AloitussivuSavon sotaväkiSavon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1685 → 6. Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komppania

Savon sotaväki: Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti

6. Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komppania

Katselmus 17.8.1685 (Nyslåt)

NimihakemistoSotilaiden nimihakemistoSotilaiden etunimihakemistoPaikannimetPaikannimet 2

Ruotu Talolliset Kylät Sotilas
Safwolax Öfredels H:dh: Piexämä Sochn
aselaji: Piqvinerare
1. Corporal
Påhl Påhlssonn Willhuin
Pieksämäen komppania 1
1 Michell Anderss: Putkoin
Wechmais Påhl Påhlsson Rusainen
mainittu 9/1695
Laars Nielssonn Putkoin
Michell Hendersson Rickåin
Oloff Matsson Kauppinen
2 Peer Hinderssonn Häckinen
Påchiaslax Anders Anderss Tukein
mainittu 9/1694
Johan Johansson Moilain
Haukiworj
Matz Matsson Ollickain
Thomas Wauchkoin
Wauchkoila
3 Oloff Thomass Tarfwain
Hällinmäkj Oloff Ohlss Hulkoin
mainittu 9/1691
Anders Matsson Tarfwain
Johan Påhlsson Mannin
Oloff Peersson Puhickain
4 Laars Michellsson
Landbonden
Matz Påhlss Nikulain
mainittu 8/1689
Påhl Påhlsson Mulkoinen
Påhl Matssonn Nikulain
Peer Laarsson Kaipainen
5 Michell Haloinen
Letenmäkj Peer Matss: Håckain
Pieksämäen komppania 8
Påhl Påhlsson Mustoin
Oloff Matsson Laitinen
Matz Peersson Håckain
6 Peer Markusson
Nickarila Påhl Matsson Nykeinen
mainittu 9/1693
Thomas Clemetss Nickarin
Dominicus Thomass Wauchkoin
Pyhitty
Peer Michellssonn
7 Johan Jacobss Ropoin
Rummukamäki Michell Påhlsson Kuifwalain
mainittu 9/1693
Erich Anderss Häckin
Thomas Mastss Hännin
el. Kuifwalain
Oloff Anderss: Utriain
Utriala
8 Grels Johanss Romoin
Maawesi Anders Abramss Häckinen
mainittu 9/1695
Peer Arfwedss Pulliain
Anders Pulliain
Påhl Olofss Tenhuin
9 Matz Kaipainen
Tickalamäki Jacob Johansson Kinnuin
för Peer Bertillsson Kaupinen som är rymdh
mainittu 9/1693
Peer Grelsson Putkoin
Anders Kauppinen
Michell Michelss Matilain
10 Anders Peers Janhuin
Maawesi Johan Johansson Läskinen
mainittu 9/1695
Oloff Erichsson Janhuin
Daniel Janhoin
Peer Påhlsson Pulliain
11 Lars Ollsson Markain
Sijkamäki Oloff Matsson Hämäläin
Pieksämäen komppania 17
Anders Hanss Huttuin
Anders Ropoinen
Sarkaniemi
Matz Anderss Häckinen
12 Matz Nielsson Kauppinen
Längälmä Oloff Oloffsson Hurskain
Pieksämäen komppania 18
Sigfred Ohlsson Hurskain
Niels Anderss Häckinen
Samuel Anderss Häckinen
13 Oloff Axelss Uttriain
Utriala Peer Påhlsson Kuifwalain
mainittu 6/1689
Simon Uttriain
Anders Kåsoinen
Kåsolansaari
Johan Påhlsson Läwiäin
Tehuxniemi
14 Hans Oloffsson Hynnin
Jäppilä Axell Johanss Jäppinen
mainittu 9/1689
Påhl Rusainen
Niels Erichsson Janhoinen
Johan Jacobsson
15 Eskell Påhlsson Markain
Markala Thomas Thomass Pienoin
Pieksämäen komppania 59
Lars Johanss Nysäin
Laars Ickeheinoin
Bengt Eskelsson Karkoin
Karckoila
16 Lars Eskellsson Nysäin
Suonijoki Oloff Erichss Laitinen
Pieksämäen komppania 25
Oloff Nenoinen
Oloff Johanss Kinnuin
Oloff Haloinen
17 Lars Nikulainen
Käriänniemi Påhl Michelss Kainulain
Pieksämäen komppania 26
Grels Sigfredssonn
Tåholax
Christer Laarssonn
Lars Hindrichsson Hämäläin
18 Lars Matsson Sikainen
Kuifwasniemi Anders Anders Könöin
mainittu 9/1688
Peer Michelss Nenoinen
Kuumäki
Peer Nenoinen
Påhl Leikas
Letenmäki
19 Oloff Matsson Ikoin
Nininiemi Lars Johanss Häckinen
mainittu 9/1689
Matz Joranss Kuituin
Påhl Sigfredsson Matilain
Armwesi
Staffan Staffanss Kauppinen
Suoliwesi
20 Staffan Nielss Kauppinen
Laars Hindrichss Manninen
mainittu 6/1686
Grels Oloffss Hänninen
Hangamäki
Laars Thomass Hänninen
Påhl Larsson Hänninen
21 Hindrich Henderss Häckinen
Påchialax Påhl Laarsson Tårnioin
Pieksämäen komppania 31
Påhl Johanss Häckinen
Christer Michelss Dito
Samuel Huotarj
22 Staffan Henderss Ollickain
Haukiwori Sigfredh Sigfredss Läppiäinen
Pieksämäen komppania 50
Niels Nielss Villiakain
Eskell Erichss Ollickain
Peer Michellss Tarfwain
el: Oloff Käriäin
23 Arfwed Peerss Väisäin
Wäisälä Niels Johansson Karialain
Pieksämäen komppania 33
Johan Staffanss Sikain
Thomas Nielss Kandain
Hindrich Wäissäin
Safwolax Öfredels H:dh: Idensallmi Sochn
2. Corporal
Oloff Erichss Tåifwain
24 Jacob Jacobss Comulain
Sälewaby Jacob Laarsson Hyfwäin
Iisalmen komppania 2
Carl Larsson Pardain
Laakaby
Staffan Tofwinen
Påhl Peersson Eskelinen
Wächmasierfi
25 Johan Ihalain
Löytynmäki Hindrich Olofsson Pulkinen
Iisalmen komppania 3
Oloff Sormuin
Påhl Persson Röngä
Laars Johanss Niskain
26 Hindrich Hoffrenius
H:
Walkeaisby Hindrich Hinderss Åjalain
mainittu 7/1687
Påhl Påhlsson Kettuin
Oloff Anderss Kettuin
Wieremä
Carl Tirinen
27 Niels Johanss Nissinen
Nissilä Påhl Oloffsson Hyfwerin
Iisalmen komppania 35
Påhl Oloffss Nissinen
Bertill Henderss Kettuin
Michell och Christer Kauppinen
Kauppila
28 Bertill Jönss Kauppinen
Matz Matssonn Kållioin
Iisalmen komppania 6
Grels Kauppinen
Staffan Anderss Ryheinen
Ryhäläby
Oloff Anderss Pulcka Kettuin
29 Laars Hindrichss Pardain
Pardala Mårten Oloffss Kettuin
mainittu 6/1686
Laars Påhlsson Pardain
Peer Hindrichss Pardain
Eskell Pardainen
30 Oloff Anderss Mötöinen
Sångaierfwi Jöran Laarss Rotzalain
mainittu 9/1695
Laars Larsson Huttuin
Peer Oloffsson Ryhein
Rutacko
Laarss Wijsasson Röncköj
31 Anders Peerss Pöllein
Påhl Andersson Pöllein
Iisalmen komppania 10
Johan Nielss Röncköi
Michell Larss Huttuin
Peer Oloffss Huttuin
Oinasierfwi
32 Bertill Matss Collioinen
Idensallmiby Johan Johansson Laitinen
mainittu 7/1687
Peer Matsson Collioinen
Mårten Karfwoinen
Peer Matsson Remes
Remexelä
33 Jöns Heiskain
Jumisby Michell Matss Keinonen
mainittu 9/1693
Peer Jacobsson Haloinen
Warpaiss
Johan Pardainen
Herneierfwi
Niels Jöranss Nissin
34 Pers
Sal: H: Pers Enckia
Hindrich Oloffsson Pardain
Iisalmen komppania 14
Jacob Huttuin
Wijtaby
Jöns Hilli
Anders Peerss Huttuin
35 Anders Niskain
Niskalansalo Påhl Hansson Saickoin
mainittu 9/1691
Isack Niskain
Johan Niskain
Påhl Laarss Nousiain
36 Markus Kackinen
Ullmala Laars Laarsson Ullmain
Iisalmen komppania 19
Johan Sinius
H:
Påhl Påhlsson Ullmain
Peer Jönsson Ullmain
37 Påhl Andersson Parkoi
Ollickala Peer Wisasson Kechköin
Markus Tåifwain
Staffan Tåifwain
Hindrich Bertillss Ollickain
38 Matz Nielsson Sutinen
Sutelaby Lars Laarsson Kuockain
Iisalmen komppania 22
Anders Sutinen
Peer Hindrichss Lappalain
Oloff Påhlss Ollickain
39 Oloff Jönsson Kenckyinen
Pardala Erich Sigfredss Hapalain
Johan Oloffsson Kettuin
Walkeais
Thomas Kettuin
Peer Oloffsson Kettuin
40 Johan Carlsson Pardain
Pörsenmäki Philip Philipsson Poikoin
Iisalmen komppania 25
Philipus Laarss Kopoin
Hans Staffanss Weisäin
Peer Leskinen
41 Niels Hindrichss Tiain
Kuiwaniemi Peer Erichssonn Innoin
mainittu 8/1687
Johan Anderss Rytköin
Taipall
Peer Påhlsson Rytköin
Påhl Anderss Rytköin
42 Hindrich Kåckoinen
Wieremä Isack Isacksson Råkålain
mainittu 6/1686
Påhl Hindrichss Kettuinen
Påhl Eskellss Mackoin
Salami
Laars Mackoinen
43 Jacob Matss Hyfwerinen
Niemisby Johan Johansson
instält af Rotan Matz Jacobss Hyfwerins ställe, som är Absens
mainittu 12/1695
Peer Oloffssonn Saxa
Peer Oloffsson Niskain
Eskell Kaikoinen
44 Peer Lappalain
Ruotanmäki Jacob Peersson Kämäräin
Matz Matss Lappalain
Peer Nirainen
Pårowesi
Peer Cumbulain
45 Peer Peersson Siwoin
Ollickala Philip Philipssonn Haloin
avancerat till Corporal, Rotan skall skaffa een annan
mainittu 9/1695
Peer Persson Martickain
Bertill Ollickain
Anders Ollickain
46 Hindrich Jönsson Huttuin
Swennimäki Johan Jacobss Huttuin
mainittu 9/1695
Samuel Andersson
Lentzman
Hindrich Oloffss Swenninen
Peer Jönsson Hilli
Sukewaby
Safwolax Öfredels H:dh: Piexämä Sochn
aselaji: Musqveterare
3. Corporal
Laars Hansson Nykein
47 Anders Johanss Putkoin
Surnumäki Hans Johansson Putkoin
mainittu 4/1692
Laars Nielss Putkoin
Påhl Hindrichss Palkinen
Niels Peersonn
Hietamäki
48 Eskell Larsson Pöröin
Pörrilä
Absens
Laars Påhlss Jalkain
Sianialka
Hindrich Matss Laitinen
Eskell Oloffss Manninen
Waniala
49 Hindrich Larss Tarfwain
Hällinmäki Peer Nikulain
Michell Brusiusson Kaipain
Oloff Anderss Kaipain
Påhl Oloffss Tarfwain
50 Anders Thomass Narinen
Matz Matsson
instält af Rootan j Peer Rämäinens ställe, som är Rymbdh
Mårten Påhlsson Mulkoin
Laars Larsson Hötölöinen
Påhl Matss Janhoin
51 Grels Leinoinen
Eskell Oluffssonn Ikoinen
Absens måste framskaffas
Thomas Abramss Tarfwoin
Peer Olofsson Linduin
Walkeaismäki
Thomas Johanss Kauppinen
52 Niels Frilander
H:
Pyhitty Anders Laarsson Hurskain
mainittu 6/1696
Anders Johansson Rusain
Hans Hurskainen
Peer Anderss Rytköinen
Wechmais
53 Laars Laarss Markain
Kyrckby Peer Oloffsson Rämäinen
mainittu 4/1690
Matz Nielss Pöyhöinen
Pöyhöläby
Laars Hendrichss Karial:
Niels Abrahamssonn
54 Påhl Hindrichss
Lentzman
Kyrckby Niels Jacobsson Leikas
Pieksämäen komppania 41
Thore Swenss:
Trompetare
Staffan Påhlss Karialain
Christer Manninen
55 Hindrich Hansson Uttriain
Maawesi Thomas Nielsson Cauppinen
Absent hemma måste framskaffas
Niels Hanss Uttriain
Laars Hyryinen
Oloff Mustoinen
Sijkamäki
56 Hendrich Oloffss Nysäin
Tehuxniemi Peer Michellsson Kackinen
mainittu 9/1694
Jöran Påhlss Suhoin
Tossawalansari
Påhl Påhlsson Suhoin
Hans Peersson Haloin
Jäppilä
57 Hindrich Jäppinen
Knutila Hindrich Thomass Laitinen
Pieksämäen komppania 48
Johan Michellsson Muldain
Suontentaipal
Laars Larsson Laakoin
Matz Collemain
58 Hemming Hinderss Laitinen
Karckoila Markus Peersson Jämbssä
mainittu 9/1692
Marckus Johanssonn
Tiurulamäkiby
Påhl Matsson Laitinen
Hindrich Kainulain
59 Påhl Påhlss Wäpsäläin
Raialaniemi Anders Andersson Luttinen
instält af Christer Påhlssonn Wäpseläin
mainittu 9/1687
Påhl Grelss Cowåin
Oloff Ihalainen
Matz Jämpsä
Suonijoki
60 Matz Wauhkoin
Kåifwusallmi Lars Sigfredsson Janhuin
mainittu 9/1689
Hindrich Palkinen
Wirdasallmi
Jacob Sikainen
Hind: Arfwedss Pauckoinen
61 Hindrich Jönsson Nysäin
Kächkilä Ifward Johanss Kaipainen
mainittu 9/1691
Oloff Ohlsson Utriain
Jöran Påhlsson Itkoin
Luukoila
Eskell Larsson Markain
Marckåla
62 Lars Påhlssonn
Jauhåmäki Påhl Matsson Häckinen
Absent hemma, i stället aff Rotan instält Samuel Erichss Laitinen
Anders Påhlsson Herrain
Erich Larssons
Enckia
Påhl Matssonn
63 Måns Hansson Käriainen
Haukwori Mårten Olofsson Manninen
mainittu 9/1691
Philip Peersson Tijhoin
Christer Hinderss Tuchkain
Clemet Peerss Villiakain
64 Laars Sifferdss Luukain
Wirmasniemi Jacob Matsson Tråssa
mainittu 5/1687
Laars Laarsson Yllöin
Wänechmäki
Peer Pöndinen
Wenechtekämäranda
Måns Laarss Håila
Pjheirfwi
65 Oloff Matsson Hännin
Nykälä Anders Laarsson Jäppinen
Absent måste efter slås och framskaffas
Daniel Larss Nykäin
Oloff Nielss Häckinen
Häckilä
Michell Oloffss Häckinen
66 Bengt Bengtss Rissain
Jäppilä Cnut Johansson Peura
mainittu 9/1692
Påhl Påhlsson Tomber
Kuckoila
Eskell Markainen
Cnut Michellssonn
Knutila
67 Hindrich Hinderss Yllöin
Kölmämäki Christer Michellss Junnoin
mainittu 4/1692
Erich Peerss Kuckoin
Letenmäki
Peer Eskellss Waroin
Ruokomäki
Oloff Ohlsson Junnoin
Nijniniemi
68 Jacob Anderss Säppäl:
Neufwola Christer Johansson Luckoin
Absent måste efter slås och framskaffas
Oloff Manninen
Thomas Michellss Nykäin
Pitkesmäki
Peer Jöranss Tyrfwein
69 Jöran Hinderss Höylä
Laars Matsson Pekarinen
mainittu 9/1692
Oloff Hindrichss Henninen
Tickalamäki
Jöns Hindrichss Yllöin
Kyllmämäki
Oloff Ollss Yllöin
4. Corporal
Laars Isackss Laitinen
Pieksämäen komppania 64
70 Oloff Peersson Käriäin
Haukiwori Laars Hindrichss Nykein
mainittu 9/1694
Peer Eskellss Moila
Påhl Månsson Pöyhäin
Markus Williakain
71 Hindrich Hindrichssonn
Påhl Johansson Leskinen
Absent måste framskaffas
Hindrich Michelss Tijhoin
Hindrich Thomass Tijhoin
Påhl Laarss Mulkoin
Wirdasalmi
72 Påhl Grelss Janhoin
Sauhwamäki Lars Isacksson
avancerat till Corporal, Rootan skaffar een annan
Michell Bertillss Hämäl:
Markus Jacobss Leikas
Wirgilius Påhlssonn
73 Påhl Påhlsson Manniain
Waniala Lars Hind.ss. Putkin
Rothan instelt Putkin för Hindrich Eskellss Wäisäin som är Absens
mainittu 9/1695
Hindrich Eskellss Wäissäin
Wäisälä
Anders Matss Nikulain
Hindrich Pimppu
74 Samuel Hindrichss Sikainen
Langelmä Peer Nielsson
uti Jacob Johansson Kinnuins ställe som är Transporterat till den 9 Rothan
Anders Oloffss Hurskain
Erich Oloffss Dawitzain
Matz Påhlsson Häyry
75 Michell Ainolain
Pyhitty Peer Larsson Laitinen
Pieksämäen komppania 39
Thomas Hanska
Hindrich Michelss Ainolain
Eskell Eskellss Markain
76 Anders Hindrichss Rickoin
Wechmas Samuel Nielsson Muldain
Pieksämäen komppania 72
Jöran Laarss Outinen
Outila
Niels Putkoinen
Surnumäki
Sigfred Hindrichss Pölwäin
77 Oloff Laarss Kärkäin
Kärckälä Hindrich Anderss Pelkoinen
mainittu 6/1686
Påhl Påhlssonn Kärkäin
Oloff Anderss Lydickein
Letenmäki
Clemet Laitinen
78 Thomas Lijkoinen
Walkeaismäki Grels Johanss Suhoin
Erich Nielsson Ikoin
Lars Staffanss Kaupinen
Påhl Thomass Kaupinen
79 Willam Häckinen
Häikilä Hindrich Peersson Tarfwoin
mainittu 9/1692
Anders Brusiuss Häckinen
Hans Nykäinen
Pochialax
Swantte Hinderss Häckinen
80 Niels Nielsson Kandain
Kandala Hans Påhlsson Kuituin
mainittu 9/1695
Hindrich Hinderss Wäisäin
Sikalansari
Ellias Johansson Karialain
Niskamäki
Jöran Hindrichss Kainolain
81 Laars Oloffss Ikoin
Walkeaismäki Jacob Laarsson Wänäläin
mainittu 4/1690
Erich Johansson Lijkainen
Peer Oloffsson Ikoinen
Hans Påhlss Nysäin
Tickalamäki
82 Mårten Erichsson Kärf:n
Maawessi Niels Nielsson Martikain
mainittu 5/1686
Påhl Arfwedss Rautaparda
Jacob Hindrichsson Janhoin
Arfwed Arfwedss Pulliain
83 Anders Jönsson Häckinen
Wäyrylä Hindrich Johanss Mäkeräin
instält aff Rootan uti Peer Räpoins ställe som war Odugligh
Pieksämäen komppania 82
Böriel Uttriains
Enckia
Mårten Hinderss Palkinen
Wipero
Oloff Erichsson Nauckarin
Hulkola
84 Hindrich Matss Wilhu
Wilhula Mårten Henderss Äijäläin
mainittu 9/1691
Jacob Påhlsson Wilhu
Bengt Wilhu
Peer Nielsson Pöyhöin
Pöyhölä
85 Laars Peerss Kurickain
Suontientaipal Matz Peersson Pöndinen
instält aff Rothan utj Johan Peerss Nysäins ställe som war Ab.
mainittu 4/1695
Hindrich Wauhkoin
Hans Hynninen
Lars Peersson Sormuin
86 Arfwed Larss Putkoi
Kyrckby Niels Thomasson Häckinen
Pieksämäen komppania 86
Clas Colanus
H:
Jöns Jönsson Rusain
Michel Sikain
el: Kyrkioherden
87 Grels Matss Rautiain
Tickalamäki Michell Johansson Leskinen
Pieksämäen komppania 87
Johan Jöranss Sikain
Sigfred Kaipain
Eskell Oloffsson Hilduin
88 Eskell Påhlss Wächerin
Suontientaipal Oloff Hindersson Lappalain
mainittu 9/1694
Laars Peerssonn Nysäin
Johan Wästerinen
Erich Wächwiläin
89 Laars Peerss Nysäin
Letenmäki Matz Michelss Tijrin
utj Johan Nielsson Pijckz ställe som blef dödh
Pieksämäen komppania 89
Hindrich Liutinen
__tilaby
Johan Peerss Kuckoinen
Käpysahlo
Mårten Tarfwain
Pispalamäki
90 Laars Laarss Puruinen
Hangamäki Peer Hindrichsson Tålfwain
Rothan skaffar een annan utj Tålfwains ställe som är bräckligh och förlofwas
Markus Sigfredss Matilain
Ifward Matss Hennin
Oloff Hindrichss Yllöin
Suolitaipal
91 Staffan Wänäläin
Tickalamäki Daniel Peersson Lutinen
mainittu 7/1687
Peer Peerss Dawitzain
Langelmä
Anders Anderss Hurskain
Böriel Pöyhäin
Safwolax Öfredels H:dh: Idensallmi Sochn
92 Anders Staffanss Ryhein
Ryhäläby Påhl Michellss Kauppinen
mainittu 9/1693
Michell Suomalain
Jöns Huttuin
Svennimäki
Matz Matzss Huttuin
5. Corporal
Philip Philipsson Haloin
ifrån gemen
Iisalmen komppania 4
93 Oloff Ohlss Pardain
Päsmäri Erich Erichsson Huttuin
uti Laars Johansson Lappal:s ställe som Rymdh för begångit Mord
mainittu 9/1691
Anders Anderss Rönkä
Songajerfwi
Påhl Matss Eskelin
Peer Erichsson Huttuin
94 Peer Jacobss Kainul:
Rutackå Peer Peersson
instält utj Matz Peerss Pölleins ställe som har rymdh
Peer Larsson Rönköj
Markus Huttuinn
Johan Matss Rönckö
95 Johan Nielsson Roifwas
Säläwä Hindrich Bertillss Pardain
uti Grels Jöranss Hilduins ställe som ihiäll slagen blef på Liflendt Marchen
mainittu 4/1692
Jeremias Heiskain
Kårpijerfwi
Oloff Jutinen
Jumisby
Bertill Henderss Hynnin
med sine 3:ne Intressenter
96 Anders Pyllickas
Kilpisaari Påhl Haloinen
Absent, Rotan måste skaffa honom igen el: een ander i ställe
Jöns Markuss Huttuin
Peer Jönsson Sårålain
Bertill Matss Hynnin
Palois
97 Philip Kijskinen
Kiuruwesi Oloff Påhlsson Owaskin
Iisalmen komppania 38
Peer Jönsson Pardain
Lars Hinderss Lappal:n
Ruotanmäki
Bertill Collemoin
98 Staffan Påhlss Weisäin
Nerkoby Påhl Matsson Kejoin
mainittu 6/1686
Påhl Anderss Käriäin
Peer Ohlss Martickain
Martickala
Christer Larss Martickain
99 Johan Martickain
Christer Olofsson Kächköin
Iisalmen komppania 41
Niels Larss Sonninen
Ollickala
Jacob Martickain
Påhl Peerss Sirwoin
100 Lars Martenss Läpwäteläin
Läppwätelenmäki Christer Nielsson Kårhoin
Absent, Rotan måste fram skaffa
Påhl Erichss Pardain
Pörsenmäki
Anders Jöransson
Påhl Olofss Pardain
101 Hans Hendersson Lappalain
Wäisälämäki Niels Peersson Rotzalain
mainittu 9/1694
Peer Staffansson Weisäin
Peer Påhlsson Weisäin
Peer Cuåssmass Cuåssmainen
Karfwasalmi
102 Erich Oloffsson Nissinen
Säläwäby Påhl Anderss Heiskain
mainittu 9/1693
Laars Oloffsson Nissinen
Cnut Sormuin
Sigfred Kårhoin
103 Lars Andersson Luckarinen
Löytynmäki Thomas Peersson
instält af Half brodren Niels Staffanss Rönköj
mainittu 9/1693
Johan Michellss Tåssawain
Kuiwaniemi
Anders Tåssawain
Lars Nielsson Tijain
104 Matz Rytkinen
Pielawesi Niels Nielsson Hyfwerin
utj Elias Hemmingss Rytkin ställe som Absens
Iisalmen komppania 48
Hemming Rytkinen
Påhl Laarss Tåssawain
Oloff Laarss Niskain
105 Anders Matsson Sarain
Sulkawa Hindrich Anderss Piedickäin
Iisalmen komppania 49
Oloff Staffanss Hyfwein
Påhl Matsson Tenhuin
Hindrich Nielss Piedickain
106 Hindrich Anders Piedickain
Erich Ifwarsson
instält utj Påhl Påhlss Piedickäins ställe
Påhl Nielsson Piedickain
Johan Launois
Enckia
Salmiärfwi
Lars Peersson Rytköin
Rytkyby
107 Niels Peerss Eskelinen
Wechmasierfwi Matz Peerss Leskinen
Rothan skaffe een andre uthi Leskinens ställe som rymde
mainittu 6/1696
Hindrich Erichss Pardain
Peer Jörenss Toufwinen
Päsmäri
Peer Michellss Toufwinen
108 Jöns Laarss Heiskain
Palois Erich Olofss Kächköin
Rothan skaffe een andre uthi Kächköins ställe som rymde
Matz Laarss
Broofågde
Christer Oloffss Tijkain
Ullmala
Christer Oloffss Ullmain
109 Oloff Ollssonn Tijkainen
Matz Andersson
Rotan skaffe een andre utj Matz Andersson ställe som rymde
Oloff Påhlssonn Tijkainen
Erich Heinoin
Anders Lappweteläin
110 Johan Peersson Kecköin
Nerkoby Påhl Olofsson
Rotan skaffe een andre utj Påhl Olofsson ställe som rymde
Laars Laarsson Kechköin
Anders Laarss Kechköin
Cassper Martickainen
111 Laars Påhlsson Ikoin
Ollickala Johan Johanss Hillduin
utj Oloff Hartwichsson Hetains ställe som rymde
Iisalmen komppania 57
Påhl Oloffss Ollickain
Kifwisto
Johan Peerss Ollickain
Johan Påhlss Ollickain
112 Laars Laarss. Luckarinen
Luckarila Peer Larss Hakarin
Rotan skaffe een andre utj Hakarin ställe som rymde
Hemmingh Luckarinen
Peer Laarss Luckarinen
Jacob Ruotzalain
113 Matz Philipss. Poikoin
Lapwätälämäki Påhl Thomass Marain
Rotan skaffe een andre utj Marain ställe som drucknat
Jöran Matss Lapwetelein
Oloff Harickain
Philipus Rautaparda
114 Peer Laarsson Piedickain
Waraslax Påhl Matsson Wäisäin
Rotan skaffe een andre utj Wäisäin ställe som rymde
Jacob Reisein
Erich Tickainen
Peer Erichsson Ruotzalain
115 Påhl Johannss Kärckäin
Källiojerfwi Anders Påhlsson Lydickäin
Rotan skaffe een andre utj Lydickäins ställe som Ab:s el: den samma
Jöns Oloffsson Kärckäin
Anders Rajalain
Peer Oloffss Kärckäin
6. Corporal
Niels Oloffsson Jäskeläin
ifrån Gemen
Pieksämäen komppania 106
116 Laars Thomass Kärckein
Källliojärwi Thomas Larsson Kärkein
Absens, måste efter slås och framskaffwas
mainittu 5/1687
Oloff Michellss Tickain
Gabriell Hyfwerinen
2 bågar
Ossmangi
117 Hans Saickoin
Lambawäsi Niels Ollsson Jäskeläin
avancerat till Corporal
Hans Hinderss Jäskeläin
Matz Erichss Kockoin
Niels Kockoinen
118 Jöns Hindrichss Lappalain
Hapaierfwi Oloff Ohlssonn Pesoinen
mainittu 9/1693
Peer Mårtenss Lappel:
Erich Lappalain
Oloff Oialain
119 Peer Laarsson Pardain
Laars Hinderss Rytkein
Iisalmen komppania 68
Erich Oloffss Pesoinen
Isack Pesoinen
Jöns Pesoinen
120 Laars Tickainen
Smedh
Kiuruwesi Anders Hinderss Tickoin
uti Johan Laarss Kärckeins ställe som rymde
Iisalmen komppania 70
Jöns Eskellss Kaickoin
Hindrich Peerss Lappalain
Hindrich Henderss Lappal:n
121 Peer Larsson Junduin
Påråwesi Matz Hinderss Parfwiain
Iisalmen komppania 72
Laars Larss Junduin
__iosby
Oloff Laarss Junduin
Wijssa Cumbulain
122 Peer Kämäräinen
2 bågar
Luupoeby Niels Hinderss Piedickäin
Påhl Johanss Remes
Remexelä
Anders Remes
123 Anders Bertillssons
E:a
Pörsänmäki Niels Påhlsson Pesoin
Oloff Hujainen
Lambawäsi
Brusius Ruotzalain
Michell Saickoinn
124 Anders Karakain
Idensalmi Niels Matss Kauppinen
mainittu 9/1695
Påhl Karhuin
Daniel Kijskinen
Oloff Kutilain
Pardala
125 Hans Mackoinen
Salami Matz Hindersson Knutj
mainittu 6/1696
Eskell Mackoinen
Påhl Påhlsson Nissinen
Nissilä
Påhl Johansson Nissinen
126 Jöran Michellss Pardain
Luåpoeby Peer Kånoin
Rothan skaffe een annan utj Kånoins ställe som rymde
Påhl Kånoin
Oloff Påhlss Kånoin
Eskell Matsson Eskelin
127 Påhl Bertillss Colemåin
Tommamäki Bertill Påhlss Pardain
Rotan skaffe een annan utj Pardaiins ställe som är Absens
Bertill Påhlsson Pardain
Påhl Erichsson Tickain
Staffan Nousiainen
Sulkawa
128 Oloff Henders Hyfwerinen
Niemisierfwi Matz Peerss Käckoin
Rothan skaffe een annan utj Käckoins ställe som rymde
Påhl Johanss Niskain
Peer Peersson Kärckeinn
Hautaierfwi
Jöns Kärckäin
129 Peer Olofss Pöxi Kärckäin
Thomas Hinderss Lappalain
Rothan skaffe een annan utj Lappalain som Absent: är el: denne
Mårten Kärckäin
Oloff Oloffss Kärckäin
Påhl Hindrichss Tickain
Kiuruwesi
130 Anders Cumbulain
Haiaisby Michell Olofsson Hujain
Commenderat tillat efwel
Påhl Hindersson Pardain
Hapaierfwi
Hindrich Hinderss Pardain
Jöns Larss Kenckyin
Skatt och Oskattlagde Torpare Dito S:n
131 Johan Karakain
Idensallmiby Peer Peersson
instält utj Anders Pulkinens ställe som rymde
Laars Kättuin
Anders Pulcka Kettuin
Walkeaisby
Anders Kettuinen
Wieremä
132 Matz Mackoinen
Salamiby Oloff Matsson Rahuin
Iyad rootsn är swagh bestående af 2:ne bönder som intet Haar Kunnat skaffa Knecht
Peer Peersson Mackoinen
Hans Kurfwinen
Wieremä
Michell Jacobss Mustoin
_sämäki
133 Matz Nissinen
Nissilä Niels Påhlsson Nissinen
instält utj Staffan Jatinens ställe som rymde
Iisalmen komppania 88
Matz Peersson Huttuin
Swenimäki
Niels Matsson Huttuin
Matz Jönnsson Hillj
Sukewa
134 Jacob Hinderssonn Karppinen
Sångaierfwwi Påhl Ollss
Rotan inställer Påhl Ollss utj Matz Anderss Asickains ställe som hörer under Cap: Giööses Compagnie
mainittu 5/1687
Johan Huttuin
Oloff Anderss Ryhäin
Oloff Huttuin
Oinasierfwi
135 Peer Pardainen
Warpais Carl Larsson Pardain
Rotan skaffe een annan utj Pardains ställe el: denne
Påhl Anderss Huttuin
Wijta
Anders Anderss Huttuin
Kilpisari
Peer Anderss Pyllikes
136 Johan Parkinen
_yttköläby Jacob Oloffsson Wätäin
Druncknat i Oct: 1683. Rotan är stympat förmår intet skaffa någon i ställe
Lars Hindrichss Kärkein
Kallioierfwi
Michell Wijnikain
Thomas Thomass Kärkein
137 Oloff Staffanss Hyfwerin
Niemisierfwi Påhl Peersson
instält aff Anders Påhlss Pardain
Peer Eskellsson Kaikoin
Anders Påhlss Pardain
Kiuruwesi
Hindrich Olofss Lappal:n
138 Thomas Jönsson Huttuin
Ruotanmäki Påhl Påhlsson
utj Michel Hinderss Lamains ställe som ingen weeth Hwar han är
Jöns Wijsasson Cumbul:n
Pårowesi
Lars Michellss Pardain
Hapaierfwi
Laars Michelss Pardain
Luupoeby
139 Michell Michelss Toufwinen
Wechmasierfwi Påhl Påhlsson Kårpinen
utj Peer Peerss Ketewäins ställe som rymde
mainittu 4/1690
Oloff Ohlsson Nissinen
Säläwä
Thomas Thomass Sormuin
Johan Rickinen
Laakaby
140 Staffan Staffanss Ollikain
Lapwätälämäki Lars Bertillss Huskain
Absens, Rotan måste efter slå och skaffan tilstädes
Iisalmen komppania 99
Peer Larsson Remes
Remexälä
Bertill Heiskain
Paloisby
Erich Larsson Pardain
Pörsenmäki
H: Probstens Torpare
141 Peer Lappalain
Idensalmiby Hindrich Matsson
utj Lars Peersson Kutilains stelle som är hemma
Mårten Kutilain
Peer Kutilain
Anders Spanninen
142 Michell Ackain

Absens
Michell Lappalain
Matz Tåppinen

Vuosi 1685, Rulla 16

Sisältö Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2

Tunnus SE/KrA/0022/1685/16

SVAR linkki

Pitäjät:

© Väinö Holopainen 2024