AloitussivuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1696 → Kasper Seulenbach 2

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on uusi järjestelyjen 1695 jälkeinen komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1696 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1696
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 10 11 12
Henkikomppania
Joseph Mattzsson Ållin hen 50 Joseph Mattson Ållinen
Olof Hajanen
Mattz Backarin hen 79 Mattz Påhlson Packarin
Hans Kåsso 3:70 Anders Påhlsson Kåsso
Johan Johansson Palain hen 80 Johan Johanson Pahlain
Hindrich Andersson Ålckoin
Mattz Grellsson Tanto 6
Anders Hämmälein hen 27 Anders Hämäläin
Staffan Andersson Kurfwin hen 38 Staffan Anderson Kurf:in
Bertell Christersson Karial:n hen 44 Bertill Christ:rs. Karial:
Johan Hansson Kårhoin 3:11 Johan Hanson Kårhoin
Pehr Mattzsson Pattuin hen 47 Peer Mattson Pettin
Pehr Mattzsson Wäikain
Bertell Andersson Ållikain
Johan Pehrsson Raska hen 118 Johan Peerson Raska
Mattz Jacobsson Martin hen 100 Mattz Jacobson Martin
Hindrich Christersson Karial:n hen 114 Hindrich Christerson Karial:
Påhl Andersson Hakalain 6
Anders Sigfredhson Musika 6
Everstiluutnantin komppania
Anders Hirfwoin eve 9 Anders Anderss: Hirfwoin
Niels Räpoin eve 31 Niels Greelson Röpoin
Petter Kalm eve 55 Petter Andersson Kallin
Johan Laitinen eve 56 Johan Laitinen
Petter Ohllsson Nousiain
Erich Pourtinen eve 135 Erich Hansson Puotinen
Mattz Tålffwainen eve 30 Matz Tålfwainen
Petter Andersson Tillikain
Lars Andersson Ärroin 2:51 Laars Anderss Ärrein
Mattz Hindrichsson Philpoin eve 7 Matz Hindersson Philpoin
Joubst Staffansson Ränner eve 45 Jast Staffansson Renner
Michell Johansson Måna eve 17 Michel Johansson Måna
Anders Pehrsson Mustoin eve 98 Anders Person Mustoin
Herman Hansson Stenbergh eve 86 Herman Hanss: Steenberg
Thomas Staffansson Pattruin eve 109 Thomas Staffanss: Pötruin
Petter Pettersson Mickulain
Hindrich Pehrsson Tynckin eve 80 Hindrich Persson Tynckein
Wolmar Mattzsson Nickoin eve 92 Wolmar Matson Nickoin
Mattz Mattzsson Mannikain eve 108 Matz Matsson Manikain
Majurin komppania
Johan Jöransson Taffalain maj 60 Johan Joranson Tåffolain
Anders Andersson Ikoin
Hindrich Grellsson Orrain
Olof Larsson Wänein maj 15 Oluff Larsson Wänäin
Mattz Jöransson Keisar
Petter Hindrichsson Peckoin maj 12 Påhl Hinderesson Päckoin
Anders Staffansson Hajanen maj 34 Anders Staffansson Hajain
Hindrich Mattzsson Pispalain 1:2 Hendrich Matsson Pispalain
Jacob Bengtinen maj 46 Jacob Jacobsson Bengtinen
Johan Mattzsson Hämmäl:n
Johan Pehrsson Witziain
Jöran Mattzsson Taipalain maj 58 Jöran Mattzson Taipalain
Mattz Larsson Kåtilain maj 66 Matz Larsson Kåtilain
Olof Jacobsson Kiriawain maj 70 Oluff Jacobson Kiriawain
Michell Sigfredhsson Syssmel:n maj 80 Michell Sigfredson Syssmel:n
Jacob Hindrichsson Pentinen
Påhl Larsson Leffwoin
Olof Hindrichsson Pentinen maj 117 Oluff Hendersson Pentinen
Erich Mattzsson Pispa maj 124 Erich Matzson Pispa
Pieksämäen komppania
Jöran Hurskain 6
Simon Manninen pie 5 Simon Mårthenson Mannin
Petter Laurikain pie 32 Petter Johansson Laurikain
Sigfredh Kinnuinen 8:122 Sigfred Sigfredhson Kinnuin
Henningh Laitinen
Jöran Sämäinen pie 27 Jöran Sämäinen
Petter Nielsson Swensk
Anders Hindrichsson Kandain pie 42 And:s Hinderson Kandain
Hindrich Mårtensson Tuckain
Mattz Luckarin pie 92 Mattz Luckarin
Jacob Winikain pie 56 Jacob Wijnikain
Anders Tålåin
Petter Thomasson Pöndinen pie 78 Peer Thomasson Pöndin
Niels Thomasson Häckinen pie 86 Niels Thomass: Häckinen
Anders Mattzson Tårfwain
Niels Christersson Liuckoin
Anders Larsson Foudilain
Hindrich Erichsson Såpoinen pie 110 Hinddrich Erichson Såpain
Lars Michellsson Turuin pie 119 Lars Michellson Turuin
Juvan komppania
Måns Thomåsson Ryndin juv 45 Måns Thomasson Ryndinen
Lars Sigfredhsson Kärcki
Johan Pehrsson Wäkäwä
Petter Lefwaska juv 132 Per Simonsson Lewoiska
Johan Pehrsson Wanhain juv 52 Johan Persson Wanhain
Simon Pehrsson Tuckalain juv 42 Simon Persson Tuhkalain
Johan Thomasson Kainul:n juv 67 Johan Thomasson Cainulain
Christer Erichsson Pöhein juv 69 Christer Eriksson Pöyhein
Påhl Jöransson Wanhain juv 62 Påel Jöransson Wanhain
Jacob Ohllsson Mentzelein juv 44 Jacob Olsson Mentzelein
Bertell Mårtensson Puttoinen juv 37 Bertil Mårtensson Puttoinen
Erich Simonsson Hucka juv 104 Erik Simonsson Huhka
Mårten Mårtensson Drängh juv 86 Mårten Mårtensson Dräng
Michell Iffwarsson Lydikein juv 77 Michel Iwarsson Lydikein
Johan Hindrichsson Jakoinen juv 84 Johan Hindersson Jackoinen
Hindrich Jäskelein juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
Mattz Ohllsson Kaukain
Thomas Andersson Waukoin juv 78 Thomas Andersson Waukoin
Olof Ohllsson Räsein juv 97 Olof Olsson Räsäin
Puumalan komppania
Lars Lahiain puu 7 Lars Larson Laihiain
Johan Andersson Lijkain
Olof Ohllsson Laman puu 19 Oloff Lamain
Erich Andersson Kämmärein puu 61 Erich Anderson Kämäräin
Olof Staffansson Ränni 2:74 Oloff Staffanssonn Rännij puu 74 Oloff Renny
Christer Mäckelein puu 91 Christer Erichson Mäkärein
Johan Påhlsson Pasanen puu 110 Johan Påhlson Pasainen
Lars Larsson Pispain
Mattz Ottinen
Pehr Månsson Kaupin puu 18 Peer Mårthenson Kaupin
Olof Hansson Lydikein puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Michell Larsson Kangain puu 33 Michell Larson Kangain
Carl Erichsson Homman puu 75 Carl Erichson Håfman
Mattz Michellsson Ackain puu 87 Mattz Michells. Ackain
Jöran Jöransson Randalain puu 93 Jören Randalain
Jöran Johansson Päuckain
Påhl Larsson Wäsanen puu 117 Påhl Larson Wäsäin
Påhl Pehrsson Säppäläin
Påhl Påhlsson Pöhein puu 127 Påhl Påhlson Pöyhoin
Kuopion komppania
Lars Johansson Wauckain 8:25 Lars Johanson Waukoin
Pehr Andersson Pijrain kuo 25 Per Andersson Pijrain
Staffan Andersson Wänein kuo 15 Staffan Andersson Wänäin
Anders Sourmuin kuo 95 Anders Hindersson Sormuin
Johan Nielson Matilain
Hindrich Christersson Pennain kuo 13 Hindrik Christersson Pennain
Olof Airaxinen kuo 90 Olof Persson Airaxinen
Hindrich Johansson Kårta kuo 18 Hindrik Johansson Korta
Olof Ohllsson Hilduin kuo 69 Olof Olsson Hilduin
Hindrich Andersson Rojnen kuo 32 Hindrik Andersson Roinin
Petter Mattzsson Tirikain kuo 109 Per Mattsson Tirkain
Hindrich Könnonen
Jöran Hindrichsson Rijsain 8:80 Jören Henderson Risanen
Mattz Andersson Hapoin kuo 87 Matts Andersson Happoin
Mattz Koukain 8:46 Mattz Larson Kokanen
Olof Itkoin
Olof Kåpoin kuo 113 Olof Andersson Kopoin
Mattz Wainikain kuo 115 Matts Sigfridsson Wainikain
Iisalmen komppania
Hindrich Andersson Pidikein iis 49 Hendrich Andersson Piedikein
Petter Pettersson Lappalain iis 114 Pehr Pehrson Lappalain
Anders Andersson Pidikein
Abraham Houffwinen iis 104 Abram Henderson Hof:in
Lars Nielsson Routzalain iis 45 Lars Nielsson Routzalain
Petter Pehrsson Nijrain
Samuel Andersson Räisein iis 65 Samuel Henderson Räsein
Anders Andersson Luckarin iis 44 Anders Anderson Luckarin
Petter Pettersson Hilli
Mattz Ohllsson Kåtilain
Pehr Pehrsson Karakain
Påhl Sigfredhsson Hapalain
Mattz Johansson Kaupinen
Johan Nielsson Pidikein 6
Olof Larsson Kärckin iis 18 Oluff Larsson Kärkein
Michell Pehrsson Huttuin iis 33 Michell Pehrson Huttuin
Mattz Påhllsson Karhuin
Anders Pehrsson Huttuin iis 56 Anders Pehrson Huttuin

6 kuoli

Nimiä yhteensä: 150, näistä tunnistettu 105 (70.0 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 9
Tunnistettu 1700 Riiassa: 97

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1696.10 Narven 1.10.1696 149 Zacharias Aminoff 300 1108 (1105)
1696.11 Narven 1.11.1696 150 Zacharias Aminoff 300 1114 (1111)
1696.12 Narven 1.12.1696 145 Zacharias Aminoff 295 1120 (1117)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2023