AlkuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1687 → Gustaf Gyllenspång

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1687 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1687
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 05 06 07
1. komppania (Lijff Compagnie)
Carll Jörensson Antoin 1 Carl Jöransson Antoin
Hendrich Mattzon Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Herman Hermansson Pastunin 3 Herman Hermansson
Larss Larsson Pappoin 5 Lars Larsson Papain
Mattz Andersson Ihalain 6 Matz Andersson Ihalain maj 74 Matz Anderson Ihalain
Johan Johansson Säppelein 9 Johan Johansson Seppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Erich Hendersson Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Staffan Johansson Aniain 70 Staffan Johansson Aniain
Erich Mattsonn Kårpilaian 71 Erich Matsson Kårpilain
Johan Hendersson Häckinen 72 Johan Hendersson Häckinen
Peer Peerssonn Luikas 74 Peer Peersson Laickis
Johan Staffansson Biörn 76 Johan Staffansson Biörnin maj 40 Johan Staffanson Biörn
Oloff Månsson Achtiain 79 Olof Månsson Achtiain
Reinhålt Staffansson Biörn 80 Reinholdt Staffansson
Johan Mårthensson Pyllkein 94 Johan Mårthensson Peykein
Simon Jacobsson Uimu 96 Simon Jacobsson Uimo
Thomass Påhlsson Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Jören Thomasson Tåifwikain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Anderss Johansson Hara 24 Anders Johansson Hara juv 70 Anders Johansson Hare
Mattz Peersson Lefwöin 26 Matz Peersson Lewoin juv 3 Matts Persson Lewoin
Hendrich Johansson Hara 34 Hendrich Jonasson Hara juv 16 Hindrik Johansson Hare
Larss Jörensson Carstinen 35 Lars Jöransson Karstinen
Påhl Jörensson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Grelss Grelsson Lohmain 42 Grels Grelsson Lochmain
Anderss Anderson Läskinen 44 Anders Andersson Läskinen
Mårthen Christerson Alfwoin 50 Mårthen Christersson Alwain juv 4 Mårten Christersson Alwoin
Påhl Påhlsson Suikoin 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Thomas Jörensson Hämäl:n 61 Thomas Jöransson Hämäläin
Larss Mattzon Saiko 66 Lars Matsson Saiko
Thomas Peersson Kåttilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Påhl Peersson Rämäin 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Mattz Kiskin 45 Matz Matsson Kiskin
Johan Simonsson Hauka 116 Johan Simonsson Huchka juv 95 Johan Simonsson Huhka
Gregorius Anderson Hyfwäin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Hendrich Larsson Achulain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Larss Ohlsson Lefwöin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Michell Larsson Kinnuin 124 Michell Larsson Kinnuin
Sigfredh Madtsson Pajunen 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Mårthen Ohlssonn Landiain 8 Mårthen Olofsson Landiain maj 2 Mårten Ohlson Lauhian
Nillss Simonssonn Heilain 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Cnuth Cnutssonn Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Anders Eskellssonn Rahikain 12 Thomas Thomasson Wänäin
Erich Peerssonn Närfwin 13 Anders Eskellsson Rahikain maj 18 Anders Eskillson Rahikain
Olof Larssonn Lukain 15 Oloff Larsson Lukoin
Anders Påhlssonn Sairuin 18 Anders Påhlsson Sairuin puu 101 Anders Påhlson Sairain
Peer Peerssonn Seppälein 19 Peer Peersson Säppäläin puu 102 Peer Peerson Säppäläin
Hemmingh Peerssonn Hämäl.n 23 Hemmingh Peersson Hämäläin
Olof Ohlssonn Räpo 29 Oloff Olofsson Repå
Dettlof Johanssonn Marain 31 Oloff Johansson Marain
Sigfredh Mårthenssonn Oinoin 32 Sigfredh Mårthensson Åinoin
Påhl Niellssonn Tackin 37 Påhl Nielsson Tackin juv 36 Påel Nilsson Tackinen
Cnuth Larssonn Williakain 43 Knut Larsson Willikain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Thomas Andersson Käckoin 46 Thomas Andersson Käckoin
Johan Thomassonn Kainulain 49 Jöran Thomasson Kainulain
Michell Johanssonn Puhreinen 54 Michell Johansson Puhrainen juv 66 Michel Johansson Purhonen
Staffan Larssonn Nullpoin 55 Staffan Larsson Nulpoin
Påhl Ohlssonn Lambinen 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Johan Peerssonn Wennein 68 Johan Peersson Wännein juv 52 Johan Persson Wanhain
Eskell Larssonn Kårhoin 73 Eskell Larsson Kårhoin
Anders Johanssonn Kimmeri 75 Anders Johansson Kimmer maj 39 Anders Johansson Kinnarj
Jöran Cnutssonn Heyrin 78 Jöran Knutsson Haijain
Lars Michellssonn Häckinen 85 Lars Michelsson Häikinen
Christer Johanssonn Makinen 87 Christer Johansson Mackoinen
Eskell Peerssonn Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Staffan Christerssonn Wäsal: 91 Staffan Christersson Wässulain
Påhl Månssonn Ihalain 92 Påhl Månsson Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Madtz Jörenssonn Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Mårthen Mårthenssonn Kärri 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Michell Ifwarssonn Lydikein 122 Michel Ifwarsson Lydikäin juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Thomas Anderssonn Waukoin 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Lars Ohlssonn Waukoin 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Grels Påhlssonn Kächoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Erich Henderssonn Rångain 135 Erich Hendersson Rångain juv 102 Erik Hindersson Rongain
Hendrich Henderssonn Jeskel: 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Johan Henderssonn Jakoinen 143 Johan Hendersson Jåckinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Eskell Eskellssonn Turtiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Anders Ifwarssonn Ahoin 105 Anders Ifwarsson Ahoin
Hans Påhlssonn Lipponen 107 Hans Påhlsson Lippoinen
Hendrich Henderssonn Ollkonen 109 Clemet Hendersson Hålopain
Hendrich Henderssonn Kärrin 111 Hendrich Hendersson Keroin
Olof Johanssonn Puikoin 112 Olof Johan Pöikein
Bertill Madtssonn Tirikain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Johan Peerssonn Jatinen 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
Clemet Andersson Hålopain 115 Clemet Andersson Hålopain
2. komppania (ÖfwersteLieutenant:s Compagnie)
Nielss Grelsson Räpoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Mattz Mattzon Nattuin 5 Matz Mattsson Natuin
Påhl Hansson Launin 7 Påhl Hanssonn Launin
Hendrich Hendersson Laitinen 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Mattz Sickn 12 Matz Peersson Sijckain
Thomas Påhlsson Karfwinen 11 Thomas Påhlsson Korfwinen
Peer Andersson Kallm 13 Peer Andersson Kallinen eve 55 Petter Andersson Kallin
Oloff Grelsson Parkuin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Nielss Peersson Puttkinen 17 Niels Peersson Putkonen
Påhl Erichsson Kuttwoin 18 Påhl Erichsson Kutfwoin
Jeremias Hendersson Råpso 21 Jeremias Hinderss Råpse
Hendrich Christersson Mäkäläin 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Oloff Christersson Kuittus 29 Oloff Christerss Huitin
Hanss Hansson Steenbergh puu 46 Hans Steenbergh
Mattz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Mattz Peersson Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Anders Påhlsson Clostarin 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Mattz Johanssonn 69 Matz Johansson
Christer Ohlsson Utriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Påhl Michellsson Piutulain 76 Påhl Michellss. Puitulain
Hendrich Hendrichss Kåistinen 91 Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Anderss Månsson Tynckin 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Christer Hendersson Läxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Anders Larssonn Lödien 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Oloff Ohlsson Mannikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Anders Johansson Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Hendrich Thomasson Sichwoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Dafwid Peersson Mustoin 101 Daffwed Peerss Mustoin
Staffan Thomason Tynckin 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Peer Michellsson Luukain 110 Peer Michelss. Luckain
Peer Michellsson Tesleff 87 Peer Mårtenss: Teslef eve 91 Peter Mårtenss: Tyssleff
Jacob Påhlsson Clostarin 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Peers+D8son Mustoin 99 Anders Peerssonn Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Bengt Erichsson Sångar 114 Bengt Erichss Sånger
Petter Karfwoin 121 Peer Henderss Karfwin
Jören Jörensson Paakalain 124 Jören Jöranss: Pakulain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Petter Ahoin 45 Peer Anderss Ahoin
Staffan Reissainen 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Johan Mårthenssonn Myckäin 3 Johan Mårtenss Myckein
Erich Peerssonn Sillain 4 Erich Peerssonn Sillain
Jonas Nielssonn Wästmann 8 Jonas Bästman eve 1 Jonas Wästman
Peter Pettersson Lydikäin 9 Peer Peersson Lydickein eve 2 Petter Pettersson Lydikäin
Johan Jochumssonn 14 Johan Jochanssonn
Thomas Henderssonn Nirain 19 Thomas Henderss Niråinen eve 46 Thomas Hindersson Nirain
Hendrich Olofssonn Asikain 20 Hindrich Olofss Asickain
Johan Mårthenssonn Hapiain 22 Johan Mårtenss Hapiain
Hendrich Hendrichssonn Nickain 25 Hindrich Johanss Nickoin eve 40 Hindrich Johanss: Nickoin
Erich Eskellssonn Qvintus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Peter Staffanssonn Sallinen 27 Peer Staffanss Sallin
Jören Anderssonn Wänäläin 31 Jöran Anderssonn Wänäläin
Peter Anderssonn Tåifwain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Peter Påhlssonn Härkein 38 Peer Påhlsson Härckein
Olof Olofssonn Lukoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Peter Påhlssonn Malliain 44 Peer Påhlss Malliain puu 9 Peer Påhlson Malliain
Jöran Jöransson Tilikain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Lars Michellssonn Såpanen 49 Lars Michellss Såponen
Daniel Jacobssonn Walldain 53 Daniel Jacobss Walldåin eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Michell Henderssonn Lagmain 54 Michell Henderss Lagmain
Lars Jöranssonn Hämälein 55 Lars Jörenss Hämäl:
Erich Madtssonn Huckain 56 Erich Matss Håkoin
Olof Larssonn Terffwoin 57 Oloff Larss Tärfwoin
Hans Ohlssonn Keinoin
Christer Olofssonn Williakain 59 Christer Oloffssonn Williakain eve 39 Christer Ohlsson Williakain
Madtz Påhlssonn Karfwinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Mårthen Mårthensonn Mieloin 64 Mårten Mårtenssonn Miekoin
Johan Madtssonn Cuolemain 72 Johan Matsson Cuolmain
Påhl Påhlssonn Jatinen
Lars Hanssonn Olkinuora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Sigfredh Hanssonn Dirch 88 Sigfred Hanss Sirich
Staffan Christerssonn Kiskinen 94 Staffan Christersson Kijskin
Hans Sigfredhssonn Dirch 97 Hans Sigfredss Dirich
Johan Johanssonn Lasoin 100 Johan Johansson Lasoin
Måns Mårthenssonn Turtinen 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Jacob Peerssonn Rämäin 108 Jacob Peerss:n Rämenen eve 99 Jakob Pärsson Rämäin
Olof Michellssonn Turunen 46 Peer Mårtenss Tullkj eve 29 Oloff Michellsson Turuin
Jacob Thomassonn Pelkinen 120 Jacob Thomassonn Päälkinen
Christer Jöranssonn Ahoin 122 Christer Jöransson Ahoin
Johan Thomssonn Pärnain 123 Johan Thomassonn Pärnain
Peter Simonssonn Lefwoiska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Peter Thomssonn Kietäwein 133 Johan Eskelss Kåck
Anders Anderssonn Hakarain 135 Anders Anderssonn Hakarain
Anders Swenssonn Jörkinen 136 Anders Swenssonn Jörkinen
Lars Niellssonn Kiskinen 141 Laars Nielss: Kiskin
3. komppania (Majorens Compagnie)
Erich Ohlssonn Räpo
Loput nimet syöttämättä

Nimiä yhteensä: 168, näistä tunnistettu 165 (98.2 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 162
Tunnistettu 1700 Riiassa: 73

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1687.05 Narfwa 7.5.1687 92 - 116
1687.06 Narven 1.6.1687 168 638 124
1687.07 Narfwen 1.7.1687 0 635 135

© Väinö Holopainen 2020