AlkuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1687 → Kasper Seulenbach

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1687 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1687
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 01 02 03 04 05
1. komppania
S:t Michels Sochnn
Carll Jörensson Antoin 1 Carl Jöransson Antoin
Hendrich Mattssonn Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Herman Hermansson Pastunin 3 Herman Hermansson 5
Laars Laarssonn Pappoin 5 Lars Larsson Papain
Mattz Anderssonn Ihalain 6 Matz Andersson Ihalain maj 74 Matz Anderson Ihalain
Johan Johansson Söppeläin 9 Johan Johansson Seppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Erich Henderssonn Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Staffan Johansson Ainain 70 Staffan Johansson Aniain
Erich Mattsson Kårpilain 71 Erich Matsson Kårpilain
Johan Henderssonn Häckinen 72 Johan Hendersson Häckinen
Peer Peerssonn Luikos 74 Peer Peersson Laickis
Johan Staffanssonn Biörnin 76 Johan Staffansson Biörnin maj 40 Johan Staffanson Biörn
Oloff Månsson Achtiain 79 Olof Månsson Achtiain
Reinhålt Staffansson Biörn 80 Reinholdt Staffansson
Johan Mårthensson Pyllkein 94 Johan Mårthensson Peykein
Simon Jacobsson Uimu 96 Simon Jacobsson Uimo
Thomas Pählssonn Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Jören Thomasson Toifwakain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Jåckas Sochnn
Anders Johanssonn Hara 24 Anders Johansson Hara juv 70 Anders Johansson Hare
Mattz Peerssonn Lefwöin 26 Matz Peersson Lewoin juv 3 Matts Persson Lewoin
Hendrich Johansson Hara 34 Hendrich Jonasson Hara juv 16 Hindrik Johansson Hare
Lars Jörenssonn Carstinen 35 Lars Jöransson Karstinen
Påhl Jörenssonn Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Grels Grelssonn Lohmain 42 Grels Grelsson Lochmain
Anders Andersson Läskinen 44 Anders Andersson Läskinen
Mårthen Christersson Alfwoin 50 Mårthen Christersson Alwain juv 4 Mårten Christersson Alwoin
Påhl Påhlssonn Suckain 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Thomas Jörensson Hämäläin 61 Thomas Jöransson Hämäläin
Lars Mattssonn Saiko 66 Lars Matsson Saiko
Thomas Peerssonn Kåttilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Påhl Peerssonn Rämäin 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Jorois Sochnn
Johan Simonssonn Hauka 116 Johan Simonsson Huchka juv 95 Johan Simonsson Huhka
Gergorius Andersson Hyfwöin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Hendrich Larssonn Ahulain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Lars Olofssonn Lefwöin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin 5
Michell Larssonn Kinnuin 124 Michell Larsson Kinnuin
2. komppania (Öfwerstel:s Compagnie)
Randasalmi Sochnn
Niels Grelsson Räpoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Mattz Matzssonn Nattuin 5 Matz Mattsson Natuin 5
Påhl Hansson Launin 7 Påhl Hanssonn Launin
Hendrich Hendersson Laitinen 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Mattz Sikain 12 Matz Peersson Sijckain
Thomas Påhlssonn Karfwinen 11 Thomas Påhlsson Korfwinen
Peer Andersson Kallm 13 Peer Andersson Kallinen eve 55 Petter Andersson Kallin
Oloff Grelssonn Parkuin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Niels Peerssonn Puttkinen 17 Niels Peersson Putkonen
Påhl Erichssonn Kuttwoin 18 Påhl Erichsson Kutfwoin
Jeremias Henderssonn Råpso 21 Jeremias Hinderss Råpse
Hendrich Christersson Mäkäläin 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Oloff Christerssonn Kuitus
Säminge Sochn
Hans Hansonn Steenbergh puu 46 Hans Steenbergh
Mattz Anderssonn Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Mattz Peerssonn Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Anders Påhlsson Clostarin 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Mattz Johansson 69 Matz Johansson
Christer Oluffsson Utriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Påhl Michellsson Piutulain 76 Påhl Michellss. Puitulain
Kärimäcki sochnn
Hendrich Hendersson Koistinen 91 Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Anders Månsson Tynckinen 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Christer Henderssonn Löxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Anders Laarssonn Lödien 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Oloff Oloffssonn Mannikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Anders Johanssonn Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Hendrich Thomasson Sichwoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Daffwedh Peerssonn Mustoin 101 Daffwed Peerss Mustoin
Staffan Thomassonn Tynckin 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Peer Michellssonn Luckain 110 Peer Michelss. Luckain
Peer Mårthenssonn Tesleff 87 Peer Mårtenss: Teslef eve 91 Peter Mårtenss: Tyssleff
Jacob Påhlssonn Clostarin 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Peerssonn Mustoin 99 Anders Peerssonn Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Sulkawa Sochnn
Bengt Erichssonn Sångar 114 Bengt Erichss Sånger
Peer Karfwoin 121 Peer Henderss Karfwin
Jören Jörenssonn Packalain 124 Jören Jöranss: Pakulain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Pumala Sochnn
Petter Achoin 45 Peer Anderss Ahoin
Staffan Reisainen 138 Staffan Olofss: Päsiäin
3. komppania (Majorens Compagnie)
Christina Sochnn
Erich Olssonn Räppo 48 Erich Olufzson Räppo 6
Dawidh Matzssonn Laitin 53 Dawidh Mattzson Laitin hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Peer Anderssonn Weikain
Mickell Nielssonn Paricka 63 Michell Nielson Parika
Mattz Mattsson Haikin 64 Mattz Mattzon Haikin
Jören Jacobssonn Ingerin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Jören Jörenssonn Hauska 74 Jöran Jöranson Hauska hen 48 Jören Jörenson Hauska
Påhl Johanssonn Pöllckinen 75 Påhll Johanson Pölckin
Mickell Mårthensson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Påhl Larssonn Ninimäki 90 Påffwell Larson Ninjmäckj
Hans Påhlssonn Kåsto 70 Anders Påhlsson Kåsso
Menduhariu Sochnn
Thomas Sigfredhssonn Hoopoin 19 Thomas Sigfredson Hoopoin
Erich Erichssonn Pardainen 23 Erich Erichson Pardain 6
Mattz Christerssonn- Sällänpä 91 Matz Christerson Sällänpä
Jören Jörenssonn Mällki 93 Jöran Jöranson Mälckj
Simon Andresson Hämäl:n 94 Simon Andersson Hämäläin
S: Michels Sochnn
Samuel Mattssonn Säckin 25 Samuel Mattzson Säckin
Grels Påhlssonn Tålpa 27 Greels Påhlson Tålpa
Mattz Bertillssonn Karjalain 33 Mattz Bertilson Karjalain maj 3 Matz Bertellson Karialain
Oloff Thomassonn Weisein 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Hirfwensalmi Sochn
Johan Olofssonn Heyri 42 Johan Olufzson Heyrin maj 25 Johan Ohlsson Heurin
Påhl Anderssonn Puukoin 44 Påhll Anderson Puukoin
Jacob Anderssonn Möllsä 45 Jacob Andersson Mölssa
Måns Greelssonn Ritin 104 Måns Greelson Rijtin
Cnuth Mårthenssonn Oikarin 105 Cnuth Mårthenson Åikarin 5
Johan Nielssonn Williakain 107 Johan Nielson Williakain
Greels Ohlssonn Kåifwisto 109 Greels Olufzfon Kåifwisto
Oloff Eskellssonn Valldoin 110 Oluff Eskilson Waldoin
Johan Greelssonn Kurfwiain 117 Johan Greelson Kurfwiain
Christer Jacobssonn Hinska 126 Christer Jacobson Hinska hen 123 Christer Jacobson Hinska
Mattz Erichssonn Paasoin 128 Mattz Erichson Pansoin
Thomas Christerssonn Karialain 130 Thomas Christerson Karjalain hen 104 Thomas Christerson Karial:n
Michell Laarssonn Pöllckin 131 Michell Larsson Pölckin hen 109 Michell Larson Pylckein
Mattz Mattssonn Laadiain 132 Mattz Matzson Landiain
Thomas Andersson Årpain 135 Thomas Anderson Årpain
Jonas Ekhorn
4. komppania (Capitein Uhrens Compagnie)
Laukaan miehiä
Viitasaaren miehiä
5. komppania (Capitein Seulenbacks Compagnie)
Sysmän miehiä
Kangasniemi Sochnn
Måns Eskellssonn Laitinen 13 Måns Eskellsson Laitinen maj 96 Måns Eskillsson Laitinen
Lars Christerssonn Nåwsiain 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Hendrich Hendersson Laulainen 31 Hendrich Hendersson Laulain
Staffan Mattsson Laulainen 28 Staffan Matzson Launiain 6
Oloff Hendersson Päntinen 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Jacob Larsson Råpponen 9 Jacob Larsson Råppoinen
Påhl Johansson Liukoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Niels Cnuthsson Lahikain 11 Niels Knutsson Lahikainen
Johan Påhlsson Hockainen 16 Johan Påhlsson Håckain 6
Petter Laarsson Soikain 23 Peer Larsson Såikain maj 107 Petter Larsson Såckain
Lars Hendersson Pichlain 19 Lars Hendersson Pihilain
7. komppania (Capitein Stures Compagnie)
Rautalammin miehiä
6. komppania (Capiterin Petter Bergz Compagnie)
Piexamäcki Sochn
Anders Abrahamssonn Häckin 8 Anders Abramss Häckinen 10 11
Samuel Nielssonn Muldanen 76 Samuel Nielsson Muldain pie 72 Samuell Muldain
Laars Johansson Häckin 19 Lars Johanss Häckinen
Christer Michellsson Junduin 67 Christer Michellss Junnoin
Petter Laarssonn Laitin 75 Peer Larsson Laitinen pie 39 Peer Larsson Laitinen
Daniel Peerssonn Luttin 91 Daniel Peersson Lutinen 10 11
Michell Johansson Läskin 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Idensalmi Sochnn
Niels Mattssn Kaupin 124 Niels Matss Kauppinen
Oloff Påhlsson Åfweskain 97 Oloff Påhlsson Owaskin iis 38 Oluff Påhlson Offwaskoin
Påhl Michellssonn Kaupin 92 Påhl Michellss Kauppinen
Michell Mattssonn Keijoin 33 Michell Matss Keinonen
Niels Påhlssonn Nissinen 133 Niels Påhlsson Nissinen iis 88 Nielss Påhlson Nissinen
Johan Jacobssonn Huttuin 46 Johan Jacobss Huttuin
Påhl Peerssonn Peckurin
Jören Larssonn Råtzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Christer Ohlssonn Kerkein 99 Christer Olofsson Kächköin iis 41 Christer Ohlson Kärckoin
Mattz Hendersson Parfwiain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Oloff Ohlssonn Päsoin 118 Oloff Ohlssonn Pesoinen
Peer Erichssonn Innoin 41 Peer Erichssonn Innoin
7. komppania
Palvasalmen miehiä
8. komppania (Capitein Göösens Compagnie)
Cuopio -Sochn
Philip Hafwun 42 Philip Oloffsson Håffwin
Peer Smålender 67 Petter Anderson Smålander kuo 56 Per Andersson Småländer
Peer Tåifwain 68 Petter Petterson Toifwinen
Laars Waukoin 25 Lars Johanson Waukoin
Peer Christersson Tackuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Oloff Oloffsson Hillduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Swen Larsson Turuin 91 Swen Larson Turuin
Erich Nielssonn
Lars Andersson Jäppin 54 Lars Anderson Jäppinen 6
Hendrich Johansson Torikain 38 Hendrich Johansson Tårjkain kuo 19 Hindrik Johansson Torikain
Johan Pellikain 32 Johan Johansson Pellikain kuo 12 Johan Johansson Pellikain
Bertill Eskelssonn Pincka kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Jören Risain 80 Jören Henderson Risanen
Michell Andersson Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Hendrich Hirfwoin 97 Hindrich Hanson Hirfwoin kuo 96 Hindrik Hansson Hirwoin
Mattz Andersson Happoin 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Påhl Karttuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Peer Larssonn Wänäin 75 Petter Larson Wänäin
Thomas Kaukuin 90 Thomas Hinderson Kanckuin
Mattz Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain 8 8
Läppäwirda Sochnn
Peer Larsson Kåpain 2 Petter Larsson Kåppåin kuo 103 Per Larsson Koppoin
Oloff Parfwiain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Jöran Lapweteläin 16 Jöran Hindersson Lapwätäläin 5 5
Peer Peerssonn Kinnuin 19 Peer Peersson Kinnunen eve 134 Peer Peersson Kinnuin
Peer Peerssonn Julckoin 116 Peer Peerson Julkonen
Anders Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Lars Keinoin 121 Lars Oloffson Keinon
Sigfredh Kinnuin 122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Hendrich Hirfwoin 20 Hindrich Peersson Hirffwoin
Frantz Suomalaian 21 Frantz Hansson Suomalain
Mattz Matssonn Kaipain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Peer Mattssonn Risain 51 Petter Matzson Rissanen 6
Christer Wänäin 70 Christer Larson Wänäin kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Hendrich Parfwiain 69 Hindrich Niehlson Parfwiain kuo 58 Hindrik Nilsson Parwiain
1. komppania
Mattz Kiskin 45 Matz Matsson Kiskin
6. komppania
Anders Duukain 2 Anders Anderss Tukein
Lars Nyckein 70 Laars Hindrichss Nykein
Hendrich Tarfwiain 79 Hindrich Peersson Tarfwoin
Erich Reinekain
Påhl Tårniain 5 5
8. komppania
Elias Caupin 112 Ellias Peerson Kaupin
Peer Ohlsson Hirfwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Sigfredh Henderss Såpoin 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Erich Peersson Keinoin
6. komppania
Mattz Andersson Asikain 134 Påhl Ollss
1. komppania
Jockas Sochen
Matts Peersson Laukoin 67 Matz Peersson Laukoin 11 11
Jorrois Sochen
Markus Grelsson Suhoin 133 Markus Grelson Suhoin 11
2. komppania
Randasalmi Sochn
Lars Andersson Ärroin 51 Laars Anderss Ärrein 11 11
Kärimäki S:n
Niels Månsson Tålfwain 105 Niels Månss. Tålfwin 11 11
5. komppania
Kangasniemi S:n
Lars Larsson Soikain 20 Lars Larsson Såckain 11 11

5 lomalla
6 kuoli
8 karkasi
10 kuolemaantuomittu
11 tuomittu kaularautaan loppuiäksi

Nimiä yhteensä: 190, näistä tunnistettu 182 (95.8 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 179
Tunnistettu 1700 Riiassa: 70

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1687.01 Narven 1.1.1687 190 285 254
1687.02 Narven 1.2.1687 0 285 267
1687.03 Narven 1.3.1687 0 282 280
1687.04 Narven 1.4.1687 0 283 294
1687.05 Narven 1.5.1687 183 277 109

© Väinö Holopainen 2021