AloitussivuSavon sotaväkiSavon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1685 → Paikkahakemisto 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentin katselmus 1685

Paikkahakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Ä 
 A  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Ä

AAlkuun

Ahola (Ahåla)

Juva, 1. komppanian ruotu 30

Ahvensalmi (Achwensalmj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 60

Ahvensalo (Achwensalo)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 25

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 26

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 27

Ahvionsaari (Achwwionsarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 65

Sääminki, 2. komppanian ruotu 66

Airaksela (Airaxela)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 50

Kuopio, 8. komppanian ruotu 51

Akonvesi (Akonwässi, Ackonwässj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 74

Kuopio, 8. komppanian ruotu 108

Alakuona (Alakona)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 100

Alamaa (Alama)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 8

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 9

Alasjärvi (Ahlasjärfwj, Ahlasjärwj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 17

Ristiina, 3. komppanian ruotu 83

Anianniemi (Annianemj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 43

Anttola (Antoila)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 110

Armisvesi (Armwesi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 19

Asikkala (Asickalla)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 58

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 59

Asila (Assilla)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 81

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 82

EAlkuun

Eerikkälä (Erickala)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 128

Enonlahti (Enanlax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 43

Kuopio, 8. komppanian ruotu 92

HAlkuun

Haahkala (Hachkala, Hachkola, Hachtala, Hackala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 111

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 112

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 13

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 97

Haajainen (__iosby, Haiaisby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 121

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 130

Haapajärvi (Hapaierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 118

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 119

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 130

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 138

Haapalahti (Hapalax)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 85

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 86

Haapamäki (Hapamäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 10

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 11

Haapaniemi (Hapaniemj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 95

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 96

Haapataipale (Hapataipal)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 20

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 12

Haatala (Haatala, Hatala)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 36

Kuopio, 8. komppanian ruotu 60

Haikarila (Haikarala)

Juva, 1. komppanian ruotu 33

Juva, 1. komppanian ruotu 58

Haikola (Haikola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 9

Ristiina, 3. komppanian ruotu 64

Hakkarala (Hackarala)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 65

Kuopio, 8. komppanian ruotu 66

Kuopio, 8. komppanian ruotu 67

Kuopio, 8. komppanian ruotu 107

Halola (Haloila)

Juva, 1. komppanian ruotu 33

Kuopio, 8. komppanian ruotu 98

Kuopio, 8. komppanian ruotu 108

Kuopio, 8. komppanian ruotu 110

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 7

Halttula (Haltulla, Haltula)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 31

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 34

Sulkava, 2. komppanian ruotu 122

Sulkava, 2. komppanian ruotu 123

Haluna (Haluna)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 70

Kuopio, 8. komppanian ruotu 106

Haminalahti (Haminalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 48

Kuopio, 8. komppanian ruotu 52

Hamula (Hammulla)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 31

Kuopio, 8. komppanian ruotu 63

Puumala, 2. komppanian ruotu 130

Hangastenmaa (Hangaistenma)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 6

Ristiina, 3. komppanian ruotu 63

Ristiina, 3. komppanian ruotu 65

Ristiina, 3. komppanian ruotu 67

Hanhijärvi (Hanjärfwi, Hanjärwj, Hyramäkj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 104

Ristiina, 3. komppanian ruotu 60

Ristiina, 3. komppanian ruotu 86

Hankamäki (Hangasmäki, Hangamäki, Hangasmäkj)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 18

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 16

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 20

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 90

Harjujärvi (Harjujärfwi)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 75

Harjumaa (Harjuma)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 2

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 3

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 4

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 7

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 10

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 72

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 73

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 74

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 75

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 85

Harjunmaa (Harjuma)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 21

Harjuranta (Harjuranda)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 9

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 10

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 52

Harmaala (Harmmalla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 41

Hartikkala (Hardikala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 47

Ristiina, 3. komppanian ruotu 73

Hatsola (Hatzoila)

Juva, 1. komppanian ruotu 36

Hauhala (Hauhoila)

Puumala, 3. komppanian ruotu 138

Puumala, 3. komppanian ruotu 139

Haukilahti (Haukilax)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 88

Haukiniemi (_aukeniemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 70

Sääminki, 2. komppanian ruotu 71

Haukivuori (Haukiworj, Haukiwori, Haukwori)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 2

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 22

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 63

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 70

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 71

Haukkakorhola (Hauckakårhoin, Surnålax)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 119

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 97

Hauska (Hauska)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 1

Hautajärvi (Hautaierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 128

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 129

Heikkala (Heikalla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 90

Heikkilä (Häckilä, Häikilä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 7

Ristiina, 3. komppanian ruotu 47

Heinniemi (Heininemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 80

Heinola (Himala, Heinåla)

Juva, 1. komppanian ruotu 34

Juva, 1. komppanian ruotu 59

Heinälahti (Häinelax)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 43

Heinämäki (Häinämäkj)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 132

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 133

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 136

Helppanala (Helpanala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 116

Heramäki (Härämäkä, Härämäkj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 2

Ristiina, 3. komppanian ruotu 68

Hernejärvi (Herneierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 33

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 34

Herrala (Kåifwusallmi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 60

Hevonlahti (Hefwoinlax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 28

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 61

Hevossalo (Hefwoisalo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 107

Hietajärvi (Hetajärfwi, Hietajärwi)

Juva, 1. komppanian ruotu 24

Juva, 1. komppanian ruotu 55

Juva, 1. komppanian ruotu 56

Hietamäki (Hietamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 47

Hiirola (Hijrola)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 14

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 15

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 77

Hiismäki (Hijsmäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 18

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 54

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 56

Hiltula (Hilldulla, Hilldula)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 19

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 20

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 56

Hiltulanlahti (Hilldulalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 44

Himahuuha (Himahua)

Puumala, 2. komppanian ruotu 133

Himalansaari (Himmalansarj, Himalansarj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 13

Ristiina, 3. komppanian ruotu 81

Hintsala (Hintzalla och Aufwilla)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 116

Hipanlahti (Hiraierfwi)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 102

Hirvenlahti (Hirfwilax)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 30

Hirvensalmi (Hirfwinsalmj, Hirfwisalmj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 106

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 129

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 130

Hirvilahti (Hirfwilax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 56

Kuopio, 8. komppanian ruotu 57

Hirvimäki (Hirfwimäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 39

Hokanniemi (Håckaniemi)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 27

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 28

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 29

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 30

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 33

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 35

Hokka (Halkola, Håckala, Håckäla)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 42

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 102

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 103

Horsmastenlahti (Horsmalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 88

Hottila (Håttila)

Juva, 1. komppanian ruotu 24

Juva, 1. komppanian ruotu 29

Juva, 1. komppanian ruotu 54

Huhtimaa (Huchtama)

Puumala, 2. komppanian ruotu 129

Hulkkola (Hulkola)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 83

Huopola (Hopola)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 19

Huovila (Huowila)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 106

Huovilansalmi (Hofwilasalmj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 12

Hurissalo (Hurusalo)

Puumala, 2. komppanian ruotu 140

Puumala, 2. komppanian ruotu 141

Puumala, 3. komppanian ruotu 141

Hurrila (Hurula)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 108

Huttula (Huttula)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 3

Ristiina, 3. komppanian ruotu 54

Huuhkaala (Haikalla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 135

Hylkylä (Hylckälä)

Puumala, 3. komppanian ruotu 137

Puumala, 3. komppanian ruotu 138

Hytölä (Hyttölä, Hyttöilä, Hyttöila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 16

Ristiina, 3. komppanian ruotu 87

Ristiina, 3. komppanian ruotu 90

Hyvärilä (Hyfwerillä)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 125

Hyyrylä (Hyryla, Hyrylä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 42

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 117

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 32

Hyötyy (Hittenby)

Juva, 1. komppanian ruotu 100

Häkkilä (Häckilä, Häikilä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 65

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 79

Hällinmäki (Hällinmäkj)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 3

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 4

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 49

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 50

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 51

Hälvä (Helfwes)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 99

Hämeenmäki (Hämmänmäkj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 109

Hännilä (Hännilä)

Juva, 1. komppanian ruotu 42

Härkälä (Härkälä)

Juva, 1. komppanian ruotu 28

Juva, 1. komppanian ruotu 52

Häyrilä (Häyrylä)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 116

Joroinen, 1. komppanian ruotu 125

Joroinen, 1. komppanian ruotu 127

Joroinen, 1. komppanian ruotu 128

Joroinen, 1. komppanian ruotu 129

Häyrylä (Häyrylä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 121

IAlkuun

Ihalainen (Ihala, Ihalaby)

Puumala, 2. komppanian ruotu 141

Puumala, 3. komppanian ruotu 141

Ihastjärvi (Ihastjärwi, Ihastjärfwi)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 6

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 76

Iisalmi (Idensallmiby, Idensalmi, Idensalmiby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 32

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 124

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 131

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 141

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 142

Iitlahti (Idelax)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 118

Ikoinniemi (Ikanemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 37

Ikola (Ickoila)

Puumala, 3. komppanian ruotu 139

Immola (Innnåla)

Juva, 1. komppanian ruotu 51

Inkarila (Ingarila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 67

Ristiina, 3. komppanian ruotu 68

Inkilä (Ingilla)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 37

Innala (Innala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 51

JAlkuun

Jaatila (Jatilla)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 36

Jauhomäki (Jauhåmäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 62

Jokela (Jackella)

Juva, 1. komppanian ruotu 45

Joroisniemi (Jårosniemi, Jåroisniemi)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 117

Joroinen, 1. komppanian ruotu 129

Joroinen, 1. komppanian ruotu 130

Jouhenniemi (Joutzenemi)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 98

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 99

Joutsenlahti (Joutzenlax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 9

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 51

Joutsenmäki (Joutzenmäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 22

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 23

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 24

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 58

Jukarila (Juckarila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 80

Juminen (Jumisby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 33

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 95

Juottila (Jautila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 51

Ristiina, 3. komppanian ruotu 52

Juurikkamäki (Jurikanemj, Jurikamäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 85

Kuopio, 8. komppanian ruotu 110

Juurikkasalmi (Jurikala)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 9

Juvela (Jufwola, Juofwola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 10

Ristiina, 3. komppanian ruotu 68

Juvola (Jufwoila)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 70

Sääminki, 2. komppanian ruotu 71

Jåckas S:n och Hetajärfwiby (Jåckas S:n och Hetajärfwiby)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 126

Jåckas S:n och Hietajärwiby (Jåckas S:n och Hietajärwiby)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 130

Jåckas S:n Pöllöläby (Jåckas S:n Pöllöläby)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 131

Jänissalo (Jänisahlo, Jänissahlo)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 33

Kuopio, 8. komppanian ruotu 87

Jännevirta (Jännewirda, Jännäwirda)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 25

Kuopio, 8. komppanian ruotu 69

Kuopio, 8. komppanian ruotu 106

Jäppilä (Jäppilä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 14

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 56

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 66

Järvenpää (Järfwenpä, Järwänpä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 92

Ristiina, 3. komppanian ruotu 81

KAlkuun

Kaaraslahti (Karslax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 100

Kuopio, 8. komppanian ruotu 101

Kuopio, 8. komppanian ruotu 111

Kaartila (Cardilla)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 112

Sulkava, 2. komppanian ruotu 113

Kaartilanranta (Kardilanranda, Cardilanranda)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 68

Sääminki, 2. komppanian ruotu 78

Sääminki, 2. komppanian ruotu 79

Kaatamo (Katamo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 103

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 104

Kaihlamäki (Kaihalamäkj, Kåchilamäkj, Kaihilamäki, Rajalamäki, Kaihalamäki)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 5

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 9

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 23

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 32

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 36

Kaihunmäki (Kaihumäki)

Juva, 1. komppanian ruotu 48

Kaipaala (Kaipolla, Kaipola)

Puumala, 2. komppanian ruotu 41

Puumala, 3. komppanian ruotu 140

Kaipiala (Kaipiala, Kapiala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 120

Ristiina, 3. komppanian ruotu 2

Kaipola (Caipolla)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 119

Sulkava, 2. komppanian ruotu 126

Kaislastenlahti (Kaissalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 103

Kaitainen (Kaitais, Kaitaisby, Kaitais by, Caitaiss)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 126

Joroinen, 1. komppanian ruotu 131

Joroinen, 1. komppanian ruotu 132

Joroinen, 1. komppanian ruotu 133

Joroinen, 1. komppanian ruotu 139

Sulkava, 2. komppanian ruotu 120

Sulkava, 2. komppanian ruotu 121

Kakriala (Hackriaisenby)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 39

Kalliojärvi (Källiojerfwi, Källliojärwi, Kallioierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 115

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 116

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 136

Kallislahti (Kallislax)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 73

Kammola (Cammola)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 125

Sulkava, 2. komppanian ruotu 127

Kangas (Kangais)

Juva, 1. komppanian ruotu 27

Juva, 1. komppanian ruotu 49

Juva, 1. komppanian ruotu 50

Kangasniemi (Kangasniemi)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 21

Kankainen (Kangais)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 66

Kantala (Kandala)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 80

Kapajaakkola (Kapajakola, Kapaiakola)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 34

Sääminki, 2. komppanian ruotu 36

Kapala (Capola, Kapola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 51

Ristiina, 3. komppanian ruotu 53

Karhila (Karhila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 77

Karhilantaipale (Karhilantaipal)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 49

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 50

Karjulanmäki (Karjulalamäkj)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 113

Sulkava, 2. komppanian ruotu 114

Karkeamaa (Karckiama)

Juva, 1. komppanian ruotu 41

Karkkola (Karckoila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 15

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 58

Karstula (Karstula)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 44

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 121

Kartasalo (Karttasahlo)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 9

Karttula (Karttula)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 30

Karvasalmi (Karfwasalmi, Karfwasalmj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 101

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 130

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 131

Karvila (Karfwillä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 88

Kasintaipale (Kåsentaipal)

Juva, 1. komppanian ruotu 30

Kaskii (Kaskis)

Juva, 1. komppanian ruotu 53

Kasurila (Kasurila, Kasurilla, Kassurila)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 25

Kuopio, 8. komppanian ruotu 42

Kuopio, 8. komppanian ruotu 65

Kuopio, 8. komppanian ruotu 99

Kuopio, 8. komppanian ruotu 102

Kuopio, 8. komppanian ruotu 104

Katisenlahti (Kattislax, Katisalax)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 136

Joroinen, 1. komppanian ruotu 141

Joroinen, 1. komppanian ruotu 142

Joroinen, 1. komppanian ruotu 143

Kauppila (Kaupilla, Kaupila)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 27

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 28

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 31

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 32

Puumala, 2. komppanian ruotu 136

Puumala, 2. komppanian ruotu 137

Puumala, 2. komppanian ruotu 138

Kehvo (Kächwoi)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 62

Kerimäki (Kärimäkjby)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 80

Keriniemi (Kerriniemi, Kärjnemj)

Puumala, 2. komppanian ruotu 40

Ristiina, 3. komppanian ruotu 77

Kerisalo (Järwillä, Kärisalo, Järfwila)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 119

Joroinen, 1. komppanian ruotu 122

Joroinen, 1. komppanian ruotu 123

Joroinen, 1. komppanian ruotu 124

Kesamonsaari (Käsamäsarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 64

Kettula (Kättula)

Juva, 1. komppanian ruotu 42

Keyritty (Keyrytyby, Karytynby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 37

Kuopio, 8. komppanian ruotu 105

Kuopio, 8. komppanian ruotu 106

Kietävälä (Kiettäwällä, Kietäwällä)

Puumala, 2. komppanian ruotu 40

Puumala, 2. komppanian ruotu 132

Kiiskilä (Kiskillä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 85

Kiiskilänniemi (Kiskiläniemmi)

Juva, 1. komppanian ruotu 54

Kiljula (_llulla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 138

Kilkki (Kilckilä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 104

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 105

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 106

Kilpisaari (Kilpisaari, Kilpisari)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 96

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 135

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 137

Kilpola (Kilpoila, Kilpåla)

Juva, 1. komppanian ruotu 24

Juva, 1. komppanian ruotu 40

Kirkonkylä (Kyrckeby, Kyrckioby, Kyrckieby, Kyrkieby, Kyrckby)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 40

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 87

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 111

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 112

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 1

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 5

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 8

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 21

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 90

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 53

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 54

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 86

Puumala, 2. komppanian ruotu 39

Kiuruvesi (Kiuruwesi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 97

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 120

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 129

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 137

Kivistö (Kifwisto)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 111

Knuutilanmäki (Knutilamäki, Knutilanmäki)

Juva, 1. komppanian ruotu 46

Juva, 1. komppanian ruotu 66

Koikkala (Kåikalla, Kaukala el:r Ahola)

Juva, 1. komppanian ruotu 34

Juva, 1. komppanian ruotu 58

Juva, 1. komppanian ruotu 100

Koittila (Kaitila)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 29

Koivakkala (Kåifwakala, Olckola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 14

Ristiina, 3. komppanian ruotu 15

Ristiina, 3. komppanian ruotu 47

Ristiina, 3. komppanian ruotu 85

Koivulahti (Kåifwulax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 55

Koivumäki (Koifwumäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 61

Koivusaari (Kåifwusarj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 61

Kokkola (Kukalla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 134

Kokonsaari (Kokonsarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 64

Koljola (Colliola, Kålliala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 15

Ristiina, 3. komppanian ruotu 86

Kolkontaipale (Kolkontaipal)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 15

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 16

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 17

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 18

Kolvosenpää (Kålfwoisenpä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 93

Kommerniemi (Kåmmernemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 77

Konnuslahti (Konnuslax)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 17

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 116

Kontila (Condiala)

Puumala, 2. komppanian ruotu 140

Koppola (Koppoila)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 128

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 129

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 134

Korhola (Cårhoila, Kårhoila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 65

Ristiina, 3. komppanian ruotu 66

Ristiina, 3. komppanian ruotu 67

Korpela (Cårpälä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 11

Korpijärvi (Kårpijärfwj, Kårpijerfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 95

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 36

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 37

Koskentaipale (Kåskentaipal)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 80

Koskutjärvi (_skutiärf.)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 124

Kosola (Kåsålo)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 33

Kosolansaari (Kåsolansaari)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 13

Kotalahti (Kåtalax)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 5

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 122

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 123

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 124

Kotasalmi (Kåtasallmj, Kåtasalmj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 70

Kuopio, 8. komppanian ruotu 86

Kotkatlahti (Kåtkatlax, Kåttkatlax)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 123

Joroinen, 1. komppanian ruotu 124

Joroinen, 1. komppanian ruotu 136

Joroinen, 1. komppanian ruotu 141

Kotkatvesi (Kåtkatwådenkylla, Kåtkatwändenkylla)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 25

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 99

Kovala (Kåfwala)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 22

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 23

Kuitula (Kuitula)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 110

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 135

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 136

Kuivaniemi (Kuiwaniemi, Kuifwanemj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 41

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 103

Kuopio, 8. komppanian ruotu 30

Kuivasniemi (Kuifwasniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 18

Kukkola (Kuckoila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 66

Kulennoinen (Kållenois)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 93

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 94

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 95

Kumpuranta (Kumburanda)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 106

Kuokkala (Kåckalla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 89

Kuomilahti (Kuomiolax)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 10

Kuomio (Cuomio)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 88

Kuopio (Cuopioby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 47

Kuopio, 8. komppanian ruotu 103

Kuosmala (Kåssmala)

Juva, 1. komppanian ruotu 61

Juva, 1. komppanian ruotu 66

Kupiala (Capolla, Kupialla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 80

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 82

Kurjalanranta (Kurialaranda)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 13

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 14

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 115

Kurkela (Kurkella)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 74

Kurolanlahti (Kuronlax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 25

Kuopio, 8. komppanian ruotu 58

Kuopio, 8. komppanian ruotu 59

Kuopio, 8. komppanian ruotu 101

Kuronlahti (Kurolax)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 112

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 113

Kurvila (Kurwila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 82

Kutemajärvi (Kutemajärwi)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 10

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 11

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 14

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 15

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 16

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 17

Kutumäki (Kuumäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 18

Kuvasmäki (Kuiwasmäkj)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 26

Kyllölä (Pyllela, Kyllela, Kyllelä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 82

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 83

Puumala, 2. komppanian ruotu 128

Puumala, 2. komppanian ruotu 141

Kylmämäki (Kölmämäki, Kyllmämäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 67

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 69

Kylänlahti (Kyllänlax)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 48

Kynsiensalo (Kyssiäsalo, Kyssiäsalao)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 39

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 103

Kyrsyä (Kyrsiä)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 124

Kyyhkylänniemi (Kychkylanemj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 117

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 118

Käenniemi (Kähnemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 78

Kähkölä (Kächkylä, Kähkola, Kächkilä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 22

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 16

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 19

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 95

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 61

Käpysalo (Käpysahlo)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 89

Kärenniemi (Käriänniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 17

Kärkkäälä (Kärckälä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 77

Kärsämäki (Karsamäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 73

Kääriälä (Kärjälä)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 93

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 97

Käärmelahti (Kärmälax, Kärmelax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 96

Kuopio, 8. komppanian ruotu 97

Kuopio, 8. komppanian ruotu 98

Kuopio, 8. komppanian ruotu 109

LAlkuun

Laaka (Laakaby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 24

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 139

Laakkola (Lackolla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 110

Laasola (Lahzila, Latssoila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 62

Ristiina, 3. komppanian ruotu 76

Lahdenkylä (Lautakokolax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 5

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 6

Lahnalahti (Lahnalax)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 117

Joroinen, 1. komppanian ruotu 121

Joroinen, 1. komppanian ruotu 126

Joroinen, 1. komppanian ruotu 130

Lahnamäki (Lahnama, Lachnamäkj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 46

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 125

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 126

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 127

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 13

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 90

Lahnaniemi (Lachnanemj)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 22

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 92

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 94

Laitiala (Laitiala)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 26

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 103

Lammassalo (Niskalansalo)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 35

Lampaanjärvi (Lambawäsi, Lambawässj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 117

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 123

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 136

Lampila (Lambila)

Puumala, 2. komppanian ruotu 39

Lapinmäki (Lapinmäkj)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 115

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 112

Lappetelä (Läppwätelenmäki, Lapwätälämäki, Lapwätälämäkj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 100

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 113

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 140

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 135

Lappilanmäki (Lappilamäkj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 4

Ristiina, 3. komppanian ruotu 57

Laukansaari (Laukansarj, Laukansalo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 108

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 109

Sääminki, 2. komppanian ruotu 63

Sääminki, 2. komppanian ruotu 79

Laukkala (Laukala)

Juva, 1. komppanian ruotu 51

Juva, 1. komppanian ruotu 52

Laurikkala (Laurickala, Laurikala)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 22

Ristiina, 3. komppanian ruotu 17

Ristiina, 3. komppanian ruotu 84

Lehikkola (Pänttilä, Lehikola)

Juva, 1. komppanian ruotu 49

Juva, 1. komppanian ruotu 66

Lelkola (Pelckälä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 126

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 127

Leppälahti (Läppälax, Leppälax, Leppelax)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 130

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 131

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 135

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 140

Leppämäki (Läppämäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 14

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 15

Leppäwirda S:n Tuppurallamäki (Leppäwirda S:n Tuppurallamäki)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 139

Leppävirta (Läppäwirda)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 1

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 2

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 3

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 114

Leskelä (Läskelä, Läskälä, Läskellä)

Juva, 1. komppanian ruotu 32

Juva, 1. komppanian ruotu 43

Juva, 1. komppanian ruotu 62

Juva, 1. komppanian ruotu 100

Sääminki, 2. komppanian ruotu 74

Liedemäki (Letenmäkj, Letenmäki, Lietemäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 5

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 5

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 18

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 67

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 77

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 89

Lievola (Liefwålla)

Juva, 1. komppanian ruotu 43

Juva, 1. komppanian ruotu 44

Liiansaari (Lijansarj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 48

Liikala (Lijkola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 60

Liimattala (Limatalla, Giestgifware)

Puumala, 2. komppanian ruotu 43

Linkola (Lingola)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 120

Lintuniemi (Lindunemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 70

Ristiina, 3. komppanian ruotu 71

Ristiina, 3. komppanian ruotu 72

Ristiina, 3. komppanian ruotu 73

Lintusalo (Lindusalo, _ndusalo)

Puumala, 2. komppanian ruotu 136

Puumala, 2. komppanian ruotu 139

Lipsala (Lipsala)

Juva, 1. komppanian ruotu 45

Litmaniemi (Litmanemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 87

Liukkola (Liukåla, Liukola)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 24

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 98

Lohilahti (Låhilax, Lohilax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 77

Sulkava, 2. komppanian ruotu 115

Lukkarila (Luckarila, Luckarilla)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 112

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 140

Luomala (Lochmala)

Juva, 1. komppanian ruotu 42

Luostarila (Klåsterniemj, Klåstarilla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 81

Sääminki, 2. komppanian ruotu 68

Luttila (Luttila)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 115

Luukkola (_inkolla, Luukoila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 61

Puumala, 2. komppanian ruotu 135

Luupuvesi (Luupoeby, Luåpoeby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 122

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 126

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 138

Luusniemi (Luusnemi)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 3

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 8

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 18

Lylymäki (Lylymäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 119

Lyytikkälä (Lydikala, Lydickälä)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 24

Kuopio, 8. komppanian ruotu 40

Ristiina, 3. komppanian ruotu 53

Längelmäki (Längälmä, Langelmä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 12

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 74

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 91

Lödiälla (Lödiälla)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 70

Lötjölä (Lödiälla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 110

Löytynmäki (Löytynmäki, Löytymäkj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 25

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 103

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 133

MAlkuun

Maarala (Marala, Maralla, Mawalla)

Juva, 1. komppanian ruotu 31

Juva, 1. komppanian ruotu 33

Juva, 1. komppanian ruotu 58

Sulkava, 2. komppanian ruotu 120

Sulkava, 2. komppanian ruotu 126

Maavesi (_käwessj, Mawesi, Maawesi, Maawessi)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 120

Joroinen, 1. komppanian ruotu 134

Joroinen, 1. komppanian ruotu 135

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 8

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 10

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 55

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 82

Mahkola (Magkoila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 78

Ristiina, 3. komppanian ruotu 79

Ristiina, 3. komppanian ruotu 80

Maivala (Maiwala, Moiwalla)

Juva, 1. komppanian ruotu 37

Juva, 1. komppanian ruotu 65

Makkola (Mackoila, Mackåla)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 4

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 36

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 91

Maljala (_illiala, Maliala)

Puumala, 2. komppanian ruotu 44

Puumala, 3. komppanian ruotu 137

Malvaniemi (Malwalammj, Malwalamj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 108

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 133

Mannikkala (Månnikala)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 82

Mannila (Mannila)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 25

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 30

Marjoniemi (Marjaniemi, Marianiemi, Marjanemj)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 18

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 19

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 20

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 96

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 98

Ristiina, 3. komppanian ruotu 57

Ristiina, 3. komppanian ruotu 58

Markkala (Markala, Marckåla)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 15

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 61

Martikkala (Martickala)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 98

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 99

Matiskala (Matiskala)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 90

Mattila (Mattila)

Juva, 1. komppanian ruotu 37

Juva, 1. komppanian ruotu 63

Melaniemi (Melanemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 78

Merrasmäki (Merasmäkj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 104

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 128

Miettilä (Metilä, Netilä)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 34

Kuopio, 8. komppanian ruotu 90

Miettula (Miettilä, Mietulla, Mietula)

Juva, 1. komppanian ruotu 43

Puumala, 2. komppanian ruotu 129

Puumala, 3. komppanian ruotu 141

Mikkolanniemi (Mickolanemj, Mickolaniemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 35

Sääminki, 2. komppanian ruotu 64

Sääminki, 2. komppanian ruotu 79

Minkkilä (Minckilä, Minckila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 16

Ristiina, 3. komppanian ruotu 89

Monikkala (Månikala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 46

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 125

Monninmäki (Månnimäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 19

Montola (Måndola, Måndolamäki)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 135

Joroinen, 1. komppanian ruotu 137

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 17

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 95

Muhola (Muhoila)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 87

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 88

Murtoinen (Murdois)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 3

Murtois (Murdois)

Juva, 1. komppanian ruotu 65

Murtolahti (Murdolax, Murdollax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 70

Kuopio, 8. komppanian ruotu 104

Mustinmäki (Mustamäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 18

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 117

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 118

Muuramäki (Murasmäkj)

Puumala, 2. komppanian ruotu 38

Mynttilä (Myntilä)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 18

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 19

Mäkelä (Mäckälä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 76

Ristiina, 3. komppanian ruotu 77

Mäköis (Mäkiöis)

Juva, 1. komppanian ruotu 32

Männynmäki (Månnimäki)

Juva, 1. komppanian ruotu 48

Mäntynen (Mändys, Mändyis)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 123

Sulkava, 2. komppanian ruotu 124

Sulkava, 2. komppanian ruotu 126

Sulkava, 2. komppanian ruotu 127

NAlkuun

Naarvanlahti (Narfwanlax, Narwanlax)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 125

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 129

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 140

Narila (Narila, Narilla)

Juva, 1. komppanian ruotu 42

Juva, 1. komppanian ruotu 69

Naukkarila (Naukarilla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 80

Nerkoo (Nerkoby, Nerckoby, Närckoby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 98

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 110

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 138

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 139

Neuvola (Neufwola)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 68

Niemensalo (Niemisalo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 100

Niemisjärvi (Niemisby, Niemisierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 43

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 128

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 137

Niinimäki (Ninimäkj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 82

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 20

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 21

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 120

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 19

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 20

Puumala, 3. komppanian ruotu 140

Niininiemi (Nininiemi, Nijniniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 19

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 67

Niinisaari (_inisawij)

Puumala, 2. komppanian ruotu 42

Nikkarila (Nickarila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 6

Nilsiä (Nillsilax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 46

Kuopio, 8. komppanian ruotu 72

Niskamäki (Niskamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 80

Nissilä (Nissilä)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 27

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 125

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 133

Norola (Nårola)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 12

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 86

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 87

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 88

Nousiala (Nåusialmäkj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 88

Nuutila (Knutila, __tilaby, Cnutila)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 41

Kuopio, 8. komppanian ruotu 55

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 57

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 66

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 89

Nykälä (Nykälä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 65

Närhilä (Närhillä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 115

Ristiina, 3. komppanian ruotu 88

Närvälä (Närfwälä)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 99

Näärinki (Näringh)

Juva, 1. komppanian ruotu 103

OAlkuun

Ohensalo (Åhensalo)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 15

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 91

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 92

Ohtaanniemi (Ochtanemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 83

Kuopio, 8. komppanian ruotu 84

Oinasjärvi (Oinasierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 31

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 134

Oittila (Outila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 76

Olkkolanniemi (Ålkola)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 91

Ollikkala (Ållickala, Olickala, Ollickala, Ållikala)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 37

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 45

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 99

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 111

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 139

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 140

Juva, 1. komppanian ruotu 63

Juva, 1. komppanian ruotu 64

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 58

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 95

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 96

Ollila (_ollilla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 138

Onkivesi (Ongiwessi)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 125

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 126

Orala (Åralaby)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 24

Osikonmäki (Osinkonmäki, _sickoinmäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 3

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 4

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 5

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 29

Osmajärvi (Ossmaiärfwi, Ossmaierfwi, Osmaiärfwi)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 4

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 114

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 121

Osmanki (Ossmangi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 116

Otavanniemi (Åtawanemi)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 77

Sääminki, 2. komppanian ruotu 78

Outila (Outila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 54

PAlkuun

Paakkunala (Pakunalla, Huckalla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 87

Paappala (Papala)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 2

Paatela (Pattela)

Juva, 1. komppanian ruotu 50

Pajujärvi (Pajuierfwi)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 127

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 128

Pajula (Paijula)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 82

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 83

Pajusalmi (Pajusalmi)

Juva, 1. komppanian ruotu 57

Pakarila (Pakarilla)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 75

Pakinniemi (Paakinemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 4

Paloinen (Palois, Paloisby, Pallois)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 96

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 108

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 140

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 137

Palvalahti (Palfwalax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 28

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 60

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 62

Parantala (Parandala)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 5

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 23

Parkatniemi (Parckatnemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 1

Ristiina, 3. komppanian ruotu 49

Ristiina, 3. komppanian ruotu 50

Parkkila (Parkilla, Parckila, Parckilla)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 94

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 96

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 97

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 98

Parkkola (Parckåila)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 132

Parkumäki (Parkumäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 21

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 57

Partala (Pardala)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 29

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 39

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 124

Patasalo (Patusalo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 97

Paukarlahti (Paukarlax)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 6

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 7

Pekkola (Päckola)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 14

Pellilä (Pölliölä, Pättillä)

Juva, 1. komppanian ruotu 53

Puumala, 2. komppanian ruotu 38

Pellossalo (Pällosalo)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 67

Pelonniemi (Palonemj, Palonemi)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 86

Kuopio, 8. komppanian ruotu 101

Penttilä (Bengtillä)

Puumala, 2. komppanian ruotu 134

Pesola (Päsoilla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 92

Pesolansaari (Päsoilansari)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 31

Petromäki (Pätromäki)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 107

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 108

Pettilä (Pättilä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 11

Ristiina, 3. komppanian ruotu 12

Ristiina, 3. komppanian ruotu 74

Petäjäniemi (Peteniemj)

Puumala, 2. komppanian ruotu 133

Pieksä (Pexäby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 71

Kuopio, 8. komppanian ruotu 111

Pielavesi (Pielawesi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 104

Pietilänlahti (Pietilä, Pettilalax)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 44

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 115

Pietolansaari (Petulansarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 31

Pihlajanniemi (_hlanemi, Piklanemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 30

Sääminki, 2. komppanian ruotu 63

Piispalanmäki (Pispalamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 89

Pirhiänniemi (Pijrheniemi)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 72

Pirilä (Pirihlä)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 12

Pirttimäki (Pijrtimäkj)

Puumala, 2. komppanian ruotu 40

Puumala, 2. komppanian ruotu 131

Pisamalahti (Pisamalax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 50

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 51

Piskola (_iskoilla, Piskoila)

Puumala, 2. komppanian ruotu 45

Puumala, 3. komppanian ruotu 139

Puumala, 3. komppanian ruotu 141

Pitkälahti (Pitkälax, Pitkelax)

Juva, 1. komppanian ruotu 25

Juva, 1. komppanian ruotu 35

Juva, 1. komppanian ruotu 47

Juva, 1. komppanian ruotu 59

Juva, 1. komppanian ruotu 60

Puumala, 2. komppanian ruotu 45

Pitkälä (Pitkänemj, Pitkellä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 105

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 106

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 110

Pitkälänniemi (Pitkeisniemj)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 114

Pitkäsmäki (Pitkesmäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 68

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 69

Pohjalahti (Påchiaslax, Påchialax, Pochialax)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 2

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 21

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 79

Pohjois (Påhjois, Påhjoisby)

Juva, 1. komppanian ruotu 30

Juva, 1. komppanian ruotu 31

Juva, 1. komppanian ruotu 64

Poitsiniemi (Poitzinemj)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 93

Porovesi (Pårowesi, Påråwesi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 44

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 121

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 138

Puikonniemi (_iukunemj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 58

Pulkkila (Pulckila)

Juva, 1. komppanian ruotu 38

Juva, 1. komppanian ruotu 40

Juva, 1. komppanian ruotu 65

Punnola (Punnolax, _unnoila)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 75

Sääminki, 2. komppanian ruotu 76

Punnonmäki (Punnomäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 45

Kuopio, 8. komppanian ruotu 51

Kuopio, 8. komppanian ruotu 53

Puntala (Pundala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 75

Pursiala (Pursiala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 40

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 112

Pussilantaival (Pusilantaipal)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 115

Putroniemi (Putronemi)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 33

Puttola (Putola, Puttoila)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 14

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 90

Puutosmäki (Putussmäkj, Putusmäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 43

Kuopio, 8. komppanian ruotu 93

Puutossalmi (Putusallmj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 93

Pyhitty (Pyhitty)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 6

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 52

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 75

Pyhäjärvi (Pjheirfwi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 64

Pylkkälä (Pylckälä)

Juva, 1. komppanian ruotu 39

Juva, 1. komppanian ruotu 40

Ristiina, 3. komppanian ruotu 2

Ristiina, 3. komppanian ruotu 3

Pylvänälä (Pölwänälä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 7

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 25

Pyörnilä (Biörnila)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 110

Päivilä (Peifwillä)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 87

Päkkilä (Pickila)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 35

Päsmäri (Päsmäri)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 93

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 107

Pöljä (Pölliäby, Pölliaby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 29

Kuopio, 8. komppanian ruotu 63

Kuopio, 8. komppanian ruotu 64

Pölläkkä (Pöllönemi, Pellikamäki)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 21

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 50

Pöllölä (Pöllelä)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 76

Pöntilä (Pöndilä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 8

Ristiina, 3. komppanian ruotu 64

Pörsänmäki (Pörsenmäki, _sämäki, Pörsänmäkj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 40

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 100

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 123

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 132

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 140

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 139

Pörölänmäki (Pörrilä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 48

Pöyhö (Pöyhälä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 5

Pöyhölä (Pöyhöläby)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 53

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 84

Pöyry (Peurenby)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 107

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 130

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 131

RAlkuun

Raaminmäki (_kammäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 61

Rahikkala (Rahikala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 5

Ristiina, 3. komppanian ruotu 59

Ristiina, 3. komppanian ruotu 60

Rahkolantaipale (Rackolantaipal)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 119

Sulkava, 2. komppanian ruotu 120

Rahula (Rauhula)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 89

Raikuu (Raikus)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 105

Rajalanniemi (Raialaniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 59

Randasalmi S:n och Dito by (Randasalmi S:n och Dito by)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 132

Rantakylä (Randakyla, Randakylä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 41

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 116

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 30

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 31

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 32

Rantasalo (Randasalo)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 1

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 2

Rantuu (Randois)

Juva, 1. komppanian ruotu 56

Juva, 1. komppanian ruotu 57

Rasala (Rassala)

Juva, 1. komppanian ruotu 44

Rauhajärvi (Rauhajärwi)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 34

Rauhamäki (Rauhamäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 51

Rauvanniemi (Ranhaniemi)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 105

Reinikkala (Reinickala, Reinickalla, Räinikala, Reinikala)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 19

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 24

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 107

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 7

Sääminki, 2. komppanian ruotu 74

Rekola (Päckola, Ruckala)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 22

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 30

Remeskylä (Remexelä, Remexälä)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 32

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 122

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 140

Remojärvi (Remojärfwi)

Juva, 1. komppanian ruotu 39

Juva, 1. komppanian ruotu 67

Repomäki (Räpåmäki)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 47

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 48

Rieppola (Räpåla)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 24

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 25

Riihiranta (Rihiranda)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 18

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 19

Riikola (Rijkolla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 104

Riistavesi (Ristawäsj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 79

Kuopio, 8. komppanian ruotu 80

Kuopio, 8. komppanian ruotu 81

Kuopio, 8. komppanian ruotu 102

Riittilä (Ryttilä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 41

Ripatti (Ripatila)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 131

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 132

Rissala (Rijsalaby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 67

Kuopio, 8. komppanian ruotu 68

Kuopio, 8. komppanian ruotu 100

Kuopio, 8. komppanian ruotu 107

Ritalahti (Rijtalax)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 46

Ritisenlahti (Ritislax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 39

Ritoniemi (Ritonemi, Rijtonemj, Ritanemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 26

Kuopio, 8. komppanian ruotu 89

Kuopio, 8. komppanian ruotu 90

Kuopio, 8. komppanian ruotu 108

Ritosaari (Rijtåsarj, Rijtosarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 32

Sääminki, 2. komppanian ruotu 33

Sääminki, 2. komppanian ruotu 34

Riuttala (Rijutula)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 94

Roikansaari (Roickansarj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 91

Roinila (Råjnilanemj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 76

Rokansalo (_ikonsalo)

Puumala, 2. komppanian ruotu 139

Ronkala (Rångala)

Juva, 1. komppanian ruotu 27

Juva, 1. komppanian ruotu 28

Juva, 1. komppanian ruotu 52

Juva, 1. komppanian ruotu 53

Rummukka (Rummukamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 7

Rummukkala (Ramukala)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 110

Ruokojärvi (Ruokojärfwi, Råkåiärfwi)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 141

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 93

Ruokola (Råkola, Råkåla, Ruokala)

Juva, 1. komppanian ruotu 25

Juva, 1. komppanian ruotu 46

Juva, 1. komppanian ruotu 102

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 97

Ruokolahti (Råkålax)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 96

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 97

Ruokomäki (Ruokomäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 67

Ruokoniemi (Råkoniemi, Råkåniemj, Råkånemj)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 118

Joroinen, 1. komppanian ruotu 137

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 97

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 98

Sulkava, 2. komppanian ruotu 117

Sulkava, 2. komppanian ruotu 118

Sulkava, 2. komppanian ruotu 127

Ruokotaipale (_kotaipal)

Puumala, 2. komppanian ruotu 138

Ruotaanmäki (Ruotanmäki)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 44

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 97

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 138

Rutakko (Rutacko, Rutackå)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 30

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 31

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 94

Ryhälä (Ryhällä, Ryhäläby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 28

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 92

Puumala, 2. komppanian ruotu 130

Puumala, 2. komppanian ruotu 131

Rytky (Rytkyby, _yttköläby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 106

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 136

Kuopio, 8. komppanian ruotu 52

Rytkölä (Rytkylä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 22

Ryönä (Rönäby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 76

Kuopio, 8. komppanian ruotu 77

Räimä (Reimä, Rämäby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 62

Kuopio, 8. komppanian ruotu 107

Rämälä (Rumullaa)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 85

Räsälä (Räsäläby, Rasalalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 34

Kuopio, 8. komppanian ruotu 91

Kuopio, 8. komppanian ruotu 92

SAlkuun

Saahkarlahti (Sakarlax, Sackarlax)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 22

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 120

Saamainen (Samais)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 104

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 105

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 106

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 8

Saijanlahti (Sejerlax)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 20

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 119

Sairalanmäki (Suolamäkj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 86

Salahmi (Salami, Salamiby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 42

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 125

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 132

Sallila (Sallillä, _ellillä)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 6

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 46

Salmenkylä (Salmilaisenby, Salmenby)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 34

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 35

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 102

Salmijärvi (Salmiärfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 106

Sarkamäki (Sarkamäki)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 111

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 112

Sarkaniemi (Sarkaniemi, Sarkanemj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 17

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 11

Sattila (Sattila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 80

Ristiina, 3. komppanian ruotu 82

Saukkola (Sauckolla)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 76

Saukonsaari (Saakonsarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 35

Sauvomäki (Sauhwamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 72

Saviniemi (Safwinemj)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 22

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 93

Savuniemi (Saufwiniemi)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 134

Joroinen, 1. komppanian ruotu 140

Seppälä (Säppoila, Säppälä, Säppällä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 19

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 20

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 83

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 84

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 85

Puumala, 2. komppanian ruotu 128

Puumala, 2. komppanian ruotu 134

Sianjalka (Sianialka)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 48

Siikamäki (Sijkamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 11

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 55

Siiskola (Sijstola, Syskälä)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 43

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 16

Sikosaari (Sikalansari)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 80

Simanala (Simanala)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 83

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 84

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 85

Simola (Simoila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 84

Ristiina, 3. komppanian ruotu 85

Simpala (Suichalla)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 80

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 81

Sipilä (Sipillä)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 114

Sipilänsaari (Sippileniemj)

Puumala, 2. komppanian ruotu 133

Soikkala (Saikala, Såikala, Såckala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 45

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 122

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 123

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 124

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 13

Soiniemi (Soiniemi)

Juva, 1. komppanian ruotu 29

Juva, 1. komppanian ruotu 54

Juva, 1. komppanian ruotu 55

Soinilansalmi (SoinilanSalmj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 12

Soinlahti (Soinlax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 53

Kuopio, 8. komppanian ruotu 54

Kuopio, 8. komppanian ruotu 55

Sokkala (Såckala)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 9

Ristiina, 3. komppanian ruotu 69

Ristiina, 3. komppanian ruotu 75

Sompasaari (Sombasarj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 27

Sonkajärvi (Sångaierfwi, Songajerfwi, Sångaierfwwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 30

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 93

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 134

Sopala (Såpala, Såppolaniemj)

Juva, 1. komppanian ruotu 44

Puumala, 2. komppanian ruotu 133

Sorjola (Sårialla)

Puumala, 2. komppanian ruotu 129

Sotkanniemi (Sotkanemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 94

Sukeva (Sukewaby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 46

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 133

Sulkava (Sulkkafwaby, Sullkawa, Sulkawa)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 105

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 106

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 127

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 141

Sulkava, 2. komppanian ruotu 111

Sulkava, 2. komppanian ruotu 126

Summala (Summala)

Juva, 1. komppanian ruotu 54

Suojärvi (Soijärfwi, Soijerfwi, Suåjärf, Suåjerf)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 37

Kuopio, 8. komppanian ruotu 46

Kuopio, 8. komppanian ruotu 104

Kuopio, 8. komppanian ruotu 105

Suolitaipale (Suolitaipal)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 90

Suolivesi (Suoliwesi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 19

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 20

Suonenjoki (Suonijoki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 16

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 59

Suonsaari (Suosari)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 10

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 88

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 89

Suonsalmi (Suosalmj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 133

Suontientaipale (Suontentaipal)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 57

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 85

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 88

Surnunmäki (Surnumäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 47

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 76

Sutela (Sutelaby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 38

Suurniemi (Surniemi)

Juva, 1. komppanian ruotu 51

Suurola (Suråla)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 5

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 20

Sydänmaa (Syfwenma, Sydenma)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 130

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 5

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 6

Synsiöranta (Synsiäranda)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 1

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 9

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 12

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 13

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 26

Syrjälä (Syriälä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 48

Syrjänsaari (Syriäsarj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 78

Syvänmaa (Syfwenma)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 82

Syvänsi (Syfweis, Syfwäis)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 119

Joroinen, 1. komppanian ruotu 138

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 29

Syvärilä (Syfwerilä)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 46

Syväsmäki (Syfwänmaby)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 97

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 98

Sälevä (Sälewaby, Säläwä, Säläwäby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 24

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 95

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 102

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 139

Sänkimäki (Sängänmäkj, Sengenmäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 29

Kuopio, 8. komppanian ruotu 38

Kuopio, 8. komppanian ruotu 111

Särkemäki (Särckimäkj, Särckimäckj)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 93

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 95

Särkilahti (Ssärcklax)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 33

TAlkuun

Tahvanala (Staffanalamäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 117

Taipale (Taipalby, Taipallaby, Taipalenby, Taipala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 118

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 128

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 41

Juva, 1. komppanian ruotu 50

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 13

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 18

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 20

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 96

Ristiina, 3. komppanian ruotu 74

Ristiina, 3. komppanian ruotu 81

Tallus (Tallus)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 24

Kuopio, 8. komppanian ruotu 41

Tannila (Tannila)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 111

Sulkava, 2. komppanian ruotu 112

Tanskansaari (Danskansari)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 18

Tarhola (Tarhoila)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 4

Ristiina, 3. komppanian ruotu 55

Tavinsalmi (Tafwisallmj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 94

Kuopio, 8. komppanian ruotu 95

Teemassaari (Temasalo)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 11

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 53

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 54

Teivaa (Teifwalla)

Juva, 1. komppanian ruotu 61

Juva, 1. komppanian ruotu 62

Telataipale (Telataipal)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 116

Sulkava, 2. komppanian ruotu 127

Tihusniemi (Tehuxniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 13

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 56

Tiihola (Tuhåila)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 19

Tiilikkala (Tyllickala)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 136

Tiirola (Tijrrola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 78

Tikkala (Teckala, Tickala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 118

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 128

Tikkalanmäki (Tickalamäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 9

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 69

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 81

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 87

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 91

Tikkilä (Tukella)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 90

Timola (Timoila)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 23

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 112

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 113

Tiusala (Tiusala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 119

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 120

Ristiina, 3. komppanian ruotu 1

Ristiina, 3. komppanian ruotu 48

Ristiina, 3. komppanian ruotu 52

Toholahti (Tåholax)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 17

Toijala (Tåijala, Härckälä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 47

Ristiina, 3. komppanian ruotu 76

Toivala (Toifvola)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 32

Toivola (Tåifwola, Taifwola)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 21

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 23

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 58

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 91

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 94

Tolvanniemi (Tålfwaniemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 69

Tommonmäki (Tommamäki, Tommamäkj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 127

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 141

Torasalo (Tårasalo, Tamsalo, _orasallmj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 7

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 8

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 47

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 62

Tornialanmäki (Tårnialala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 106

Tornioniemi (Tornjonemj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 29

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 62

Toroppala (Tarapola)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 96

Tossavalansaari (Tossawalansari)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 56

Tuhkala (Tuckala)

Juva, 1. komppanian ruotu 38

Juva, 1. komppanian ruotu 67

Tunnila (Tuumilla)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 121

Sulkava, 2. komppanian ruotu 122

Tuovilanlahti (Towilalax, Tåfwilalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 36

Kuopio, 8. komppanian ruotu 61

Kuopio, 8. komppanian ruotu 96

Tuppurinmäki (Tuppuralamäkj)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 15

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 16

Tuukkala (Tuckala)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 44

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 45

Tuunaansaari (Timasarj)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 109

Tuusmäki (Tuusmäkj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 13

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 14

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 15

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 20

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 21

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 55

Tuusniemi (Tuusnemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 82

Kuopio, 8. komppanian ruotu 83

Tynkkylä (Tynckella)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 81

Tyrynmäki (Tyrckmäki)

Juva, 1. komppanian ruotu 29

Tyyrinmäki (Tiurulamäkiby)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 58

UAlkuun

Ukonlahti (Uckonlax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 88

Ukonniemi (Uckanemj)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 39

Ulmala (Ullmala)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 36

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 108

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 109

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 137

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 138

Unnukansalo (Unukansahlo)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 22

Urimolahti (Wirmalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 37

Utriala (Utriala)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 7

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 13

VWAlkuun

Vaahersalo (Wahersalo)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 109

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 24

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 25

Vaara (Wara)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 107

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 108

Vaaraslahti (Waraslax)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 114

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 141

Vahvamäki (Wahwamäkj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 134

Vaikotaipale (Wackotaipal)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 71

Sääminki, 2. komppanian ruotu 72

Valkeamäki (Walkeamäki, Walkeaisby, Walkeaismäki, Walkeamäkj)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 26

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 39

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 131

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 108

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 109

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 9

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 51

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 78

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 81

Valkola (Walckola)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 85

Valtola (Walldola)

Puumala, 2. komppanian ruotu 38

Vanaja (Waniala)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 48

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 73

Vanhala (Wanhala)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 5

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 70

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 71

Vanhamäki (Wanhamäkj)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 109

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 28

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 29

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 38

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 39

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 101

Vappula (Wapula)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 121

Varistaipale (Waristaipal)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 10

Varkaus (Warckaus, Warkaus)

Leppävirta, 1. komppanian ruotu 114

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 53

Varpanen (Warpaiss)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 33

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 135

Varparanta (Warpaisenranda, Warparanda)

Juva, 1. komppanian ruotu 51

Sääminki, 2. komppanian ruotu 70

Sääminki, 2. komppanian ruotu 79

Vatila (Watila)

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 113

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 114

Hirvensalmi, 3. komppanian ruotu 115

Vauhkola (Wauchkoila)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 2

Vehkalahti (Wäckalax)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 75

Vehkasaari (Wächkasarj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 70

Vehmaa (Wächmais)

Juva, 1. komppanian ruotu 26

Juva, 1. komppanian ruotu 49

Vehmaiskylä (Wechmais, Wechmas)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 1

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 52

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 76

Vehmasjärvi (Wächmasierfi, Wechmasierfwi)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 24

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 107

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 139

Vehmaskylä (Wächmais, Wächmois, Wähmais, Wehmais, Wähmaisby)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 2

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 6

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 36

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 9

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 11

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 78

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 79

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 80

Vehmasmäki (Wächmasmäkj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 27

Kuopio, 8. komppanian ruotu 49

Kuopio, 8. komppanian ruotu 50

Kuopio, 8. komppanian ruotu 100

Kuopio, 8. komppanian ruotu 107

Vehmersalmi (Wehmersalmi, Wechmarsalmj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 25

Kuopio, 8. komppanian ruotu 28

Kuopio, 8. komppanian ruotu 88

Vehvilä (Wächwilä)

Leppävirta, 8. komppanian ruotu 5

Venetmäki (Wänechmäki)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 64

Venettekemäranta (Wenechtekämäranda)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 64

Venäjänsaari (Wänähänsarj, Wämiänsari)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 57

Kuopio, 8. komppanian ruotu 58

Kuopio, 8. komppanian ruotu 104

Vesiniemi (Wässjniemi)

Puumala, 2. komppanian ruotu 134

Vianto (Wianda)

Iisalmi, 8. komppanian ruotu 126

Vieremäjärvi (Wieremä)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 26

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 42

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 131

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 132

Viippero (Wipero)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 83

Viisala (Wisala)

Juva, 1. komppanian ruotu 34

Viitaa (Wijtaby)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 34

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 135

Vilhula (Wilhula)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 84

Viljakkala (Wiliakala, Williakala)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 28

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 100

Wirmasniemi (Wirmasniemi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 64

Virtasalmi (Wirdasallmi, Wirdasalmi)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 60

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 71

Visulahti (Wäsulax)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 91

Vitsiälä (Witziälä, Witzhiälä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 8

Ristiina, 3. komppanian ruotu 61

Voinsalmi (Woinsallmj)

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 48

Rantasalmi, 2. komppanian ruotu 49

Vuojalahti (Wajalax)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 5

Vuolinko (Wålingo)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 30

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 32

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 33

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 34

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 35

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 36

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 100

Vuolteenkylä (Woldenby)

Mäntyharju, 3. komppanian ruotu 95

Vuorenmaa (Wuorenma, Wårenma)

Juva, 1. komppanian ruotu 46

Juva, 1. komppanian ruotu 68

Juva, 1. komppanian ruotu 69

Vuoriniemi (Wournemj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 31

Vuorisalo (Worisahlo)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 33

Vuotjärvi (Wotjerfwi)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 73

Kuopio, 8. komppanian ruotu 75

Väistönsaari (Weistonsarj)

Sääminki, 2. komppanian ruotu 31

Väisälä (Wäisala, Wäisälä)

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 26

Mikkeli, 3. komppanian ruotu 27

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 23

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 73

Väisälänmäki (Wäisälämäki)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 101

Vänninmäki (Swennimäki, Svennimäki, Swenimäki)

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 46

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 92

Iisalmi, 6. komppanian ruotu 133

Västinniemi (Westinemj)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 74

Vättilä (Wättilä)

Joroinen, 1. komppanian ruotu 118

Joroinen, 1. komppanian ruotu 138

Väyrylä (Wäyrylä)

Pieksämäki, 6. komppanian ruotu 83

Väänälä (Wänälä, Wänäläby)

Kuopio, 8. komppanian ruotu 35

Kuopio, 8. komppanian ruotu 111

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 98

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 99

Väärälä (Wärälä)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 17

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 35

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 76

Väätälänmäki (Wättälä)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 125

Väätämänsalmi (Wätämäsalmi)

Mikkeli, 1. komppanian ruotu 17

YAlkuun

Yliselänauvila (Yllisenaufwilla)

Sulkava, 2. komppanian ruotu 114

Sulkava, 2. komppanian ruotu 115

Ylivesi (Yliwessi, Ylläwesi)

Juva, 1. komppanian ruotu 25

Juva, 1. komppanian ruotu 45

Juva, 1. komppanian ruotu 101

Juva, 1. komppanian ruotu 102

Yläkuona (Ylökona)

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 101

Kerimäki, 2. komppanian ruotu 102

Ylölä (Yllöilä)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 87

Yövesi (Öwässj)

Ristiina, 3. komppanian ruotu 10

Ristiina, 3. komppanian ruotu 70

ÄAlkuun

Äkrynmäki (Äkrånmäkj)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 6

Äkryntaipale (Äkråntaipal, Äkrontaipal)

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 6

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 7

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 23

Kangasniemi, 5. komppanian ruotu 29

Tässä hakemistossa on yhteensä 1439 nimeä

© Väinö Holopainen 2023