AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1618 → Henkikirja

Juva henkikirja 1618

Sivu 121B (aukeaman 121 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fiedungh Joroisten neljännes: Hietaisten ja Joroisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Per Jäppin Jäppinen
2 Hans Kuckoin Kukkonen
1 Erich Kuckoin Kukkonen
2 Jören Sormoin Sormunen
1 Lars Caipain Kaipainen
1 Knuth Kackin Kakkinen
2 Per Pållsson Sormoin Sormunen
1 Per Pållss: Haloin Halonen
2 Påll Wachkoin Vauhkonen
2 Oloff Jönsson Sormoin Sormunen
2 Lars ibm Sormunen
1 Henrih Colemain Kolehmainen
1 Påll Perss:n ibm Kolehmainen
1 Anders Sormoin Sormunen
2 Nils Kärkäin Kärkkäinen
1 Ihannus Hulkoin Hulkkonen
2 Henrih Turpehin Turpeinen
2 Lars Perss:n Pöröin Pörönen
1 Oloff Karhuin Karhunen
2 Anders Wänälein Venäläinen
2 Erich Purin Puurunen
2 Sigfredh Purin Puurunen
1 Oloff Kärkäin Kärkkäinen

Sivu 122A (aukeaman 122 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Perss:n Lahin Lahinen
2 Anders Kärkäin Kärkkäinen
1 Per Outin Outinen
2 Nils Bengdtin Penttinen
2 Henrih Hurskain Hurskainen
1 Per Persson Mustoin Mustonen
1 Lars Nysein Nysänen
1 Peder ibm Nysänen
1 Rossi Hynnin Hynninen
1 Ihannus Iäppin Jäppinen
1 Hemmingh Laitin Laitinen
2 Nils Liutin Liutinen
1 Anders Kärpälain
2 Påll Laitin Laitinen
1 Påll Lehikoin Lehikoinen
1 Per Tifwain?
1 Anders Lippoin Lipponen
1 Olof Kärkäin Kärkkäinen
1 Påll Tomberin Tomperi
1 Olof Pennoin Pennonen
1 Peder Hännin Hänninen
1 Lars Laakoin Laakkonen
1 Påll Hännin Hänninen
1 Simon Kårhoin Korhonen
1 Madz Colemoin Kolehmainen
1 Mårthen Sigfredson Kerri Kärri
1 Olof Niroin Niiranen
2 Stafan Person Paiain Paajanen
1 Per Anderss:n Paajanen
1 Lars Anderss:n Paajanen
1 Lars Kerfuinen Kervinen
1 Oloff Pålsson Paiain Paajanen
2 Philip Kåhoin Kohonen
1 Peder Safuolain Savolainen

Sivu 122B (aukeaman 122 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Påll Andersson Säckin Säkkinen
1 Per Person Hyfuoin Hyvönen
2 Nils Olson Clemetin Lemettinen
1 Hinrih Lar: Telkoin Telkonen
1 Anders Wihoin Vihonen
2 Mihill Häyryin Häyrynen
1 Abraham Eskilen Eskelinen
2 Henrih ibm Eskelinen
1 Olof Toloin Tolonen
1 Per Larsson Panoin Paunonen
2 Lars Colemain Kolehmainen
2 Anders ibm Kolehmainen
1 Olof Suhoin Suhonen
1 Jöns Liudin Liutinen
1 Olof Erichson Timoin Timonen
1 Simon Tarkis Enckian Tarkiainen
1 Lars Lar: Punnoin Punnonen
1 Olof ibm Punnonen
2 Madz Sormoin Sormunen
2 Stafan ibm Sormunen
1 Gabrell Lukoin Luukkonen
1 Philip Rautaparda Rautaparta
1 Olof ibm Rautaparta
1 Erich Lipoin Lipponen
1 Lars Weyryin Väyrynen
1 Mågns Mustoin Mustonen
1 Olof Hyttinen Hyttinen
2 Bertijll Lapuetelain Lapveteläinen
2 Peder ibm Lapveteläinen
1 Lars Asikain Asikainen
1 Caupi ibm Pasanen
1 Philip Tukiain Tukiainen
1 Peder ibm Tukiainen
1 Hans Rijssain Rissanen
2 Lasse Toloin Tolonen
1 Påll Anderss:n Timoin Timonen

Sivu 123A (aukeaman 123 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Påll Laasoin Laasonen
2 Oloff Leewoin Levonen
1 Peder Kåkoin Kokkonen
2 Madz Kiskin Kiiskinen
2 Peder Ötriain Utriainen
2 Oloff ibm Utriainen
2 Peder Hyfuöin Hyvönen
2 Lars Ketwin Kietäväinen
1 Hans Hynnin Hynninen
1 Jöns ibm Hynninen
1 Erich Thenhoin Tenhunen
1 Lars Thenhoin Tenhunen
2 Påll Colemain Kolehmainen
2 Nils ibm Kolehmainen
1 Per Persson Pasoin Pasanen
1 Madz Olsson Matilain Matilainen
1 Påll Haijchkoin Haikonen
1 Stafan Toifuakain Toivakainen
1 Peder Kumbulain Kumpulainen
1 Madz Haichkoin Haikonen
1 Peder Matilain Matilainen
1 Madz Hamalain Hämäläinen
1 Madz Toroin Toronen
1 Jören Jörenss:n Lång
1 Lars Caipoin Kaiponen

Sivu 123B (aukeaman 123 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikansa fierding Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maaveden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Henrih Grelsson Sickain Sikanen
2 Lars Madzson Oijnoin Oinonen
2 Madz Oijnoin Oinonen
1 Mårthen Lar: Nissin Nissinen
1 Oloff Pålsson Hallikain Hallikainen
2 Stafan Caupin Kauppinen
1 Lars Nyrnes
1 Påll Pispain Piispanen
1 Per Lar: Lijkain Liikanen
2 Rossi Caupin Kauppinen
1 Jören Persson Nissin Nissinen
1 Påll Tarkin Tarkiainen
1 Anders Jutin Juutinen
2 Oloff Olson Hallikain Hallikainen
1 Lars Henderson Häyryin Häyrynen
2 Wijsa ibm Häyrynen
1 Olof Lar: Hallikain Hallikainen
1 Peder Nysein Nysänen
1 Madz Sickain Sikanen
2 Rossi Caipain Kaipainen
2 Peder Paiain Paajanen
1 Jöns Nykein Nykänen
1 Thomas Stafanson Linduin Lintunen
1 Per Olsson Sickain Sikanen
1 Lars Nysein Nysänen
2 Lars Larss:n Putkoin Putkonen
2 Olof Pålson Hurschain Hurskainen
1 Lars Lar ibm Hurskainen
1 Anders ibm Hurskainen
1 Stafan Sickain Sikanen
1 Jöns ibm Sikanen
2 Per Perss:n Lambain Lampainen

Sivu 124A (aukeaman 124 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anders Mannin Manninen
1 Dauid Hurschain Hurskainen
2 Påll Härkein Härkönen
2 Thomas Pulliain Pulliainen
1 Augustinus Mannin Manninen
1 Madz Hännin Hänninen
1 Lars Wenelein Venäläinen
1 Lauri Hyfuöin Hyvönen
1 Madz Härkin Härkönen
2 Påll Janhoin Janhonen
2 Nils ibm Janhonen
1 Hans Kekelehain Kekäläinen
1 Henrih Rautaparda Rautaparta
1 Erich Kerfuin Kervinen
2 Anders Härkin Härkönen
1 Peder ibm Härkönen
2 Anders Raaska Raaska
2 Peder Mondanefuoin Montaneuvoinen
1 Nils ibm Montaneuvoinen
1 Mihill Hapalain Haapalainen
2 Påll Henderson Caupin Kauppinen
1 Lauri ibm Kauppinen
1 Lars Suihkoin Suihkonen
2 Påll Oijnoin Oinonen
1 Stafan Quifualain Kuivalainen
2 Nils Rautiainen Rautiainen
1 Henrich Purdin Puurtinen
2 Olof Suhoin Suhonen
1 Lars Kyrkain
2 Lars Rytkoin Rytkönen
1 Nils ibm Rytkönen
1 Erich Pulliain Pulliainen
1 Peder ibm Pulliainen
2 Lars Pållson Oijnoin Oinonen
1 Påll Lar: Mulkoin Mulkonen
1 Påll Olss:n Tarfuåin Tarvainen
1 Mihill Pål:n Matilain Matilainen
1 Henrih Weisin Väisänen

Sivu 124B (aukeaman 124 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Madz Nikulain Nikulainen
1 Jöns Hotakain Hotakainen
2 Nils Olson Tarfuain Tarvainen
1 Olof Olson Tarvainen
1 Jacob Näring Näärinki
1 Eschill Rissain Rissanen
2 Olof Martikain Martikainen
1 Nils Hatzsoin Hatsonen
1 Lars Jarain Jaaranen
2 Anders Pöxen Pöksäinen
2 Madz ibm Pöksäinen
2 Peder Cossmain Kuosmanen
1 Påll Per: Penoin Pennanen
1 Henrih Ochtoin Ohtonen
1 Per Rimpi Rimppi
1 Oluf Kerfuin Kervinen
1 Oluf Tannin Tanninen
1 Stafan Kerfuin Kervinen
1 Madz Hirfuoin Hirvonen
1 Madz Hanson ibm Hirvonen
1 Frantz ibm Hirvonen
1 Frantz Madzson ibm Hirvonen
1 Per Persson Kurikain Kurikainen
1 Lars Person ibm Kurikainen
2 Mihill Person Lambain Lampainen
2 Påll ibm Lampainen
2 Lars Persson ibm Lampainen
2 Mårthen Lambain Lampainen
1 Per Persson ibm Lampainen
2 Per Olson Hennin Hänninen
2 Per Persson Leinoin Leinonen
1 Lars Mihilson ibm Leinonen
2 Jöns Person ibm Leinonen
1 Påll Ollichain Ollikainen
2 Lars Olson Tarfuåin Tarvainen
2 Per Weisin Väisänen
1 Olof ibm Väisänen
1 Påll Olss:n ibm Väisänen

Sivu 125A (aukeaman 125 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Anders Olson Tarvainen?
1 Anders Grelson Narin Narinen
1 Lars Per: Pekurin Pekurinen
1 Per Per: Kuckoin Kukkonen
2 Påll Pöyhöin Pöyhönen
2 Anders ibm Pöyhönen
1 Olof Tarfuain Tarvainen
1 Lars Kuckoin Kukkonen
1 Påll Puhakain Puhakainen
1 Jöns Caupin Kauppinen
1 Olof ibm Kauppinen
1 Thomas ibm Kauppinen
1 Madz ibm Kauppinen
2 Lars Sormoin Sormunen
2 Nils Wijhoin Vihonen
1 Olof Pispain Piispanen
1 Madz Achtin Ahtinen

Sivu 125B (aukeaman 125 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jokas fierding Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Matilan ja Ollikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
3 Lars Olsson Martikain Martikainen
3 Lars Persson Passain Pasanen
3 Anders Patoin Pätynen
2 Oluf Ulmain Ulmanen
2 Thomas Mustoin Mustonen
2 Eskil Martikain Martikainen
2 Per Oluffsson Cossmain Kuosmanen
2 Peder Lambain Lampainen
2 Mågns Ollikain Ollikainen
2 Thomas Smedh Smed
2 Anders Kamarain Kämäräinen
2 Henrih Ollikain Ollikainen
2 Peder Skinner Skinnare
3 Lars Sigfredhson Turaken Turakainen
2 Madz Huttuin Huttunen
2 Anders Ollikain Ollikainen
2 Oluf Hamuin Hamunen
2 Anders Ihalain Ihalainen
2 Henrih Hatzsoin Hatsonen
3 Bengdt Wachuoin Vahvanen
2 Oluf Heikurin Heikkurinen
2 Erich Herr
2 Lars Nuriain Nurjanen
2 Påll Hangamis?
2 Lars Rutinen Ruottinen
2 Hans ibm Ruottinen
3 Per Keistin Keistinen
3 Anders Pardain Partanen
3 Mihill Lamain Luomanen
2 Per Matilain Matilainen
2 Per Kinun Kinnunen
2 Madz Persson Pernain Pärnänen
2 Oluf Erichsson Pärnänen

Sivu 126A (aukeaman 126 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
3 Per Olsson Pärnain Pärnänen
2 Madz Olsson Rennar Rännare
2 Lars Hyfuöin Hyvönen
2 Per Mårthenss:n Rångain Ronkainen
2 Madz Kyllein Kyllönen
2 Nils Launiain Launiainen
2 Madz Anderss:n Härkon Härkönen
2 Thomas Rången Ronkainen
2 Erih ibm Ronkainen
2 Nils Erihsson Ronkainen
2 Erich Immoin Immonen
2 Per Anderson Kankun Kankkunen
2 Anders Achtin Ahtinen
2 Nils Kiskin Kiiskinen
2 Lukas Kiskin Kiiskinen
2 Jöns ibm Kiiskinen
2 Oluf ibm Kiiskinen
2 Anders ibm Kiiskinen
3 Swen Harkoin Härkönen
2 Lars Larsson Lackoin Laakkonen
2 Henrih Mihoin Mikkonen
2 Jons Larsson Hyfun Hyvönen
1 Jons Kerfuin Kervinen
3 Anders Wihauainon Vihavainoinen
2 Jons Haloin Halonen
3 Madz Madzson Halonen
2 Anders Hyfuöin Hyvönen
2 Oluf Lamain Laamanen
2 Jören Seppoin Seppänen
2 Lars Matilain Matilainen
2 Cossma Kiskin Kiiskinen
2 Madz Kiskin Kiiskinen
2 Peder ibm Kiiskinen
2 Swen Latitain Lautiainen
2 Oluf Keistin Keistinen
2 Oluf Nilsson Keistinen
2 Jöns Pardain Partanen
2 Nils ibm Partanen

Sivu 126B (aukeaman 126 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Stafan Hamuin Hamunen
2 Peder Hämälein Hämäläinen
1 Påll Råtinen Ruottinen
2 Anders Andersson Pardain Partanen
1 Jons ibm Partanen
2 Per Lautiain Lautiainen
1 Anders Muttulain Muttulainen
1 Henrih Purhoin Purhonen
1 Bengdt Tuhkuin Tuhkunen

Koikala Fierdingh Koikkalan neljännes: Koikkalan ja Maivalan kymmeneskunnat

Affanatzi Nasakins Frelsse bönder

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Jören Leskin Leskinen
2 Madz Leskin Leskinen
2 Jöns ibm Leskinen
1 Nils Mustoin Mustonen
1 Anders Rotzalain Ruotsalainen
2 Knuth Maukoin Maukonen
1 Hans Cossmain Kuosmanen
1 Peder Kettuin Kettunen
1 Knuth Tirinen Tirinen
2 Jöns Nilson Cossmain Kuosmanen
1 Philip Ahoin Ahonen
1 Anders Ahoin Ahonen
2 Jöns Madzson Narinen Narinen
2 Per Hansson Härkein Härkönen
1 Jöns Leskin Leskinen
1 Olof Rastoin Rastonen
2 Olof Hamuin Hamunen
1 Jons Yleityin Yletyinen
1 Olof ibm Yletyinen

Sivu 127A (aukeaman 127 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Jöns Hamuin Hamunen
1 Jöns Kårhoin Korhonen
2 Jöns Perss:n Cossmain Kuosmanen
1 Henrih ibm Kuosmanen
1 Påll Madzson Härkoin Härkönen
2 Stafan Pöndin Pöntinen
2 Madz Persson Ketuin Kettunen
1 Per Per: ibm Kettunen
1 Madz Cossmain Kuosmanen
1 Johan ibm Kuosmanen
1 Jöns Olsson Narin Narinen
1 Lauri Ikoin Ikonen
2 Thomas Kemilein Kemiläinen
1 Eskill ibm Kemiläinen
1 Påll Rastoin Rastonen
1 Påll Marti___ Martikainen
1 Jöns Rastoin Rastonen
2 Eschill Cossmain Kuosmanen
1 Madz Lar: Ikoin Ikonen
2 Henrih Frost Frost
1 Hans Hanson Lamain Laamanen
2 Per Mihilson Rasain Rasanen
1 Madz ibm Rasanen
1 Anders Lar: ibm Rasanen
1 Hans Lar: ibm Rasanen
1 Mågns ibm Rasanen
1 Peder Sopain Sopanen
1 Henrih ibm Sopanen
1 Påll Caipoin Kaipainen
1 Simon ibm Kaipainen
2 Lars ibm Kaipainen
1 Rossi ibm Kaipainen
1 Peder Nopoin Noponen
1 Bengdt Martin Marttinen
1 Jöns Huttuin Huttunen

Sivu 127B (aukeaman 127 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Henrih Nopoin Noponen
2 Madz Nopinen? Noponen
2 Lars Heinoin Heinonen
1 Påll ibm Heinonen
1 Philip Nutinen Nuutinen
2 Påll Madzson Aufuin Auvinen
1 Lars Mognsson Auvinen
1 Olof Hänninen Hänninen
2 Peder ibm Hänninen
2 Grels Cossmain Kuosmanen
1 Hemmingh Aufuin Auvinen
2 Påll Grelsson Cossmain Kuosmanen
1 Stafan ibm Kuosmanen
2 Anders Martin Marttinen
1 Mihil Colemain Kolehmainen
1 Anders ibm Kolehmainen
1 Jons Hamalain Hämäläinen
1 Henrih ibm Hämäläinen
2 Anders Tarkiain Tarkiainen
1 Påll Marain Maaranen
1 Olof ibm Maaranen
1 Peder Aufuin Auvinen
1 Hans Härkoin Härkönen
1 Påll Oinin Oinonen
1 Jöns Mongsson Hämälain Hämäläinen
2 Anders Rokolain Ruokolainen
1 Påll Heikurin Heikkurinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020