AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1694 → Ebbe Ludvig Toll 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1694 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1694
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 05 06 07 08 09
1. komppania
Johan Säppeläin 9 Johan Johansson Seppäläin maj 44 Johan Johanson Säppälain
Nils Heilain 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Cnut Uckoin 11 Knuth Knutsson Uckoin puu 98 Cnuth Ukoin
Anders Wiliakain maj 45 Anders Clemetzson Williakain
Anders Rahikain 13 Anders Eskellsson Rahikain maj 18 Anders Eskillson Rahikain
Erik Närwin 14 Erich Peersson Närwin
Matts Gabrielsson
Matts Hawerman juv 10 Matts Johansson Hawerman
Ditloff Marain
Hindrik Hara 34 Hendrich Jonasson Hara juv 16 Hindrik Johansson Hare
Christer Kinnuin
Påhl Lambain 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Lenhardt Sormain juv 59 Lenhard Persson Sornunen
Johan Wänäin juv 52 Johan Persson Wanhain
Lars Caipain maj 42 Larss Larsson Kaipiain
Thomas Hålla
Lars Häckin 85 Lars Michelsson Häikinen
Eskill Puttoin 90 Eskell Peersson Puttein
Johan Peckain
Jacob Alwoin juv 64 Jacob Christersson Alwoin
Hans Kinnuin
Gustaf Kåtelain 110 Gustaff Hendersson Kåtilain
Olof Pöhäin
Bertil Tirkain 113 Bertill Matzsson Tirckain eve 120 Bertil Matsson Tirkain
Grels Hywäin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Per Kurwin
Lars Tackin 130 Lars Jacobsson Tackin
Erik Rongain 135 Erich Hendersson Rångain juv 102 Erik Hindersson Rongain
Erik Håchka
Lars Hardikain juv 83 Lars Berndsson Hardikain
Per Laukoin
Michel Randalain
Matts Hintza
Hindrik Liukoin maj 24 Hindrich Jöransson Liukoin
Anders Koppoin 7 Anders Christersson Kåpoin maj 35 Anders Christerson Kapoin
Johan Kopperoin
Jöran Hajain 78 Jöran Knutsson Haijain 6
Grels Koppoin 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Eskill Turdiain 104 Eskell Eskellsson Turdiain pie 104 Eskiell Eskiellson Turdiain
Påel Parandain
2. komppania
Johan Johansson Bröms eve 34 Johan Johansson Bröms
Matts Thomasson Pustin
Jonas Nilsson Westmann
Thomas Påelssn Kärvinen
Niels Hindersson Piroin
Petter Staffanson Sallin 27 Peer Staffanss Sallin
Olof Christersson Hiutus 29 Oloff Christerss Huitin
Johan Mårtensson Hapiain 22 Johan Mårtenss Hapiain
Per Persson Jutelain
Michel Andersson Lambin 39 Michell Anderssonn Lambinen
Oloff Ohlsson Liuckoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Petter Påelsson Malliain 44 Peer Påhlss Malliain puu 9 Peer Påhlson Malliain
Erik Mattsson Huckain
Olof Larsson Terwoin 57 Oloff Larss Tärfwoin
Olof Olsson Bengtinen 60 Oloff Ohlss: Bengtinen eve 10 Olof Olofsson Bengtinen
Mårten Mårtensson Mieloin 64 Mårten Mårtenssonn Miekoin
Matts Persson Ambiain puu 63 Mattz Person Ambrain
Hindrik Olsson Karpain
Johan Persson Innoin puu 80 Johan Peerson Innain
Johan Staffansson Orpoin 82 Johan Staffansson Orpoinen eve 110 Johan Staffanss: Orpoin
Hans Danielsson
Herman Hansson Steenbergh eve 86 Herman Hanss: Steenberg
Anders Månsson Tynkin 92 Anders Månssonn Tynckinen eve 104 Anders Månsson Tynkein
Olof Olsson Mannikain 96 Oloff Ohlsson Mannikain
Michel Isaksson Karpin 81 Michell Isackss Karpain eve 112 Michel Isacksson Karpin
Staffan Thomasson Tynkin 109 Staffan Thomassonn Tynnkin
Anders Andersson Kämerein
Matts Hansson Olkinora eve 87 Matz Hanson Ålkinora
Daniel Wähviläin eve 84 Daniel Wächwiläin
Petter Nilsson Ärikain eve 88 Peer Nielson Erikain
Matts Sigfridsson Iwoinen puu 88 Mattz Sigredson I:fwoin
Matts Mattsson Lagmann 116 Matz Matsson Lagman
Lars Hindersson Kuningas 118 Lars Henderssonn Kuningas
Jacob Thomassn Pelkinen 120 Jacob Thomassonn Päälkinen
Påel Jöransson Kärkein
Jöran Jöransson Pahkain
Per Simonsson Lewoiska
Hindrik Michelsson Pullin 130 Hindrich Michellsson Pullinen puu 13 Hindrich Pullingh
Christer Mattsson Tåranpää 137 Christer Matssonn Tåårainpä
Grels Grelsson Suttinen 129 Grels Grelss Suttin puu 11 Grels Sutinen
3. komppania
Påell Andersson Ollinen 5 Påhl Anderson Ållin
Johan Johansson Witziäin
Påel Larsson Hejain 9 Påhll Larson Haijain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Larss Andersson Olkoin 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Simon Simonsson Martinen maj 17 Simon Simonson Martinen
Matts Jöransson Höltä hen 117 Mattz Jönson Höltäin
Johan Persson Raska hen 118 Johan Peerson Raska
Jöran Christersson Karhinen
Matts Bertilsson Carialain 33 Mattz Bertilson Karjalain maj 3 Matz Bertellson Karialain
Johan Olsson Heyry maj 25 Johan Ohlsson Heurin
Johan Jöransson Toffelain maj 60 Johan Joranson Tåffolain
Michel Simonsson Kirialain 116 Michell Simonson Kirjalain
Hans Olsson Padasjoki
Mårten Larsson Huttuinen 54 Mårthen Larsson Huttuin hen 32 Mårthen Larson Huttuin
Per Andersson Weikan
Mårten Hansson Hallinen
Matts Mårtensson Peukeijn
Hans Påelsson Kåso
Joseph Mattsson Ollinen hen 50 Joseph Mattson Ållinen
Adam Pettersson Tiusain hen 56 Adam Peerson Tiusain
Anders Philipsson Lepisto
Simon Andersson Hämelein 94 Simon Andersson Hämäläin
Jöran Sigfridsson Pasoin
Lars Jöransson Wänein
Erik Mattsson Kieteväin 139 Erich Mattzson Ketäwäin 1 1
Per Andersson Kirstinen 140 Petter Anderson Kirstinen puu 34 Peer Anderson Kerstinen
Lars Larsson Kärjäin 97 Lars Larson Käriäläin
Påhl Larsson Kårhoin
Påel Johansson Sorwain
Jöran Jöransson Liukoin
Sigfrid Simonsson Käckoin 103 Sigfredh Simonson Käckoin
Cnut Mårtensson Oikarin 105 Cnuth Mårthenson Åikarin
Jöran Thomasson Manninen 108 Jöran Thomason Mannin hen 102 Jören Thomason Mannin
Johan Grelsson Kurwinen 117 Johan Greelson Kurfwiain
Erik Johansson Tåjain maj 37 Erich Johansson Tåjain
Johan Cnutsson Hämeläin hen 124 Johan Cnutson Hämäläin
Matts Johansson Korhoin maj 19 Matz Johanson Korhoin
Lars Larsson Manninen
Lars Hemmingsson Auwikain
Erik Maukurin
6. komppania
Påel Persson Rusain pie 2 Påhl Peersson Rusain
Per Mattsson Hockain 5 Peer Matss: Håckain pie 8 Peer Mattson Håckain
Olof Eriksson Laitinen 16 Oloff Erichss Laitinen pie 25 Oloff Erichson Laitinen
Mattz Luckarin
Jöran Sämäinen
Påel Larsson Tornioin 21 Påhl Laarsson Tårnioin pie 31 Påhl Larsson Tårnioin
Per Nilsson Swensk
Hindrik Johansson Mäkärein 83 Hindrich Johanss Mäkeräin pie 82 Hindrich Mäkäräin
Grels Sigfridsson Lepiein pie 90 Grels Läpiäin
Abraham Thomassn Tarvain pie 38 Abraham Tarf:ain
Michel Kärki
Johan Johansson Hilduin 111 Johan Johanss Hillduin iis 57 Johan Johansson Hilduin
Hindrik Mattsson Peldoin
Påel Persson Peckain
Nils Mattsson Caupin 124 Niels Matss Kauppinen
Philip Philipsson Haloin 45 Philip Philipssonn Haloin
Sigfrid Lepiain 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen pie 50 Sigfredh Läpiäin
Påel Persson Tåloin
Johan Johanssn Suikoin iis 28 Johan Johanson Suitkoin
Isaak Mannin pie 34 Isach Manninen
Per Michelsson Kackinen 56 Peer Michellsson Kackinen
Lars Nykein 70 Laars Hindrichss Nykein
Per Persson Nysein pie 54 Peer Peerson Nysein
Michel Michelsson Hannin
Lars Påelsson Cainulain
Nils Thomasson Häckinen 86 Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Olof Hämelein 11 Oloff Matsson Hämäläin pie 17 Oloff Mattsson Hämäläin
Olof Hindersson Lappalain 88 Oloff Hindersson Lappalain
Hindrik Kettuin iis 27 Hendrich Ohlson Kättuin
Nils Persson Ruotzalain 101 Niels Peersson Rotzalain
Hindrik Persson Pajuin
Bertil Hindersson Kåckalain
Samuel Räsäinen iis 65 Samuel Henderson Räsein
Hindrik Mårtensson Tuhkalain
Påel Sigfridsson Haapalain
Cnut Christersson Ruotinen iis 81 Cnuth Christerson Rotinen
Matts Hansson Saikoin
Lars Putkoin 73 Lars Hind.ss. Putkin
Jöran Thomasson Nopiain
Hindrik Oinoin pie 20 Hindrich Åjnoin
Hämeen pitäjien miehiä
5. komppania
Matts Mattsson Winikain 22 Matz Matsson Winikain maj 105 Mattz Mattzon Winikain
Påel Eskillsson Wiroin 14 Påhl Eskielsson Wiroin
Jöran Eriksson Wanhain
Hämeen pitäjien miehiä
Jacob Johansson Itinen 4 Jacob Johansson Itinen
Lars Larsson Soikain 20 Lars Larsson Såckain
Påel Johansson Liukoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Anders Hindersson Pöhinen 21 Anders Hendersson Pöhinen
Lars Påelsson Pentinen 6
Eskill Eskillsson Caupinen
Hämeen pitäjien miehiä
8. komppania
Per Larsson Kåpain 2 Petter Larsson Kåppåin kuo 103 Per Larsson Koppoin
Lars Påelsson Könäin kuo 118 Lars Påelsson Könöin
Abraham Mattsson Mahanen
Elias Caupin 112 Ellias Peerson Kaupin
Olof Påelsson Kåpain 22 Oloff Påhlsson Kåpoin
Matts Andersson Assikain 23 Mattz Andersson Asikain eve 121 Matz Anderss: Asikain
Påel Mattsson Wäneläin 24 Påhl Mattzsson Wänäläin
Matts Mattsson Pennain 26 Mattz Mattzson Pennanen kuo 4 Matts Mattsson Pennain
Johan Pällikain 32 Johan Johansson Pellikain kuo 12 Johan Johansson Pellikain
Johan Johansson Tårwin
Lars Olsson Tuppurain 34 Lars Oloffsson Tuppurain kuo 14 Lars Olsson Tuppurain
Staffan Andersson Wänein kuo 15 Staffan Andersson Wänäin
Per Eriksson Sawolain 39 Petter Erichsson Safwolain kuo 20 Per Eriksson Sawolain
Per Larsson Mämmälein
Hindrik Hindersson Kinnuin 53 Hindrich Hinderson Kinnuinen kuo 38 Hindrik Hindersson Kinnuin
Johan Johansson Hagel
Michel Andersson Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Påel Påelsson Staffanain 64 Påhl Påhlsson Staffanain kuo 43 Påel Påelsson Staffanain
Per Persson Toiwain 68 Petter Petterson Toifwinen
Hindrik Nilsson Parwiain 69 Hindrich Niehlson Parfwiain kuo 58 Hindrik Nilsson Parwiain
Per Hindersson Lappalain kuo 62 Per Hindersson Lappalain
Hindrik Johansson Könäin
Staffan Olsson Jaatin
Mattz Larsson Turuin 83 Mattz Larson Turunen kuo 78 Matts Larsson Turunen
Hindrik Hindersson Ihalembin 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Johan Johansson Ahoin kuo 81 Johan Johansson Ahonen
Johan Olsson Hirwoin 94 Johan Oloffson Hirfwoin
Erik Eriksson Wainikain kuo 94 Erik Eriksson Wainikain
Hans Hansson Pykelein 99 Hanss Hanson Pykäläin kuo 99 Hans Hansson Pykelein
Simon Larsson Kuokain
Anders Christersson Karpain kuo 110 Anders Christersson Karpain
Gabriel Hindersson Kinnuin
Per Olsson Hirwoin 115 Petter Olofson Hirfwinen eve 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Sigfrid Sigfridsson Kinnuin 122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Erik Mattsson Piedikäin 125 Erich Mattzson Piedikäin iis 105 Erich Matzson Piedikoin
Johan Grelsson Ruokain
Christer Eriksson Haloin iis 110 Christer Erichson Halloin
Michel Persson Wänelein 130 Michell Peerson Wänäläin
Johan Persson Wirolain 136 Johan Peerson Wirolain
Michel Larsson Tuonin
Hämeen pitäjien miehiä

1 asettaa miehen tilalleen
6 kuoli

Nimiä yhteensä: 209, näistä tunnistettu 139 (66.5 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 96
Tunnistettu 1700 Riiassa: 90

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1694.05 Narven 1.5.1694 209 300 1086
1694.06 Narven 1.6.1694 0 299 1105
1694.07 Narven 1.7.1694 0 296 1123
1694.08 Narven 1.8.1694 0 296 1142
1694.09 Narfwen 1.9.1694 205 293 1161

© Väinö Holopainen 2023