AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1689-90 → Petter Berg

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Petter Bergin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1689-90 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1689
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 06
Piqvenerare
1. komppania
Carl Jöranson Antoin 1 Carl Jöransson Antoin
osa nimistä syöttämättä
Nils Simonson Heilain 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Erich Peerson Närwäin 14 Erich Peersson Närwin
Anders Påhlson Sairain 18 Anders Påhlsson Sairuin puu 101 Anders Påhlson Sairain
Peer Peerson Caipiain 20 Peer Peersson Kaipiain
Michel Staffanson Cowain 21 Michel Staffansson Kåwain
Anders Johanson Hämäläin 22 Anders Johansson Hämäläin
Thomas Anderson Kiskin 25 Thomas Andersson Kiskin juv 8 Thomas Andersson Kiskinen
Oloff Olofson Räppo 29 Oloff Olofsson Repå
Thomas Larsson Mustoin
Johan Månsson Hartuin 41 Johan Månsson Härtuinen
Michel Johansson Puhrain 54 Michell Johansson Puhrainen juv 66 Michel Johansson Purhonen
Christer Hansson Jutelain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Oloff Ohlson Lambain 62 Olof Olofsson Lambainen
Mårten Sigfredson Hongain
Jöran Thomasson Toifwakain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
2. komppania
Nils Grelsson Räpoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Petter Andersson Kalm 13 Peer Andersson Kallinen eve 55 Petter Andersson Kallin
Johan Jockumsson 14 Johan Jochanssonn
Oloff Grelsson Parkoin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Hindrich Hindrichsson Nickoin 25 Hindrich Johanss Nickoin eve 40 Hindrich Johanss: Nickoin
Erich Eskellsson Qwintus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Petter Staffansson Sallin 27 Peer Staffanss Sallin
Elias Månsson Karakain 35 Elias Månsson Kärckin
Matz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Petter Andersson Tåifwain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Philip Peersson Håti 41 Philip Peersson Håttj puu 5 Philiph Hättij
Anders Andersson Lijkoin 42 Anders Anderss Lijkain
Johan Johansson Lasoin 100 Johan Johansson Lasoin
Matz Hindersson Hilpoin 47 Matz Hinderss Hylpein
Matz Matzson Natoin 5 Matz Mattsson Natuin
Nils Peersson Putkoin 17 Niels Peersson Putkonen
Olof Christersson Puituin
3. komppania
Petter Pettersson Anjain 1 Peer Persson Anniain hen 24 Petter Anniain
Anders Peersson Laurikain 8 Anders Person Laurikain
Johan Hansson Koroin 11 Johan Hanson Kårhoin
Johan Johansson Arpiain 12 Johan Johanson Arpiain hen 35 Johan Johanson Arpiain
Thomas Sigfredsson Hopoin 19 Thomas Sigfredson Hoopoin
Johan Mårtensson Walliakain 21 Johan Mårthenson Williacka
Påhl Matzsson Hajain 35 Påhll Mattzson Haijain
Oloff Thomasson Wäisäin 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Johan Jörensson Toffelain
Jacob Andersson Mölsa 45 Jacob Andersson Mölssa
Jöran Hindrichsson Monikain 46 Jöran Hinderson Månika hen 122 Jören Hinderson Måinka
Anders Hindrichsson Tåifwakain
Michel Nilsson Paricka 63 Michell Nielson Parika
6. komppania
Jacob Kinnonen 9 Jacob Johansson Kinnuin
Anders Häckinen 8 Anders Abramss Häckinen
Michel Läskinen 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Abraham Kaminen
Petter Kupsain
Påhl Nykäin 6 Påhl Matsson Nykeinen
Larss Pöndinen
Olof Hulckoin 3 Oloff Ohlss Hulkoin
Matz Nikulain 4 Matz Påhlss Nikulain
Hindrich Wäsain
Petter Larsson Laitin 75 Peer Larsson Laitinen pie 39 Peer Larsson Laitinen
Anders Tuuckain 2 Anders Anderss Tukein
Anders Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Sigfred Läpiäin 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Grels Läpiäin
Hans Kuituin 80 Hans Påhlsson Kuituin
Petter Thomasson Laitin
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Simon Jöransson Howinen 12 Simon Jöransson Howinen maj 95 Simon Jöranson Håffwinen
Måns Eskellson Laitinen 13 Måns Eskellsson Laitinen maj 96 Måns Eskillsson Laitinen
Johan Erichson Ikoin 2 Johan Erichsson Ikoin
Anders Hindrichson Pöyhäinen 21 Anders Hendersson Pöhinen
Påhl Johansson Liuckoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Matz Ohlson Wiliäin 6 Mattz Oloffsson Wiliain kuo 119 Matts Olsson Wiliäin
Erich Påhlson Keinonen 8 Erich Påhlsson Käinoin pie 107 Erich Påhlson Kejnoin
Olof Ohlson Parwiain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Peer Peerson Kinnuin 19 Peer Peersson Kinnunen eve 134 Peer Peersson Kinnuin
Matz Anderson Asikain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Matz Nilsson Wipseläin 120 Mattz Nielson Wäpsäläin eve 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Påhl Ohlson Hilduin 29 Påhl Olofsson Hildonen kuo 8 Påel Ohlsson Hilduin
Pähl Hinderson Kartuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Larss Ohlsson Tuppurain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Bertill Eskelsson Pinka 41 Bertill Eskellson Puuko kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Anders Pärsson Tålfwäin 44 Anders Peerson Tålfwain kuo 26 Anders Persson Tolwain
Matz Larsson Kokainen 46 Mattz Larson Kokanen
Musqweterare
1. komppania
Hans Hansson Hirwoin
Påhl Jöransson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Abel Johansson Pitkin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Peer Peersson Rasain 58 Peer Peersson Raisoin
Christer Johansson Mackoin 87 Christer Johansson Mackoinen
Johan Mårtensson Pökain 94 Johan Mårthensson Peykein
Thomas Påhlsson Koroin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Matz Jöransson Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Jacob Christersson Alwoin
Eskell Eskellsson Turdiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Hans Påhlsson Lippoin 107 Hans Påhlsson Lippoinen
Grels Thomasson Simoin
Johan Peersson Jatin 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
Johan Peersson Hywöin
Hindrich Andersson Ahulain
Michel Larsson Kinnuin 124 Michell Larsson Kinnuin
Peer Ohlsson Koroin 131 Peer Olofsson Kurroin
Jacob Ohlsson Hulckoin
Anders Ohlsson Huskain
Hindrich Påhlsson Läppelain 138 Hendrich Påhlsson Lappalain
Petter Matzsson Lauckoin
Larss Berendsson Hardikain
Hindrich Claasson Matskain
Staffan Johansson Anniain 70 Staffan Johansson Aniain
2. komppania
Jöran Jöransson Tilickain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Daniel Jacobsson Waldain 53 Daniel Jacobss Walldåin eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Lars Jöransson Hämeläin 55 Lars Jörenss Hämäl:
Erich Matzsson Huckain
Olof Ohlsson Bentinen 60 Oloff Ohlss: Bengtinen eve 10 Olof Olofsson Bengtinen
Matz Påhlsson Karwinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Hans Ohlsson Räpoin
Petter Pettersson Cardinen 63 Peer Peersson Cordinen
Oloff Ohlsson Sawolain
Anders Thomasson Skinnar 80 Anders Thomass: Skinnar
Johan Staffansson Orpoin 82 Johan Staffansson Orpoinen eve 110 Johan Staffanss: Orpoin
Peer Månsson Turdinen 86 Peer Månsson Turdinen eve 82 Per Månsson Turdinen
Staffan Thomasson Tynkin 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Påhl Jatinen
Jöran Jöransson Pakalain 124 Jören Jöranss: Pakulain juv 126 Jöran Jöransson Pakalain
Jöran Ohlsson Helpi 115 Jören Oloffss Hellpi
Petter Thomasson Kietäwäin 132 Peer Thomassonn Kietäwäin
Larss Johansson Lyen 134 Laars Johanss Lym
Staffan Ohlsson Päsiein 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Hindrich Kåistinen 91 Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Christer Ohlsson Wiliakain 59 Christer Oloffssonn Williakain eve 39 Christer Ohlsson Williakain
Grels Kiskinen 117 Grels Nielss:n Kjskin
3. komppania
Larss Jonsson Räpo 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Petter Nilsson Laurikain 49 Petter Nielson Laurikain
Dawid Matzsson Laitinen 53 Dawidh Mattzson Laitin hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Matz Matzsson Hackinen
Hans Påhlsson Kåsså 70 Anders Påhlsson Kåsso
Erich Michelsson Hardikain 73 Erich Michelsson Hardikain
Påhl Johansson Pylköin 75 Påhll Johanson Pölckin
Hindrich Axelsson Bulli 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Lars Jöransson Ihalain 78 Lars Jöranson Ihalainen hen 41 Lars Jörenson Ihalain
Cnut Nilsson Himain 79 Cnuth Nielson Himmain
Hindrich Nilsson Himain 81 Hindrich Nielson Himmain
Arwed Bengtsson Cautiain
Påhl Larsson Ninimäki 90 Påffwell Larson Ninjmäckj
Matz Christersson Sälänpää 91 Matz Christerson Sällänpä
Clemet Clemetsson Kämeläin 92 Clemeth Klemetzson Kämmäläin
Sigfred Simonsson Kärkonen 103 Sigfredh Simonson Käckoin
Simon Matzsson Pispalain 114 Simon Mattzson Pispalain
Lars Larsson Manninen
Nils Jöransson Leskinen
Olof Hansson Lydikäin 138 Oluff Hanson Lydikäin puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Erich Matsson Kietäwäin 139 Erich Mattzson Ketäwäin
Michel Mårtensson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Anders Andersson Wäisäin 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Simon Cnutsson Waliaka 58 Simon Cnuthson Walliakain hen 91 Simon Cnutson Walliaka
6. komppania
Nils Peersson Nykän
Lars Putkoin 73 Lars Hind.ss. Putkin
Hans Putkoin 47 Hans Johansson Putkoin
Lars Janhoin 60 Lars Sigfredsson Janhuin
Olof Laitiain 16 Oloff Erichss Laitinen pie 25 Oloff Erichson Laitinen
Michel Suhonen
Petter Rämäin 53 Peer Oloffsson Rämäinen
Cnut Johansson Peura 66 Cnut Johansson Peura
Hindrich Mäkäräin 83 Hindrich Johanss Mäkeräin pie 82 Hindrich Mäkäräin
Axel Jäppinen 14 Axell Johanss Jäppinen 2
Påfwel Johansson Kurikain 5
Petter Cuiwalain 13 Peer Påhlsson Kuifwalain
Petter Kackinen 56 Peer Michellsson Kackinen
Nils Häckinen 86 Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Påhl Tåmberin
Jacob Wijnikain
Lars Häckinen 19 Lars Johanss Häckinen 2
Sigfred Matson Hardikain 5
Erich Reinikain
Påhl Rusain 1 Påhl Påhlsson Rusainen
Lars Nykäin 70 Laars Hindrichss Nykein
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Peer Larsson Soikanen 23 Peer Larsson Såikain maj 107 Petter Larsson Såckain
Jacob Staffansson Itinen
Matz Matzsson Wijnikain 22 Matz Matsson Winikain maj 105 Mattz Mattzon Winikain
Jacob Larsson Ropponen 9 Jacob Larsson Råppoinen
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Peer Ohlsson Hirwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Jöran Matzsson Walkoin 52 Jöran Matzon Walkonen
Hindrich Hindrichsson Kinnuin 53 Hindrich Hinderson Kinnuinen kuo 38 Hindrik Hindersson Kinnuin
Anders Peersson Hännin 55 Anders Peerson Hänninen
Matz Jöransson Walkoin 56 Mattz Jörenson Walckonen kuo 42 Matts Joransson Walkoin
Peer Peersson Haatain 58 Petter Petterson Hatain
Michel Andersson Kurain 59 Michell Anderson Kuroin
Påhl Påhlsson Staffanain 64 Påhl Påhlsson Staffanain kuo 43 Påel Påelsson Staffanain
Hindrich Andersson Staffanain 71 Hindrich Anderson Staffanain
Peer Peersson Tåiwain 68 Petter Petterson Toifwinen
Peer Larsson Hämäläin 73 Petter Larson Hämäläin
Påhl Peersson Ihalambin 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Thomas Hindrichsson Kanckuin 90 Thomas Hinderson Kanckuin
Swen Larsson Turuin 91 Swen Larson Turuin
Peer Christersson Tackuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Olof Hindrichsson Könöin 93 Oloff Hinderson Könöin
Johan Ohlssom Hirwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Hindrich Hansson Hirwoin 97 Hindrich Hanson Hirfwoin kuo 96 Hindrik Hansson Hirwoin
Anders Caspersson Watain 103 Anders Casperson Wattanen
Simon Larsson Kockain
Samuel Johansson Hämäläin
Erich Matzsson Piedikäin 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Johan Peersson Wirolain 136 Johan Peerson Wirolain
Hendrich Larsson Räjain
Hendrich Andersson Roinin
Johan Grelsson Ruokioin
Hämeen pitäjien miehiä

2 uusi mies
5 lomalla

Nimiä yhteensä: 201, näistä tunnistettu 159 (79.1 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 159
Tunnistettu 1700 Riiassa: 65

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1689.06 Narfwen 10.6.1689 201 297 132

© Väinö Holopainen 2023