiain) Mats Påhlsson Hiltula 23:18:22

3. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  3. Corporalen Rantasalmi Carl Johan Ollgren Carl Johan Ollgren
  Bertill Thomasson Ikäheimoin Joutsenmäki
  Peer Kettuin nu Klinkare Repomäki
  Johan Johansson Hyppäin Hissimäki
  Kerimäki Påhl Hindrichsson Brygg Simbala
  Stephan Kerkein med David Lukains öde I Simbala Toroppala
  Christer Toropain Toroppala
  Peer Kassinen Kassila
  Bengt Bengtsson Pernain Varaby
 
  Sääminki Anders Möllinen Pihlaniemi
77 Giemena Ryttare Rantasalmi 77. Thomas Hartikain Torsten Johansson Hiltula
78 78. Thomas Haukainen (aug: Thomas Ersson Haukains hem) Johan Johansson Parkumäki 01:05:05
79 79. Johan Larsson Hyppäin (aug: Hindrich Hyppäin) Johan Mårtensson Parkumäki 01:05:06
80 80. Måns Mykkäinen (aug: Thomas Hyppäin) B.S. Johan Hindrichsson Parkumäki 17:26:09
81 81. Mats Kutvoinen (aug: Thomas Härkäinen) Bertill Nielsson(?) Parkumäki 01:05:05
82 82. Samuel Mustoin (aug: Thomas Jokinen) Peer Hindrichsson Turoin Parkumäki 17:09:15
83 83. Påhl Lautiainen (aug: Mats Pustinen & Lars Jumpain I Jauhomäki) Olof Kangain Parkumäki 01:05:05
84 84. Erich Junnoin B. Påhl Ersson Junnoin Jauhomäki
85 85. Corporal Fredrich Bertillssons Ea Erich Thomasson Keitonen Jauhomäki
86 86. Erich Koikkalain (aug: Jacob Kärpäin I Asukanmäki & Niels Koikkal. I Tammenlax) Peer Peersson Olkoin Jauhomäki 01:05:05
87 Sääminki 87. ?skom Erich Mårtenssons Erfvingar (aug: S. Anders Vanhain I Puumala) Peer Påhlsson Kallislax
88 88. Mats Junta S. Mårten Mattsson Kallislax
89 89. H.öfverst. Jürgen Pistehlkons Johan Småbender Afelax ladugård taxerat
90 90. H.öfverst. Jürgen Pistehlkons Israel Bertillsson Toikansaari 00:00:13
91 91. Befallningsman Johan Johansson Johan Ersson Pihlaniemi
92 92. Cornett Petter Christersson (aug: Anders Hyttinen) Anders Mattsson Pihlaniemi 10:19:04
93 93. Sigvard Röös Påhl Johansson Pihlaniemi
94 94. Samuel Junnoin (aug: Samuel Junnoin I Haukiniemi) Johan Sairain Pihlaniemi 01:05:05
95 95. Måns Saukoin (aug: Mån Månsson Saukoin) Peer Andersson Kaupiain Saukkola 01:05:05
96 96. Peer Karppainen (aug: Hindrich Haloin) Erich Andersson Puumala 23:18:22
97 97. Mats Barkarin (aug: Mats Berkarin I Otamaniemi & Erich Tarz hem) Erich Ersson Barkarila 04:17:20
98 98. Regiments skrif. Bengt Muhlbergas (aug: Olof Simbain & Mårten Hopiainen & & Johan Silvast I Nousiala Kerimäki) Hindrich Hindrichsson Tolposensalmi 16:26:04
99 99. Leutenant Carl Gyllenbrandt (aug: 5 andra hem & ) Gustaf Mattsson Varparanta 03:26:11
100 100. Olof Toikkainen (aug: Olof Qvintus) Wålmar Mattsson Varparanta 20:14:06
101 101. Olof Kettuin (aug: Mats Kammoin & Grels Lautain & Peer Makoin) Johan Johansson Tampsi Niukulax 03:25:02
102 102. Hans Michelsson (aug: Thomas Vilki) Stephan Peersson Otamaniemi 01:05:05
103 Sulkava 103. Öfverstleutenant Abraham Pistehlkons (aug: Jacob Kurki I Tammila & Eskill Ruhein & Jacob Turbuin I Tammila) Eskill Larsson Erikkala 18:01:17
104 104. Mårten Kortinen Mårten Hindrichsson Ruokoniemi
105 105. Peer Auvin mend Thomas Haloin I Talataipal Clemet Påhlsson Punnoinen Auvila
106 106. Anders Ollsson Anders Hindrichsson Mätälä
107 107. Hindrich Andersson (aug: Lars Kammoin I Kammoila) Jöran Jöransson Hassula 04:09:21
108 108. Anders Jöransson (aug: Peer Kansoin) Lars Eroin Partala 01:05:05
109 109. Anders Molander Mårten Peersson Sulkava by
110 110. Hindrich Koistinen Thomas Hindrichsson Kaipola
111 111. Johan Pulkkin (aug: Lars Kaupin I Raiskilantaipal) Anders Bertillsson Haltula 01:05:05
112 112. Erich Erichsson Mårten Larsson Idenlax
113 Rantasalmi 113. Erich Kämäräin (aug: Paar Rongain I Rongala Jockas) Lars Erssin Tuusmäki 22:00:13

4. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  4. Corporalen Kerimäki Hans Andersson
  Hindrich Mekon Löytölä
  Peer Lytvinen Löytölä
  Simon Peersson Silvoi Tikkilä
  Simon Turdiain Lakola
  Sääminki Peer Nirinen Käsämäsaari
  Thomas Torvinen Petulansaari
  Johan Torvis öde Petulansaari
114 Giemena Ryttare 114. Simon Kokkoin S. Lars Simonsson Kokonsaari
115 115. Samuel Hindrichsson Munck S. Samuel Samuelsson Tosisaari
116 116. Niels Muhoinen (aug: Eskill Muhoin & Anders Kosoin) Anders Svensson Mikkola
117 117. Niels Niroinen Michel Andersson Soukansaari
118 118. Peer Pulkkinen (aug: Hindrich Leppäin & Erich Kokkoin I Särklax) Olof Grelsson Soukansaari 07:14:13
119 119. Lars Leppäin Erich Larsson Karvin Pellosalo
120 120. Abraham Kosoin nu Johan (aug: Abram Kosoin) Mats Stephansson Kosola 02:23:13
121 121. Cornett Jacob Fick (aug: Peer Erikäin I Pellosalo) Samuel Jönsson Kosola 07:14:12
122 122. Capit.Leut. Olof Granatensborg (aug: Thomas Toivain i Kardelaranta & Anders Toivain I Ritasaari) Johan Bertillsson Kuhlamäki 12:05:12
123 123. Hindrich Stephansson Juvoin (aug: Olof Muka) Niels Hindrichsson Juvola 23:18:22
124 124. Mats Nielsson Juvoin (aug:Hindrich Juvoin I Veikontaipal) Hindrich Hindrichsson Juvola 20:14:06
125 125. Mats Loikainen Anders Andersson Pussoinen Haukiniemi
126 126. Lars Seppäin (aug: Hindrich Hyvöin I Kaipola Sulkava) Lars Larsson Kammenniemi 04:09:20
127 127. Ryttmäst. Herman Johan Von Burghausen (aug: Perkolanmäki & Kauvoniemi Kerimäki & Pitkälä) Erich Bertillsson Tynkäläjoki 05:10:04
128 128. Bertil Nyrhinen (aug: Påhl Nyrhinen) Johan Johansson Käsämäsaari 07:14:12
129 129. Peer Nyräinen (aug: Brusius Pitkäin) Anders Ollsson Ahvensalmi 22:00:13
130 130. Mats Lamainen Johan Hemman Liskonsaari
131 131. Erich Talvi (aug: Påhl Napain nu Laukainen) Laukansaari 21:15:20
132 Kärsämäki 132. Stephan Nautaniemi (aug: Jacob Toivain I Muhoila) Simon Christersson Naukarila
133 133.Mats Påhlsson Michel Ersson Simbala
134 134. Ryttmäst. Herman Johan Von Burghausen (aug: Hindrich Sigfredsson Vihavain Päkkilä & Peer Peersson Kardin & Lars Purhoin & Mats Mattsson Lukkoin I Muhola) Moissuandh Sälteni 03:28:19
135 135. Lars Silvenoin Påhl Peersson Ninimäki
136 136. Lars Larsson Clemet Simonsson Kaipiala
137 137. Valentin Valentinsson (aug: Mats Pulkkinen I Pulkkila) Peer Eskillsson Mannikkala 23:18:22
138 138. Lars Erichsson (aug: Bertill Koikkalain i Kulennois) Niels Kurki Outoila 22:00:13
139 139. Erich Thomasson Smed (aug: Johan Makoin) Hindrich Peersson Outoila 22:00:13
140 140. Lars Ollsson Suikarin (aug: Hindrich Pulkin & Lars Pulkin) Sigfred Sigfredsson Pulkkila 02:23:14
141 141. Sylvester Sairain Mats Mäkeläin Parkanala
142 142. Peer Hartikain (aug: Brusius Turtiain) Anders Thomasson Piskinen Päivilä 23:18:22
143 143. Olof Muhoin (aug: Mats Vähäins öde) Olof Nielsson Muhola 02:23:13
144 144. Anders Turtiain Olof Nielsson Turtianiemi
145 145. Hindrich Kurvoinen Kurvoila
146 146. Johan Simonsson Peer Hindrichsson Ruokojärvi
147 147. Mats Köpi (aug: Johan Hiroin I Simbala) Hindrich Andersson Ruokojärvi
148 148. Påhl Turtiainen Carl Peersson Kulennois
149 149. Jöran Lamain Peer Keinoin Kulennois
150 150. Ryttmäst. Herman Johan Von Burghausen Peer Peersson Hannulanpelto

Verotalot

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Majoren Kuopio Gustaf Ollengreen
  Anders Andersson Julkoin Julkola
  Stephan Ollsson Karhuin Kuivaniemi
  Hindrich Toivain Julkola
  Påhl Påhlsson Karhuinen Karhula
  Johan Peersson Huttuin Karhula
  Knut Larsson Knuutila
  Anders Thomasson Utriala
  Olof Mattsson Vähäin Tallus
  Peer Peersson Mäkärin Tallus
  Olof Ollsson Mäkärin Tallus
  Olof Peersson Karhuin Tallus
  Peer Hansson Lydikäin Lydikkälä
  Peer Peersson Eskolain Lydikkälä
  Christer Jönsson Julkoin Rämälä
  Peer Pajain Hannula
  Mats Andersson Kaukin Hannula
  Olof Ersson Kasurinen Hannula
  Hindrich Larsson Kimminen Hannula
  Thomas Thomasson Tukain Hannula
  Josep Partain Hannula
  Hans Johansson Korvain Hannula
  Erich Hindrichsson Pylköin Sonkamäki
  Jöns Sigfredsson Pylköin Sonkamäki
  Olof Mårtensson Pylköin Sonkamäki
  Hindrich Hindrichsson Lukoni Koivumäki
  Påhl Hindrichsson Ruskain Koireslax
  Peer Peersson Paksain Koireslax
  Hindrich Påhlsson Ruskain Koireslax
  Mats Hindrichsson Ruskain Koireslax
  Jöran Mattsson Kasuri Kasurila
  Mats Peersson nu Bertil Kaukinen Kasurila
  Påhl Ersson Kasurin Kasurila
  Hindrich Mattsson Kasurin Kasurila
  Mats Thomasson Kasurila
  Mårten Ollsson Kasurin Kasurila
  Peer Ersson Savolain Kasurila
  Michel Mårtensson Sasuri Kasurila
  Hans Nielsson Kardoin Rötkö
  Lars Mattsson Heiskai Rötkö
  Olof Ollsson Rautaparta Ritisenlax
  Sigfred Nielsson Tuhkain Pellomäki
  Stephan Påhlsson Heiskain Pellomäki
  Peer Ollsson Kolinain nu Peer Hansson Hakuli Hakulila
  Jöran Peersson Ukonlax
  Påhl Hindrichsson Venäl. K?lax
  Leutenant Kuopio Gerhardt Ernest Lodhe
  Påhl Andersson Ryssäin nu Smålander Ryssälä
  Urban Mattsson Ryssäin Ryssälä
  Lars Jöransson Ryssälä
  Sigfred Peersson Ryssälä
  Mats Andersson Smålander Ryssälä
  H. Ernst Gabriels Ea Savilax
  Capit. Anders Johansson ?niemi
  Olof Ollsson Hajain ?hmasmäki
  Lars Andersson Tihoin ?hmasmäki
  Erich Jöransson Tuuruin ?hmasmäki
  Niels Michelsson Vullin ?hmasmäki
  Påhl Mårtensson Kolemain Punnemäki
  Påhl Peersson Punnemäki
  Erich Jöransson Turoin Punnemäki
  Peer Ollsson Karhuin Punnemäki
  Olof Påhlsson Leimoin & Jesper Peersson Julkoinen Lapvelalax
  Mats Larsson Rautiain Lempasila
  Michel Hansson Vändel. Venäjäsaari
  Capit. Anders Johansson Venäjäsaari
  Johan Påhlsson Mykoin Ku?lax
  Hindrich Andersson Maroin Ku?lax
  Påhl Påhlsson Mykäläin Ku?lax
  Påhl Påhlsson Pursain & Olof Stephansson Ku?lax
  Johan Makoin Ku?lax
  Anders Månsson Muhoin Ku?lax
  Mats Mattsson Muhoin Ku?lax
  Mats Venäl. Räitälä
  Cornetten Kuopio Christoffer Freudenberg
  Hindrich Ollsson Hätinen Paloniemi
  Peer Jönsson nu Jordan Bertillsson Hätinen Paloniemi
  Olof Ollsson Häkkinen Paloniemi
  Thomas Thomasson Tukain Pilpä
  Peer Thomasson Hätinen Pilpä
  Mats Tyhrin Pilpä
  Anders Påhlsson Nilsiä
  Johan Pirinen Nilsiä
  Peer Peersson Taskinen Nilsiä
  Anders Lintuin Romi
  Anders Andersson Luttuin Romi
  Peer Venäl. Kähvoi
  Lars Hindrichsson Venäl.s Ea Kähvoi
  Knut Nielsson Kallin ? Venäl. Kähvoi
  Mårten Ollsson Vendoins Ea Hetarala
  Lars Larsson Lakkoinen Hetarala
  Jöns Jönsson Hetarain Hetarala
  Mats Jacobsson Hetarain Hetarala
  Peer Johansson Hetarin Hetarala
  Mats påhlsson Rytköin Hetarala
  Qvartermeister Kuopio Hindrich Hindrichsson & Johan Hartikain Jennenvirta
  Sigfred Ollssons Ea & Michel Hartikain Jennenvirta
  Påhl Andersson Nykäin Jennenvirta
  Anders Teräinen Kartasalo
  Påhl Ersson Lintuin Pöllilä
  Påhl Hndrichsson Karkoinen Pöllilä
  Mats Mattsson Pöllilä
  Olof Ollsson Kajoinen Pöllilä
  1. Corporalen Bertill & Jöns Bertillsson ?ielaniemi
  Påhl nu Anders påhlsson Veroin Sysiensaari
  Ivar Veroinen Sysiensaari
  Anders Mattsson Smålander Sysiensaari
  Peer Knutsson Knutinen Ninimäki
  Sigfred Peersson Mänkoin Ninimäki
  Johan Ollikain Karsamäki
  2. Corporalen Kuopio H. Hindrich Måna Toivola
  S. Olof Larsson Varting Toivola
  S.H. Stephan s Ea Toivola
  Grels Mårtensson Toivola
  Mårten Hindrichsson Toivola
  Påhl Jönsson Jakoin Toivola
  Lars Peersson Taskia Toivola
  Anders Larsson Pasoin Vutjärvi
  Hindrich Hindrichsson Hertukain Vutjärvi
  Peer Ollsson Junkoin Murdolax
  Christer Påhlsson Julkoin Murdolax
  Mats Mattsson Käminen Harmastenlax
  3. Corporalen Kuopio Isak Philipsson Sonkajärvi
  Sigfred Peersson Karboinen Sonkajärvi
  Hindrich & Philip Karhoinen Sonkajärvi
  Olof Hemmingsson Laukain & Olof Johansson Ukkoin Käyten
  Peer Rohuinen Jämisalo
  Ivar & Mats Peersson Jämisalo
  4. Corporalen Kuopio Olof Larsson Väskinen Väskiniemi
  Thomas Jöransson Hakkarain Väskiniemi
  Anders & Stephan Mårtensson Heinäl. Akkanvesi
  Befallning af Johan Ivarsson Akkanvesi
  Peer Andersson Telpoin Vekkalax
  Mats Johansson Ryhäin Vekkalax
  Olof Ollsson Pulkkinen Vuorisalo
  Anders Villinkäin Vuorisalo
  Peer Peersson Jalkoins Ea & Mats Ryssäin Hipalax
  Predikantten Kuopio Lars Vaikinen Rönnö
  Jöns Mattsson Leinoin Tuusmäki
  Peer Mattsson Taskinen Tuusmäki
  Lars Hindrichsson Taskinen Tuusmäki
  Påhl Hindrichsson Tuusmäki
  Påhl Larsson Kinni Tuusmäki
  Munsterskrivare Kuopio Peer Hindrichsson Mekoin Okaniemi
  Olof Ollsson Mikkinen Okaniemi
  Hindrich Jönsson Mikkinen Okaniemi
  Mats Peersson Smålander Okaniemi
  Anders Andersson Hartikain Litaniemi
  Daniel Andersson Litaniemi
  Lars Hindrichsson Heponen Litaniemi
  Niels Ylikin Vekkalax
  Ivar Rosoinen Okaniemi
  Bardbern Kuopio Hindrich Hindrichsson Häkkäin Läsilax
  Hans Christersson & Hindrich Toiv. Läsilax
  Olof Ollsson Väkäin Rönä
  Mats Larsson Leskin Rönä
  Anders Väkäin Rönä
  Trumpetter Kuopio Jöns Mattsson Leskin Voitjärvi
  Sven Hindrichsson Par. Ristaiv.
  Niels Markinen Ristaiv.
  Jacob Jöransson Hattunen Ristaiv.
  Hindrich Huss. nu Kähäräin Ristaiv.
  Jacob Andersson Laihain Ristaiv.
  Grels Nielsson Mallinen Ristaiv.
  Påhl Hindrichsson Kaikeloin & Sakris Hukkeloin Ristaiv.
  Anders & Niels Seppäin Ristaiv.
  Anders peersson Visuin Ristaiv.
  Hoffslagaren Kuopio Anders Hindrichsson Torv. Rottasalmi
  Olof Sigfredsson Pitkäin Rottasalmi
  Peer Påhlsson Vänälä
  Lars Larsson Mietinen Pölliä
  Prophosen Peer Påhlsson Kokkoin Hirvilax
  Hindrich Påhlsson Kokkoin Hirvilax
  Påhl Lydikäin Hirvilax
  Hindrich Clemetsson Holopain Ritaniemi

Lähde: SSHY

© Heikki Imeläinen 2021