AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1688 → Jakob Wolmar Bock

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

luutnantti Jakob Wolmar Bockin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1688 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1688
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 05
1. komppania (Lijf Compagnie)
Anders Larsson Willikain
Sigfred Matzsson Pajuin 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Erich Peersson Närfwin 14 Erich Peersson Närwin 8
Anders Hämäläin 22 Anders Johansson Hämäläin
Anders Andersson Seppäläin 16 Anders Andersson Säppäläin
Påhl Jöransson Wänahin 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Johan Peersson Wanhain
Johan Peersson Wirkkin 84 Johan Peersson Wichkinen
Jören Matzsson Haltuin 86 Jöran Matsson Haltuin
Christer Johansson Mackoin 87 Christer Johansson Mackoinen
Bertill Matzsson Tirickain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Michel Ifwarsson Lydickäin 122 Michel Ifwarsson Lydikäin juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Thomas Andersson Wauckoin 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Lars Ohlsson Waucko 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Grels Påhlsson Kåpoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Policarpus Hafwerman 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman juv 96 Policarpus Hawerman
Marten Marensson Drängh 129 Mårthen Mårthensson Dränck juv 86 Mårten Mårtensson Dräng
Jacob Ohlsson Julckoin 132 Jacob Olosson Julkoin
Erich Hendersson Rångain 135 Erich Hendersson Rångain juv 102 Erik Hindersson Rongain
Hindrich Hindrichsson Hämäläin 64 Hendrich Hendersson Hämäläin
2. komppania (Öfwest Leutnans Ccmp:)
Påhl Erichsson Kutwoin 18 Påhl Erichsson Kutfwoin
Thomas Påhlsson Karfvain 11 Thomas Påhlsson Korfwinen
Hindrich Hansson Pantnan
Thomas Hindersson Nirain 19 Thomas Henderss Niråinen eve 46 Thomas Hindersson Nirain
Erich Matzsson Hinkain
Johan Juchhumsson 14 Johan Jochanssonn
Mårten Mårten Mieloinen 64 Mårten Mårtenssonn Miekoin
Petter Jöransson Kärfwoin 65 Peer Johanss Kärfwinen
Olof Staffansson Rönnj 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
Johan Pettersson Inhain 77 Johan Peerss: Immoin puu 80 Johan Peerson Innain
Bertill Erichsson Lättipää 84 Bertill Erichss Latipä
Hans Sigfredsson Trick 97 Hans Sigfredss Dirich
Anders Peersson Mustoin 99 Anders Peerssonn Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
David Peersson Mustoin 101 Daffwed Peerss Mustoin
Måns Månsson Hirduin 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Johan Erichsson Ruuth 112 Johan Erichss Ruuth
Petter Olofsson Ylytyin
Petter Hansson Råchu
Petter Simonsson Lefwaska
Lars Michelsson Kiskonen
Petter Hämmäläin 111 Peer Peerss. Hämäläin
3. komppania (Majorens Comp:)
Påhl Larsson Hajain 9 Påhll Larson Haijain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Erich Geronimusson Lydikäin 15 Erich Geronijmison Lydickäin
Lars Jonsson Räppö 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Grels Sigfredsson Hångain 40 Greels Sigfredson Hångain
Johan Ohlsson Häyry 42 Johan Olufzson Heyrin maj 25 Johan Ohlsson Heurin
Peer Nilsson Lauckain
Simon Knutsson Wallickain 58 Simon Cnuthson Walliakain hen 91 Simon Cnutson Walliaka
Anders Peersson Parandain 59 Anders Person Parandain
Jacob Sigfredsson Mardikain
Adam Pettersson Tiussain
Clemet Clemetsson Kämäläin 92 Clemeth Klemetzson Kämmäläin
Michel Simonsson Kirialain 116 Michell Simonson Kirjalain
Erich Johansson Tåjain
Thomas Thomasson Sulkawain 121 Thomas Thomason Sulckaulain puu 97 Thomas Sulkawain
Matz Peersson Rusain 122 Mattz Person Ruhoin
Johan Matzsson Kårhoin 123 Mattz Johanson Käråin
Nils Jörensson Kiskin 125 Niels Jörenson Kjskin
Erich Matzsson Kerttuwain 139 Erich Mattzson Ketäwäin
Oloff Jöransson Lijmattain 141 Oluff Jörenson Lijmatain
6. komppania (Capitein Bergz Comp)
Anders Andersson Könöin 18 Anders Anders Könöin
Johan Johansson Leskinen 10 Johan Johansson Läskinen
Axel Johansson Jäppinen 14 Axell Johanss Jäppinen
Ifwar Johansson Kaipainen 61 Ifward Johanss Kaipainen
Petter Nilsson Svensk
Oloff Matzsson Hämälain 11 Oloff Matsson Hämäläin pie 17 Oloff Mattsson Hämäläin
Knut Johansson Peura 66 Cnut Johansson Peura
Jacob Larsson Hyfwöin 24 Jacob Laarsson Hyfwäin iis 2 Jacob Larsson Hyfwoin
Hindrich Oloffsson Pardain 34 Hindrich Oloffsson Pardain iis 14 Hendrich Ohlson Pardain
Philip Philipsson Poikoin 40 Philip Philipsson Poikoin iis 25 Philip Philipson Poikonen
Johan Johansson Hillduin 111 Johan Johanss Hillduin iis 57 Johan Johansson Hilduin
Matz Hindrichsson Kuntj 125 Matz Hindersson Knutj
Petter Pettersson Sourulain
Påhl Påhlsson Pasain
Lars Larsson Wäänäin
Matz Hindrichsson Parfwiain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Michel Matzsson Kärkj
Petter Pettersson Luckarin
Lars Larsson Ulmain 36 Laars Laarsson Ullmain iis 19 Larss Larsson Ullmain
5. komppania (Capitien Gyllenspångz Comp:)
Hämeen pitäjien miehiä
Lars Christersson Nousiain 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Oloff Hindrichsson Päntinen 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Hindrich Hindrichsson Lauliain 31 Hendrich Hendersson Laulain
Lars Hindrichsson Pihlain 19 Lars Hendersson Pihilain
Christer Jacobsson Winikain 18 Christer Jacobsson Winnikain
7. komppania (Capitien Stuures Comp:)
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania (Capitien Göösens Comp:)
Anders Larsson Laihiain 98 Anders Hanson Laihain kuo 98 Anders Hansson Laihiain
Sigfred Hindrichsson Haapain
Erich Andersson Kassin 9 Erich Andersson Kastinen kuo 123 Erik Andersson Kastinen
Peer Larsson Kåpoin 2 Petter Larsson Kåppåin kuo 103 Per Larsson Koppoin
Påhl Larsson Raidkoin 35 Påhl Lahrsson Rachkoin
Hindrich Johansson Kårtta 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Petter Erichsson Safwolain 39 Petter Erichsson Safwolain kuo 20 Per Eriksson Sawolain
Anders Andersson Lapweteläin 14 Anders Andersson Lapwetel:
Oloff Andersson Kauhainen 79 Olof Andersson Kauhanen
Matz Larsson Turuin 83 Mattz Larson Turunen kuo 78 Matts Larsson Turunen
Hindrich Hindrichsson Ihalembin 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Påhl Peersson Ihalembin 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Johan Olofsson Hirfwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Anders Staffansson Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Peer Matzsson Läskinen 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Erich Matzsson Piedikäin 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Matz Matzsson Wänälain 126 Mattz Mattzson Wänäläin
Matz Larsson Wänälain
Petter Oloffsson Hirfwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
4. komppania (Capitien Muermans Comp:)
Hämeen pitäjien miehiä

8 karkasi

Nimiä yhteensä: 103, näistä tunnistettu 83 (80.6 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 83
Tunnistettu 1700 Riiassa: 41

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1688.05 Narfwen 4.5.1688 103 154 211

© Väinö Holopainen 2023