AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1620 → Henkikirja

Juva henkikirja 1620

Sivu 23B (aukeaman 23 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Maifwala Tijend Koikkalan neljännes: Maivalan kymmeneskunta, sisältää myös Koikkalan kymmeneskunnan

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Pawell Auffuinen Auvinen
1 Jöns ibm Auvinen
1 Peer Hemingson ibm Auvinen
1 Heming ibm Auvinen
1 Olof Hamuinen Hamunen
1 Lars Nilson Heilein Heilanen
1 Grels Cosmainen Kuosmanen
1 Peer Tarkiainen Tarkiainen
1 Mattz Korhoinen
1 Jöns Tarkiainen Tarkiainen
1 1/2 Paull Cosmainen Kuosmanen
1 1/2 Anders Martinen Marttinen
1 Michill Colemain Kolehmainen
1 Anders ibm Kolehmainen
1 Stafan Cosmainen Kuosmanen
1 Caupi Oikarinen Oikarinen
1 Olof Päkeinen Pääkkönen
1 Jöns Hemelein Hämälinen
1 Jöns Månson ibm Hämälinen
1 Henrich ibm Hämälinen
1 Anders Råkolain Ruokolainen
1 Anders Tarkiain Tarkiainen
1 Paull Tuchkalain Tuhkalainen
1 Mogns Marain Maaranen
1 Mannj ibm Maaranen
1 Pauell ibm Maaranen
1 Olof ibm Maaranen
1 Peer Hemelein
1 Thomas Safuoinen Savolainen
1 Lars Huttuinen Huttunen

Sivu 24A (aukeaman 24 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Peder Ikoinen Ikonen
1 Paull Orainen Oranen
1/2 Paull Haikuinnen Heikkurinen
1 Nils Tarkiainen Tarkiainen
1/2 Lars Nickarinen
1 Peer Nillson Inginen Inkinen
1/2 Olof ibm Inkinen
1 Wisa Kuhainen Kuhanen
1 Paull Neula Neula
1 Hans Lar:n Caipiain Kaipiainen
1 Peer Olson Rimpi Rimppi
1 Påll Hends Metuin Miettunen
1 Gorgonius Rasain Rasanen
1 Henrich Orainen Oranen
1 Peer Olson Knecht
1 Nils Hemelein Hämäläinen
1/2 Bengt Martinen Marttinen
1 Jöns Huttuin Huttunen
1 Anders Narinen Narinen
1 Mattz ibm Narinen
1 Lars Heinoin Heinonen
1 Phillip Nutinen Nuutinen

Ollikala Tijend Juvan neljännes: Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Olson Martinen Marttinen
1 Lars P__:n Pasainen Pasanen
1 Anders Pätoinen Pätynen
1 Peder ibm Pätynen
1 Olof Ulmain Ulmanen
1 Thomas Mustoin Mustonen
1/2 Eschill Mardikain Martikainen
1/2 Olof ibm Martikainen
1/2 Anders ibm Martikainen
1/2 Anders Halla Halla
1/2 Anders Tantu?

Sivu 24B (aukeaman 24 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Peer Olson Cosmain Kuosmanen
1 Peer ibm Kuosmanen
1 Henrich Pedikain Pietikäinen
1 Peer Lambain Lampainen
1 Mågns Ollikain Ollikainen
1 Thomas Seppä Seppä
1 Anders Kämerein Kämäräinen
1 Henrich Ollikain Ollikainen
1 Peder Skinnare
1 Henrich ibm
1 Lars Sigfredsson Turakainen
1 Olof Hemingson Turakainen
1 Mattz Huttuinen Huttunen
1 Anders Ollikain Ollikainen
1 Olof Hamuinen Hamunen
1 Anders Ihalain Ihalainen
1 Henrich Hatzoin Hatsonen
1 Heming ibm Hatsonen
1 Bengt Wachwoin Vahvanen
1/2 Olof Heinoinen Heinonen
1 Lars Nulpoin Nulpponen
1 Paull ibm Nulpponen
1 Lars Narinen Narinen
1 Olof Sarain Sairanen
1 Anders Tomasson

Matila T: Juvan neljännes: Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Mardikain Matilainen
1 Cosman Kischinen Kiiskinen
1 Peer Kijschinen Kiiskinen
1 Mattz ibm Kiiskinen
1 Sunj Lautiain Lautiainen
1 Peer Lautiain Lautiainen
1 Olof Keistinen Keistinen
1 Olof Nilson ibm Keistinen
1 Jören Partain Partanen
1 Nils ibm Partanen

Sivu 25A (aukeaman 25 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Stafan Hemelein? Hamunen
1 Peder ibm Hamunen
1 Anders Pardain Partanen
1 Jöns ibm Partanen
1 Oluf Purhoinen Purhonen
1 Peer Larson ibm Purhonen
1 Anders Muttulain Muttulainen
1 Henrich Purhoinen Purhonen
1 Anders Caupinen Kuparinen
1/2 Mattz Haloinen Halonen
1 Paull Rååttinen Ruottinen
1 Stafan ibm Ruottinen
1 Bengt Tuchkuin Tuhkunen
1 Lars Råttinen Ruottinen
1 Jöns Person Läyke
1 Hans Råttinen Ruottinen
1 Anders Purhoinen Purhonen
1 Eschill Pilpa Knicht
1 Peer Knutilein
1 Anders Pardain Partanen
1/2 Michil Låmain Luomanen
1 Peer Pullo
1 Peer Meijlain Matilainen
1 Peer Kufuoin
1 Poll Pardain Partanen
1 J__ Kurikain Kurikainen
1 Hans Olson
1 Tönne Mattzson
1 Mårten Hentuin Hentunen

Herkelä T: Juvan neljännes: Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Thomas Laukain Laukkanen
1 Erich ibm Laukkanen
1 Peder Kinuin Kinnunen
1 Henrich Hyfuoin Hyvönen
1 Mattz Pernein Pärnänen
1 Olof ibm Pärnänen
1 Peer Olson ibm Pärnänen
1 Mattz Renare Rännare

Sivu 25B (aukeaman 25 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Peer Mortenson Ronkainen
1 Knut Haloinen Halonen
1 Henrich Jonson Pardain Partanen
1/2 Anders Hyfuein Hyvönen
1 Sigfrid Martinen Marttinen
1 Lars ibm Marttinen
1 Mattz ibm Marttinen
1 Olof Mortenson Ronkainen
1/2 Olof Heinoin Heinonen
1 Henrich Kischinen Kiiskinen
1/2 Thomas Wihaunin Vihavainen
1 Mattz Kyllöin Kyllönen
1 Lars ibm Kyllönen
1/2 Nils Launiain Launiainen
1 Anders Heinoin Heinonen
1 And: Monson ibm Heinonen
1 Olof Erichson Rongain Ronkainen
1 Erich ibm Ronkainen
1 Henrich Thomasson
1 Erich Olson ibm Ronkainen
1 Nils Erichson Lapveteläinen
1 Erich Immoinen Immonen
1 Peer Kankuinen Kankkunen
1 Jören Seppäinen Seppänen
1 Jöns Rongainen Ronkainen

Kiskilä T: Juvan neljännes: Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Michil Kiskinen Kiiskinen
1/2 Michil Kupsa Kupsa
1 Nils Pålson ibm Kupsa
1/2 Paull Mich:n ibm Kupsa
1/2 Anders Achtinen Ahtinen
1/2 Poll Pol:n Kiskinen Kiiskinen
1 Lucas Kischinen Kiiskinen
1 Anders And:n ibm Kiiskinen
1 Sunj Herkeinen Härkönen
1 Anders ibm Härkönen
1 Lars Laukoin
1 Henrich Nikulain

Sivu 26A (aukeaman 26 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Olof Olson Kischinen Kiiskinen
1/2 Jöns Person Hyfuein Hyvönen
1 Jöns Kerfuinen Kervinen
1 Anders Wihauain Vihavainen
1 Mattz ibm Vihavainen
1/2 Olof And: Kiskinen Kiiskinen
1/2 Paull Hend: ibm Kiiskinen
1 Peer Olson ibm Kiiskinen
1 Jöns Haloinen Halonen
1/2 Olof Ollikainen Ollikainen
1 Mattz Haloin Halonen
1/2 Anders Person Hyfuön Hyvönen
1 Bertill Olson ibm Hyvönen
1/2 Erich Monson Fresk
1 Olof Låmain Luomanen
1 Anders Olson Kischin Kiiskinen
1 Henrich Herkein Härkönen

Jorois T: Joroisten neljännes: Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Morten Sigfr: Kerri Kärri
1 Olof Nijroinen Niiranen
1 Stafan Paiainen Paajanen
1 Peder ibm Paajanen
1 Lars And:n ibm Paajanen
1 Olof Pal:n ibm Paajanen
1/2 Lars ibm Paajanen
1 Philpus Kohoinen Kohonen
1/2 Olof ibm Kohonen
1 Eschill Rijsain Rissanen
1 Hans Rijsain Rissanen
1 Poll Seckinen Säkkinen
1 Nils Clemetinen Lemettinen
1 Lars Telkainen Tiilikainen
1 Anders Wihaånen Vihonen
1 Michil Heyrinen Häyrinen
1/2 Jöns ibm Häyrinen
1/2 Abram Eschelinen Eskelinen
1 Henrich ibm Eskelinen
1/2 Olof Toloinen Tolonen
1 Christer Eskelin Eskelinen
1 Peer Panoinen Paunonen

Sivu 26B (aukeaman 26 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Colehmainen Kolehmainen
1 Anders ibm Kolehmainen
1 Olof Suhoinen Suhonen
1 Jöns Lytinen Lyytinen
1 Olof Timoin Timonen
1 Simon Tackin Takkinen
1 Nils Lytinen Lyytinen
1 Lars Punontain Punnonen
1 Lars And:n ibm Punnonen
1/2 Olof ibm Punnonen
1 Mattz Sormuinen Sormunen
1/2 Heming ibm Sormunen
1 Stafan ibm Sormunen
1 Gabrell Lwkoin Luukkonen
1 Philpus Rautaparda Rautaparta
1 Olof ibm Rautaparta
1 Erich Lippoin Lipponen
1 Lars Waroin Väyrynen
1 Paull Timoin Timonen
1 Mogns Mustoin Mustonen
1 Lars Toloinen Tolonen
1 Olof Hyttinen Hyttinen
1 Bertil Lapuetelein Lapveteläinen
1 Peer ibm Lapveteläinen
1 Lars Asikain Asikainen
1 Caupi Pasain Pasanen
1 Peer ibm Pasanen
1 Peer Parkoinen Parkkonen
1 Olof Lewoin Levonen
1 Matz Keckoin Kekkonen
1 Lars Uttesain Utriainen
1 Peer ibm Utriainen
1 Olof ibm Utriainen
1 Peer Hyfuein Hyvönen
1 Lars Håttroin
1 Hans Hynnin Hynninen
1 Jöns ibm Hynninen
1/2 Lars ibm Hynninen
1 Erich Tenhuin Tenhunen
1/2 Simon ibm Tenhunen
1/2 Paull Colemain Kolehmainen
1 Nils ibm Kolehmainen
1/2 Olof Tenhuin Tenhunen

Sivu 27A (aukeaman 27 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Mattz Matilain Matilainen
1 Mattz Haijkoin Haikonen
1/2 Peer Kumbulain Kumpulainen
1/2 Peer Matinen Mattinen
1 Mattz Hamelein Hämäläinen
1 Mattz Toroinen Toronen
1 Jören Jörenson Lång
1 Olof Caipoin Kaiponen
1 Olof Utriainen Utriainen

Hetais T: Joroisten neljännes: Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Erich Kuckoinen Kukkonen
1 Hans ibm Kukkonen
1/2 Peer Jeppinen Jäppinen
1/2 Anders ibm Jäppinen
1/2 Jöns Kuckoinen Kukkonen
1 Lars Caipainen Kaipainen
1 Knut Kackinen Kakkinen
1 Peer Pol:n Sormuin Sormunen
1 Peer Haloinen Halonen
1 Paull Wachunen Vauhkonen
1 Thomas ibm Vauhkonen
1/2 Lars ibm Vauhkonen
1 Henrich Colemain Kolehmainen
1 Olof Sormuin Sormunen
1 Nils Karkain Kärkkäinen
1/2 Ihanus Hulkoin Hulkkonen
1/2 Mattz Pöröin Pörönen
1/2 Peer Hurschain Hurskainen
1/2 Peer Per:n Colemain Kolehmainen
1/2 Lars Pöreinen Pörönen
1 Olof Karhuinen Karhunen
1/2 Anders Wenelain Venälinen
1/2 Erich Pauilain
1/2 Sigfred ibm
1/2 Henrich ibm
1/2 Jören ibm
1 Anders Sormuin Sormunen
1 Olof Kerkein Kärkkäinen
1/2 Lars Sormuin Sormunen

Sivu 27B (aukeaman 27 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1/2 Peer Person Lahinen Lahinen
1/2 Anders Karkainen Kärkkäinen
1/2 Peer Oittinen
1/2 Nils Bengtinen Penttinen
1 Anders Karilainen Karjalainen
1 Heming Laitiain Laitinen
1 Peer Pol:n Mustoin Mustonen
1/2 Lars Nysein Nysänen
1/2 Peer ibm Nysänen
1/2 Lars ibm Nysänen
1/2 Rossi Hynninen Hynninen
1 Ihanus Jeppinen Jäppinen
1 Olof Tomber Tomperi
1 Paull Laitiain Laitinen
1/2 Lars Lehikoin Lehikoinen
1 Peer Russinen Rissanen
1/2 Lars Laakoin Laakkonen
1/2 Anders Lippoin Lipponen
1/2 Anders Lappalain Lappalainen
1/2 Lars ibm Lappalainen
1/2 Olof Hotula Hotokka
1/2 Paull Markain Markkanen
1/2 Peer SianJalka Sianjalka
1/2 Paull SianJalka Sianjalka
1/2 Simon Korhoinen Korhonen
1 Olof Tanninen Tanninen
1/2 Jöns Kulp
1 Johan Mortenson

Kaitas Maues T: Vesikansan neljännes: Kaitaisten ja Maaveden kymmeneskunnat)

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Henrich Sikain Sikanen
1 Lars Oinoinen Oinonen
1 Mattz Nissinen Nissinen
1/2 Olof Polson Halikain Hallikainen
1 Stafan Caupinen Kauppinen
1 Jöns ibm Kauppinen
1 Olof ibm Kauppinen
1 Thomas ibm Kauppinen
1/2 Mattz ibm Kauppinen
1 Lars Nysein Nysänen
1 Lars Sormuin Sormunen

Sivu 28A (aukeaman 28 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Nils Wihoinen Vihonen
1/2 Olof Piskoinen Piispanen
1 Paull ibm Piispanen
1/2 Mattz Achtinen Ahtinen
1 Jöns Polson Nysein Nysänen
1/2 Lars ibm Nysänen
1 Paull Tackinen Takkinen
1 Peer Juuttinen Juutinen
1 Anders ibm Juutinen
1 Olof Halikain Hallikainen
1 Olof L: ibm Hallikainen
1 Paull Lars:n Lijkain Liikanen
1/2 Thomas ibm Liikanen
1 Peer Nyseinen Nysänen
1 Mattz Sikainen Sikanen
1/2 Jöns ibm Sikanen
1 Mattz Oinoin Oinonen
1 Lars Heyrinän Häyrynen
1/2 Jöns Pol:n ibm Häyrynen
1 Stafan ibm Häyrynen
1/2 Anders Capinen Kaipainen
1 Rossi Caupinen Kaipainen
1 Peer Pajaninen Paajanen
1/2 Jöns Nykeinen Nykänen
1 Thomas Stafanson Paajanen
1 Lars Pol:n Nysein Nysänen
1/2 Henrich ibm Nysänen
1 Olof Hurschain Hurskainen
1 Lars ibm Hurskainen
1/2 Anders ibm Hurskainen
1/2 Dauid ibm Hurskainen
1 Nils ibm Hurskainen
1/2 Peer Nykeinen Nykänen
1/2 Peer Herkinen Härkönen
1 Olof ibm Härkönen
1/2 Thomas Pulliain Pulliainen
1/2 Henrich Manninen Manninen
1 Augustus ibm Manninen
1 Mattz Henninen Hänninen
1/2 Olof Hilduin Hiltunen
1 Paull Herkenen Härkönen
1 Lars Wenelein Venäläinen
1 Nils ibm Venäläinen
1/2 Wijsa Häyrinen Häyrinen

Sivu 28B (aukeaman 28 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Hans Kekelein Kekäläinen
1 Mattz Herkinen Härkönen
1/2 Stafan ibm Härkönen
1/2 Olof Tenhuinen Tenhunen
1 Olof Janhuinen Janhunen
1 Peer ibm Janhunen
1/2 Paull Kilkin Kilkkinen
1 Hans Koikalain Koikkalainen
1 Henrich Rautaparda Rautaparta
1 Anders ibm Rautaparta
1 Peder ibm Rautaparta
1 Anders Rascha Raaska
1/2 Peer Manninen Manninen
1/2 Paull ibm Manninen
1 Peer Mondoinen Montonen
1 Nils ibm Montonen
1 Michil Hapalain Haapalainen
1/2 Lars Timoinen Timonen
1 Lars Suhoinen
1/2 Clemet ibm
1 Paull Oinoinen Oinonen
1 Stafan Kuifualainen Kuivalainen
1 Nils Rautiainen Rautiainen
1 Henrich Purinen
1/2 Olof Suhoinen Suhonen
1 Paull Grelson ibm Suhonen
1 Lars Kyrkeinen
1 Lars Rydkein Rytkönen
1/2 Lars Suhoin Suhonen
1/2 Nils Rydkein Rytkönen
1 Erich Pulliain Pulliainen
1/2 Paull ibm Pulliainen
1/2 Lars ibm Pulliainen
1/2 Lars Polson Oinoin Oinonen
1/2 Olof Polson Tenhuin Tenhunen
1 Anders Herkeinen Härkönen
1/2 Peder ibm Härkönen

Sivu 29A (aukeaman 29 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Worema och Wechmas T:e Vesikansan neljännes: Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Mattz Hirfuoin Hirvonen
1/2 Mattz Jonson ibm Hirvonen
1 Frans ibm Hirvonen
1 Frans Person ibm Hirvonen
1/2 Peer Person Kurikain Kurikainen
1 Lars Person ibm Kurikainen
1/2 Michil Lambain Lampainen
1/2 Paull ibm Lampainen
1 Lars ibm Lampainen
1/2 Morten ibm Lampainen
1 Peer Person ibm Lampainen
1 Lars Nutinen Nuutinen
1/2 Peer Olson Hännin Hänninen
1/2 Mattz ibm Hänninen
1 Peer Leinoin Leinonen
1/2 Lars ibm Leinonen
1/2 Lars Mich:n ibm Leinonen
1 Poll Larson Mulkoin Mulkonen
1 Paull Olchoin Ollikainen
1/2 Jöns Caupinen Kauppinen
1 Lars Olson Tarwain Tarvainen
1 Anders Olson ibm Tarvainen
1/2 Michil Pol:n Matilain Matilainen
1/2 Stafan ibm Matilainen
1 Henrich Weisain Väisänen
1/2 Henrich Henr:n ibm Väisänen
1 Jöns ibm Väisänen
1 Peer ibm Väisänen
1/2 Lars ibm Väisänen
1 Olof Olson ibm Väisänen
1 Mattz Lar:n Tarfuain Tarvainen
1 Paull Mulkoinen Mulkonen
1 Mattz Nikulain Nikulainen
1/2 Anders Hotakain Hotakainen
1/2 Jöns ibm Hotakainen
1 Anders Narinen Narinen
1/2 Lars Person Pekurinen Pekurinen
1/2 Peer ibm Pekurinen
1/2 Peer Person Kuckoin Kukkonen
1 Peer Hend:n ibm Kukkonen
1/2 Paull Pöyheinen Pöyhönen

Sivu 29B (aukeaman 29 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anders Pöyheinen Pöyhönen
1/2 Nils Tarfuain Tarvainen
1/2 Olof ibm Tarvainen
1/2 Lars Kuckoinen Kukkonen
1 Paull Puhakain Puhakainen
1/2 Lars Caupinen Kauppinen
1 Poll Hend:n ibm Kauppinen
1 Caupi Näring Näärinki
1 Eschill Rissain Rissanen
1/2 Henrich ibm Rissanen
1 Olof Mardikain Martikainen
1/2 Jacob Wester Vester
1 Olof ibm Vester
1/2 Paull ibm Vester
1 Phillip Wechmoin Vehmonen
1/2 Anders Wenelein Venäläinen
1 Stafan Kerfuinen Kervinen
1/2 Michil Hatzoin Hatsonen
1 Nils ibm Hatsonen
1 Henrich ibm Hatsonen
1/2 Lars Jarain Jaaranen
1 Mattz Pöxein Pöksänen
1/2 Per ibm Pöksänen
1 Per Cosmainen Kuosmanen
1/2 Jöns ibm Kuosmanen
1 Paull Penna Pennanem
1/2 Henrich Ochtainen Ohtonen
1/2 Thomas Näringz Enkia Näärinki
1 Peer Rimpi Rimppi
1/2 Henrich ibm Rimppi
1/2 Anders ibm Rimppi
1/2 Olof Kerfuinen Kervinen
1/2 Anders Läschinen Leskinen
1/2 Olof Tanninen Tanninen
1/2 Michil Lopio Luopio
1/2 Paull Jarain Jaaranen
1/2 Jöns Caupinen Kauppinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020