AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1687 → Gustaf Gyllenspång 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1687 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1687
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 06 07
1. komppania
Carll Jörensson Antoin 1 Carl Jöransson Antoin
Hendrich Mattzon Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Herman Hermansson Pastunin 3 Herman Hermansson
Larss Larsson Pappoin 5 Lars Larsson Papain 6
Mattz Andersson Ihalain 6 Matz Andersson Ihalain maj 74 Matz Anderson Ihalain
Johan Johansson Säppelein 9 Johan Johansson Seppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Erich Hendersson Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Staffan Johansson Aniain 70 Staffan Johansson Aniain
Erich Mattsonn Kårpilain 71 Erich Matsson Kårpilain
Johan Hendersson Häckinen 72 Johan Hendersson Häckinen
Peer Peerssonn Luikas 74 Peer Peersson Laickis
Johan Staffansson Biörn 76 Johan Staffansson Biörnin maj 40 Johan Staffanson Biörn
Oloff Månsson Achtiain 79 Olof Månsson Achtiain
Reinhålt Staffansson Biörn 80 Reinholdt Staffansson
Johan Mårthensson Pyllkein 94 Johan Mårthensson Peykein
Simon Jacobsson Uimu 96 Simon Jacobsson Uimo
Thomass Påhlsson Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Jören Thomasson Tåifwikain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Anderss Johansson Hara 24 Anders Johansson Hara juv 70 Anders Johansson Hare
Mattz Peersson Lefwöin 26 Matz Peersson Lewoin juv 3 Matts Persson Lewoin
Hendrich Johansson Hara 34 Hendrich Jonasson Hara juv 16 Hindrik Johansson Hare
Larss Jörensson Carstinen 35 Lars Jöransson Karstinen
Påhl Jörensson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Grelss Grelsson Lohmain 42 Grels Grelsson Lochmain
Anderss Anderson Läskinen 44 Anders Andersson Läskinen
Mårthen Christerson Alfwoin 50 Mårthen Christersson Alwain juv 4 Mårten Christersson Alwoin
Påhl Påhlsson Suikoin 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Thomas Jörensson Hämäl:n 61 Thomas Jöransson Hämäläin
Larss Mattzon Saiko 66 Lars Matsson Saiko
Thomas Peersson Kåttilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Påhl Peersson Rämäin 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Mattz Kiskin 45 Matz Matsson Kiskin
Johan Simonsson Hauka 116 Johan Simonsson Huchka juv 95 Johan Simonsson Huhka
Gregorius Anderson Hyfwäin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Hendrich Larsson Achulain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Larss Ohlsson Lefwöin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Michell Larsson Kinnuin 124 Michell Larsson Kinnuin
Sigfredh Madtsson Pajunen 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Mårthen Ohlssonn Landiain 8 Mårthen Olofsson Landiain maj 2 Mårten Ohlson Lauhian
Nillss Simonssonn Heilain 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Cnuth Cnutssonn Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Anders Eskellssonn Rahikain 13 Anders Eskellsson Rahikain maj 18 Anders Eskillson Rahikain
Erich Peerssonn Närfwin 14 Erich Peersson Närwin
Olof Larssonn Lukain 15 Oloff Larsson Lukoin
Anders Påhlssonn Sairuin 18 Anders Påhlsson Sairuin puu 101 Anders Påhlson Sairain
Peer Peerssonn Seppälein 19 Peer Peersson Säppäläin puu 102 Peer Peerson Säppäläin
Hemmingh Peerssonn Hämäl.n 23 Hemmingh Peersson Hämäläin
Olof Ohlssonn Räpo 29 Oloff Olofsson Repå
Dettlof Johanssonn Marain 31 Oloff Johansson Marain
Sigfredh Mårthenssonn Oinoin 32 Sigfredh Mårthensson Åinoin
Påhl Niellssonn Tackin 37 Påhl Nielsson Tackin juv 36 Påel Nilsson Tackinen
Cnuth Larssonn Williakain 43 Knut Larsson Willikain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Thomas Andersson Käckoin 46 Thomas Andersson Käckoin
Johan Thomassonn Kainulain 49 Jöran Thomasson Kainulain
Michell Johanssonn Puhreinen 54 Michell Johansson Puhrainen juv 66 Michel Johansson Purhonen
Staffan Larssonn Nullpoin 55 Staffan Larsson Nulpoin
Påhl Ohlssonn Lambinen 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Johan Peerssonn Wennein 68 Johan Peersson Wännein juv 52 Johan Persson Wanhain
Eskell Larssonn Kårhoin 73 Eskell Larsson Kårhoin
Anders Johanssonn Kimmeri 75 Anders Johansson Kimmer maj 39 Anders Johansson Kinnarj
Jöran Cnutssonn Hajain 78 Jöran Knutsson Haijain
Lars Michellssonn Häckinen 85 Lars Michelsson Häikinen
Christer Johanssonn Mackoinen 87 Christer Johansson Mackoinen
Eskell Peerssonn Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Staffan Christerssonn Wäsal: 91 Staffan Christersson Wässulain
Påhl Månssonn Ihalain 92 Påhl Månsson Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Madtz Jörenssonn Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Mårthen Mårthenssonn Kärri 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Michell Ifwarssonn Lydikein 122 Michel Ifwarsson Lydikäin juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Thomas Anderssonn Waukoin 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Lars Ohlssonn Waukoin 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Grels Påhlssonn Kächoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Erich Henderssonn Rångain 135 Erich Hendersson Rångain juv 102 Erik Hindersson Rongain
Hendrich Henderssonn Jeskel: 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Johan Henderssonn Jakoinen 143 Johan Hendersson Jåckinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Eskell Eskellssonn Turtiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Anders Ifwarssonn Ahoin 105 Anders Ifwarsson Ahoin
Hans Påhlssonn Lipponen 107 Hans Påhlsson Lippoinen
Hendrich Henderssonn Ollkonen 108 Hendrich Hendersson Ålkoinen
Hendrich Henderssonn Kuroin 111 Hendrich Hendersson Keroin
Olof Johanssonn Puikoin 112 Olof Johan Pöikein
Bertill Madtssonn Tirikain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Johan Peerssonn Jatinen 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
Clemet Andersson Hålopain 115 Clemet Andersson Hålopain 6
2. komppania
Nielss Grelsson Räpoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Mattz Mattzon Nattuin 5 Matz Mattsson Natuin
Påhl Hansson Launin 7 Påhl Hanssonn Launin
Hendrich Hendersson Laitinen 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Mattz Sickain 12 Matz Peersson Sijckain
Thomas Påhlsson Karfwinen 11 Thomas Påhlsson Korfwinen
Peer Andersson Kallm 13 Peer Andersson Kallinen eve 55 Petter Andersson Kallin
Oloff Grelsson Parkuin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Nielss Peersson Puttkinen 17 Niels Peersson Putkonen
Påhl Erichsson Kuttwoin 18 Påhl Erichsson Kutfwoin
Jeremias Hendersson Råpso 21 Jeremias Hinderss Råpse
Hendrich Christersson Mäkäläin 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Oloff Christersson Kuittus 29 Oloff Christerss Huitin
Hanss Hansson Steenbergh puu 46 Hans Steenbergh
Mattz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Mattz Peersson Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Anders Påhlsson Clostarin 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Mattz Johanssonn 69 Matz Johansson
Christer Ohlsson Utriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Påhl Michellsson Piutulain 76 Påhl Michellss. Puitulain
Hendrich Hendrichss Kåistinen 91 Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Anderss Månsson Tynckin 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Christer Hendersson Läxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Anders Larssonn Lödien 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Oloff Ohlsson Mannikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Anders Johansson Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Hendrich Thomasson Sichwoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Dafwid Peersson Mustoin 101 Daffwed Peerss Mustoin
Staffan Thomason Tynckin 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Peer Michellsson Luukain 110 Peer Michelss. Luckain
Peer Michellsson Tesleff 87 Peer Mårtenss: Teslef eve 91 Peter Mårtenss: Tyssleff
Jacob Påhlsson Clostarin 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Peersson Mustoin 99 Anders Peerssonn Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Bengt Erichsson Sångar 114 Bengt Erichss Sånger
Petter Karfwoin 121 Peer Henderss Karfwin
Jören Jörensson Paakalain 124 Jören Jöranss: Pakulain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Petter Ahoin 45 Peer Anderss Ahoin
Staffan Reissainen 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Johan Mårthenssonn Myckäin 3 Johan Mårtenss Myckein
Erich Peerssonn Sillain 4 Erich Peerssonn Sillain
Jonas Nielssonn Wästmann 8 Jonas Bästman eve 1 Jonas Wästman
Peter Pettersson Lydikäin 9 Peer Peersson Lydickein eve 2 Petter Pettersson Lydikäin
Johan Jochumssonn 14 Johan Jochanssonn
Thomas Henderssonn Nirain 19 Thomas Henderss Niråinen eve 46 Thomas Hindersson Nirain
Hendrich Olofssonn Asikain 20 Hindrich Olofss Asickain
Johan Mårthenssonn Hapiain 22 Johan Mårtenss Hapiain
Hendrich Hendrichssonn Nickain 25 Hindrich Johanss Nickoin eve 40 Hindrich Johanss: Nickoin
Erich Eskellssonn Qvintus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Peter Staffanssonn Sallinen 27 Peer Staffanss Sallin
Jören Anderssonn Wänäläin 31 Jöran Anderssonn Wänäläin
Peter Anderssonn Tåifwain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Peter Påhlssonn Härkein 38 Peer Påhlsson Härckein
Olof Olofssonn Lukoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Peter Påhlssonn Malliain 44 Peer Påhlss Malliain puu 9 Peer Påhlson Malliain
Jöran Jöransson Tilikain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Lars Michellssonn Såpanen 49 Lars Michellss Såponen
Daniel Jacobssonn Walldain 53 Daniel Jacobss Walldåin eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Michell Henderssonn Lagmain 54 Michell Henderss Lagmain
Lars Jöranssonn Hämälein 55 Lars Jörenss Hämäl:
Erich Madtssonn Huckain 56 Erich Matss Håkoin
Olof Larssonn Terffwoin 57 Oloff Larss Tärfwoin
Hans Ohlssonn Keinoin
Christer Olofssonn Williakain 59 Christer Oloffssonn Williakain eve 39 Christer Ohlsson Williakain
Madtz Påhlssonn Karfwinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Mårthen Mårthensonn Mieloin 64 Mårten Mårtenssonn Miekoin
Johan Madtssonn Cuolemain 72 Johan Matsson Cuolmain
Påhl Påhlssonn Jatinen
Lars Hanssonn Olkinuora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Sigfredh Hanssonn Dirch 88 Sigfred Hanss Sirich
Staffan Christerssonn Kiskinen 94 Staffan Christersson Kijskin
Hans Sigfredhssonn Dirch 97 Hans Sigfredss Dirich
Johan Johanssonn Lasoin 100 Johan Johansson Lasoin
Måns Mårthenssonn Turtinen 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Jacob Peerssonn Rämäin 108 Jacob Peerss:n Rämenen eve 99 Jakob Pärsson Rämäin
Olof Michellssonn Turunen 46 Peer Mårtenss Tullkj eve 29 Oloff Michellsson Turuin
Jacob Thomassonn Pelkinen 120 Jacob Thomassonn Päälkinen
Christer Jöranssonn Ahoin 122 Christer Jöransson Ahoin
Johan Thomssonn Pärnain 123 Johan Thomassonn Pärnain
Peter Simonssonn Lefwoiska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Peter Thomssonn Kietäwein 132 Peer Thomassonn Kietäwäin
Anders Anderssonn Hakarain 135 Anders Anderssonn Hakarain
Anders Swenssonn Jörkinen 136 Anders Swenssonn Jörkinen
Lars Niellssonn Kiskinen 141 Laars Nielss: Kiskin
3. komppania
Erich Ohlssonn Räpo 48 Erich Olufzson Räppo 6
Dafwid Mattzon Laitin 53 Dawidh Mattzson Laitin hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Peer Andersson Veikain
Michell Nielsson Parika 63 Michell Nielson Parika
Mattz Mattzonn Haikin 64 Mattz Mattzon Haikin
Jöran Jacobsson Ingerin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Jöran Jöranssonn Hauska
Påhl Johansson Pöllkin 75 Påhll Johanson Pölckin
Michell Mårthenson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Påhl Larsson Ninimäki 90 Påffwell Larson Ninjmäckj
Hanss Påhlson Kåsto 70 Anders Påhlsson Kåsso
Thomas Sigfredson Hoopoin 19 Thomas Sigfredson Hoopoin
Mattz Christerson Sällänpä 91 Matz Christerson Sällänpä
Jöran Jöransson Mällkj 93 Jöran Jöranson Mälckj
Simon Anderson Hämäläin 94 Simon Andersson Hämäläin
Samuell Mattzonn Säckin 25 Samuel Mattzson Säckin 6
Grelss Påhlsson Tålpa 27 Greels Påhlson Tålpa
Mattz Bertillson Karialain 33 Mattz Bertilson Karjalain maj 3 Matz Bertellson Karialain
Oloff Thomason Väissain 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Johan Ohlsson Heyri 42 Johan Olufzson Heyrin maj 25 Johan Ohlsson Heurin
Jacob Andersson Möllsä 45 Jacob Andersson Mölssa
Månss Grelsson Ritin 104 Måns Greelson Rijtin
Cnuth Mårthenson Oikarin 105 Cnuth Mårthenson Åikarin
Johan Nielsson Villiakain 107 Johan Nielson Williakain
Grelss Ohlsson Kåifwisto 109 Greels Olufzfon Kåifwisto
Oloff Eskillson Valldoin 110 Oluff Eskilson Waldoin
Johan Grelsson Kurfwiain 117 Johan Greelson Kurfwiain
Christer Jacobson Hinska 126 Christer Jacobson Hinska hen 123 Christer Jacobson Hinska
Mattz Erichsson Paasoin 128 Mattz Erichson Pansoin
Thomas Christerson Karialain 130 Thomas Christerson Karjalain hen 104 Thomas Christerson Karial:n
Michell Larsson Pöllkin 131 Michell Larsson Pölckin hen 109 Michell Larson Pylckein
Thomas Andersson Årpain 135 Thomas Anderson Årpain
Jacob Erssonn Kaipiain 2 Jacob Erichson Kaipiain
Mattz Johansson Kåskimies 3 Mattz Johanson Kåskimies
Michell Larssonn Williakain 4 Mich Larson Williackain hen 31 Michell Larson Williaken
Lars Andersson Ollkonen 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Cnuth Andersson Kyllönen 18 Cnuth Anderson Kyllynen
Johan Hanssonn Kårhoin 11 Johan Hanson Kårhoin
Påhl Larssonn Hajain 9 Påhll Larson Haijain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Olof Ohlssonn Rusain 30 Oluff Olufzson Nyssäin
Madtz Madtssonn Suomalain 37 Mattz Mattzson Suomalain
Eskell Markussonn Kimmari 31 Eskill Mattzson Kimarj
Påhl Madtssonn Hajain 35 Påhll Mattzson Haijain
Nielss Andersson Biörnebårg 28 Niels Anderson Biörneborgh maj 68 Nielsson Anderson Biörnborgh
Påhl Larsonn Pulliain 29 Påhll Larson Pulliain
Hendrich Madtssonn Hännin 26 Hindrich Mattzson Hännin
Christer Påhlssonn Antoin 38 Christer Påhlson Antoin
Jöran Henderssonn Munuka 46 Jöran Hinderson Månika hen 122 Jören Hinderson Måinka
Gustaff Lodwichssonn Tråkin 36 Gustaf Lådwikson Tråckain maj 75 Gustaff Ludwichson Tråckoin
Johan Henderssonn Påhialain 32 Johan Henderson Påhial:n
Anders Henderssonn Tåifakain
Jöran Johanssonn Sårwain
Johan Johanssonn Pustinen
Eskell Eskellssonn Ingerinen 52 Eskiell Eskelson Ingerin maj 106 Eskill Eskillsson Ingorin
Anders Anderssonn Wäisain 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Mårthen Larssonn Huttuin 54 Mårthen Larsson Huttuin hen 32 Mårthen Larson Huttuin
Anders Peerssonn Parandain 59 Anders Person Parandain
Nielss Jöransson Kiskinen 125 Niels Jörenson Kjskin
Michell Nielssonn Suomalain 95 Michell Nielson Suomaläin
Mårthen Johanssonn Kåmmoin 96 Mårthen Johanson Kommonen
Johan Mårthenssonn Walliaka 21 Johan Mårthenson Williacka
Hendrich Clemetssonn Kämäläin 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin hen 86 Hindrich Clemetson Kämäl:
Nielss Peehrssonn Nykäinen
Jöran Thomssonn Manninen 108 Jöran Thomason Mannin hen 102 Jören Thomason Mannin
Samuel Mårthenssonn Låtta 136 Sammuel Mårthenson Låtta hen 98 Samuel Mårthenson Låtta
Mattz Jacobsson Martinen
Hendrich Axellssonn Bulle 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Christer Jöranssonn Tukain 86 Christer Johanson Tuchkain
Lars Jöranssonn Wänain
Olof Hanssonn Lydikäin 138 Oluff Hanson Lydikäin puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Lars Larssonn Käriäin 97 Lars Larson Käriäläin
Lars Jöranssonn Ihalain 78 Lars Jöranson Ihalainen hen 41 Lars Jörenson Ihalain
Madtz Ehrssonn Tapanainen 72 Mattz Erichson Tappoinen
Thomas Thomasson Sullkawain 121 Thomas Thomason Sulckaulain puu 97 Thomas Sulkawain
Madtz Johanssonn Kårhoin
Simon Madtssonn Pijspalain 114 Simon Mattzson Pispalain
Joseph Mårthensson Kainulain 118 Joseph Mårthenson Kannulain
Lars Jönssonn Räpo 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Sigfredh Simonssonn Käckoin 103 Sigfredh Simonson Käckoin
6. komppania
Samuell Nielsson Muldanen 76 Samuel Nielsson Muldain pie 72 Samuell Muldain
Larss Johansson Häckin 19 Lars Johanss Häckinen
Christer Michelson Junduin 67 Christer Michellss Junnoin
Peer Larssonn Laitin 75 Peer Larsson Laitinen pie 39 Peer Larsson Laitinen
Michell Johansson Läskin 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Anders Duukain 2 Anders Anderss Tukein
Lars Nyckein
Hendrich Tarfwiain 79 Hindrich Peersson Tarfwoin
Erich Reinikain
Påhl Tårniain 21 Påhl Laarsson Tårnioin pie 31 Påhl Larsson Tårnioin
Nielss Mattzonn Caupin 124 Niels Matss Kauppinen
Oloff Påhlsson Åffwaskain 97 Oloff Påhlsson Owaskin iis 38 Oluff Påhlson Offwaskoin
Påhl Michellsson Caupin 92 Påhl Michellss Kauppinen
Michell Mattzonn Reyoin
Nielss Påhlsson Nissin 133 Niels Påhlsson Nissinen iis 88 Nielss Påhlson Nissinen
Johan Jacobsson Huttuin 46 Johan Jacobss Huttuin
Påhl Peerssonn Päckuin
Jöran Larsson Rotzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Christer Ohlssonn Kerkein 99 Christer Olofsson Kächköin iis 41 Christer Ohlson Kärckoin
Mattz Hendersson Parfwiain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Oloff Ohlsson Pääsoin 118 Oloff Ohlssonn Pesoinen
Peer Erichsson Inoin 41 Peer Erichssonn Innoin 6
Påhl Rusain 1 Påhl Påhlsson Rusainen
Olof Hulkoin 3 Oloff Ohlss Hulkoin
Madtz Påhlssonn Nikulain 4 Matz Påhlss Nikulain
Påhl Madtssonn Nykäin 6 Påhl Matsson Nykeinen
Michell Kuifwalainen 7 Michell Påhlsson Kuifwalain
Olof Ohlssonn Hurskainen 12 Oloff Oloffsson Hurskain pie 18 Oloff Ohlson Hurskain
Sigfred Läpiäinen 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Nielss Johanssonn Karialain 23 Niels Johansson Karialain pie 33 Niels Johanson Karialain
Hans Johanssonn Putkonen 47 Hans Johansson Putkoin
Jacob Jacobsson Winikain
Lars Madtssonn Pakarinen 69 Laars Matsson Pekarinen
Hendrich Mäkäräinen 83 Hindrich Johanss Mäkeräin pie 82 Hindrich Mäkäräin
Hendrich Ohlssonn Pullkinen 25 Hindrich Olofsson Pulkinen iis 3 Hendrich Ohlson Pulkinen
Hendrich Oijalainen 26 Hindrich Hinderss Åjalain
Madtz Kållionen 28 Matz Matssonn Kållioin iis 6 Matz Matzson Kållioin
Johan Johanssonn Laitinen 32 Johan Johansson Laitinen
Johan Johanssonn Suikonen
Johan Johanssonn Hilldunen 111 Johan Johanss Hillduin iis 57 Johan Johansson Hilduin
Peer Nielssonn Kackinen 56 Peer Michellsson Kackinen
Hans Påhlssonn Kuitunen 80 Hans Påhlsson Kuituin
Lars Johansson Putkoinen
Abraham Thomssonn Tarfwainen
Anders Larssonn Hurskainen 52 Anders Laarsson Hurskain
Nielss Leikas 54 Niels Jacobsson Leikas pie 41 Niels Jacobson Läikas
Peer Ohlssonn Rämäin 53 Peer Oloffsson Rämäinen
Hendrich Thomssonn Laitinen 57 Hindrich Thomass Laitinen pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Markus Peerssonn Jembsa 58 Markus Peersson Jämbssä
Anders Anderssonn Luttinen 59 Anders Andersson Luttinen
Peter Peterssonn Nysein
Lars Henderssonn Putkinen 73 Lars Hind.ss. Putkin
Peter Nielssonn Swensk
Johan Johanssonn Suhoinen
Jacob Wänäläin 81 Jacob Laarsson Wänäläin
Mårthen Äijäläin 84 Mårten Henderss Äijäläin
Madtz Peerssonn Pöndinen 85 Matz Peersson Pöndinen
Nielss Thomssonn Häckinen 86 Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Olof Lappalain 88 Oloff Hindersson Lappalain
Madtz Michellssonn Tirronen 89 Matz Michelss Tijrin pie 89 Mattz Michelss: Tirroin
Hendrich Pelldonen
Hendrich Thomason Kerkein
Johan Jörensson Trutyska
Jonas Påhlssonn Pardainen
Anders Henderssonn Tukain
Madtz Hanssonn Saikoin
Erich Pardainen
Hendrich Madtssonn Kållionen
Hendrich Anderssonn Pedikäin 105 Hindrich Anderss Piedickäin iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
4. komppania
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Hämeen pitäjien miehiä
Månss Eskillsson Laitinen 13 Måns Eskellsson Laitinen maj 96 Måns Eskillsson Laitinen
Lars Christerson Nåusiain 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Hendrich Henderson Laulainen 31 Hendrich Hendersson Laulain
Staffan Mattzon Laulainen 28 Staffan Matzson Launiain 6
Oloff Henderson Päntinen 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Påhl Johansson Liukoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Nielss Cnutson Lehikain 11 Niels Knutsson Lahikainen
Peer Larsson Soikain 23 Peer Larsson Såikain maj 107 Petter Larsson Såckain
Larss Henderson Pihlain 19 Lars Hendersson Pihilain
Hämeen pitäjien miehiä
Christer Cnutssonn Mackonen 26 Christer Knutsson Mackoin
Anders Henderssonn Pöyhinen 21 Anders Hendersson Pöhinen
Henrich Henderssonn Häckinen 8 Hendrich Hendersson Häckinen
Jöran Henderssonn Aulikain 5 Jöran Hendersson Aulikain maj 86 Jöran Henderson Auffwikain
Påhl Påhlssonn Läfwein 15 Påhl Påhlsson Läwäin
Hämeen pitäjien miehiä
Madtz Matssonn Winnikain 22 Matz Matsson Winikain maj 105 Mattz Mattzon Winikain
Jacob Johansson Itinen 4 Jacob Johansson Itinen
Johan Ehrssonn Ikoinen 2 Johan Erichsson Ikoin
Anders Nielsson Wäräin 32 Anders Nielsson Wäräin
Christer Jacobssonn Winnikain 18 Christer Jacobsson Winnikain
Jöran Jöransson Lindunen 17 Jöran Jöransson Lindu
Erich Jacobssonn Peckanen 36 Erich Jacobsson Pekain
Peer Peerssonn Jämbsa 35 Peer Peersson Jämbsä
7. komppania (Capit: Jurgen Wilhielm Stures Compag:)
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Påhl Hafwin
Petter Smålender 67 Petter Anderson Smålander kuo 56 Per Andersson Småländer
Petter Tåifwain 129 Peer Hinderson Tåifwain
Lars Waukoin 25 Lars Johanson Waukoin
Peer Christersson Tackuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Oloff Ohlsson Hillduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Swen Larssonn Turuin 91 Swen Larson Turuin
Erich Nissin 78 Erich Michellson Nissinnen 6
Larss Andersson Jäppin 54 Lars Anderson Jäppinen 6
Hendrich Johansson Tårikain 38 Hendrich Johansson Tårjkain kuo 19 Hindrik Johansson Torikain
Johan Pellikain 32 Johan Johansson Pellikain kuo 12 Johan Johansson Pellikain
Bertill Eskellson Pincka 41 Bertill Eskellson Puuko kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Jöran Rissain 80 Jören Henderson Risanen
Michell Andersson Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Hindrich Hirfwoin 97 Hindrich Hanson Hirfwoin kuo 96 Hindrik Hansson Hirwoin
Mattz Andersson Happoin 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Påhl Karttuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Peer Larsson Wänäin 75 Petter Larson Wänäin
Thomas Kankuin 90 Thomas Hinderson Kanckuin
Mattz Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Peer Larsson Kåpoin 2 Petter Larsson Kåppåin kuo 103 Per Larsson Koppoin
Oloff Parfwiain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Jöran Lapwetelein 16 Jöran Hindersson Lapwätäläin
Peer Peersson Kinnuin 19 Peer Peersson Kinnunen eve 134 Peer Peersson Kinnuin
Peer Peersson Jullkoin 116 Peer Peerson Julkonen
Anderss Pyrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Larss Keinoin 121 Lars Oloffson Keinon
Hendrich Hirfwoin
Frantz Suomalain 21 Frantz Hansson Suomalain
Mattz Mattzonn Kaipain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Petter Mattzonn Rissain 51 Petter Matzson Rissanen 6
Christer Wänäin 70 Christer Larson Wänäin kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Hendrich Parfwiain 69 Hindrich Niehlson Parfwiain kuo 58 Hindrik Nilsson Parwiain
Eliass Caupin 112 Ellias Peerson Kaupin
Peer Ohlsson Hirfwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Sigfred Hendersson Såpain 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Erich Peersson Keinoin
Mattz Andersson Assikain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Påhl Larsson Kåpoin 3 Påhl Larsson Kåponen
Madtz Ohlssonn Williäin 6 Mattz Oloffsson Wiliain kuo 119 Matts Olsson Wiliäin
Madtz Thomassonn Kaipiain 7 Mattz Thomasson Kaipain
Erich Hanssonn Launin 10 Erich Hansson Launioin
Påhl Ohlssonn Turunen 15 Påhl Olofsson Turonen pie 122 Påhl Ohlson Turuin
Peer Peerssonn Parfwiain 17 Peer Peersson Parfwiain
Olof Påhlssonn Kåpoin 22 Oloff Påhlsson Kåpoin
Påhl Madtssonn Wänäläin 24 Påhl Mattzsson Wänäläin
Påhl Ohlssonn Hillduin 29 Påhl Olofsson Hildonen kuo 8 Påel Ohlsson Hilduin
Lars Ohlssonn Tuppurain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Anders Peerssonn Tålfwain 44 Anders Peerson Tålfwain kuo 26 Anders Persson Tolwain
Erich Madtssonn Pedikein 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Hans Hanssonn Hirfwoin 128 Hans Hanson Hirfwoin
Michell Peerssonn Wänäläin 130 Michell Peerson Wänäläin
Anders Anderssonn Kumbulain 13 Anders Andersson Kumbulain kuo 126 Anders Andersson Cumbulain
Anders Anderssonn Lapwätel:n 14 Anders Andersson Lapwetel:
Staffan Jacobssonn Hyfwärinen
Elias Johanssonn Karialain 113 Ellias Johanson Karialain eve 125 Elias Karjalain
Markus Markusson Tenhuin 114 Marckus Marckuson Tenhuin
Peer Madtssonn Läskin 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Madtz Nielssonn Wäpsäläin 120 Mattz Nielson Wäpsäläin eve 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Abraham Abrahamssonn Mäyköin 49 Abraham Abrahamson Moukein kuo 33 Abraham Abrahamssn Mäukin
Jöran Madtssonn Walkoin 52 Jöran Matzon Walkonen
Anders Peerssonn Hännin 55 Anders Peerson Hänninen
Peer Johanssonn Heiskain 57 Peer Johansson Häiskain kuo 27 Per Johansson Heiskain
Påhl Anderssonn Pursiain 61 Påhl Anderson Pursiain
Peer Anderssonn Mustoin 62 Petter Anderson Mustoin
Madtz Larssonn Hillduin 63 Mattz Larson Hillduin
Madtz Madtssonn Mahanen 65 Mattz Mattzson Mahoinenn kuo 53 Matts Mattsson Mahanen
Hendrich Anderssonn Staffanain 71 Hindrich Anderson Staffanain
Olof Christersson Kärfwin 74 Oloff Christerson Kärfwinen
Olof Anderssonn Kuhanen 79 Olof Andersson Kauhanen
Lars Ehrssonn Happonen 81 Lars Erichson Happonen
Jöran Jöranssonn Kranse 82 Jöran Jöranson Kranse
Thomas Madtssonn Winnikain 87 Thomas Mattzson Winikain kuo 84 Thomas Mattsson Winikain
Påhl Peerssonn Ihalembin 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Olof Henderssonn Könönen 93 Oloff Hinderson Könöin
Johan Olofssonn Hirfwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Anders Hanssonn Laihiain 98 Anders Hanson Laihain kuo 98 Anders Hansson Laihiain
Christer Johanssonn Tårikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Anders Casperssonn Wattanen 103 Anders Casperson Wattanen
Jöran Grelssonn Jauhiain 60 Jöran Grehlson Jauhiain
Johan Peerssonn Wirolain 136 Johan Peerson Wirolain
Erich Niskanen 31 Erich Grehlsson Niskanen
Påhl Staffanain 64 Påhl Påhlsson Staffanain kuo 43 Påel Påelsson Staffanain
1. komppania
Madtz Peerssonn Laukoin 67 Matz Peersson Laukoin 11 11
2. komppania
Larss Anderssonn Ärronen 51 Laars Anderss Ärrein 11 11
Niels Månsson Tålfwain 105 Niels Månss. Tålfwin 6
5. komppania
Larss Larssonn Soikain 20 Lars Larsson Såckain 11 11
Hämeen pitäjien miehiä
6. komppania
Anderss Abrahamson Häckin 8 Anders Abramss Häckinen 11 11
Daniell Peerson Luttin 91 Daniel Peersson Lutinen 11 6
Påhl Nielson Kållinen 11 11
Hämeen pitäjien miehiä

6 kuoli
11 tuomittu kaularautaan loppuiäksi

Nimiä yhteensä: 427, näistä tunnistettu 392 (91.8 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 389
Tunnistettu 1700 Riiassa: 161

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1687.06 Narven 1.6.1687 426 638 124
1687.07 Narfwen 1.7.1687 422 635 135

© Väinö Holopainen 2023