AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1693 → Gustaf Gyllenspång 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1693 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1693
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 06
1. komppania
Carell Johansson Antoin 1 Carl Jöransson Antoin
Hindrich Mattsson Pispalain 2 Hendrich Matsson Pispalain
Sigfredh Mattsson Pajuin 4 Sigfredh Matsson Pajunen maj 31 Sigfred Matzsson Pajunen
Anders Andersson Säppäläinn 16 Anders Andersson Säppäläin
Peer Peersson Kaipain 20 Peer Peersson Kaipiain
Anders Johansson Hämäläin 22 Anders Johansson Hämäläin
Mattz Jörenssonn Kässärj
Staffan Johansson Anniain 70 Staffan Johansson Aniain
Erich Mattssom Korpelain 71 Erich Matsson Kårpilain
Johan Hindersson Häckinen 72 Johan Hendersson Häckinen
Peer Peersson Leiskas 74 Peer Peersson Laickis
Anders Johansson Kimmar 75 Anders Johansson Kimmer maj 39 Anders Johansson Kinnarj
Johan Mattsson Hämäläin
Påhl Hinderson Parkin
Mattz Hinidersson Räisäin
2. komppania
Mattz Mattsson Natuin 5 Matz Mattsson Natuin
Mattz Peersson Sjkain 12 Matz Peersson Sijckain
Johan Laitinen
Oloff Grelsson Parkuin 15 Oloff Grelss Parkuinen eve 54 Olof Grelson Parkuin
Lars Larsson Thenuin
Petter Påhlsson Nåussiain 16 Påhl Peerss Nåusiain
Hindrich Mäkäläin 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Erich Eskiellssonn Cwinttus 26 Erich Eskelsson Qwintus eve 12 Erich Eskillsson Qwintus
Petter Påhlsson Härkäin 38 Peer Påhlsson Härckein
Lars Andersson Ärroin 51 Laars Anderss Ärrein
3. komppania
Michell Larsson Williakain 4 Mich Larson Williackain hen 31 Michell Larson Williaken
Mattz Peersson Witziein 10 Mattz Person Witzsiain hen 51 Mattz Peerson Witziain
Johan Hansson Kårhoin 11 Johan Hanson Kårhoin
Johan Johansson Arpeain 12 Johan Johanson Arpiain hen 35 Johan Johanson Arpiain
Lars Jacobssonn Huchtiain hen 88 Lars Jacobson Huchtain
Hindrich Clemetssonn Kämiläin 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin hen 86 Hindrich Clemetson Kämäl:
Niels Andersson Biörnbårgh 28 Niels Anderson Biörneborgh maj 68 Nielsson Anderson Biörnborgh
Oloff Ohlsson Rissein 30 Oluff Olufzson Nyssäin
Jören Påhlssonn Tuhkailain
Mattz Mattson Suåmalain 37 Mattz Mattzson Suomalain
Jören Hindersson Måinka 46 Jöran Hinderson Månika hen 122 Jören Hinderson Måinka
6. komppania
Påhl Michellsson Kainulain 17 Påhl Michelss Kainulain pie 26 Påhl Michelsson Kajnul:
Jacob Larssonn Hyfwein 24 Jacob Laarsson Hyfwäin iis 2 Jacob Larsson Hyfwoin
Mattz Mattsson Kållioin 28 Matz Matssonn Kållioin iis 6 Matz Matzson Kållioin
Michell Mattsson Käjoin 33 Michell Matss Keinonen
Lars Larsson Kuåkain 38 Lars Laarsson Kuockain iis 22 Lars Larsson Koukein
Anders Täräwäin
Erich Ifwardhsson Pardain iis 51 Erich Iffwarson Pardain
Hindrich Mattsson Tuchkalain
Niels Nielssonn Hyfwerin 103 Thomas Peersson
Mattz Peerssonn Lästinen 107 Matz Peerss Leskinen
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Lars Jöranssonn Ikoinen 27 Lars Jöransson Ikoin
Hindrich Hindersson Laulanen 31 Hendrich Hendersson Laulain
Christer Jacobsson Wjnickain 18 Christer Jacobsson Winnikain
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Erich Anderss: Karstunen 9 Erich Andersson Kastinen kuo 123 Erik Andersson Kastinen
Erich Hanssonn Launiain 10 Erich Hansson Launioin
Oloff Ohlsson Parfweain 11 Oloff Oloffsson Parfwinen pie 111 Oloff Ohlson Parf:iain
Peer Peersson Parfweain 17 Peer Peersson Parfwiain
Påhl Larssonn Kåpoin 3 Påhl Larsson Kåponen
Erich Påhlsson Kejnoin 8 Erich Påhlsson Käinoin pie 107 Erich Påhlson Kejnoin
Anders Andersson Lappwätäl:n 14 Anders Andersson Lapwetel:
Oloff Staffansson Pjrain
Brusius Hinderssonn Käckäläin
Mattz Ohlsson Williain 6 Mattz Oloffsson Wiliain kuo 119 Matts Olsson Wiliäin
Anders Peersson Tålfwain 44 Anders Peerson Tålfwain kuo 26 Anders Persson Tolwain
Påhl Hindersson Kartuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Bertill Eskielssonn Pincka 41 Bertill Eskellson Puuko kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Hindrich Johansson Kårtte 37 Hendrich Johanson Kårtt kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Lars Johansson Wauhkoin 25 Lars Johanson Waukoin
Mattz Mattsson Wänäin 126 Mattz Mattzson Wänäläin
Johan Christersson Taskin
Hämeen pitäjien miehiä
1. komppania
Påhl Mansson Ihalain 92 Påhl Månsson Ihalain hen 95 Påhl Månson Ihalain
Sigfredh Jöransson Wänäin
Mårthen Larsson Nulpoin
Månss Thomasson Ryndin
Erich Peerssonn Hämäläin
Christer Erichssonn Pöhäin
Cnuth Larsson Williakain 43 Knut Larsson Willikain juv 28 Cnut Larsson Wiliakain
Erich Mattsson Läskinen
Mattz Mattssonn Kiskin 45 Matz Matsson Kiskin
Oloff Larssonn Patelain 53 Oloff Larsson Påtilain juv 11 Olof Larsson Patalain
Christer Hansson Jutelain 56 Christer Hansson Jutilain juv 18 Christer Johansson Juttilain
Påhl Påhlssonn Sickain 59 Påhl Påhlsson Sickoin juv 26 Påel Påelsson Sijkain
Johan Johanssonn Säjlain 60 Johan Johansson Seilain juv 58 Johan Johansson Seilain
Oloff Ohlsson Lambin 62 Olof Olofsson Lambainen
Påhl Ohlsonn Lambain 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Hindrich Hindersson Rytkoin
Anders Andersson Hulcko
Hindrich Peersson Tuhain
Bertill Mattsson Tirckain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Oloff Ohlssonn Thenhuin 119 Olof Olofsson Tenhuin
Lars Ohlsson Lefwoin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Lars Ohlssonn Wauko 125 Lars Ohlsson Wauko juv 90 Lars Olsson Waukoin
Anders Ohlsson Häiskain
Daniel Larssonn Häiskain 134 Daniel Larsson Huiskain juv 105 Daniel Larsson Huiskain
Hindrich Hinderssonn Jäskälein 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Johan Hindersson Jackonen 143 Johan Hendersson Jåckinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Påhl Läskinen
2. komppania
Michell Israellssonn Pöllöin 50 Michell Israelss Pöllein eve 19 Michel Issraelsson Pöllein
Jöran Sårfwinen
Hans Ohlssonn Räpoin
Petter Pettersson Kärfwin
Anders Larsson Kåhoin 66 Anders Larss Kohoin
Oloff Ohlssonn Safwolain
Påhl Michellssonn Piutuin 76 Påhl Michellss. Puitulain
Christer Ohlsson Uthriain 78 Christer Olofss Utriain puu 78 Christer Ohlson Uttriain
Sigfredh Hansson Dirik 97 Hans Sigfredss Dirich
Jacob Påhlsson Klåsterin 89 Jacob Påhlss Clostarin eve 75 Jakob Påhlsson Klåstarin
Anders Jöransson Läskinen 93 Anders Jorenss Läskin
Herman Hanssonn Steenbergh
Johan Erichssonn Ruuth 112 Johan Erichss Ruuth
Johan Wästman 8 Jonas Bästman eve 1 Jonas Wästman
Grels Grelssonn Sutinen 129 Grels Grelss Suttin puu 11 Grels Sutinen
Peer Ohlsson Yllytyn
Påhl Påhlsson Kärkäin
Grels Nielssonn Kjskinen 117 Grels Nielss:n Kjskin
Johan Ljkain
Lars Johansson Lyein 134 Laars Johanss Lym
Anders Swensson Jyrkein 136 Anders Swenssonn Jörkinen
Anders Cristersson Kariain
Thomas Peerssonn Innoin
Lars Peerssonn Kåckj
Erich Johanssonn Anniain
Staffan Pässiainen 138 Staffan Olofss: Päsiäin
Oloff Staffanssonn Rennj 74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
3. komppania
Petter Nielsson Laurickain 49 Petter Nielson Laurikain
Peer Peerssonn Jåutain 51 Peer Person Jåuthin
Anders Andersson Wäisäin 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Lars Johanssonn Smålander 57 Lars Johanson Småländer
Simon Cnuthssonn Walliaka 58 Simon Cnuthson Walliakain hen 91 Simon Cnutson Walliaka
Jöran Simosson Kartuin
Hindrich Staffansson Backarin
Hindrich Axellssonn Bulle 76 Hindrich Axelson Bulle hen 33 Hindrich Bullj
Påhl Påhlssonn Parkinen
Hindrich Johansson Walkoin
Christer Hansson Tuchkain 86 Christer Johanson Tuchkain
Vallentin Vallentinsson
Mattz Mattsson Peckain
Clemet Peersson Laurickain
Johan Mattsson Haloin
Anders Larsson Herre
Jören Mattsson Taipalain
Mattz Thomasson Kårhoin
Oloff Larsson Wänäin
Hindrich Påhlsson Ambiain
Jossep Mårthensson Kainulain 118 Joseph Mårthenson Kannulain
Thomas Thomasson Sulkawain 121 Thomas Thomason Sulckaulain puu 97 Thomas Sulkawain
Johan Cnuthsson Hämäläin
Christer Jacobsson Hintzska 126 Christer Jacobson Hinska hen 123 Christer Jacobson Hinska
Mattz Erichsson Passoin 128 Mattz Erichson Pansoin
Thomas Christersson Kirialain 130 Thomas Christerson Karjalain hen 104 Thomas Christerson Karial:n
Michell Larsson Pelckoin
Mattz Grelsson Tanttu
Mattz Jacobsson Martin
6. komppania
Jören Larsson Ruåtzalain 30 Jöran Laarss Rotzalain
Påhl Andersson Pöllöin 31 Påhl Andersson Pöllein iis 10 Påhl Andersson Pöllein
Anders Rässäinen
Philip Philipsson Påjkoin 40 Philip Philipsson Poikoin iis 25 Philip Philipson Poikonen
Hindrich Thomasson Laitin 57 Hindrich Thomass Laitinen pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Jöran Andersson Hämäläin
Oloff Jutinen
Mattz Michellsson Tirroin 89 Matz Michelss Tijrin pie 89 Mattz Michelss: Tirroin
Påhhl Michellsso Kaupinen 92 Påhl Michellss Kauppinen
Petter Kättuin
Oloff Peersson Ruåtzalain
Oloff Påhlsson Ofwaskain 97 Oloff Påhlsson Owaskin iis 38 Oluff Påhlson Offwaskoin
Grels Niskainen
Christer Ohlsson Kächköin 99 Christer Olofsson Kächköin iis 41 Christer Ohlson Kärckoin
Lars Peersson Läskinen
Niels Peersson Ruåtzalain 101 Niels Peersson Rotzalain
Påhl Andersson Häiskain 102 Påhl Anderss Heiskain
Hindrich Andersson Piedilein 105 Hindrich Anderss Piedickäin iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
Oloff Tuhkain
Anders Andersson Rjkoin
Crister Christersson Linduin
Staffan Lapwäteläin
Hindrich Thomasson Kärkäin
Mattz Hinderson Pulkin
Oloff Ohlsson Pesoin 118 Oloff Ohlssonn Pesoinen
Mattz Hindersson Parfweain 121 Matz Hinderss Parfwiain iis 72 Matz Henderson Parfwioin
Gabriel Saickoin
Jacob Hindersson Hajkoin
Peer Peersson Luckarin
Niels Påhlsson Nissinen 133 Niels Påhlsson Nissinen iis 88 Nielss Påhlson Nissinen
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Oloff Pentinen 30 Olof Hendersson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Lars Nåusiain 7 Lars Christersson Nåusiain maj 88 Larss Christerson Nousiain
Clemet Rautanen
Erich Pispa
Clemet Erichsson Kluckarin
Mattz Jacobsson Henninen
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Peer Mattsson Läskinen 118 Peer Mattzson Läskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Sigfredh Hindersson Såpain 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Mattz Nielsson Wäpssälain 120 Mattz Nielson Wäpsäläin eve 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Anders Mattsson Thannin
Markus Markusson Thenuin 114 Marckus Marckuson Tenhuin
Abrahamr Abrahamsson Möikin 49 Abraham Abrahamson Moukein kuo 33 Abraham Abrahamssn Mäukin
Mattz Larsson Hillduin 63 Mattz Larson Hillduin
Anders Mattsson Hennin
Mattz Jörenss: Wallkoin 56 Mattz Jörenson Walckonen kuo 42 Matts Joransson Walkoin
Hans Hansson Lydickein
Hindrich Jörensson Piuttinen
Peer Mattsson Tickain
Jöran Hindersson Rissain 80 Jören Henderson Risanen
Oloff Andersson Kauhanen 79 Olof Andersson Kauhanen
Anders Hansson Laihain 98 Anders Hanson Laihain kuo 98 Anders Hansson Laihiain
Hindrich Larsson Rejainen
Petter Lappalain
Staffan Ohlsson Jatinen
Thomas Mattsson Wjnickain 87 Thomas Mattzson Winikain kuo 84 Thomas Mattsson Winikain
Mattz Mattsson Mahanen 65 Mattz Mattzson Mahoinenn kuo 53 Matts Mattsson Mahanen
Hindrich Larsson Hirfwoin
Josep Erichssonn Puckoin
Thomas Hackarin
Hämeen pitäjien miehiä

Nimiä yhteensä: 208, näistä tunnistettu 125 (60.1 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 123
Tunnistettu 1700 Riiassa: 67

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1693.06 Narfwen 1.6.1693 208 300 1145

© Väinö Holopainen 2023