AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1695 → Kasper Seulenbach 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

1695 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1695
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 10 11 12
1. komppania
Anders Wannon maj 33 Anderss Persson Wanhoin
Peer Leikas
Anders Kimmare
Anders Sairain 18 Anders Påhlsson Sairuin puu 101 Anders Påhlson Sairain
Peer Säppäl:in
Abell Pitkäin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Olåff Pattelain 53 Oloff Larsson Påtilain juv 11 Olof Larsson Patalain
Thomas Kiskj 25 Thomas Andersson Kiskin juv 8 Thomas Andersson Kiskinen
Anders Hywin
Anders Walckoin juv 53 Anders Hindersson Walkoin
Mattz Kiskj 45 Matz Matsson Kiskin
Staffan Pursain
Jacob Bengtin maj 46 Jacob Jacobsson Bengtinen
Staffan Safwolain
Mattz Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Luckas Kandain 6
Nielss Seilain 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Mattz Pundain juv 68 Matts Sigfridsson Pundain
Greelss Hyfwärin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Mattz Gabrielson
Påhl Lambain 63 Påhl Ohlsson Lambainen
Greelss Kopponen 127 Grels Påhlsson Kopoinen juv 94 Grels Påelsson Kopoinen
Thomas Kottilain 69 Thomas Peersson Kåtilainen juv 50 Thomas Persson Kotilain
Mårthen Nulpoin
Erich Leskinen juv 25 Erik Mattsson Läskin
Johan Hyfwärin
Mårthen Kerrin 117 Mårthen Mårthensson Kärri juv 87 Mårten Mårtensson Kärri
Staffan Sallinen juv 107 Staffan Olsson Sallinen
Jöran Hämäläin pie 73 Jöran Anderss: Hämäläin
Jöran Soinin maj 50 Jöran Erichsson Soininen
2. komppania
Mattz Jumpain 6 Matz Matss Jumpinn
Peer Jutilain
Mattz Sinckoin 12 Matz Peersson Sijckain
Olåff Parckoin
Lars Turhoin
Thomas Muhroin 19 Thomas Henderss Niråinen eve 46 Thomas Hindersson Nirain
Hinrich Mäckel:in 24 Hindrich Christerssonn Mäkeläin
Hinrich Nickoin 25 Hindrich Johanss Nickoin eve 40 Hindrich Johanss: Nickoin
Mattz Hafwerin
Erich Huckain
Anders Bengtin
Michell Lamain 54 Michell Henderss Lagmain
Olåff Liukoin 43 Oloff Ohlsson Liukåin puu 8 Oloff Ohlson Liukoin
Mattz Karfwinen 61 Matz Påhlss: Karfwinen
Jacob Safwolain
Påhl Wannin
Larss Kakin puu 65 Lars Peerson Kåckj
Anders Tårfwinen
Johan Innoin
Thomas Weskarin
Peer Turdinen 86 Peer Månsson Turdinen eve 82 Per Månsson Turdinen
Anders Lödian 103 Anders Larssonn Lödien eve 100 Anders Larsson Lödiäin
Mattz Ålckinora eve 87 Matz Hanson Ålkinora
Mattz Lamain 116 Matz Matsson Lagman
Peer Ylletoin juv 122 Per Olsson Yllytyin
Petter Råcka juv 129 Per Hansson Rocka
Olåff Rådickoin 127 Oloff Philipssonn Radickain
Mattz Tillickain puu 12 Mattz Tilickain
Mårthen Hylkoin
3. komppania
Johan Pundain hen 52 Johan Sigfredson Pundain
Hinrich Kemmel:in 22 Hindrich Klämetzson Kämmäläin hen 86 Hindrich Clemetson Kämäl:
Jacob Ingermaleder hen 81 Jacob Erichson Ingermanland:
Hinrich Peckain maj 8 Hendrich Hendersson Päckoin
Påhl Haiain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Gustaf Tråckain 36 Gustaf Lådwikson Tråckain maj 75 Gustaff Ludwichson Tråckoin
Mattz Somalain 37 Mattz Mattzson Suomalain
Olåff Wäissain 39 Oluff Thomasson Wäisäin
Johan Saickoin
Anders Toiwekain
Mattz Pöhinen
Anders Weissoin 55 Anders Anderson Wäisäin hen 28 Anders Wäisäin
Peer Laurickain 49 Petter Nielson Laurikain
Thomas Innojn juv 127 Thomas Persson Innain
Larss Smolander 57 Lars Johanson Småländer
Jöran Karstinen hen 14 Jören Simonson Karstuin
Påhl Hämmälain hen 71 Påhl Johanson Hämäläin
Greelss Kurfwinen hen 13 Grels Grelson Kurf:in
Cnut Tarkiain hen 39 Cnut Cnutson Tarkoin
Erich Tiussain hen 34 Erich Staffanson Tiusain
Påhl Parkinen
Michell Himewin 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Larss Ålckoin 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Påhl Säppäl:in
Erich Pippori hen 83 Erich Michellson Pippurj
Lars Hongain hen 105 Lars Larson Hångain
Mattz Passain maj 21 Mattz Erichson Pasoin
Påhl Hassain hen 107 Påhl Hanson Hasain
Thomas Karial:in 130 Thomas Christerson Karjalain hen 104 Thomas Christerson Karial:n
Anders Leppisto
Olåff Lämmättj 141 Oluff Jörenson Lijmatain
6. komppania
Greelss Sigfredson Lebiain pie 90 Grels Läpiäin
Olåff Hurskain 12 Oloff Oloffsson Hurskain pie 18 Oloff Ohlson Hurskain
Michell Suhoin pie 24 Michell Peerss: Suchoin
Påhl Kainolain 17 Påhl Michelss Kainulain pie 26 Påhl Michelsson Kajnul:
Sigfredh Hirfwoin 6
Nielss Karialain 23 Niels Johansson Karialain pie 33 Niels Johanson Karialain
Larss Laitinen
Larss Bengtinen
Eskill Manninen
Larss Halloin
Hinrich Laitin pie 48 Hendrich Thomass: Laitinen
Mattz Poialain pie 52 Mattz Påchialain
Hinrich Pyssing
Johan Hämälain
Peer Laitinen
Christer Frantzson
Michell Leskinen 87 Michell Johansson Leskinen pie 87 Michell Johanson Läskinen
Anders Hurskain 52 Anders Laarsson Hurskain
Jacob Häffwoin 24 Jacob Laarsson Hyfwäin iis 2 Jacob Larsson Hyfwoin
Peer Nyssäin pie 54 Peer Peerson Nysein
Mattz Tirroin 89 Matz Michelss Tijrin pie 89 Mattz Michelss: Tirroin
Hinrich Pardain
Anders Täräwäin
Peer Niroin
Påhl Hyfwärin 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin iis 35 Påhl Ohlsson Hyffwerin
Erich Pardain iis 51 Erich Iffwarson Pardain
Mattz Leskinen 107 Matz Peerss Leskinen
Christer Linduin iis 59 Christer Christerson Linduin
Gabriel Seikoin
Påhl Packoin
Mattz Kuntin 125 Matz Hindersson Knutj
Michell Lahikain
Mattz Hyfwinen 43 Johan Johansson
5. komppania
Påhl Leykoin 10 Påhl Johansson Liukoin
Hinrich Käckin 8 Hendrich Hendersson Häckinen
8. komppania
Anders Kauranen kuo 121 Anders Gideonsson Kauranen
Brussius Kackälain kuo 125 Brusius Hindersson Käkelein
Olåff Pijrain pie 117 Oloff Staffanson Pjrain
Staffan Jatin
Påhl Kårkuin 30 Påhl Hendersson Karttunen kuo 9 Påel Hindersson Kartuin
Bertill Pönkä kuo 23 Bertil Eskillsson Pinka
Daniel Tålfwain kuo 21 Daniel Persson Tolwain
Peer Mämmäl:in
Mattz Mahånen 65 Mattz Mattzson Mahoinenn kuo 53 Matts Mattsson Mahanen
Peer Smålender 67 Petter Anderson Smålander kuo 56 Per Andersson Småländer
Peer Hämmäl:in
Peer Tackoin 92 Peer Christerson Tackuin kuo 91 Per Christersson Tackuin
Olåff Kämminen
Anders Lahoin 98 Anders Hanson Laihain kuo 98 Anders Hansson Laihiain
Christer Tårikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Simon Toikain
Mattz Kaukain
Peer Julckain 116 Peer Peerson Julkonen
Anders Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Peer Leskinen eve 131 Peer Mattsson Läskinen
Påhl Pöllanen 123 Påhl Påhlson Pöllönen eve 136 Påhl Påhlsson Pölläin
Staffan Tuckian eve 137 Staffan Christerss: Tackuin
Mattz Wänäl:in
Larss Tackin
Larss Ickoin kuo 37 Lars Påelsson Ikoin
Anders Wänäläin

6 kuoli

Nimiä yhteensä: 151, näistä tunnistettu 99 (65.6 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 57
Tunnistettu 1700 Riiassa: 77

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1695.10 Narven 1.10.1695 150 Zacharias Aminoff 300 691 (688)
1695.11 Narven 1.11.1695 150 Zacharias Aminoff 300 698 (695)
1695.12 Narfven 1.12.1695 150 Zacharias Aminoff 300 704 (701)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023