AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1621 → Henkikirja

Juva henkikirja 1621

Sivu 30B (aukeaman 30 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Joråis Fierdingh Joroisten neljännes: Joroisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Mårten Kerri Kärri
1 Oloff Niroinen Niiranen
1 1/2 Staffan Paijain Paajanen
1/2 Per Anderss Paiain Paajanen
1 1/2 Lass Paijain Paajanen
1/2 Oloff Paijain Paajanen
1 1/2 Philpus Kohoin Kohonen
1/2 Oloff Kohoin Kohonen
1 Eskell Rijssain Rissanen
1 1/2 Hans Rissoin Rissanen
1 1/2 Mass Såckoin Säkkinen
1 Pål Hyfuöinen Hyvönen
1 Nils Clemettinen Lemettinen
1 1/2 Lass Telkoin Tiilikainen
1/2 Anders Wihoinen Vihonen
1 Michill Heurijn Häyrinen
1 1/2 Jöns ibm Häyrinen
1 1/2 Abraham Eschelin Eskelinen
1 Hinrich Eskelin Eskelinen
1 1/2 Oloff Tåloin Tolonen
1 1/2 Christer Eskelin Eskelinen
1 1/2 Per Panoinen Paunonen
1 Lass Kolemoin Kolehmainen
1 Anders Kolemoin Kolehmainen
1 Oloff Suhoin Suhonen
1 Jöns Liutinen Lyytinen
1/2 Oloff Timoinen Timonen
1 Simon Takin Takkinen
1 1/2 Nils Liutinen Lyytinen
1 1/2 Lass Leffwoin
1/2 Lass Anderss: ibm
1 Oloff ibm
2 Mass Sormoinen Sormunen
1 1/2 Hemingh Sormoinen Sormunen
1 1/2 Gabriel Luckoin Luukkonen
1 1/2 Philpus Jernskeygh Rautaparta
1 Oloff Jernskeygh Rautaparta
1 Erich Lippoinen Lipponen
1 1/2 Lass Weufrijn Väyrynen
1/2 Måns Mustoin Mustonen
1 1/2 Lass Toloinen Tolonen
1 Oloff Hytinen Hyttinen
1 Bertill Lapuetelein Lapveteläinen
1 Per Lapuetelein Lapveteläinen
1 1/2 Lass Asikain Asikainen
1 1/2 Caupi Pasoin Pasanen
1 Per Pasoinen Pasanen
1/2 Oloff Leffwoin Levonen
1 Per Tukiain Tukiainen
1 Phillpus Tukiain Tukiainen
1 Per Kokoin Kokkonen
1 1/2 Mass Kijskinen Kiiskinen
1 1/2 Lass Uttriain Utriainen
1 Per Uttriain Utriainen
1 Oloff Uttriain Utriainen
1 Per Hyffwöin Hyvönen
1 Lass Kettroin
1 Hans Hynninen Hynninen
1 Jöns ibm Hynninen
1 1/2 Lass ibm Hynninen
1 1/2 Erich Tenhuin Tenhunen
1 Simon Tenhuin Tenhunen
1/2 Pål Kolemain Kolehmainen
1 Nills Kolemain Kolehmainen
1 1/2 Oloff Tenhuin Tenhunen
1 1/2 Mass Matilain Matilainen

Sivu 31A (aukeaman 31 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Mass Haikoin Haikonen
1 Per Kumbulain Kumpulainen
1 1/2 Per Mattinen Mattinen
1/2 Mass Hämelein Hämäläinen
1 Mass Tåroin Toronen
1 1/2 Jören Långh
1 Oloff Caipoin Kaiponen
1 1/2 Lass Caipoin Kaiponen
1 1/2 Oloff Uttriain Utriainen

Hetais Tiende Joroisten neljännes: Hietaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Erich Kuckoinen Kukkonen
1/2 Hans Kuckoin Kukkonen
1 Per Jeppinen Jäppinen
1 1/2 Anders Jeppin Jäppinen
1/2 Jöns ibm Kukkonen
1 Knudt Kackinen Kakkinen
1 Per Pållss: Sormuin Sormunen
1 1/2 Per Haloinen Halonen
1 1/2 Pål Wauckoin Vauhkonen
1 1/2 Tomas ibm Vauhkonen
1/2 Lass Wauchkoin Vauhkonen
1 1/2 Henrich Kolemain Kolehmainen
1 1/2 Oloff Sormuin Sormunen
1 1/2 Nils Kärckein Kärkkäinen
1/2 Ihanus Hulkoin Hulkkonen
1/2 Mass Pöröinen Pörönen
1 1/2 Per Huiskain Hurskainen
1 1/2 Per Perss: Kolemain Kolehmainen
1 Lass Pöröinen Pörönen
1 Oloff Karhuinen Karhunen
1 1/2 Anders Wenälein Venäläinen
1 1/2 Erich Puruinen Puurunen
1 Sigfred Puruinen Puurunen
1 Tomas Puruin Puurunen
1 Henrich Puruin Puurunen
1 Jören Puruin Puurunen
1 1/2 Anders Sormoin Sormunen
1 Lass Sormuinen Sormunen
1 1/2 Oloff Kerkein Kärkkäinen
1 Per Lahinen Lahinen
1/2 Per Åutinen Outinen
1/2 Nils Bengtinen Penttinen
1 Anders Carialain Karjalainen
1 1/2 Hemingh Laitinen Laitinen
1 1/2 Per Mustoinen Mustonen
1 Lass Nyssein Nysänen
1 Per Nyssein Nysänen
1 Lass Larsson ibm Nysänen
1 1/2 Rossi Hynninen Hynninen
1 1/2 Ihanus Jeppinen Jäppinen
1 1/2 Oloff Tomber Tomperi
1 Pål Laitinen Laitinen
1 Lass Lehikoin Lehikoinen
1 1/2 Per Rissainen Rissanen
1/2 Lass Lakoin Laakkonen
1 Anders Lippoinen Lipponen
1 1/2 Anders Lappalain Lappalainen
1 Lars Lappalain Lappalainen
1/2 Oloff Hotula Hotokka
1 Pål Markain Markkanen
1 Oloff Penoinen Pennonen
1 1/2 Per Henninen Hänninen
1 1/2 Pål Henninen Hänninen
1/2 Simon Korhoin Korhonen
1 Oloff Caipoin Kaiponen
1 Jöns Kilpoin Kilponen
1 1/2 Nils Jeppin Jäppinen

Sivu 31B (aukeaman 31 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Wesikanssa Fierdingh Vesikansan neljännes: Kaitaisten kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Hinrich Sikainen Sikanen
1 Lass Åijnoinen Oinonen
1 Mass Nissinen Nissinen
1 1/2 Oloff Haliainen Hallikainen
1 1/2 Jöns Caupinen Kauppinen
1 Oloff Caupinen Kauppinen
1 Tomas Caupinen Kauppinen
1 Mats Caupinen Kauppinen
1 Lass Nysseinen
1 1/2 Lass Sormoin Sormunen
1 1/2 Oloff Pispain Piispanen
1 Pål Pispainen Piispanen
1 Mats Achtinen Ahtinen
1 Jören Nissinen Nissinen
1 Lass Nykein Nissinen
1 Pål Takinen Takkinen
1 Per Jutinen Juutinen
1 Anders ibm Juutinen
1 Oloff Halikain Hallikainen
1 Wisa Haurijnen Häyrynen
1 Oloff Larss: Halikain Hallikainen
1 1/2 Pål Larss: Lijkain Liikanen
1 1/2 Tomas Lijkain Liikanen
1 Pål Nyssein Nysänen
1 Matz Sikainen Sikanen
1 Jöns Sikain Sikanen
1 1/2 Jöns Perss: ibm
1 Anders Caipoinen Kaipainen
1 Rossi ibm Kaipainen
1 Per Paijainen Paajanen
1 1/2 Tomas Staffanss: ibm Paajanen
1 Lass Pålss: Nyssein Nysänen
1 Hinrich ibm Nysänen
1 1/2 Anders Hurskain Hurskainen
1 1/2 Dawidh ibm Hurskainen
1 1/2 Nills Hurskain Hurskainen
1 Per Nikeinen Nykänen
1 Anders Hurskain Hurskainen
1/2 Per Hurskain Hurskainen
1 Matz Oijnoinen Oinonen
1 Tomas Pulliain Pulliainen
1 Hinrich Manninen Manninen
1 1/2 Augustinus ibm Manninen
1 Matz Henninen Hänninen
1 1/2 Oloff Hilduinen Hiltunen
1 Pål Herkinen Härkönen
1 1/2 Lars Wenälein Venäläinen
1 Nils Wenälein Venäläinen

Maawesi Tiende Vesikansan neljännes: Maaveden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Hans Kekälein Kekäläinen
1 Matz Herkinen Härkönen
1 Stafan ibm Härkönen
1 1/2 Oloff Tenhuinen Tenhunen
1 1/2 Per ibm Tenhunen
1 Oloff Janhoinen Janhonen
1 Hans Koickalain Koikkalainen
1 Hinrich Pauköin
1 Anders ibm
1 Per Tenhuinen Tenhunen
1 Anders Raska Raaska
1 Per Manninen Manninen
1 1/2 Pål Manninen Manninen
1 Per Måndoinen Montonen
1 1/2 Nils ibm Montonen
1 Michill Hapalain Haapalainen
1 1/2 Lass Tijmoinen Timonen
1 Lass Suhoinen
1 1/2 Clemet ibm
1 1/2 Pål Oijnoinen Oinonen
1 Stafan Kuifualain Kuivalainen

Sivu 32A (aukeaman 32 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Nills Rautiainen Rautiainen
1 Hinrich Puruinen
1 Oloff Suhoinen Suhonen
1 Pål Grellss: ibm Suhonen
1 1/2 Lass Kinkuinen
1 1/2 Lars Suhoinen Suhonen
1 Lars Rydtköinen Rytkönen
1 Nills Rydtköinen Rytkönen
1 Erich Pulliainen Pulliainen
1 1/2 Pål Pulliain Pulliainen
1 1/2 Lars Pulliain Pulliainen
1 Lars Oijnoinen Oinonen
1 Oloff Perss: Tenhuin Tenhunen
1 Anders Herkinen Härkönen
1 Per Herkinen Härkönen

Woremma T. Vesikansan neljännes: Vuorenmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Matz Hirfuoinen Hirvonen
1 Matz Hanss: ibm Hirvonen
1/2 Frants ibm Hirvonen
1 1/2 Frants Perss: ibm Hirvonen
1 1/2 Per Grelss: Kurikain Kurikainen
1 Lass Perss: ibm Kurikainen
1 1/2 Michell Lambain Lampainen
1 1/2 Pål Lambain Lampainen
1 Lass Lambain Lampainen
1 Mårten Lambain Lampainen
1 Per Grelss: ibm Lampainen
1 Lars Nutinen Nuutinen
1 1/2 Per Olss: Henninen Hänninen
1 1/2 Matz Henninen Hänninen
1 Per Leijnoinen Leinonen
1 Lass ibm Leinonen
1 1/2 Lass Michilss: ibm Leinonen
1 Pål Mulkoinen Mulkonen
1 Pål Ollikain Ollikainen
1 Jöns Caupinen Kauppinen
1 Michill Matilain Matilainen
1 1/2 Stafan Matilain Matilainen
1 Hinrich Weijsein Väisänen
1 Hinrich Hinrichss: ibm Väisänen
1 1/2 Jöns Weijsein Väisänen
1 1/2 Per Weijsein Väisänen
1 Olof Olss: ibm Väisänen
1 Pål Olss: Mulkoin Mulkonen
1 Mats Nikulain Nikulainen
1 Anders Håtakain Hotakainen
1 1/2 Jöns ibm Hotakainen
1 Anders Narinen Narinen
1 1/2 Lass Pekurin Pekurinen
1 1/2 Per Pekurin Pekurinen
1 1/2 Per Persson Kuckoinen Kukkonen
1 Per Henrichss: ibm Kukkonen
1 1/2 Pål Pöyhöinen Pöyhönen
1 1/2 Anders ibm Pöyhönen
1 Nils Olss: Mölssö Mölsä
1 1/2 Oloff Olss: ibm Mölsä
1 1/2 Lars Kuckoinen Kukkonen
1 1/2 Pål Puhakain Puhakainen
1 1/2 Lass Caupinen Kauppinen
1 Pål Hinrichss: ibm Kauppinen

Wechmas Tiende Vesikansan neljännes: Vehmaan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Jacob Näringh Näärinki
1 1/2 Eskell Rissain Rissanen
1 1/2 Hinrich Rissain Rissanen
1/2 Olof Martikain Martikainen
1 1/2 Jacob Westoinen Vestonen
1 Oloff Westoinen Vestonen
1 Pål Westoinen Vestonen
1 1/2 Philpus Wechmoin Vehmonen
1 Anders Wenälein Venäläinen

Sivu 32B (aukeaman 32 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Staffan Kerfuin Kervinen
1 Michill Hatzoin Hatsonen
1 1/2 Nils ibm Hatsonen
1 1/2 Hinrich ibm Hatsonen
1 Lass Jaroin Jaaranen
1 Matz Pöxäin Pöksänen
1 Per Pöxäin Pöksänen
1 1/2 Per Kossmoin Kuosmanen
1 1/2 Jöns Kossmoin Kuosmanen
1 Pål Pennain Pennanen
1 Hinrich Åchtinen Ohtonen
1 1/2 Per Rimppi Rimppi
1/2 Hinrich Rimppi Rimppi
1 1/2 Anders Rimppi Rimppi
1 1/2 Oloff Kerfwin Kervinen
1/2 Oloff Taninen Tanninen
1 1/2 Michill Lopio Luopio
1 Pål Olss: Jarain Jaaranen
1 Jöns Olss: Caupinen Kauppinen
1 Nills Janhoinen Janhonen

Härkäle T. Juvan neljännes: Härkälän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Tomas Laukain Laukkanen
1 1/2 Erich Laukain Laukkanen
1 Per Kinnuinen Kinnunen
1 Hinrich Hyfuöinen Hyvönen
1 Matz Pernain Pärnänen
1 1/2 Oloff Pernain Pärnänen
1 1/2 Per Olss: ibm Pärnänen
1 Matz Olss: Rännare Rännare
1 1/2 Per Mårtenss: Rångain Ronkainen
1 Knudt Haloinen Halonen
1 1/2 Hinrich Partain Partanen
1 Per Anderss: Hyfuöin Hyvönen
1 Sefred Martin Marttinen
1 Lass Martinen Marttinen
1 Matz Martin Marttinen
1 Oloff Mårtenss: Rångain Ronkainen
1 Nils Lanhoinen? Launiainen
1 Oloff Heinoinen Heinonen
1 Hinrich Kijskinen Kiiskinen
1 Tomas Wihawain Vihavainen
1 Matz Kyllöin Kyllönen
1 Anders Heinonen Heinonen
1 Anders Månsson ibm Heinonen
1 Erich Heinoin Heinonen
1 Erich Olss: Rångain Ronkainen
1 Nils Erss: Lapuetelein Lapveteläinen
1 Erich Immoinen Immonen
1 1/2 Per Kanku Kankkunen
1 1/2 Jören Smeds Enckia Seppänen
1 Jöns Olss: Rångain Ronkainen
1 Bengt Kinnuinen Kinnunen
1 1/2 Lars Hyffwöin Hyvönen
2 Nils Halinen Halinen
1 1/2 Eskell Härköin Härkönen
1 Anders Pelkin Pelkinen
1 1/2 Philpus Kiskin Kiiskinen

Kiskilä Tiendt Juvan neljännes: Kiiskilän kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Michill Kiskin Kiiskinen
1 Michil Kupsa Kupsa
1 Nils Michilss: Kiskin Kiiskinen
1 Pål ibm Kiiskinen
1 Anders Achtin Ahtinen
1 Pål Pålss: Kiskin Kiiskinen
1 Lukas Kiskin Kiiskinen
1 Jöns ibm Kiiskinen
1 1/2 Anders Hinrichss: ibm Kiiskinen
1 1/2 Anders Perss: ibm Kiiskinen
1 Lass Larss: Lackoin Laakkonen
1 1/2 Hinrich Mickoin
1 Olof Olss: Kiskinen Kiiskinen
1 Jöns Perss: Hyfwöin Hyvönen
1 1/2 Jöns Kerfwuin Kervinen
1 Anders Wijhawain Vihavainen
1 Matz ibm Vihavainen
1 Pål Hinrichss: Kiskinen Kiiskinen

Sivu 33A (aukeaman 33 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 1/2 Per Olss: Kiskinen Kiiskinen
1 Jöns Perss: Haloin Halonen
1 1/2 Oloff Michilss: Ollikain Ollikainen
1 Anders Perss: Hyföin Hyvönen
1 Bertill Ollsson ibm Hyvönen
1 Michill Patelain Paatelainen
1 Lass Mass: Hurskain Hurskainen
1 Oloff Luomain Luomanen
1 1/2 Anders Olss: Kiskin Kiiskinen
1 1/2 Michill Olkoin Olkkonen
1 Hinrich Perss: Härköin Härkönen

Ollikala T. Juvan neljännes: Ollikkalan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Lass Martikain Martikainen
1 1/2 Lass Perss: Pasain Pasanen
1 1/2 Anders Pätin Pätynen
1 Oloff Petin Pätynen
1 1/2 Per ibm Pätynen
1 Oloff Ulmain Ulmanen
1 1/2 Tomas Mustoin Mustonen
1 1/2 Eskell Martikain Martikainen
1 Oloff Martikain Martikainen
1 Anders Martikain Martikainen
1 Anders Rautiain Rautiainen
1 1/2 Anders Halla Halla
1 Per Olss: Koossmain Kuosmanen
1 Per Koossmain Kuosmanen
1 Hinrich Pedikein Pietikäinen
1 1/2 Per Lambain Lampainen
1 1/2 Måns Ollikain Ollikainen
1 Tomas Smedh Smed
1 Anders Kämärein Kämäräinen
1 Hinrich Ollikain Ollikainen
1 Per Skinnare
1 Lass Turakain Turakainen
1 Oloff Turakain Turakainen
1 Matz Huttuin Huttunen
1 Anders Ollikain Ollikainen
1 Oloff Hamuinen Hamunen
1 1/2 Anders Ihalain Ihalainen
1 1/2 Hinrich Hatzoin Hatsonen
1 Hemingh ibm Hatsonen
1 Bengt Wachwoin Vahvanen
1 Oloff __ssi
1 Lass Nulpoin Nulpponen
1 1/2 Pål Nulpoin Nulpponen
1 1/2 Lars Nuriain Narinen
1 1/2 Oloff Sarain Sairanen
1 Anders Tomass:
1 1/2 Jöns Kåckoin Kokkonen
1 Hans Olss: Kerki Kärki
1 Jöns Kurikain Kurikainen

Matila Tiendt Juvan neljännes: Matilan kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Matilain Matilainen
1 Matz Kiskinen Kiiskinen
1 Per Kiskinen Kiiskinen
1 Suen Lautiain Lautiainen
1 Per ibm Lautiainen
1 Oloff Kerffuin Keistinen
1 1/2 Oloff Nilss: ibm Keistinen
1 Jöns Partain Partanen
1 Nills Partain Partanen
1 Staffan Hamuin Hamunen
1 Anders Partain Partanen
1 Jöns Partain Partanen
1 Oloff Purhoin Purhonen
1 Per Purhoin Purhonen
1 1/2 Anders Muttulain Muttulainen
1 1/2 Hinrich Purhoin Purhonen
1 1/2 Anders Kupparin Kuparinen
1 Staffan Haloin Halonen
1 Bengt Tuchkuin Tuhkunen
1 1/2 Lars Rotin Ruottinen

Sivu 33B (aukeaman 33 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anders Purhoin Purhonen
1 Per Kärilein?
1 Michill Rasain Rasanen
1 Michill Luomain Luomanen
1 Peer Pullo
1 1/2 Per Matilain Matilainen
1 1/2 Per Kutilain
1 Pål Wilmu?
1 Lars Roikoin Roikonen
1 Anders Matilain Matilainen

Kåikala Fierdingh Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Per Larss: Koossmoin Kuosmanen
1 1/2 Hinrich Koossmoin Kuosmanen
1 Nills Rodzalain Ruotsalainen
1 1/2 Matz Hamuinen Hamunen
1 Hinrich Frost
1 Måns Lamain Laamanen
1 Jöns Martinen Marttinen
1 Jöns Koossmoin Kuosmanen
1/2 Michill Haloin Halonen
1 1/2 Måns Pöndinen Pöntinen
1 Påll Matzss: Afuin Auvinen
1 Hemingh ibm Auvinen
1 Lass Månss: ibm Auvinen
1 1/2 Per ibm Auvinen
1 Oloff Henninen
1 1/2 Lars Heilain Heilanen
1 Grells Kossmoin Kuosmanen
1 1/2 Staffan ibm Kuosmanen
1 Per Turakain Turakainen
1 Matz Kechköin Kähkönen
1 Jöns Tarkiain Tarkiainen
1 Påll Koossmoin Kuosmanen
1 Anders Martin Marttinen
1 1/2 Michill Kolemain Kolehmainen
1 Anders Kolemain Kolehmainen
1 Caupi Åijkarin Oikarinen
1 Michill Päköin Pääkkönen
1 Lass Simonsson ibm Pääkkönen
1 Jöns Hämälein Hämäläinen
1 1/2 Hinrich Hämälein Hämäläinen
1 Jöns Månss: Hämälein Hämäläinen
1/2 Anders Rookolain Ruokolainen
1 Pål Tuchkalain Tuhkalainen
1 Anders Tarkiain Tarkiainen
1 Manni Marain Maaranen
1 Måns ibm Maaranen
1 1/2 Pål ibm Maaranen
1 Oloff Perss: ibm Maaranen
1 1/2 Per Henninen Hänninen
1 1/2 Tomas Safualain Savolainen
1 1/2 Lass Huttuin Huttunen
1 Per Ikoin Ikonen
1 1/2 Pål Heikurin Heikkurinen
1 1/2 Nils Tarkiain Tarkiainen
1 Lass Tarkiain Tarkiainen
1 Per Nilss: Ingjn Inkinen
1/2 Matz Ingjn Inkinen
1 1/2 Oloff Pålss: Rastoin Rastonen
1/2 Wijsa Kuhain Kuhanen
1 1/2 Pål Nekla Neula
1 Hans Caipain Kaipainen
1/2 Per Olss: Rimppi Rimppi
1 Pål Mietuin Miettunen
1 Bengt Martinen Marttinen
1 Hinrich Narin Narinen
1/2 Matz Narin Narinen
1 Anders Jönss: Rastoin Rastonen
1 Hemingh Herköin Härkönen
0 Lass Eskellss: Ryttare
1 1/2 Erich Haloin Halonen
1 Matz Narin Narinen
1 Lass Narin Narinen
1 1/2 Måns Ifuoinen Iivonen
1 Hans Sorioin Sorjonen
1 Måns Nopoin Noponen
1 Per Kituin Kitunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020