AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1692 → Johan von Meurman

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Johan von Meurmanin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1692 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1692
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04
Piquenerare
1. komppania (Lijf Compagnie)
Johan Mårtensson Pökäin 94 Johan Mårthensson Peykein
Thomas Påhlsson Kårhoin 97 Thomas Påhlsson Kårhoin
Oloff Månsson Achtiain 79 Olof Månsson Achtiain
Mårten Ohlsson Landiain 8 Mårthen Olofsson Landiain maj 2 Mårten Ohlson Lauhian
Erich Påhlsson Närfwäin 14 Erich Peersson Närwin
Erich Johansson Hämäl:n 88 Erich Johan Hämmäläin
Mårten Christerson Alf:oin 50 Mårthen Christersson Alwain juv 4 Mårten Christersson Alwoin
Anders Peersson Wanhain
Anders Hindersson Walkoin
Oloff Philipsson Ahoin
Michel Ifwarsson Lydikain 122 Michel Ifwarsson Lydikäin juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
2. komppania (ÖfwerstLeut:s Compagnie)
Niels Grelsson Räppoin 1 Niels Grelsson Råpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Mattz Andersson Hafwerin 36 Matz Anderss Hafwöin
Peer Simonson Läwiskä
Elias Månsson Karakain
Hindrich Larsson Pälkein
Olof Olofsson Liukoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Hindrich Mattzsson Terwäin 40 Hindrich Matssonn Täräwein puu 4 Hindrich Tärewäin
Philip Persson Håki 41 Philip Peersson Håttj puu 5 Philiph Hättij
Anders Påelsson Klostarin 34 Anders Påhlss Clostarin puu 120 Anders Clåstarin
Mårten Christersson Hilkå
Hindrich Michelsson Pullin 130 Hindrich Michellsson Pullinen puu 13 Hindrich Pullingh
Michel Andersson Lambinen 39 Michell Anderssonn Lambinen
3. komppania (Majorens Compagnie)
Peer Peersson Aniain 1 Peer Persson Anniain hen 24 Petter Anniain
Petter Jacobsson Pyrhin
Lars Larsson Köchkein
Erick Mattzsson Moukeri
Lars Jacobsson Huhtiain
Johan Peersson Raska
Hindrich Hindersson Pekain
Jöran Jacobsson Ingerin 68 Jöran Jacobson Ingerin
Hindrich Nielsson Himain 81 Hindrich Nielson Himmain
Lars Jöransson Wänäin
6. komppania (Capitein Bergz Compagnie)
Bertill Carlsson Frilla
Påel Mattzsson Nykeinen 6 Påhl Matsson Nykeinen
Michel Påelsson Cuiwalain
Niels Johansson Carialain
Larss Johansson Putkin
Anderss Larsson Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Petter Pettersson Nyseinen
Cnut Johansson Peura 66 Cnut Johansson Peura
Samuel Pöndinen
Hindrich Bertillsson
Påel Påelsson Tomberinen
Peer Nilsson Swensk
Hindrich Johansson Mäkäräin 83 Hindrich Johanss Mäkeräin pie 82 Hindrich Mäkäräin
Anders Andersson Tuhkain 2 Anders Anderss Tukein
Olof Olsson Hurskain 12 Oloff Oloffsson Hurskain pie 18 Oloff Ohlson Hurskain
5. komppania (Capitein Gyllenspångz Compagnie)
Hämeen pitäjien miehiä
7. komppania (Capitein Stuurs Compagnie)
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania (Capitein Giöös Compagnie)
Staffan Peersson Hyfwerin 4 Staffan Peersson Hyfwerin
Mattz Larsson Kuokain 46 Mattz Larson Kokanen
Abraham Mattzsson Mahain
Hemingh Sigfredhsson Kinuin
Mattz Andersson Asickain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Mattz Mattsson Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Jacob Pånttus
Lars Ohlsson Tupurain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Christer Peersson Kinnonen
Hindrich Johansson Tårikain 38 Hendrich Johansson Tårjkain kuo 19 Hindrik Johansson Torikain
Peer Andersson Pijrain
Erik Mattzsson Piedikein 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Hans Hansson Hirwoin 128 Hans Hanson Hirfwoin
4. komppania (Capitein von Meurmans Compaagnie)
Hämeen pitäjien miehiä
Musqveterare
1. komppania (Lijf Compagnie)
Jöran Thomasson Toiwakain 98 Jöran Thomasson Tåiwakain puu 121 Jören Thomason Tåif:akain
Anders Eskillsson Rahikain 13 Anders Eskellsson Rahikain maj 18 Anders Eskillson Rahikain
Anders Clemetsson Wiliakain
Staffan Christersson Wesulain 91 Staffan Christersson Wässulain
Christer Johansson Makoin 87 Christer Johansson Mackoinen
Johan Staffanson Biörn 76 Johan Staffansson Biörnin maj 40 Johan Staffanson Biörn
Anders Andersson Hulko
Påhl Peersson Rämäin 101 Påhl Peersson Rämmäin juv 63 Påel Persson Rämäinen
Matt Sigfridhsson Pundain
Johan Thomasson Kainulain 49 Jöran Thomasson Kainulain
Christer Hansson Jutelain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Staffan Larsson Nulpoin 55 Staffan Larsson Nulpoin
Erich Mattzsson Läskin
Johan Peersson Sahwain 51 Johan Peersson Sefwäin
Påhl Jörensson Wanhain 40 Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Mårten Mårtensson Kärri 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Thomas Andersson Wauko 123 Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Michel Larsson Kinnuin 124 Michell Larsson Kinnuin
Lars Bertillsson Hardikain
Grels Påhlsson Kopoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Jacob Olsson Hulkoin
Michel Peersson Sijkain
Jacob Påelsson Kutwoin
Eskill Eskillsson Turdiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Johan Hindersson Myckö
Matz Påelsson Kåppoin
Johan Peersson Jatinen 114 Johan Peersson Jatainen kuo 117 Johan Persson Jaatin
2. komppania (ÖfwerstLeut:s Compagnie)
Bertill Eriksson Lakipää 84 Bertill Erichss Latipä
Olof Staffansson Rennij 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
Påel Påelsson Jutinen
Lars Hansson Olkinora 85 Lars Hanss Olkinuora eve 77 Lars Hanss: Ollkinoro
Michel Isaksson Karpin 81 Michell Isackss Karpain eve 112 Michel Isacksson Karpin
Anders Johansson Hawerin 98 Anders Johanssonn Hofwerin eve 103 Anders Johanss: Hafwerin
Jacob Peersson Rämäin 108 Jacob Peerss:n Rämenen eve 99 Jakob Pärsson Rämäin
Staffan Thomasson Tynkein 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Christer Hindersson Läxi 95 Christer Hindersson Läxi eve 105 Christer Hindersson Löpj
Anders Larsson Lödinen 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Olof Olsson Manikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Månss Månsson Turdinen 104 Måns Månss Turdin eve 90 Måns Månsson Turdinen
Hindrich Hindrichsson Kåistin 91 Hindrich Hinderssonn Kåistinen
Anders Andersson Kämärin
Hindrich Thomasson Sihwoin 102 Hindrich Thomassonn Sichwoin
Johan Michelsson Kämpain
Christer Jöransson Ahoinen 122 Christer Jöransson Ahoin
Erich Jöransson Aniain
Mattz Abrahamsson Tilikain
Christer Mattzsson Tåranpää 137 Christer Matssonn Tåårainpä
Staffan Olsson Påsiain 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Erik Christersson Parkatin
Peer Michelsson Luckoin 110 Peer Michelss. Luckain
Mattz Mattzsson Lamain 116 Matz Matsson Lagman
Olof Philipsson Radikain 127 Oloff Philipssonn Radickain
Påel Påelsson Manninen
3. komppania (Majorens Compagnie)
Lars Jönsson Räppoin 16 Lars Jönson Räppo hen 66 Lars Jönson Räpo
Jacob Ericksson IngermanL:
Simon Simonsson Martin
Jöran Christersson Karinen 69 Jöran Larsson Kaurin
Jöran Påelsson Tikain
Olof Thomasson Wäisein 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Johan Hindersson Såckain
Anders Hindersson Toiwakain
Alexander Samsson Tuiska
Mattz Mattzsson Päukin
Jacob Sigfredsson Mardikain
Hans Påelsson Kåsso 70 Anders Påhlsson Kåsso
Josep Mattzsson Ollin
Mattz Eriksson Tappoin 72 Mattz Erichson Tappoinen
Påel Johansson Pölkin 75 Påhll Johanson Pölckin
Niels Michelsson Tuowinen
Christer Christersson Carialain
Petter Pettersson Walkoin
Erick Michelsson Pippuri
Påel Larsson Korhoin
Hindrich Christersson Carjal:n
Sigfred Simonsson Käckoin 103 Sigfredh Simonson Käckoin
Larss Larsson Kättu
Petter Pettersson Luckarin
Hindrich Påelsson Ambiain
Johan Cnutsson Hämel:n
Nils Jöransson Kiskin 125 Niels Jörenson Kjskin
Eskill Eskillson Hångain
6. komppania (Capitein Bergz Compagnie)
Lars Peersson Pöndinen
Jacob Jacobsson Kinnuinen 9 Jacob Johansson Kinnuin
Johan Johansson Läskinen 10 Johan Johansson Läskinen
Påel Kurikainen
Sigfridh Hirwi
Petter Laitinen 75 Peer Larsson Laitinen pie 39 Peer Larsson Laitinen
Sigfrid Sigfridhsson Lapiäin 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Larss Hansson Haloinen
Petter Michelsson Kackinen 56 Peer Michellsson Kackinen
Markus Peersson Jämpsä 58 Markus Peersson Jämbssä
Mattz Luckarinen
Jacob Jacobsson Winikain
Erich Peersson Reinikain
Johan Persson Nikulain
Lars Pakarinen
Lars Hindersson Putkin 73 Lars Hind.ss. Putkin
Samuel Michelsson Muldoin 76 Samuel Nielsson Muldain pie 72 Samuell Muldain
Christer Hansson Janhoin
Hindrich Peersson Tarwain 79 Hindrich Peersson Tarfwoin
Hans Påelsson Kuituin 80 Hans Påhlsson Kuituin
Michel Johansson Läskin 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Olof Hindersson Lappalain 88 Oloff Hindersson Lappalain
Johan Thomasson Waukoin
5. komppania (Capitein Gyllenspångz Compagnie)
Hämeen pitäjien miehiä
Lars Nousiainen 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Påel Liukoinen 10 Påhl Johansson Liukoin
Hindrich Hindersson Häkinen 8 Hendrich Hendersson Häckinen
Erik Jacobsson Pekaian 36 Erich Jacobsson Pekain
Jöran Hindersson Awikain 5 Jöran Hendersson Aulikain maj 86 Jöran Henderson Auffwikain
Mattz Nielsson Carialain
Niels Cnutsson Lahikain 11 Niels Knutsson Lahikainen
Hindrich Eriksson Jurwain 25 Hendrich Erichsson Jurwoin
Hämeen pitäjien miehiä
7. komppania (Capitein Stuurs Compagnie)
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania (Capitein Giöös Compagnie)
Olof Påelsson Kopoin 22 Oloff Påhlsson Kåpoin
Hindrich Andersson Roinin
Anders Peersson Julkoin 50 Anders Peerson Julkonen
Elias Peersson Tålfwain
Hindrich Marain
Hindrich Nielson Parwiain 69 Hindrich Niehlson Parfwiain kuo 58 Hindrik Nilsson Parwiain
Christer Larsson Wänäin 70 Christer Larson Wänäin kuo 60 Christer Larsson Wänäin
Olof Olofsson Hilduin 76 Oloff Oloffson Hildonen kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Elias Carialain 113 Ellias Johanson Karialain eve 125 Elias Karjalain
Påel Hindersson Rissain
Hindrich Påelsson Tuppurain
Påel Peersson Ihalembin 88 Påhl Peerson Ihalembin kuo 86 Påel Persson Ihalembin
Mattz Andersson Hapoin 89 Mattz Anderson Happoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Thomas Hindersson Kankuin 90 Thomas Hinderson Kanckuin
Swen Larsson Turuinen 91 Swen Larson Turuin
Peer Christersson Tackuin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Olof Hindersson Könönen 93 Oloff Hinderson Könöin
Samuel Hindersson Hämäl:n
Simon Larsson Kuokain
Peer Olofsson Hirwoin
Sigfridh Sigfridhsson Kinuin 122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Staffan Christersson Tackuin
Mattz Larsson Ikoin
Erick Mattzsson Påkelain
Anders Mattzsson Wenäläin
4. komppania (Capitein von Meurmans Compaagnie)
Hämeen pitäjien miehiä

Nimiä yhteensä: 198, näistä tunnistettu 109 (55.1 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 109
Tunnistettu 1700 Riiassa: 50

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1692.04 Narfven 1.4.1692 198 302 1029

© Väinö Holopainen 2023