AlkuSavon sotaväkiKaakkois-Suomi → Karjalan rakuunarykmentti 1685: Ratsumestari Rehbinderin komppania

Karjalan rakuunarykmentti 1685

Ratsumestari Rehbinderin komppania

Ryttmästare Rebbinders Compagnie

Nimihakemisto 1685

Komppanian esikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Ryttmästare Gustaf Rebbinder Jokkas
  Jäskis Erich Hindrichsson Mölsä Hirslampi
  Peer Påhlsson Hirslampi
  Lars Thomasson Lottain Lottala
  Eskill Sinkoinen Ollikkala
  Jöran Larsson Sintola
  Anders Ersson Sintola
  Bertill Savisuus Ea Käräniemi
  Stranda Jöran Peersson Vändälä
  Leutenant Viipuri Lars Eskillsson Lahlo Noiskurila
  Thomas Mattsson Måsi Käskisälä
  Mats Johansson Kuti Salmenniemenmaa
  Johan Ersson Tuhvera Sairala
  Johan Hansson Okkoi Löylälä
  Cornetten Otto Johan Dellwik
  Jäskis Johan Knutsson Sieitula
  Mats Peersson Sieitula
  Thomas Jöransson Järvenkylä
  Påhl Jacobsson Rosa Veitsjoki
  Grels Andersson Romila
  Lars Simonsson Reinoin Sairala
  Lars Ollsson Kottra Sairala
  Mats Påhlsson Ovaska Rikola
  Johan Johansson Leinoin Tietävälä
  Qvartermeister Stranda H. Erich Tomeus Nykyrkio
  Mats Larsson Ojantaka Murila
  Mats Hindrichsson Känä Murila
  Munsterskrivare Viipuri Hindrich Johansson Schnitt
  Clemet Grelsson Hattialax
  Lars Jöransson Hylkälä
  Johan Mattsson Tervajoki
   Bardbern Viipuri Adam Schulz
  Mats Grelsson Ingilä Kiskilä
  Erich Kirko Kiskilä
  Sigfred Mattsson Pätilä
  Trumpetter Jäskis Sven Nielsson Wisingh
  Peer Mårtensson Rsaukkala
  Anders Mustoin Korpelax
  Knut Mattsson Virolain Korpelax
  Jöran Virolain Korpelax
  Peer Mattsson Korpelax
  Lars Ollsson Viskari Käskiälä
  Hoffslagaren Jäskis Mats Olofsson Audriala
  Simon Pulli Jakuvalla
  Ruokolahti Erich Lempiäin Kariala
  Prophosen Jäskis Mats Nielsson Vihiniemen Sännikkälä
  Anders Nielsson Hänninkäin Vihiniemen Sännikkälä
  Hindrich Munnikka Kirvus
  Ruokolahti Johan Mårtensson Okkoin Uthula

1. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  1. Corporalen Jäskis Corp. Axel Ersson Pitskala
  Viipuri Jöran Knutsson Vahviala
  Christer Knutsson Tirpoila
  Jäskis Bertil Jöransson Kukkurain Järvenkylä
  Erich Thomasson Mölsä Vallittula
  Anders Thomasson Ramba Ahola
  Mårten Mattsson Hattula
1 Giemena Ryttare Viipuri 1. Clemet Simonsson Christer Thomasson Terävälä
2 2. Stephan Peersson Pulken S. Peer Stephansson Terävälä
3 3. Eskill Ollsson Eikäs B.S. Erich Peersson Kilpenjoki
4 4. Simon Väkeläin B.S. Hans Peersson Väkeläin Kilpenjoki
5 5. General Majors H. Hindrich Rabbunders Erfvingar, Christer Johansson vid Joachim Mårtenssons ho Simon Nielsson Kaipiain Kaipola
6 Jäskis 6. Clemet Teräväin Jonas Jonasson Oravala
7 7. Olof Lukasson Lars Larsson Lottala
8 8. Erich Bertillsson Lottoin (aug: Sigfred Lottoin I Ihalankylä) Mats Bengtsson Suika Lottala 05:06:14
9 9. Johan Näveri (aug: Knut Mattsson Salakas ho) B. Knut Eskillsson Näveri Kondus 06:25:17
10 10. Mats Hindrichsson B. Hindrich Hindrichsson Kultamies Kondus
11 11. Sigfred Mattsson Pällin Clemet Påhlsson Pulli Kondus
12 12. Peer Johansson (aug: Bertill Erssons hem) Peer Hindrichsson Bengtilä 22:16:22
13 13. Clemet Jönsson Kaja (aug: Bertill Erssons hem) Anders Knutsson Bengtilä 22:16:22
14 14. Anders Svensson Korkin (aug: Johan Mattsson Kurkis hem) Mårten Mattsson Salakka Bengtilä 02:22:21
15 15. Simon Ollsson Salakka (aug: Hindrich Jöranssons hem) Johan Mattsson Kurmepohja 07:22:08
16 16. Michel Ollsson Laineniitty S. Johan Michelsson Kurmepohja
17 17. Mats Hansson Haikara (aug: Peer Bertillssons ho) B. Johan Hansson Kurmepohja 05:06:14
18 18. Thomas Stephansson Mondo Eskill Bertillsson Kurmepohja
19 19. Eskill Eskillsson Lemmitty Anders Larsson Klukkarin Klukkarila
20 20. Anders Larsson Lemmitty B. Sigfred Larsson Kerettilä
21 21. Sigfred Larsson Vepsä (aug: Påhl Tulokas hem I Knutila) Peer Simonsson Kyrkoby 06:12:23
22 22. Thomas Clemetsson Kiuru med Mårten Rantalains hem Jöran Bertillsson Patalax
23 23. Anders Pullin med Niels Bertillsson Viskares hem Jöran Ersson Viskari Hännikkäläniemi
24 24. Mats Hindrichsson Ikävalko S. Mårten Mårtensson Syvälax
25 25. Johan Simonsson Koskein Han Mattsson Hannila
26 26. Peer Ollsson Hauta (aug: Thomas Hanssons ho) S. Måns Peersson Hannila 04:09:23
27 27. Peer Hindrichsson Hannin (aug: Thomas Hanssons ho) Johan Christersson Hannila 04:09:23
28 28. Christer Ollsson Pulkin Johan Thomasson Pullila
29 29. Peer Pullin nu Lars S. Lars Larsson Pullila
30 30. Mats Mattsson Andriain (aug: Jöran Bertillssons hem) Olof Ollsson Träsk Andriala 05:31:04
31 31. Bernt Sigfredsson Tapoin Peer Eskillsson Neuskua
32 Jäskis, Viipuri 32. Fru Agneta Rosenbregare Peer Simonsson Juskilajoki säteri
33 33. Regiments skrif }Niels Abrahamsson (aug haga Engh Taxerat) Johan Ersson Tuhvera Juskilajoki
34 34. Fendrich Johan Forstadius (aug: Bertill Ollsons hem & Johan Koivistos hem & Hans Philipssons hem & Erich Mårtensson Poutis hem & Hindrichs Johanssons hem) Hindrich Mårtensson Juskilajoki 22:08:13
35 35. Christer Erichsson (aug: Samuel Jöranssons hem) Christer Jöransson Muroin Näkälä 02:31:10
36 36. Thomas Mårtensson Anders Ollsson Hovi Näkälä
37 37. Thomas Virolain Olof Nielsson Terävälä
38 Lappvesi, Viipuri 38. Lars Bertillsson (aug: Sigfred Temoins & Olof Larssons öde) Johan Ersson Panka Panka 04:25:19

2. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  2. Corporalen Jäskis, Viipuri Jacob Mårtensson
  Mats Mattsson Ahola
  Anders Mårtensson Kirkoin Langila
  Bertill Mattsson Langila
  Anders Michelsson Tietävälä
  Jacob Simonsson Löylälä
  Jöran Andersson Löylälä
  Mårten Peersson Jakoin Liikoila
39 Giemena Ryttare Jäskis, Viipuri 39. Johan Clemetsson Olof Påhlsson Sira Patiala
40 40. Mats Larsson Pulki med Mats Mondois hem Carl Mattsson Patiala
41 41. Hans Claesson Hämäläin Mats Johansson Kuti Märdajärvi
42 42. Rasmus Thomasson Karjalain S. Thomas Rasmusson Märdajärvi
43 43. Lars Michelsson Hämäläin med Clemet Siras hem Lars Larsson Mondoin Märdajärvi
44 44. Ryttmäst. Gustaf Rebbinder Jöran Jacobsson Hyppälä
45 45. Påhl Hindrichsson med Slätt öde Peer Larsson Hämälälä
46 46. Erich Andersson Ivoin Niels Ollsson Papu Ahkiala
47 47. Thomas Thomasson Bertill Ollsson Ikävalkola
48 48. Simon Peersson Ivoin Clemet Bertillsson Ikävalkola
49 49. Johan Peersson Anninen S. Lars Peersson Liikoila
50 50. Mats Andersson med Simon Ivoins & Påhl Mattssons hem) Jöran Jöransson Liikoila
51 51. Mårten Mattsson med slätt öde Johan Hindrichsson Paijala
52 52. Bengt Peersson Tapoin Michel Sigfredsson Noskua
53 53. Stephan Svensson Suikoin Mats Knutsson Rakkolain Noskua
54 54. Kut Michelsson Pällin Brusius ?son Pajain Noskua
55 55. Christer Ollsson Pällin (aug: Bengt Suikares hem) Anders Sakrisson Noskua 09:09:12
56 56. Johan Hindrichsson (aug: Anders & Hans Rasonius hem) Carl Torkell Variksela 02:16:01
57 57. Hindrich Larsson Kuparin (aug: Sigfred Lottains hem) Johan Mårtensson Kupari Kuparsaari 09:09:12
58 58. Petter Peltomies (aug: Hindrich Thomasson & Michel Mårtenssons hem) Lars Thomasson Lottain Kuparsaari 09:09:12
59 59. Anders Ollsson (aug: Mats Rantalains Ea & Jöran Mårtenssons hem) Hindrich Andersson Henttoin Henttola 09:09:12
60 60. Simon Andersson Ivoin (aug: Johan Johansson Kollioins hem I Kolliola) Lars Peersson Henttoin Henttola 07:11:00
61 61. Mats Thomasson Henttain (aug: Eskill Kollioins hem I Kolliola) Johan Markusson Pakoin Henttola 07:11:00
62 62. Eskill Mårtensson (aug: Mårten Hindrichssons & Knut Rikkoins hem I Kurvolan?nna) Peer Jöransson Klock Kärkiniemi 10:31:16
63 63. Lars Mårtensson Käti (aug: Olof Bengtsson & Olof Peersson I Kurvola?nna) Mats Mattsson Kärkiniemi 10:31:16
64 64. Mårten Hindrichsson Arvid Andersson Niemenkylä
65 65. Mårten Sigfredsson Jöran Hansson Olkinsa Olkinorola
66 66. Påhl Christersson Pullin Thomas Hindrichsson Tallikka Tallikkala
67 67. Eskill Ullaskasson Bertill Hindrichsson Ullaska Illunkirvola
68 68. Anders Hansson Kukkoin Mårten Peersson Lukoin Kukkoila
69 69. Bertill Jöransson Pålingara med slätt öde Hans Mårtenssons Kåls Hakula
70 70. Mats Peersson Peltomies med Mats Tånders hem S. Mats Mattsson Kaskesälä
71 71. Sigfred Mattsson Salakka (aug: Christer Mattsson Ollikain I Ollikkala) Mats Thomasson Ivaska Mälkiälä 07:07:08
72 72. Mats Thomasson Mats Andersson Tauns Kolliola
73 73. Hindrich Peersson Rupoin Peer Hindrichsson Rupoin Meskala
74 74. Peer Andersson Sindoin Johan Larsson Sindoin Sindola
75 75. Sigfred Lambertsson Mats Thomasson Lambert Vehkapää

3. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  3. Corporalen Carl Gustaf Nandelstadt
  Jäskis, Viipuri Måns Bertillsson Melkoin Melkola
  Knut Heija Mertajärvi
  Ruokolahti Knut Kempinen Kempilä
  Thomas Ollsson Karo Puntala
  Johan Mårtensson Korkunin Kuopiola
  Mårten Mårtensson Kaiturinpää
76 Giemena Ryttare Jäskis 76. Cornetten Christoffer Sreudenborg Carl Christoffersson Laukala
77 77. Cornetten Christoffer Sreudenborg (aug: Johan Mattssons hem I Ikavala & Eskill Bengtssons hem I Metajärvi) Hindrich Larsson Laitin Laukala 23:17:13
78 78. Inspector Albrecht Orbinskis Erivingen Samuel Michelsson Kervin Ovirola
79 79. Sigfred Hämäläin Jöran Ollsson Savisuu Lootlax
80 80. Mats Bengtsson Hämäläin Simon Jöransson Lootlax
81 81. Hindrich Johansson Sarvi (aug: Lars Michelsson Veijalains hem) Mårten Andersson Killuin Veitsjoki 09:09:12
82 82. Mats Peersson Rantapöytä Olof Clemetsson Rautiain Rettukylä
83 83. Johan Peersson Veijalain (aug: slätt öde) Olof Mårtensson Leinoin S?koins 07:22:08
84 84. Thomas Ollsson Muko (aug: Mårten Koskins hem I Hannu?) Michel Christersson Kolleni Illiälä 09:09:12
85 85. Jöran Bertillsson Okkoin (aug: Bengt Mondoins hem & slätt öde) bonden Rydhen Mondola 09:09:12
86 86. Johan Knutsson Poikselkä (aug: Hans Jöransson Kolluns hem & slätt öde med Hans Langins hem) Thomas Jöransson Keskiselä 09:09:12
87 87. Johan Johansson Roinin (aug: Vellittula slätt öde) B. Mats Johansson Ronila 09:17:15
88 88. Peer Ollsson Munukka Jöran Clemetsson Rautiain Maamäki
89 89. Michel Knutsson Roini Erich Mattsson Kuosa Maamäki
90 90. Niels Ovaska Lars Larsson Ovaska Kirvus 09:09:12
91 91. Hans Hindrichsson Karjalain S. Jöran Hansson Kirvus
92 92. Lars Virolain (aug: Johan Virolains hem) Mats Mattsson Kykke Kirvus 09:09:12
93 93. Leutenant Otto Reinholdt Ambrusius Erich Jöransson Kankuri Kirvus
94 94. Leutenant Jacob Ambrusiusson Hans Bertillsson Kirvus
95 95. Thomas Jöransson Wellings B. Blasius Jöransson Kirvus
96 96. Mats Kuisma Jöran Mårtensson Anttoin Kuismala
97 97. Peer Kuisma (aug: Olof Kuismas hem) Lars Bertillsson Kanain Kuismala
98 98. Ivar Inkinen med Hans Hindrichssons hem B. Mats Ingelsson Inkilä
99 99. Eskill Eskillsson Inkinen med Hans Inkinens hem) B. Johan Eskillsson Inkilä
100 100. Lars Okkoin Jöran Bertillsson Barkari Merola
101 101. Christer Johansson Hyväkkä med Peer M?kas hem & slätt öde Bertill Knutsson Lahdenmaa
102 102. Mats Andersson Janduin med Stephan Svenssons hem) bonden Rydhen Ihaksala
103 103. Lars Knutsson Simon Michelsson Raihkolain Mattukkala
104 104. Landsäf. Sahl. Jacob Törenskjölzs erfvingen med Thomas Junduin & Jöran Jonduins hem Johan Peersson Vehviläin Hauhilala
105 105. Thomas Janduin B. Eskill Michelsson Janduin Jantula
106 106. Olof Ollsson Kopra (aug: Jöns Jönssons hem) Lars Ollsson Väisän Sairala 09:09:12
107 107. Johan Jöransson (aug:Thomas Puikkoins hem) Mats Johansson Liira Sairala 01:26:04
108 108. Thomas Thomasson Anttoin Thomas Mattsson Måsi Sairala
109 109. Hindrich Mårtensson Kopra (aug: Jöns Jönssons hem) Johan Jöransson Kopra Sairala 06:25:17
110 110. Lars Mattsson S. Anders Larsson Virolain Pi?niemi 09:09:12
111 111. Mårten Eskillsson Tuhvärä (aug: Påhl Olkinoros hem I Jänikselä) Mats Eskillsson Torajärvi 12:06:20
112 112. Olof Andersson Thomas Simonsson Apuin Apula 32:15:12?

4. Korpraalikunta

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  4. Corporalen Jäskis Hindrich Borg
  Sahl. Mag. Mart. Hellsings Ea Littula
  Jöran Peersson Peltomies Keskiselä
  Johan Sigfredsson Veitsjoki
  Knut Eskillsson Suokuranmaa
  Jöran Larsson Kempin Kuparsaari
  Peer Ollsson Partala
  Hindrich Bertillsson Ilmatoivola
113 Giemena Ryttare Jäskis, Viipuri 113. Bonden M. Johan Christoffer Bötsyn (aug: Anders Ollssons hem & Mats Sigfredssons hem) Johan Johansson Polack Puhkala 11:02:29
114 Stranda, Säkkijärvi 114. Befallningsman Johan Nigretius Lars Jacobsson Visalain Visalax
115 115. Arrendant Petter Coupers med Jöran Påhlssons, Simon Mårtenssons, Jöran Outinens & Mats Tapoins Eas hems) Anders Sigfredsson Uski Jokela nu Tapiola
116 116. Befallnungsman Johan Nigretius (aug: Erich Ollssons & Erich Noras hem, Niemenlauta I Viipuri, Munkiniitty taxerat, Tuppuransaari med Revonsaari hell? Taxerat) Erich Mårtensson Slux Ivanala 19:14:09
  Viipuri Regiment skrif Hindrich Schmidt & Inspector Jonas Dycanders erfvingar (aug: Thomas Ollsson Barkari, Erich Peersson Merijoki, Jacob Thomasson) Niels Putkin & Jöran Jöransson Lilla Ladugården 23:00:19
119 119. Regiment skrif Hindrich Schmidt (aug: Sigfred Ollssons hem & Peer Larssons & Hans Mattsons hem) Bertill Jacobsson Toikka Merijoki 14:22:05
120 120. Befallningsman Måns Jellman med Thomas Hindrichsson & Grels Andersson Lairi huses & Mats Bertillssons hem) Christer Christersson Lamain Justilanjoki
121 121. Häräds skrif Johan Berling (aug: Erich Simonssons hem I Torikkala) Erich Mattsson Kuosa Leppälä 19:25:03
122 122. Leutenant 9Thomas Rosslin Johan Bertillsson Räsälä
123 123. Överste Andreas Ergren von Herzfelit (aug: Detlef Sigfredssons hem & Mäkikivi nu Koukankallio ? Taxerat) Hindrich Simonsson Mäkikivi 19:02:08
124 124. Handelsman Johan Suomalain (aug: H. Boniannens hem I Kaukola & Hindrich Hindrichsson & Sigfred Vendoins hem) Sigfred Larsson Suomalain Mäkikivi 12:21:07
125 125. Rådman Hindrich Haveman (aug: Detlef Sigfredssons hem) Grels Jöransson Valist Vakikivi 10:19:19
126 126. Hindrich Peersson Erich Jöransson Tikka Tikkala
127 127. Capit. Johan Blöz ervingar Thomas Larsson Rasalax
128 128. Arrendator Petter Cuoper Jöran Jacobsson Pettilä
129 129. Secret. Petter Ferevbling (aug: Peer Hansson I Menjoki & Hindrich Larssons hem) Anders Kaspersson Kauskila 14:22:06
130 130. Elias Ersson (aug: Thomas Mattssons hem I Vendola) S. Mats Eliasson Juttuin Juttula 07:28:22
131 131. Reginemt skrif Petter Schwan (aug: Jacob Clemetssons hem I Kaukola) Michel Markusson Brudgun Koskiala 01:22:12
132 132. Jöran Jöransson (aug: Lars Sigfredssons hem) Jöran Simonsson Sairala 08:03:12
133 133. Erich Mårtensson Kurvain (aug: Mårten Thomassons hem I Lykyläjärvi) Hans Hindrichsson Naskala Kylliälä eller Nygård 12:12:12
134 134. Erich Mårtensson Kuorvain Jacob Christersson Kurko Kurikkola 21:05:11
135 135. Befallningsman Christer Pyhlroot (aug: Kannuskoski Siskari I Lappväsi taxerat & Pihkala I Jäskis & Philip Hansson & Hindrich Jöranssons hem) Erich Mårtensson Pessin Kärki 21:04:12
136 136. General Majoren Hindrich Rebbindes erfving (Erich Hindrichsson & Erich Bertillsson & Mårten Hämäläin & Jöran Jöransson & Sigfred Hivinen & Erich Bertillsson & Mats Karplain & Clemet Saikoins hem) Johan Johansson Lykyläjärvi 14:13:09
137 137. Bertil Mårtensson (aug: Mats Mårtenssons & Olof Rikkoins hem & Anders Simonssons hem I Palvala) Olof Simonsson Laukala 08:01:21
138 138. Capit. Gustaf Gedda Johan Mattsson Kopi Hapenensaari 18:08:04
139 139. Lars Thomasson (aug: Niels Johanssons hem) S. Johan Larsson Klemi Terävälä 00:14:00
140 140. Mats Michelsson Illsi (aug: Mårten Rotoins hem & Niels Johanssons hem) Jöran Mårtensson Anttoin Terävälä 00:13:23
141 141. Hans Hindrichsson Mats Thomasson Tytsylä
142 142 & 143 Regiment quartermaster Bernt Terkrugvare Repola & Äyräpää 21:04:10
144 144. Mats Johansson (aug I Löytömäki) Mats Jöransson Löytömäki 09:19:18
145 145. Peer Andersson (aug: Olof Hanssons hem I Gammelby Säkkijärvi) Jacob Jöransson Löytömäki 04:16:10
146 146. Jöran Simonsson (aug: Lars Olkkoins & Bertill Michelssons hem) S. Thomas Jöransson Laukala 09:19:08
147 147. Lars Tupakka (aug: Hindrich Bertillssons hem) Christer Jöransson Torikka Torikkala 07:05:05
148 148. Hans Bengtsson Sågam Jöran Jöransson Tervajoki
149 149. Erich Michelsson Kolevain (aug: Mats Christersson) Mårten Mattsson Tervajoki 08:11:00
150 150. Mats Sigfredsson Kilinpää (aug: Christer Myllers & Thomas Mårtenssons hem) Johan Johansson Tervajoki 01:31:10

Verotalot

Nro Virka Pitäjä Ruotutalot Talolliset/Sotilas Kylä Muuta
  Ryttmästare Gustaf Rebbinder
  Kerimäki Stephan Andersson Monoin Katama
  Rantasalmi Hindrich Mattssons Ea Asukkala
  Michel Lydikäin Asukkala
  Lars Sigfredsson Asukain Asukkala
  Johan Hansson Haloin Asukkala
  Länsman Jöran Larssons Ea Asukkala
  Påhl Sutinen Vahersalo
  Påhl Hanninen Vahersalo
  Mats Hindrichsson Pöllin Ahvensalo
  Peer Mattsson & ½ st? Ahvensalmi
  Peer Andersson Ilvoin Kolkontaipal
  Michel Kontiain Hevonlax
  Lars Andersson Heimoin Hissmäki
  Påhl Grelsson Poutiain Hissmäki
  Jacob Kaipiain Hiltula
  Thomas Lappalain Hiltula
  Peer Hämäläin Hiltula
  Erich Kilpeläin Hiltula
  Anders Elosterin Hiltula
  Jöran Pulkin Parkumäki
  Hindrich Kaikoin Repomäki
  Hindrich Hindrichsson Hakkarain Torasalo
  Kerimäki Lars Larsson Lavikka Katama
  Rantasalmi Lars Påhlsson Innoin Voinsalmi
  Hindrich Peersson Turoin Joutsenmäki
  Olof Karpinen Joutsenmäki
  Thomas Andersson Kokkoin Joutsenmäki
  Sulkava Påhl Larsson Koskusjärvi
  Leutenant Otto Reinholt Ambrusion
  Rantasalmi Olof Purdin Ahvensalmi
  Mats Christersson Asukain Ahvensalmi
  Michel Michelsson Muldain Ahvensalmi
  Mats Mattsson Parkoin Ahvensalmi
  Anders Arvidsson Kinnuin Ahvensalmi
  Påhl Påhlsson Kaupin Ahvensalmi
  Peer Piskinen Sompasaari
  Thomas Piskinen Sompasaari
  Peer Kerkin Koivumäki
  Hindrich Melkin Hevonlax
  Olof Ollsson Kuvain Hevonlax
  Mats Andersson Koikkalain Hevonlax
  Mats Pölläin Hevonlax
  Johan Pulköin Hissmäki
  Cornetten Otto Johan Dellwik
  Jokkas Johan Pelkin Härkälä
  Peer Peersson Härkäin Härkälä
  Anders Hulkoin Pallois
  Lars Thomasson Porhiais
  Hindrich Larsson Porhiais
  Olof Larsson Vanhain Porhiais
  Stephan Hämäläin Pasais
  Mårten Oinain Mekois
  Påhl Kontiain Mekois
  Niels Hämäläin Maivala
  Stephan Ollsson Hämäläin Maivala
  Peer Johansson Pulkin Pulkkila
  Lars Härkäin Pilkilä
  Qvartermeister Joroinen Påhl Påhlsson Takkuin Kaitais
  Påhl Ollsson Huuskoin Kaitais
  Thomas Karjalain Häyrilä
  Peer Hindrichsson Lappalainen Häyrilä
  Anders Ollsson Kärkäin Häyrilä
  1. Corporalen Joroinen Anders Ollsson Klemetin Häyrilä
  Mats Nielsson Häyri Häyrilä
  Jöns Liukuin Häyrilä
  Olof Ollsson Klemetin Häyrilä
  Jokkas Michel Toivain Toivola
  2. Corporalen Jokkas Anders Härkäin Vehmais
  Olof Peersson Mardoka Vehmais
  Hindrich Jarkoin Vehmais
  Joroinen Olof Andersson Junti Kaitais
  Olof Larsson Lappalain Ruokojärvi
  Olof Larsson Tollain Kattislax
  3. Corporalen Jokkas Johan Andersson Laukiain Koskestaipal
  Påhl Rohoins hem H Carl Skatt Vesimäki
  Anders Andersson Kettuin Hetajärvi
  Lars Kokkoin Haikaranta
  Lars Samuelsson Hämäläinen Knutilamäki
  4. Corporalen Jokkas Hindrich Hannoin Pajusalmi
  Lars Mattsson Puhakain Hetajärvi
  Peer Sigfredsson Haloin Härkälä
  Predikantten Joroinen Israel Bertillsson Kaitais
  Hindrich Ollsson Kaitais
  Mats Knutsson Tiroin Kaitais
  Markus Grelsson Huikain Saviniemi
  Bardbern Joroinen Timotheus Särkinen Jorosniemi
  Peer Peersson Auvinen Jorosniemi
  Anders Bertillsson Hyrylä
  Munsterskrivare Joroinen Peer Påhlsson Lambin Kaikas
  Peer Ollsson Suhoin Saviniemi
  Markus Ihalain Saviniemi
  Peer Andersson Hyvöin Vätilä
  Trumpetter Joroinen Johan Tanhuin Mavä.
  Bertil Sigfredsson Raska Mavä.
  Stephan Sormuin Mavä.
  Michel Mondoin Mavä.
  Jöran Jöran Oinoin Mavä.
  Niels Kervin Vättilä
  Mats Sormuin Vättilä
  Hoffslagaren Joroinen Olof Sikain Ruokoniemi
  Peer Hemmingsson Kinnuin Kattilalax
  Prophosen Joroinen Påhl Johansson Kinnuin Kattilalax
  Lars nu Peer Hipsoin Kattilalax

Lähde: SSHY

© Heikki Imeläinen 2021