AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1691 → Kasper Seulenbach

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1691 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1691
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 05 06 07 08 09
1. komppania
Erich Hendersonn Rångain 135 Erich Hendersson Rångain juv 102 Erik Hindersson Rongain
Hendrich Mattssonn Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Anders Clemetsson Williakain maj 45 Anders Clemetzson Williakain
Detloff Johanssonn Marain 31 Oloff Johansson Marain
Mårhen Bertillsson Puttoin 33 Mårthen Bertillsson Puttoinen
Påhl Nielssonn Tackin 37 Påhl Nielsson Tackin juv 36 Påel Nilsson Tackinen
Anders Erichssonn Wauckonen
Luckas Hanssonn Kondiain 48 Lucas Hendersson Kåndiain
Johan Thomassonn Kainul:n juv 67 Johan Thomasson Cainulain
Oloff Larssonn Patelain juv 11 Olof Larsson Patalain
Johan Johanssonn Sähliäin juv 58 Johan Johansson Seilain
Sigfredh Jöranssonn Wanhain puu 114 Sigfredh Jörenson Wanhain
Cnuth Cnuthssonn Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Peer Peerssonn Pulliain eve 117 Petter Pettersson Pullin
Hans Påhlssonn Lippoin 107 Hans Påhlsson Lippoinen 6
Greels Thomassonn Simoin pie 96 Grels Thomass: Simoin
Gustaff Hendersson Kåtelain 110 Gustaff Hendersson Kåtilain
Lars Jacobssonn Tackinen 130 Lars Jacobsson Tackin
Peer Mattssonn Lauckain
Peer Hanssonn Råcka juv 129 Per Hansson Rocka
2. komppania
Oloff Staffansson Ränni 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
Peer Simonsson Lefwiska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Niels Henderssonn Piroin eve 42 Niels Hinderss Pijrhoin
Peer Mårthensson Tullkj 46 Peer Mårtenss Tullkj eve 29 Oloff Michellsson Turuin
Lars Michellsson Såpain 49 Lars Michellss Såponen
Daniell Jacobsson Valdain eve 21 Daniel Jakobss. Waldain
Oloff Larssonn Terfwoin 57 Oloff Larss Tärfwoin
Christer Ohlssonn Williakain 59 Christer Oloffssonn Williakain eve 39 Christer Ohlsson Williakain
Oloff Ohlssonn Bengtinen 60 Oloff Ohlss: Bengtinen eve 10 Olof Olofsson Bengtinen
Mattz Påhlssonn Karfwinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Mattz Peerssonn Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Hendrich Ohlssonn Kärpäin
Christer Ohlssonn Utriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Michell Isackssonn Karpin 81 Michell Isackss Karpain eve 112 Michel Isacksson Karpin
Anders Johansson Hafwerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Mattz Sigfredssonn Ifwoin 113 Matz Sigfredss Ifwonen puu 88 Mattz Sigredson I:fwoin
Lars Jemderssonn Kuningas 118 Lars Henderssonn Kuningas
Johan Mattssonn Kuolemain 72 Johan Matsson Cuolmain
Erich Johanssonn Tåyajn maj 37 Erich Johansson Tåjain
Greels Greelssonn Kurfwinen
3. komppania
Johan Greelssonn Kurfwinen 117 Johan Greelson Kurfwiain
Mattz Johanssonn Kåskimies 3 Mattz Johanson Kåskimies
Michell Larssonn Williakain 4 Mich Larson Williackain hen 31 Michell Larson Williaken
Peer Larssonn Torniain 14 Peer Larson Tårnioin
Påhl Mattssonn Hayain 35 Påhll Mattzson Haijain
Jöran Jacobssonn Ingerin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Michell Mårthensson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Gustaff Lodwigsson Tråckain 36 Gustaf Lådwikson Tråckain maj 75 Gustaff Ludwichson Tråckoin
Johan Ohlssonn Häyri maj 25 Johan Ohlsson Heurin
Jören Simonsson Karstinen hen 14 Jören Simonson Karstuin
Anders Peersson Ruihu hen 15 Anders Peerson Räihä
Påhl Påhlssonn Parkinen
Jacob Sigfredssonn Martinen
Arwedth Bengtsson Kautinen
Lars Larssonn Käriäin 97 Lars Larson Käriäläin
Oloff Eskellssonn Valdain 110 Oluff Eskilson Waldoin
Joseph Mårtensson Kainul:n
6. komppania
Anders Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Påhl Hanssonn Sauckonen 35 Påhl Hansson Saickoin
Isack Sigfredsson Wirkonen
Johan Johansson Suchonen
Niels Nielsson Hyfwärin 104 Niels Nielsson Hyfwerin iis 48 Nielss Nielson Hyffwerin
Peer Mattssonn Håckainen 5 Peer Matss: Håckain pie 8 Peer Mattson Håckain
Sigfredh Matsson Hirfwi
Jacob Jacobsson Winnikain
Johan Peerssonn Nikul:n
Lars Peersson Pödinen pie 36 Lars Peerson Pöndin
Hindrich Piedikeinen 105 Hindrich Anderss Piedickäin iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
Erich Pardanen
Mattz Peersson Läskin 107 Matz Peerss Leskinen
Anders Bertillsson Täräfwäin
Påhl Anderssonn Häiskain 102 Påhl Anderss Heiskain
Mattz Hanssonn Saikonen
Påhl Påhlssonn Karhinen
Hendrich Thomasson Kerckein
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Jöran Jöranssonn Krantz 82 Jöran Jöranson Kranse
Oloff Ohlssonn Hillduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Jören Mattssonn Wallkoin 52 Jöran Matzon Walkonen
Anders Andersson Lappwetel:n 14 Anders Andersson Lapwetel:
Oloff Ohlssonn Parfwiain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Mattz Mattsson Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Christer Johansson Tårikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Bertill Eskellsson Pincka kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Abraham Möyckin kuo 33 Abraham Abrahamssn Mäukin
Hendrich Johanssonn Kårta 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Mattz Jörenssonn Wallkoin 56 Mattz Jörenson Walckonen kuo 42 Matts Joransson Walkoin
Michell Andersson Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Mattz Larssonn Hillduin 63 Mattz Larson Hillduin
Jören Henderssonn Rissain 80 Jören Henderson Risanen
Mattz Larssonn Turuin 83 Mattz Larson Turunen kuo 78 Matts Larsson Turunen
Johan Ohlssonn Hirfwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Gabriell Hendersson Kinnuin
Peer Mattsson Leskin 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Påhl Påhlssonn Pölläin 123 Påhl Påhlson Pöllönen eve 136 Påhl Påhlsson Pölläin
Hämeen pitäjien miehiä
Gudmund Gudmundsson
Hans Ohlssonn Keinoin 137 Hans Olofson Keinon

6 kuoli

Nimiä yhteensä: 96, näistä tunnistettu 76 (79.2 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 57
Tunnistettu 1700 Riiassa: 45

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1691.05 Narwen 1.5.1691 96 Zacharias Aminoff 299 874 (871)
1691.06 Narfwen 1.6.1691 0 Zacharias Aminoff 297 899 (896)
1691.07 Narfwen 1.7.1691 0 Zacharias Aminoff 289 923 (920)
1691.08 Narfwen 1.8.1691 0 Zacharias Aminoff 288 945 (942)
1691.09 Narven 1.9.1691 93 Zacharias Aminoff 285 967 (964)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023