AlkuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1688 → Nimihakemisto

Savon sotaväki: eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

Narvan linnoitustyön nimihakemisto 1688

Savon miehiä komennuksella linnoitustöissä Narvassa

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  D  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Johan Juchhumsson, 2. komppanian ruotu 14, Bock

Johan Juchumssonn, 2. komppanian ruotu 14, Seulenbach

Mattz Johansson, 2. komppanian ruotu 69, Seulenbach

AAlkuun

Antoin

Christer Påhlssonn, 3. komppanian ruotu 38, Seulenbach

BAlkuun

Biörn

Johan Staffanssonn, 1. komppanian ruotu 76, Seulenbach

Reinhålt Staffansson, 1. komppanian ruotu 80, Seulenbach

Biörneborg

Nielss Anderssonn, 3. komppanian ruotu 28, Seulenbach

CAlkuun

Caupin

Elias, 8. komppanian ruotu 112, Seulenbach

DAlkuun

Drik

Hans Sigfredsson, 2. komppanian ruotu 97, Seulenbach

Drängh

Marten Marensson, 1. komppanian ruotu 129, Bock

Mårten Mårtenson, 1. komppanian ruotu 129, Seulenbach

Duckain

Anders, 6. komppanian ruotu 2, Seulenbach

HAlkuun

Haapain

Sigfred Hindrichsson, 8. komppania, Bock

Hafwerman

Policarpus, 1. komppanian ruotu 128, Bock

Polijcarpus, 1. komppanian ruotu 128, Seulenbach

Haijain

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 9, Seulenbach

Haikin

Mattz Mattsson, 3. komppanian ruotu 64, Seulenbach

Hajain

Påhl Larsson, 3. komppanian ruotu 9, Bock

Halltuin

Jöran Mattsson, 1. komppanian ruotu 86, Seulenbach

Haltuin

Jören Matzsson, 1. komppanian ruotu 86, Bock

Hara

Anders Johanssonn, 1. komppanian ruotu 24, Seulenbach

Hauska

Jören Jörenssonn, 3. komppanian ruotu 74, Seulenbach

Heyri

Johan Ohlsson, 3. komppanian ruotu 42, Seulenbach

Hillduin

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 111, Seulenbach, 6. komppanian ruotu 111, Bock

Madtz Larssonn, 8. komppanian ruotu 63, Seulenbach

Himain

Mickell Mårthensson, 3. komppanian ruotu 80, Seulenbach

Hinkain

Erich Matzsson, 2. komppania, Bock

Hinska

Christer Jacobssonn, 3. komppanian ruotu 126, Seulenbach

Hirduin

Måns Månsson, 2. komppanian ruotu 104, Bock

Hirfwoin

Johan Ohlsson, 8. komppanian ruotu 94, Seulenbach

Johan Olofsson, 8. komppanian ruotu 94, Bock

Peer Ohlsson, 8. komppanian ruotu 115, Seulenbach

Petter Oloffsson, 8. komppanian ruotu 115, Bock

Huckain

Erich Mattsson, 2. komppanian ruotu 56, Seulenbach

Hullkoin

Jacob Ohksson, 1. komppania, Seulenbach

Olof, 6. komppanian ruotu 3, Seulenbach

Hurskain

Olof Ohlssonn, 6. komppanian ruotu 12, Seulenbach

Hyfwäin

Jacob Larsson, 6. komppanian ruotu 24, Seulenbach

Hyfwöin

Gregorius Andersson, 1. komppania, Seulenbach

Jacob Larsson, 6. komppanian ruotu 24, Bock

Hångain

Grels Sigfredsson, 3. komppanian ruotu 40, Seulenbach, 3. komppanian ruotu 40, Bock

Häckinen

Johan Henderssonn, 1. komppanian ruotu 72, Seulenbach

Lars Michellssonn, 1. komppanian ruotu 85, Seulenbach

Hämmäl:n

Hendrich Hendersson, 1. komppanian ruotu 64, Seulenbach

Oloff Mattsson, 6. komppanian ruotu 11, Seulenbach

Hämmäläin

Petter, 2. komppanian ruotu 111, Bock

Hämälain

Oloff Matzsson, 6. komppanian ruotu 11, Bock

Hämäläin

Anders, 1. komppanian ruotu 22, Bock

Anserss, 1. komppanian ruotu 22, Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 1. komppanian ruotu 64, Bock

Hännin

Hendrich Madtssonn, 3. komppanian ruotu 26, Seulenbach

Häyry

Johan Ohlsson, 3. komppanian ruotu 42, Bock

IAlkuun

Ickoin

Lars Jöransson, 5. komppanian ruotu 27, Seulenbach

Ihalain

Mattz Andersson, 1. komppanian ruotu 6, Seulenbach

Ihalembin

Hendrich Henderson, 8. komppanian ruotu 84, Seulenbach

Hindrich Hindrichsson, 8. komppanian ruotu 84, Bock

Påhl Peersson, 8. komppanian ruotu 88, Seulenbach, 8. komppanian ruotu 88, Bock

Ingerinen

Eskell Eskellsson, 3. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Inhain

Johan Pettersson, 2. komppanian ruotu 77, Seulenbach, 2. komppanian ruotu 77, Bock

JAlkuun

Jatinen

Påhl Påhlssonn, 2. komppania, Seulenbach

Jauhiain

Jören Grelssonn, 8. komppanian ruotu 60, Seulenbach

Jeskel:

Hendrich Henderssonn, 1. komppanian ruotu 136, Seulenbach

Julckoin

Jacob Ohlsson, 1. komppanian ruotu 132, Bock

Jäpinen

Axell Johansson, 6. komppanian ruotu 14, Seulenbach

Jäppinen

Axel Johansson, 6. komppanian ruotu 14, Bock

Jörkinen

Anders Swenssonn, 2. komppanian ruotu 136, Seulenbach

KAlkuun

Kaipainen

Ifwar Johansson, 6. komppanian ruotu 61, Bock

Kaipiain

Ifwar Johansson, 6. komppanian ruotu 61, Seulenbach

Madtz Thomssonn, 8. komppanian ruotu 7, Seulenbach

Karfvain

Thomas Påhlsson, 2. komppanian ruotu 11, Bock

Karfwin

Thomas Påhlsson, 2. komppania, Seulenbach

Karfwoin

Peer, 2. komppanian ruotu 121, Seulenbach

Karjalain

Mattz Bertillssonn, 3. komppanian ruotu 33, Seulenbach

Kaskin

Erich Andersson, 8. komppanian ruotu 9, Seulenbach

Kassin

Erich Andersson, 8. komppanian ruotu 9, Bock

Kauhainen

Oloff Andersson, 8. komppanian ruotu 79, Bock

Kauhanen

Oloff Anderson, 8. komppanian ruotu 79, Seulenbach

Keijoin

Michell Mattssonn, 6. komppanian ruotu 33, Seulenbach

Kerttuwain

Erich Matzsson, 3. komppanian ruotu 139, Bock

Kiettewein

Erich Mattsson, 3. komppanian ruotu 139, Seulenbach

Kijskin

Niels Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, Seulenbach

Kimmari

Eskill Markusson, 3. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Kirialain

Michel Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, Bock

Kirilain

Michell Simonsson, 3. komppanian ruotu 116, Seulenbach

Kiskin

Nils Jörensson, 3. komppanian ruotu 125, Bock

Kiskonen

Lars Michellsson, 2. komppania, Seulenbach

Lars Michelsson, 2. komppania, Bock

Kunti

Mattz Hendersson, 6. komppanian ruotu 125, Seulenbach

Kuntj

Matz Hindrichsson, 6. komppanian ruotu 125, Bock

Kurfwiain

Johan Greelssonn, 3. komppanian ruotu 117, Seulenbach

Kuttwoin

Påhl Erichsson, 2. komppanian ruotu 18, Seulenbach

Kutwoin

Påhl Erichsson, 2. komppanian ruotu 18, Bock

Kyllynen

Cnuth Anderssonn, 3. komppanian ruotu 18, Seulenbach

Kåifwalainen

Michell, 6. komppanian ruotu 7, Seulenbach

Kållioinen

Mattz, 6. komppanian ruotu 28, Seulenbach

Kåpoin

Grels Påhlsson, 1. komppanian ruotu 127, Seulenbach, 1. komppanian ruotu 127, Bock

Olof Påhlssonn, 8. komppanian ruotu 22, Seulenbach

Peer Larsson, 8. komppanian ruotu 2, Seulenbach, 8. komppanian ruotu 2, Bock

Kårhoin

Johan Mattsson, 3. komppanian ruotu 50, Seulenbach

Johan Matzsson, 3. komppanian ruotu 123, Bock

Thomas Pählssonn, 1. komppanian ruotu 97, Seulenbach

Kårtta

Hindrich Johansson, 8. komppanian ruotu 37, Bock

Kårtte

Hendrich Johansson, 8. komppanian ruotu 37, Seulenbach

Käckinen

Peer Michellsson, 6. komppanian ruotu 56, Seulenbach

Käckoin

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 46, Seulenbach

Kämel:

Hendrich Clemetssonn, 3. komppanian ruotu 22, Seulenbach

Kämäl:n

Clemet Clemetson, 3. komppanian ruotu 92, Seulenbach

Kämäläin

Clemet Clemetsson, 3. komppanian ruotu 92, Bock

Kärckj

Michell Mattsson, 6. komppania, Seulenbach

Kärfwoin

Petter Johansson, 2. komppanian ruotu 65, Seulenbach

Petter Jöransson, 2. komppanian ruotu 65, Bock

Kärkj

Michel Matzsson, 6. komppania, Bock

Kärri

Mårthen Mårthenssonn, 1. komppanian ruotu 117, Seulenbach

Könöin

Anders Andersson, 6. komppanian ruotu 18, Bock

Könöinen

Anders Anderson, 6. komppanian ruotu 18, Seulenbach

Olof Henderssonn, 8. komppanian ruotu 93, Seulenbach

LAlkuun

Laihain

Anders Hansson, 8. komppanian ruotu 98, Seulenbach

Laihiain

Anders Larsson, 8. komppanian ruotu 98, Bock

Laitinen

Hendrich Hendersson, 2. komppanian ruotu 10, Seulenbach

Lambinen

Påhl Ohlssonn, 1. komppanian ruotu 63, Seulenbach

Landiain

Mårten Ohlsson, 1. komppanian ruotu 8, Seulenbach

Lapwetel:n

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, Seulenbach

Lapweteläin

Anders Andersson, 8. komppanian ruotu 14, Bock

Lasoin

Johan Johanssonn, 2. komppanian ruotu 100, Seulenbach

Lauckain

Peer Nilsson, 3. komppania, Bock

Laukain

Peer Nielsson, 3. komppania, Seulenbach

Laulainen

Hendrich Hendersson, 5. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Lauliain

Hindrich Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 31, Bock

Launin

Erich Hanssonn, 8. komppanian ruotu 10, Seulenbach

Påhl Hansson, 2. komppanian ruotu 7, Seulenbach

Lefwaska

Petter Simonsson, 2. komppania, Bock

Lefwiska

Petter Simonsson, 2. komppania, Seulenbach

Lefwöin

Larss Ohlsson, 1. komppanian ruotu 121, Seulenbach

Mattz Peerssonn, 1. komppanian ruotu 26, Seulenbach

Leskinen

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, Bock

Lijmatain

Oloff Jöransson, 3. komppanian ruotu 141, Seulenbach

Lijmattain

Oloff Jöransson, 3. komppanian ruotu 141, Bock

Luckarin

Petter Pettersson, 6. komppania, Bock

Lukarin

Petter Pettersson, 6. komppania, Seulenbach

Lukoin

Olof Olofssonn, 2. komppanian ruotu 43, Seulenbach

Lydickäin

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, Bock

Lydikein

Erich Geronimusson, 3. komppanian ruotu 15, Seulenbach

Michell Ifwarson, 1. komppanian ruotu 122, Seulenbach

Lydikäin

Erich Geronimusson, 3. komppanian ruotu 15, Bock

Peter Pettersson, 2. komppanian ruotu 9, Seulenbach

Läskin

Peer Mattsson, 8. komppanian ruotu 118, Seulenbach

Läskinen

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, Seulenbach

Peer Matzsson, 8. komppanian ruotu 118, Bock

Lättipä

Bertill Erichsson, 2. komppanian ruotu 84, Seulenbach

Lättipää

Bertill Erichsson, 2. komppanian ruotu 84, Bock

MAlkuun

Mackoin

Christer Johansson, 1. komppanian ruotu 87, Seulenbach, 1. komppanian ruotu 87, Bock

Mahanen

Madtz Madtssonn, 8. komppanian ruotu 65, Seulenbach

Malliain

Peter Påhlssonn, 2. komppanian ruotu 44, Seulenbach

Mannikain

Oloff Oloffssonn, 2. komppanian ruotu 96, Seulenbach

Manninen

Jöran Thomasson, 3. komppanian ruotu 108, Seulenbach

Mardikain

Jacob Sigfredsson, 3. komppania, Seulenbach, 3. komppania, Bock

Mieloin

Mårten Mårtensson, 2. komppanian ruotu 64, Seulenbach

Mieloinen

Mårten Mårten, 2. komppanian ruotu 64, Bock

Muldanen

Samuel Nielssonn, 6. komppanian ruotu 76, Seulenbach

Mustoin

Anders Peersson, 2. komppanian ruotu 99, Seulenbach, 2. komppanian ruotu 99, Bock

Dafwid Peersson, 2. komppanian ruotu 101, Seulenbach

David Peersson, 2. komppanian ruotu 101, Bock

Peer Anderssonn, 8. komppanian ruotu 62, Seulenbach

Mäkäläin

Hendrich Christersson, 2. komppanian ruotu 24, Seulenbach

Möllsä

Jacob Anderssonn, 3. komppanian ruotu 45, Seulenbach

NAlkuun

Nikulain

Madtz Påhlssonn, 6. komppanian ruotu 4, Seulenbach

Nirain

Thomas Hindersson, 2. komppanian ruotu 19, Bock

Niroin

Thomas Hendersson, 2. komppanian ruotu 19, Seulenbach

Niskanen

Erich, 8. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Nousiain

Lars Christersson, 5. komppanian ruotu 7, Bock

Larss Christerson, 5. komppanian ruotu 7, Seulenbach

Nykeinen

Påhl Madtsson, 6. komppanian ruotu 6, Seulenbach

Nysein

Petter Pettersson, 6. komppania, Seulenbach

Närfwin

Erich Peersson, 1. komppanian ruotu 14, Bock

OAlkuun

Oikarin

Cnuth Mårthenssonn, 3. komppanian ruotu 105, Seulenbach

PAlkuun

Pajuin

Sigfred Mattsson, 1. komppanian ruotu 4, Seulenbach

Sigfred Matzsson, 1. komppanian ruotu 4, Bock

Pantnan

Hindrich Hansson, 2. komppania, Bock

Parandain

Anders Peersson, 3. komppania, Seulenbach, 3. komppanian ruotu 59, Bock

Pardain

Hendrich Ohlsson, 6. komppanian ruotu 34, Seulenbach

Hindrich Oloffsson, 6. komppanian ruotu 34, Bock

Parfwiain

Mattz Hendersson, 6. komppanian ruotu 121, Seulenbach

Matz Hindrichsson, 6. komppanian ruotu 121, Bock

Pasain

Påhl Påhlsson, 6. komppania, Seulenbach, 6. komppania, Bock

Pedikein

Erich Mattsson, 8. komppanian ruotu 125, Seulenbach

Pelkinen

Jacob Thomassonn, 2. komppanian ruotu 120, Seulenbach

Pettinen

Hendrich Larsson, 2. komppania, Seulenbach

Peura

Cnut Johansson, 6. komppanian ruotu 66, Seulenbach

Knut Johansson, 6. komppanian ruotu 66, Bock

Pichlain

Larss Hendersson, 5. komppanian ruotu 19, Seulenbach

Piedikäin

Erich Matzsson, 8. komppanian ruotu 125, Bock

Pihlain

Lars Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 19, Bock

Pijrain

Anders Staffansson, 8. komppanian ruotu 117, Bock

Piutulain

Påhl Michellsson, 2. komppanian ruotu 76, Seulenbach

Poikoin

Philip Philipsson, 6. komppanian ruotu 40, Seulenbach, 6. komppanian ruotu 40, Bock

Pursiain

Påhl Anderssonn, 8. komppanian ruotu 61, Seulenbach

Pyrain

Anders Staffansson, 8. komppanian ruotu 117, Seulenbach

Päntinen

Oloff Hendersson, 5. komppanian ruotu 30, Seulenbach

Oloff Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 30, Bock

RAlkuun

Rachkoin

Påhl Larsson, 8. komppanian ruotu 35, Seulenbach

Radikain

Anders Eskellssonn, 1. komppanian ruotu 13, Seulenbach

Raidkoin

Påhl Larsson, 8. komppanian ruotu 35, Bock

Rijpatj

Jöran Thomason, 3. komppania, Seulenbach

Ruhain

Mattz Peersson, 3. komppanian ruotu 122, Seulenbach

Rusain

Matz Peersson, 3. komppanian ruotu 122, Bock

Olof Ohlsson, 3. komppania, Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 1, Seulenbach

Ruuth

Johan Erichsson, 2. komppanian ruotu 112, Seulenbach, 2. komppanian ruotu 112, Bock

Råchu

Petter Hansson, 2. komppania, Bock

Råcka

Petter Hansson, 2. komppania, Seulenbach

Rångain

Erich Hendersson, 1. komppanian ruotu 135, Seulenbach, 1. komppanian ruotu 135, Bock

Rämäin

Jacob Peerssonn, 2. komppanian ruotu 108, Seulenbach

Rännj

Oloff Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, Seulenbach

Räpo

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, Seulenbach

Räppö

Lars Jonsson, 3. komppanian ruotu 16, Bock

Rönnj

Olof Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, Bock

SAlkuun

Safwolain

Peer Erichsson, 8. komppanian ruotu 39, Seulenbach

Petter Erichsson, 8. komppanian ruotu 39, Bock

Seppeläin

Johan Johansson, 1. komppanian ruotu 9, Seulenbach

Seppäläin

Anders Andersson, 1. komppanian ruotu 16, Bock

Sillain

Erich Peerssonn, 2. komppanian ruotu 4, Seulenbach

Sourulain

Petter Pettersson, 6. komppania, Bock

Steenbergh

Hans Hansonn, Puumalan komppanian ruotu 46, Seulenbach

Suhoinen

Johan Johansson, 6. komppania, Seulenbach

Suihonen

Johan Johansson, 6. komppania, Seulenbach

Sulkawain

Thomas Thomasson, 3. komppanian ruotu 121, Seulenbach, 3. komppanian ruotu 121, Bock

Suomalain

Madtz Madtsson, 3. komppania, Seulenbach

Surulain

Petter Pettersson, 6. komppania, Seulenbach

Svensk

Petter Nilsson, 6. komppania, Bock

Swänsk

Peer Nielsson, 6. komppania, Seulenbach

Såpain

Sigfred Henderson, 8. komppanian ruotu 1, Seulenbach

Säppäl:n

Anserss Andersson, 1. komppanian ruotu 16, Seulenbach

TAlkuun

Tenhun

Markus Markussonn, 8. komppanian ruotu 114, Seulenbach

Tieronen

Mattz Michelsson, 6. komppanian ruotu 89, Seulenbach

Tirickain

Bertill Matzsson, 1. komppanian ruotu 113, Bock

Tirikain

Bertill Mattzson, 1. komppanian ruotu 113, Seulenbach

Tiusain

Adam Pettersson, 3. komppania, Seulenbach

Tiussain

Adam Pettersson, 3. komppania, Bock

Toifwakain

Jören Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, Seulenbach

Torniain

Påhl, 6. komppanian ruotu 21, Seulenbach

Trick

Hans Sigfredsson, 2. komppanian ruotu 97, Bock

Turdin

Månss Månsson, 2. komppanian ruotu 104, Seulenbach

Turuin

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 83, Seulenbach

Matz Larsson, 8. komppanian ruotu 83, Bock

Påhl Ohlssonn, 8. komppanian ruotu 15, Seulenbach

Tåijain

Erich Johansson, 3. komppania, Seulenbach

Tåjain

Erich Johansson, 3. komppania, Bock

Tålfwain

Anders Peerssonn, 8. komppanian ruotu 44, Seulenbach

Tårickain

Christer Johanssonn, 8. komppanian ruotu 101, Seulenbach

UAlkuun

Uimu

Simon Jacobsson, 1. komppanian ruotu 96, Seulenbach

Ulmain

Lars Larsson, 6. komppanian ruotu 36, Bock

Larss Larsson, 6. komppanian ruotu 36, Seulenbach

VWAlkuun

Walliakain

Simon Cnutson, 3. komppanian ruotu 58, Seulenbach

Wallickain

Simon Knutsson, 3. komppanian ruotu 58, Bock

Wallkoin

Jöran Madtssonn, 8. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Wanhain

Johan Peersson, 1. komppania, Seulenbach, 1. komppania, Bock

Påhl Jöransson, 1. komppanian ruotu 40, Seulenbach

Waucko

Lars Ohlsson, 1. komppanian ruotu 125, Bock

Wauckoin

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, Bock

Wauko

Larss Ohlsson, 1. komppanian ruotu 125, Seulenbach

Waukoin

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, Seulenbach

Wicktin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 84, Seulenbach

Wijliäin

Madtz Ohkssonn, 8. komppanian ruotu 6, Seulenbach

Wijnikain

Thomas Madtssonn, 8. komppanian ruotu 87, Seulenbach

Williakain

Anderss Larsson, 1. komppania, Seulenbach

Michell Larsson, 3. komppanian ruotu 4, Seulenbach

Willikain

Anders Larsson, 1. komppania, Bock

Winikain

Christer Jacobsson, 5. komppanian ruotu 18, Seulenbach, 5. komppanian ruotu 18, Bock

Winnikain

Jacob Jacobssonn, 6. komppania, Seulenbach

Wirkkin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 84, Bock

Wänahin

Påhl Jöransson, 1. komppanian ruotu 40, Bock

Wänäin

Lars Larsson, 6. komppania, Seulenbach

Wänälain

Matz Larsson, 8. komppania, Bock

Matz Matzsson, 8. komppanian ruotu 126, Bock

Wänälein

Påhl Madtssonn, 8. komppanian ruotu 24, Seulenbach

Wänäläin

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 126, Seulenbach

Michell Peersson, 8. komppanian ruotu 130, Seulenbach

Wäräin

Anders Nielsson, 5. komppanian ruotu 32, Seulenbach

Wästmann

Jonas Nielssonn, 2. komppanian ruotu 8, Seulenbach

Wäänäin

Lars Larsson, 6. komppania, Bock

YAlkuun

Yllytyij

Peer Ohlssonn, 2. komppania, Seulenbach

Ylytyin

Petter Olofsson, 2. komppania, Bock

ÅAlkuun

Åfweskain

Oloff Påhlsson, 6. komppanian ruotu 97, Seulenbach

Tässä hakemistossa on yhteensä 283 nimeä

© Väinö Holopainen 2021