AlkuSavon sotaväkiItäinen Viipurin läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1678 → Nimihakemisto

Savon sotaväki: Anders Munkin rykmentti

1678 katselmuksen nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Andersson, 4. komppanian sotilas, Tuofwilanlax (Kuopio)

Anders Christerssonn, 4. komppanian ruodutettu, Rytkenby (Kuopio)

Anders Hinderssonn, 4. komppanian sotilas, Hammula (Kuopio)

Anders Peerson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Christer Matsson, 4. komppanian ruodutettu, Hämönlax (Kuopio)

Erich Abrahamsson, 4. komppanian ruodutettu, Hildulanlax (Kuopio)

Hans Michelsson, 4. komppanian ruodutettu, Wänäiänsarj (Kuopio)

Hind: Pålsson, 4. komppanian ruodutettu, Koisslax (Kuopio)

Johan Mårtenss:n, 4. komppanian ruodutettu, Sångamäkj (Kuopio)

Jöran Jöranssonn, 4. komppanian ruodutettu, Airaxela (Kuopio)

Lars Hinderson, 4. komppanian sotilas, Kasurila (Kuopio)

Lars Larsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Matz Olssonn, 4. komppanian sotilas, Roikansarj (Kuopio)

Matz Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Tallusby (Kuopio)

Matz Thomason, 4. komppanian sotilas, Piexeby (Kuopio)

Michell Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Repomäckj (Rantasalmi)

Niels Pålson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Oluf Hansson, 4. komppanian ruodutettu, Lydickälä (Kuopio)

Oluf Hartwijksson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Peer Carllsson, 4. komppanian ruodutettu, Haloila (Kuopio)

Peer Eshilsson, 4. komppanian ruodutettu, Hefwoniemj (Kuopio)

Peer Olsson, 4. komppanian ruodutettu, Tillsiäby (Kuopio)

Peer Peersson, 4. komppanian entinen sotilas (Kuopio)

Påhl Olsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Påhl Staffanson, 4. komppanian ruodutettu, Limalax (Kuopio), 4. komppanian sotilas, Haluna (Kuopio)

AAlkuun

Ahoin

Johan Johansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

EAlkuun

Esheläin

Peer Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Lydickälä (Kuopio)

FAlkuun

Fougdilain

Bertill Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Melloniemi (Kuopio)

HAlkuun

Hackarain

Jacob Jaobsson, 4. komppanian ruodutettu, Hackarila (Kuopio)

Matz Pålsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Peer Larssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Haloin

Philip Philipsson, 4. komppanian sotilas, Kärmenlax (Kuopio)

Hapain

Hindrich Larson, 4. komppanian sotilas, Littmaniemj (Kuopio)

Haraka

Peer Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Repomäkj (Rantasalmi)

Hardickain

Johan Michelson, 4. komppanian ruodutettu, Jänyswirda (Kuopio)

Oluf Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Littmaniemj (Kuopio)

Hardikain

Samuell Hemmingson, 4. komppanian ruodutettu, Hijsmäkj (Rantasalmi)

Hatain

Hindrich Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Påhl Hinderson, 4. komppanian entinen sotilas, Hatala (Kuopio)

Hatiain

Christer Larsson, 4. komppanian ruodutettu, Hatala (Kuopio)

Heikin

Johan Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Lars Larson, 4. komppanian sotilas, Påloniemj (Kuopio)

Peer Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Pelloniemj (Kuopio)

Heiskain

Erich Hansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Oluf Matson, 4. komppanian sotilas, Räsäläby (Kuopio)

Staffan Pålsson, 4. komppanian sotilas, Hirfwämäkj (Kuopio)

Hepoin

Niels Abrahamsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Hijpsoin

Petter Arfwedsson, 4. komppanian sotilas, Woinsalmjby (Rantasalmi)

Hilduin

Grels Jöransson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Matz Matsson, 4. komppanian sotilas, Wechmasalmj (Kuopio)

Matz Olsson, 4. komppanian sotilas, Karreslax (Kuopio)

Oluf Jöranson, 4. komppanian ruodutettu, Ukonlax (Kuopio)

Hirfwoin

Hindrich Hanssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Huofwinen

Erich Christerssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Hyfwärein

Oluf Swenson, 4. komppanian sotilas, Wechmasmäkj (Kuopio)

Hyfwärin

Peer Peersson, 4. komppanian sotilas (Rantasalmi)

Hyttyin

Lars Matson, 4. komppanian ruodutettu, Kärminlax (Kuopio)

Hålopain

And:s Hinderss:n, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Anders Clemets:n, 4. komppanian ruodutettu, Rijtoniemj (Kuopio)

Håttin

Anders Jöransson, 4. komppanian sotilas, Ristawessj (Kuopio)

Hännin

Anders Peerson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

IAlkuun

Ihalembjn

Lars Larsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Immoin

Staffan, 4. komppanian sotilas, Hefwonlax (Rantasalmi)

JAlkuun

Jauhiain

Jöran Greelsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Julkain

And:s Olson, 4. komppanian ruodutettu, Palloniemj (Kuopio)

Johan Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Jöns Jönsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Julkoin

Anders Peersson, 4. komppanian sotilas, Wechmasmäkj (Kuopio)

Jäppin

Lars Andersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Jäshelein

Matz Matssonn, 4. komppanian sotilas, Putusmäkj (Kuopio)

KAlkuun

Kahoins

Hindrich Hanson, 4. komppanian sotilas, Suojerfwj (Kuopio)

Kainulain

Abell Olson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Samuell Olsson, 4. komppanian sotilas, Lydickälä (Kuopio)

Kalliuinen

Hind. Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kancku

Påhl Matson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Karhu

Staffan Staffansson, 4. komppanian ruodutettu, Sonilax (Kuopio)

Karhuin

Peer, 4. komppanian sotilas, Tallusby (Kuopio)

Kaserin

Jöran Jöransson, 4. komppanian ruodutettu, Kasarila (Kuopio)

Kasin

Matz Staffanson, 4. komppanian entinen sotilas (Kuopio)

Kasurin

Matz Mårtensson, 4. komppanian sotilas, Kasurila (Kuopio)

Kaupin

Matz Johansson, 4. komppanian sotilas (Rantasalmi)

Keijainen

Påhl Matsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Keijoin

Michell Matson, 4. komppanian sotilas, Pöllianby (Kuopio)

Keinoin

Christer Jönsson, 4. komppanian ruodutettu, Tuussniemj (Kuopio)

Lars Ohlsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kekäläin

Anders Swensson, 4. komppanian ruodutettu (Kuopio)

Christer Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Lars Larsson, 4. komppanian sotilas, Wexkalaxby (Kuopio)

Kenein

Peer Månsson, 4. komppanian ruodutettu, Punnomäckj (Kuopio)

Keriäin

Christer, 4. komppanian ruodutettu, Samais (Leppävirta)

Lars Larsson, 4. komppanian sotilas (Leppävirta)

Kettu

Matz Matson, 4. komppanian sotilas, Tuofwilanlax (Kuopio)

Kijllein

Måns Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Puhilantaipal (Leppävirta)

Kijskin

Hindrich Matssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kinnoin

Anders Matsson, 4. komppanian ruodutettu, Konnuslax (Leppävirta)

Hindrich Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Ifwar Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Kärmänlax (Kuopio)

Matz Matson, 4. komppanian sotilas, Hammula (Kuopio)

Peer Matson, 4. komppanian ruodutettu, Konnuslax (Leppävirta)

Klåstarin

Oluf Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Palfwalax (Rantasalmi)

Knutin

Niels Larson, 4. komppanian sotilas, Knutela (Kuopio)

Oluf Matson, 4. komppanian ruodutettu, Knutila (Kuopio)

Thomas Olsson, 4. komppanian ruodutettu, Knutila (Kuopio)

Kockoin

Michell, 4. komppanian ruodutettu, Tuofwilanlax (Kuopio)

Koikalain

Christer Peerson, 4. komppanian ruodutettu, Airaxela (Kuopio)

Koistin

Oluf Pålssonn, 4. komppanian ruodutettu, Wechmasalmj (Kuopio)

Komoin

Staffan Staffanson, 4. komppanian ruodutettu, Punnomäckj (Kuopio)

Kondlain

Peer Andersson, 4. komppanian sotilas, Koifwulax (Kuopio)

Kopoin

Johan Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Läppäwirda (Leppävirta)

Matz Ohlssonn, 4. komppanian sotilas (Rantasalmi)

Oluf Olsson, 4. komppanian ruodutettu, Rijstawessj (Kuopio)

Oluf Olufsson, 4. komppanian sotilas (Rantasalmi)

Korckin

Lars Hansson, 4. komppanian ruodutettu, Wuotjerfwj (Kuopio)

Korhoin

Thomas Sigfredssonn, 4. komppanian ruodutettu, Suoljerfwj (Kuopio)

Kosoin

Staffan Andersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kråps

Johan Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kuckoin

Anders Hansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Peer Hansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kuismainen

Anders Johansson, 4. komppanian sotilas, Urimalax (Kuopio)

Kusurin

Thomas Matson, 4. komppanian ruodutettu, Kasurila (Kuopio)

Käckin

Hindrich Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Pälliänby (Kuopio)

Känöin

Oluf Hinderssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Kärfwin

Hindrich Hansson, 4. komppanian ruodutettu, Hamalaby (Kuopio)

LAlkuun

Laakoin

Anders Påålson, 4. komppanian ruodutettu, Ossmajerfwj (Leppävirta)

Laitin

Hans Clemetson, 4. komppanian ruodutettu, Sydenma (Leppävirta)

Påhl Påhlssonn, 4. komppanian ruodutettu, Wechmasmäkj (Kuopio)

Lakoinen

Hind. Johanss:n, 4. komppanian sotilas (Leppävirta)

Matz Jönson, 4. komppanian sotilas, Haukarala (Kuopio)

Lappal:n

Lars Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Tåifwaniemj (Kuopio)

Peer Hindersson, 4. komppanian sotilas (Leppävirta)

Lapwätäläin

Hans Michelsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Larekoin

Oluf Johanss:n, 4. komppanian sotilas, Kurialanranda (Leppävirta)

Lesin

Peer Peerson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Leskin

Matz Jönsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Linduin

Anders Anderson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Lutain

Johan Anderson, 4. komppanian ruodutettu, Nilssiäby (Kuopio)

Lydickein

Hans Pålsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Lydykäin

Michell Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Peer Michelsson, 4. komppanian entinen sotilas (Kuopio)

Läppain

Jöran Olsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

MAlkuun

Marain

Anders, 4. komppanian sotilas, Karomlax (Kuopio)

Påhl Thomason, 4. komppanian sotilas, Tallusby (Kuopio)

Mietin

Anders Peerssonn, 4. komppanian ruodutettu, Otaniemj (Kuopio)

Oluf Anderson, 4. komppanian sotilas, Putusalmj (Kuopio)

Oluf Andersson, 4. komppanian sotilas, Sotkaniemj (Kuopio)

Oluf Olofson, 4. komppanian sotilas, Otaniemj (Kuopio)

Peer Olsson, 4. komppanian ruodutettu, Mietilä (Kuopio)

Thomas Peerson, 4. komppanian ruodutettu, Hammulaby (Kuopio)

Mustoin

Hans Matsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Mähoin

Måns Månsson, 4. komppanian sotilas, Tallusby (Kuopio)

Möcköin

Abraham, 4. komppanian sotilas, Wechmasmäkj (Kuopio)

NAlkuun

Nisin

Hindrich Hindersson, 4. komppanian sotilas, Rijstawessj (Kuopio)

Nisinen

Peer Hanson, 4. komppanian ruodutettu, Rijstawessj (Kuopio)

Niskain

Axell Pålson, 4. komppanian sotilas, Jännewirda (Kuopio)

OAlkuun

Olikain

Pohll Johanssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Otin

Matz Larsson, 4. komppanian ruodutettu, Rauhamäkj (Rantasalmi)

PAlkuun

Paijainen

Lars, 4. komppanian sotilas, Hammula (Kuopio)

Pakoin

Påhl Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pardain

Jöran Olsson, 4. komppanian sotilas, Rytislaxby (Kuopio)

Påhl, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Parfwiain

Swen Swensson, 4. komppanian ruodutettu, Rijstawesi (Kuopio)

Thomas Erichssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pasain

Anders Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Wuojerfwj (Kuopio)

Pellikain

Johan Johansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pistin

Hans Hansson, 4. komppanian entinen sotilas (Kuopio)

Pitkoin

Oluf Olofsson, 4. komppanian sotilas, Kaupilamäkj (Leppävirta)

Puikoin

Philip Philipsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pursiain

Hind: Hinderssonn, 4. komppanian sotilas, Haminalax (Kuopio)

Pälinen

Hindrich Erichssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pännoin

Oluf Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pännöin

Matz Matsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Pärsiäin

Påhl Andersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Päsäin

Michell Michellsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

RAlkuun

Radikain

Hans Matsson, 4. komppanian ruodutettu, Kärmenlax (Kuopio)

Rautaparda

Oluf Olofsson, 4. komppanian ruodutettu (Kuopio)

Reinikain

Christer Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Wechmasalmj (Kuopio)

Rijsta

Peer Matsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Risoin

Anders Johansson, 4. komppanian sotilas, Risala (Kuopio)

Rissinen

Peer Jönsson, 4. komppanian ruodutettu, Rissila (Kuopio)

Rissoin

Påhl Anderssonn, 4. komppanian sotilas, Rissala (Kuopio)

Ruskain

Hind: Henderssonn, 4. komppanian ruodutettu, Sangamäkj (Kuopio)

Påhl Pålson, 4. komppanian ruodutettu, Karreslax (Kuopio)

Rustain

Matz Larsson, 4. komppanian ruodutettu, Hatala (Kuopio)

Räsiäin

Hind: Larssonn, 4. komppanian ruodutettu, Kiukaniemj (Kuopio)

Räsäin

Anders Matsson, 4. komppanian sotilas, Kärmenlax (Kuopio)

Jöns Andersson, 4. komppanian ruodutettu, Jurickamäkj (Kuopio)

Oluf Pålsson, 4. komppanian ruodutettu, Räisälä (Kuopio)

SAlkuun

Safwolain

Lars Larsson, 4. komppanian ruodutettu, Koifwussafwo (Kuopio)

Saikoin

Oluf Matsib, 4. komppanian ruodutettu, Kurialanranda (Leppävirta)

Sallin

Erich Olsson, 4. komppanian sotilas, Rijtoniemj (Kuopio)

Hindrich Staffanson, 4. komppanian ruodutettu, Tårasalo (Rantasalmi)

Sichfwoin

Lars Larson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Sichwoin

Lars Anderson, 4. komppanian sotilas, Rjstawousto (Kuopio)

Påhl Larsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Smålender

Peer Matson, 4. komppanian ruodutettu, Littmaniemj (Kuopio)

Såpain

Oluf Knutson, 4. komppanian sotilas (Leppävirta)

TAlkuun

Tarkin

Jöran Larsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Taskin

Philip, 4. komppanian sotilas, Soinlax (Kuopio)

Staffan Peersson, 4. komppanian sotilas, Cuopioby (Kuopio)

Thomas Hansson, 4. komppanian sotilas, Soinlax (Kuopio)

Teinj

Grels Thomassonn, 4. komppanian sotilas, Nininiemjby och Piexemä Sochn (Leppävirta)

Tiehl

Johan Matson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Torikain

Christer Jönssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Tuppurain

Casper Påhlsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Turkin

Eshell Eshellssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Turoin

Anders Johanssonn, 4. komppanian sotilas, Kartasalo (Kuopio)

Matz Larss:n, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Påhl Pålsson, 4. komppanian sotilas, Pålfjerfj (Leppävirta)

Swen Larsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Turoinen

Måns Peerss:n, 4. komppanian sotilas, Hefwonlaxby (Rantasalmi)

Turroin

Arfwed Hindersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Petter Hinderson, 4. komppanian entinen sotilas (Kuopio)

Turuin

Johan Johanson, 4. komppanian ruodutettu, Putusmäkj (Kuopio)

Tåifwain

Anders Hinderson, 4. komppanian sotilas, Kåtasalmj (Kuopio)

Tålpain

Peer Peersson, 4. komppanian ruodutettu, Wexkalaxby (Kuopio)

VWAlkuun

Wainika

Hind. Hindersson, 4. komppanian ruodutettu, Hildulanlax (Kuopio)

Walkoin

Jöran Jöransson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Wanhain

Peer Pålson, 4. komppanian sotilas, Rijstawesj (Kuopio)

Waraiin

Påhl Påhlsson, 4. komppanian ruodutettu, Syriensarj (Kuopio)

Wardiain

Bertill Peersson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Oluf Larsson, 4. komppanian ruodutettu, Wustiniemj (Kuopio)

Peer Olsson, 4. komppanian ruodutettu, Hackarala (Kuopio)

Wenäläin

Matz Matsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Wichkain

Christer Johansson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Wäckärin

Matz Nielsson, 4. komppanian ruodutettu, Tallusby (Kuopio)

Wänäin

Peer Anderson, 4. komppanian ruodutettu, Wänäläby (Kuopio)

Peer Peerson, 4. komppanian sotilas, Wänälä (Kuopio)

Wänäl:n

Hind Påhlson, 4. komppanian ruodutettu, Karmenlax (Kuopio)

Matz Peerssonn, 4. komppanian sotilas, Käronlaxby (Kuopio)

Wätäin

Jöns Olsson, 4. komppanian sotilas, Tallusby (Kuopio)

Oluf Olssonn, 4. komppanian ruodutettu, Röneby (Kuopio)

Wäyräijen

Hind: Olssonn, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Wäyräin

Oluf Olsson, 4. komppanian sotilas (Kuopio)

Tässä hakemistossa on yhteensä 233 nimeä

© Väinö Holopainen 2021