AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1689-90 → Berndt Brakel

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

everstiluutnantti Berndt Brakelin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1689-90 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1690
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04
piqvinerar:
1. komppania
Hendrich Matzson Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Anders Christerson Kåpoin 7 Anders Christersson Kåpoin maj 35 Anders Christerson Kapoin
Mårthen Ohlson Landiain 8 Mårthen Olofsson Landiain maj 2 Mårten Ohlson Lauhian
Anders Clemitson Williakain maj 45 Anders Clemetzson Williakain
Ollof Larson Luckoin 15 Oloff Larsson Lukoin
Policarpus Johanson Haf:erman 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman juv 96 Policarpus Hawerman
Thomas Anderson Kijskinen 25 Thomas Andersson Kiskin juv 8 Thomas Andersson Kiskinen
Mattz Peerson Leffvoin 26 Matz Peersson Lewoin juv 3 Matts Persson Lewoin
Olloff Ohlson Räppå 29 Oloff Olofsson Repå
Dettloff Johanson Marain 31 Oloff Johansson Marain
Sigfredh Mårthenson Oinoin 32 Sigfredh Mårthensson Åinoin
Mårthen Bertillson Puttoin 33 Mårthen Bertillsson Puttoinen
Thomas Larson Mustoin
Påhl Nielson Tackinen 37 Påhl Nielsson Tackin juv 36 Påel Nilsson Tackinen
Hendrich Johanson Lahinen 39 Hendrich Johansson Lahinen 1
Erich Peerson 39 Hendrich Johansson Lahinen 2
Greels Greelson Lamain 42 Grels Grelsson Lochmain 1
Anders Hendrichson 2
Matz Matzson Kiskinen 45 Matz Matsson Kiskin
Luckas Hanson Condia 48 Lucas Hendersson Kåndiain
Johan Thomason Kajnulain juv 67 Johan Thomasson Cainulain
Ollof Larson Patelain 53 Oloff Larsson Påtilain juv 11 Olof Larsson Patalain
Påhl Påhlson Sijkain 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Matz Kanckuin 27 Matz Matsson Kankoin
2. komppania
Hans Larson Päsoin 2 Hans Larsson Pösoin
Matz Thomason Puustin eve 36 Matz Thomass: Puustin
Matz Matzson Nattuin 5 Matz Mattsson Natuin
Matz Peerson Sijkain 12 Matz Peersson Sijckain
Niels Peerson Putkinen 17 Niels Peersson Putkonen
Peer Ohlson Nousiain 16 Påhl Peerss Nåusiain
Hendrich Christerson Mäckelein 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Petter Staffanson Sallinen 27 Peer Staffanss Sallin
Anders Anderson Hirfvoin 28 Anders Anderss Sirfwain eve 9 Anders Anderss: Hirfwoin
Jören Anderson Wänäläin 31 Jöran Anderssonn Wänäläin
Anders Erichson Mustoin 32 Anders Erichsson Mustoin puu 48 Anders Erichson Mustoin
Erich Hanson Steenbergh 33 Erich Hansson Stenberg
Anders Påhlson Clostarinen 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Elias Månson Karakain 35 Elias Månsson Kärckin
Matz Anderson Hafverinen 36 Matz Anderss Hafwöin
Petter Anderson Tåifvain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Olloff Staffanson Rännij 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
Anders Anderson Kämärein
Petter Niehlson Ärickain eve 88 Peer Nielson Erikain
Petter Ohlson Yllytynen juv 122 Per Olsson Yllytyin
Peer Simonson Leffvoiska
Christer Tåropainen 137 Christer Matssonn Tåårainpä
Niels Henderson Piroin eve 42 Niels Hinderss Pijrhoin
6. komppania
Arffwedh Matzson Nykein
Niels Johanson Karialain 23 Niels Johansson Karialain pie 33 Niels Johanson Karialain
Anders Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Christer Michellson Junnoin 67 Christer Michellss Junnoin
Jören Larson Råtzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Påhl Hanson Sauckonen 35 Påhl Hansson Saickoin
Lars Thomason Mondoin
Isach Sigfredson Virkonen
Johan Johanson Suikenen iis 28 Johan Johanson Suitkoin
Hendrich Bertillson Pardain 95 Hindrich Bertillss Pardain
Hendrich Jacobson Paijuin
Niels Nielson Hyvinen 104 Niels Nielsson Hyfwerin iis 48 Nielss Nielson Hyffwerin
8. komppania
Påhl Larson Kåpoin 3 Påhl Larsson Kåponen
Matz Thomason Kaipain 7 Mattz Thomasson Kaipain
Anders Anderson Lapvätelein 14 Anders Andersson Lapwetel:
Frantz Hanson Somalain 21 Frantz Hansson Suomalain
Olloff Ohlson Parfviain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Anders Anderson Kumbulain 13 Anders Andersson Kumbulain kuo 126 Anders Andersson Cumbulain
Hendrich Jönson Hardickain 18 Hindrich Jönson Hardikain
Peer Peerson Kinnuin 19 Peer Peersson Kinnunen eve 134 Peer Peersson Kinnuin
Matz Anderson Assickain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Matz Matzson Pennanen 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Påhl Ohlson Hillduin 29 Påhl Olofsson Hildonen kuo 8 Påel Ohlsson Hilduin
Johan Johanson Tårfvinen
Lars Ohlson Tuppurain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Hendrich Roinin
Christer Johanson Tårikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Bertill Eskiellson Pincka 41 Bertill Eskellson Puuko kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Matz Påhlson Hackarain
Christer Oinoin kuo 16 Christer Persson Oinoin
Abraham Möickein 49 Abraham Abrahamson Moukein kuo 33 Abraham Abrahamssn Mäukin
Erich Keinoin 8 Erich Påhlsson Käinoin pie 107 Erich Påhlson Kejnoin
Musqveterare
1. komppania
Johan Johanson Seilain 60 Johan Johansson Seilain juv 58 Johan Johansson Seilain
Olloff Ohlson Lambain 62 Olof Olofsson Lambainen
Hendrich Henderson Hämälein 64 Hendrich Hendersson Hämäläin
Lars Matzson Saicko 66 Lars Matsson Saiko
Johan Peerson Wanhain 68 Johan Peersson Wännein juv 52 Johan Persson Wanhain
Thomas Peerson Kåtilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Erich Matzson Kårpilain 71 Erich Matsson Kårpilain
Eskiehl Larson Korhoin 73 Eskell Larsson Kårhoin
Peer Peerson Leickas 74 Peer Peersson Laickis
Anders Johanson Kimar 75 Anders Johansson Kimmer maj 39 Anders Johansson Kinnarj
Johan Staffanson Biörn 76 Johan Staffansson Biörnin maj 40 Johan Staffanson Biörn
Mårthen Sigfredson Hångain
Jören Cnutson Haijain 78 Jöran Knutsson Haijain
Hendrich Ohlson Wanhain 83 Hendrich Olofsson Wanhain
Thomas Thomason Hämälein
Erich Johanson Hämälein 88 Erich Johan Hämmäläin
Eskill Peerson Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Staffan Christerson Wäsulain 91 Staffan Christersson Wässulain
Påhl Månson Ihalain 92 Påhl Månsson Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Sigfredh Jörenson Vanhain 93 Sigfredh Johansson Wanhain puu 114 Sigfredh Jörenson Wanhain
Cnut Cnutson Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Anders Anderson Säppelein 16 Anders Andersson Säppäläin
Peer Peerson Kaipiain 20 Peer Peersson Kaipiain
Anders Johanson Hämälein 22 Anders Johansson Hämäläin
Peer Peerson Pulliain eve 117 Petter Pettersson Pullin
Erich Matzson Läskinen juv 25 Erik Mattsson Läskin
Johan Peerson Såffwain 51 Johan Peersson Sefwäin
Christer Hanson Jutelain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Abell Johanson Pitkoin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Påhl Peerson Rämäin 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Eskiell Larson Turdiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Hans Påhlson Lippoin 107 Hans Påhlsson Lippoinen
Greels Thomason Simon pie 96 Grels Thomass: Simoin
Gustaff Henderson Kåtilain 110 Gustaff Hendersson Kåtilain
Bertill Matzson Tijrikain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Johan Peerson Hyfverinen
Olloff Ohlson Thenhuin 119 Olof Olofsson Tenhuin
Thomas Anderson Wauckoin 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Greels Påhlson Kåpoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Lars Jacobson Tackin 130 Lars Jacobsson Tackin
Jacob Ohlson Hullkoin 132 Jacob Olosson Julkoin
Anders Ohlson Heiskain
Jacob Påhlson Kuttvoin juv 112 Jacob Påelsson Kutuwoin
Peer Matzson Laukoin juv 82 Per Mattsson Laukain
2. komppania
Hendrich Matzson Tärävein 40 Hindrich Matssonn Täräwein puu 4 Hindrich Tärewäin
Anders Anderson Lijkoin 42 Anders Anderss Lijkain
Petter Mårthenson Tullkj 46 Peer Mårtenss Tullkj eve 29 Oloff Michellsson Turuin
Matz Henderson Hyllpoin 47 Matz Hinderss Hylpein
Lars Michellson Såpain 49 Lars Michellss Såponen
Daniell Jacobson Walldain 53 Daniel Jacobss Walldåin eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Lars Jörenson Hämälein 55 Lars Jörenss Hämäl:
Olloff Larson Terfvoin 57 Oloff Larss Tärfwoin
Hans Ohlson Keinoin
Christer Ohlson Williakain 59 Christer Oloffssonn Williakain eve 39 Christer Ohlsson Williakain
Olloff Ohlson Bengtinen 60 Oloff Ohlss: Bengtinen eve 10 Olof Olofsson Bengtinen
Matz Påhlson Karfvinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Petter Petterson Kardinen 63 Peer Peersson Cordinen
Petter Johanson Kärfvinen 65 Peer Johanss Kärfwinen
Anders Larson Kohoin 66 Anders Larss Kohoin
Matz Peerson Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Hendrich Ohlson Karpain 75 Hindrich Olofss Koopain
Påhl Michellson Puitulain 76 Påhl Michellss. Puitulain
Christer Ohlson Uthrian 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Michell Isackson Karpinen 81 Michell Isackss Karpain eve 112 Michel Isacksson Karpin
Sigfredh Hanson Dirich 88 Sigfred Hanss Sirich
Jacob Påhlson Clostarinen 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Jöranson Läskinen 93 Anders Jorenss Läskin
Staffan Christerson Kijskinen 94 Staffan Christersson Kijskin
Christer Henderson Läxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Olloff Ohlson Mannikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Hans Sigfredson Dirich 97 Hans Sigfredss Dirich
Anders Johanson Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Johan Johanson Lasoin 100 Johan Johansson Lasoin
Hendrich Thomason Sigvoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Måns Månson Turdinen 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Peer Michellson Luckain 110 Peer Michelss. Luckain
Olloff Ohlson Turunen
Matz Sigfredson Ifvoinen 113 Matz Sigfredss Ifwonen puu 88 Mattz Sigredson I:fwoin
Johan Michellson Kämpain
Lars Henderson Kuningas 118 Lars Henderssonn Kuningas
Påhl Hinderson Huijain 125 Påhl Henderss. Hujain
Greels Greelson Suttinen 129 Grels Grelss Suttin puu 11 Grels Sutinen
Johan Anderson Lijkain
Mårthen Christerson Hillikoin
Johan Matzson Coulemoin 72 Johan Matsson Cuolmain
6. komppania
Peer Matzson Hackanen 5 Peer Matss: Håckain pie 8 Peer Mattson Håckain
Johan Johanson Läskinen 10 Johan Johansson Läskinen
Ollof Hämälein 11 Oloff Matsson Hämäläin pie 17 Oloff Mattsson Hämäläin
Påhl Reisanen
Michell Suhoinen pie 24 Michell Peerss: Suchoin
Jören Markuson Sånninen
Sigfredh Matzson Hirfwij
Påhl Larson Torniain 21 Påhl Laarsson Tårnioin pie 31 Påhl Larsson Tårnioin
Peer Laitinen
Påhl Kainulainen 17 Påhl Michelss Kainulain pie 26 Påhl Michelsson Kajnul:
Peer Ohlson Rämunen 53 Peer Oloffsson Rämäinen
Lars Hanson Haloin
Olloff Lappalain 88 Oloff Hindersson Lappalain
Hendrich Thomason Laitinen 57 Hindrich Thomass Laitinen pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Matz Matzson Luckari
Jacob Jacobson Winikain
Johan Peerson Nikulain
Marchus Jämssä 58 Markus Peersson Jämbssä
Lars Henderson Pitkuin 73 Lars Hind.ss. Putkin
Johan Johanson Suhoinen
Påhl Reisain
Mårthen Henderson Eijalain 84 Mårten Henderss Äijäläin
Niels Thomason Häckinen 86 Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Jören Hämäläin pie 73 Jöran Anderss: Hämäläin
Johan Thomason Vaukoinen
Lars Peerson Pöndinen pie 36 Lars Peerson Pöndin
Oloff Laitinen 16 Oloff Erichss Laitinen pie 25 Oloff Erichson Laitinen
8. komppania
Hendrich Johanson Kårtte 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Matz Jörenson Wallckoin 56 Mattz Jörenson Walckonen kuo 42 Matts Joransson Walkoin
Peer Johanson Heiskain 57 Peer Johansson Häiskain kuo 27 Per Johansson Heiskain
Michell Anderson Kuvoin 59 Michell Anderson Kuroin
Mattz Larson Hillduin 63 Mattz Larson Hillduin
Matz Matzson Mahonen 65 Mattz Mattzson Mahoinenn kuo 53 Matts Mattsson Mahanen
Petter Anderson Smålender 67 Petter Anderson Smålander kuo 56 Per Andersson Småländer
Christer Larson Wänäin 70 Christer Larson Wänäin kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Hendrich Anderson Staffanain 71 Hindrich Anderson Staffanain
Petter Henderson Lappalain kuo 62 Per Hindersson Lappalain
Petter Larson Hämäläin 73 Petter Larson Hämäläin
Olloff Anderson Kauhain 79 Olof Andersson Kauhanen
Jören Anderson Rissain
Matz Larson Turuin 83 Mattz Larson Turunen kuo 78 Matts Larsson Turunen
Johan Johanson Ahoin
Hendrich Påhlson Tuppurain kuo 82 Hindrik Påelsson Tuppurain
Matz Anderson Happoin 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Thomas Henderson Kenckuin 90 Thomas Hinderson Kanckuin
Swen Larson Turuin 91 Swen Larson Turuin
Petter Christerson Tackuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Johan Ohlson Hirfvoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Hendrich Hanson Hirfvoin 97 Hindrich Hanson Hirfwoin kuo 96 Hindrik Hansson Hirwoin
Anders Sigfredson Outtinen kuo 85 Anders Sigfridsson Outinen
Peer Matzson Tirkoin kuo 109 Per Mattsson Tirkain
Anders Christerson Karpinen kuo 110 Anders Christersson Karpain
Gabriell Henderson Kinnuin
Ellias Johanson Karialain 113 Ellias Johanson Karialain eve 125 Elias Karjalain
Marchus Marchuson Teenhoin 114 Marckus Marckuson Tenhuin
Petter Ohlson Hirfvoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Anders Staffanson Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Peer Matzson Läskinen 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Matz Matzson Kaipain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Lars Ohlson Keinoin 121 Lars Oloffson Keinon
Påhl Påhlson Pöllein 123 Påhl Påhlson Pöllönen eve 136 Påhl Påhlsson Pölläin
Staffan Christerson Tackuin eve 137 Staffan Christerss: Tackuin
Hans Hanson Hirfvoin 128 Hans Hanson Hirfwoin
Thomas Thomason Hackarain
Lars Matzson Tirckoin iis 116 Larss Mattzson Tirkain
Joseph Erichson Puikoin iis 120 Josep Erichson Pucko
Olloff Larson Tijrckoin
Hendrich Henderson Ihalembin 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Johan Peerson Wirolain 136 Johan Peerson Wirolain
Hans Hansson Pykelein 99 Hanss Hanson Pykäläin kuo 99 Hans Hansson Pykelein
Brusius Henderson Käkelein kuo 125 Brusius Hindersson Käkelein
Erich Lannin 10 Erich Hansson Launioin

1 asettaa miehen tilalleen
2 uusi mies

Nimiä yhteensä: 236, näistä tunnistettu 200 (84.7 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 174
Tunnistettu 1700 Riiassa: 105

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1690.04 Narven 13.4.1690 236 236 248

© Väinö Holopainen 2023