AlkuSavon sotaväki → Katselmuksen rakenne

Savon sotaväki: katselmuksen rakenne

Yleinen perusrakenne

Katselmusluettelot noudattavat samaa yleistä rakennetta:

Ratsuväen katselmusluettelo

Ratsuväen katselmus sisältää yleensä kuusi pääsaraketta:

Esimerkki

Jorois Sochn
Kaitais Christer Matzssonn B Rijder sielf 1 2 1 1
Matz Hendersson T:r Oloff Olofssonn 1 2 1 1
Kierisalo Peer Kyllöinen S:n Swante Peerssonn 1 2 1 1 Swantte .. och i stell .. Bondson .. Michell ..

Tiedot on yleensä järjestetty pitäjittäin, pitäjän tiedot voivat kuitenkin olla useana pätkänä katselmuksen rakenteen takia (esimerkiksi komennuksella olevat tai kokonaan puuttuvat miehet on lueteltu erikseen).

Ratsuväen katselmusluettelo ja sotilasmaakirja

Ratsuväen katselmus sisältää yleensä seuraavat tiedot:

Esimerkki

Jalkaväen katselmusluettelo

Ylimmällä tasolla katselmus jakautuu osioihin:

Kunkin osion sisällä tiedot on järjestetty pitäjittäin, ensin vero- ja kruununluontoiset, sen jälkeen läänitys kerrallaan.

Alimpana tasona on yhden ruodun tiedot:

Esimerkki

© Väinö Holopainen 2020